vvp_-_pokaznyk_rezultativ_nacionalnogo_vyrobnyctva

Report
ВВП – показник
результатів національного
виробництва.
Валовий внутрішній продукт це ринкова вартість усієї
сукупності кінцевих товарів і
послуг, вироблених у країні за
певний проміжок часу, як
правило за рік.
В
Особливості ВВП
• 1. Щоб стати частиною ВВП, речі та
послуги мають бути не тільки створені, а
й реалізовані на ринку, набувши ринкової
вартості.
• 2. Виробництво і продаж продукції мають
відбуватись у межах одного року.
• 3. ВВП охоплює лише продукцію, придатну
для кінцевого споживання, і не охоплює
ту, що призначена для проміжного
використання (споживання).
Приклад.
• Фермер продав мірошникові зерно за
100 тис. грн. Мірошник змолов зерно і
продав борошно за 125 тис. грн. Борошно
купила кондитерська фабрика, яка
виробила тістечка і продала їх на ринку за
200 тис. грн.
• Кінцева продукція – це тістечка, ринкова
вартість яких становить 200 тис. грн.
• Проміжна продукція – це зерно та
борошно, використані для створення
кінцевої продукції – тістечок.
Способи розрахунку ВВП
За доходами
За витратами
За вартістю
Y= W+R+i+
А + Pr + Tn
W – заробітна плата
R – рентні платежі
і – відсоток
Pr – прибуток
А – амортизаційні
відрахування
Tn – непрямі
податки на бізнес
Y = C + I + G + Xn
Сума доданих
вартостей
вироблених
кінцевих продуктів.
C – споживчі витрати
I - валові приватні
інвестиції
G – державні видатки
Xn – чистий експорт
(експорт – імпорт)
Задача
Розрахуйте величину ВВП країни за доходами та
витратами.
Про економіку країни N минулого року відомі такі
показники (у млн. грош. од.):
• відсотки – 57
• імпорт = 52,8
• експорт – 59,2
• споживчі витрати -352
• амортизація – 56
• непрямі податки – 32
• нерозподілений прибуток корпорацій – 16
• податок на прибуток – 9,6
• заробітна плата – 351
• інвестиції – 89,6
• державні закупівлі – 112
• орендна плата – 14,4
дивіденти - 24
Розв’язання
1) ВВП за доходами:
Y = W(351) + R(14,4) + i(57) + Pr(9,6 + 24 + 16) + A(56) +
+Tn(32) = 560 млн. грош. од.
2) ВВП за витратами:
Y = C(352) + I(89,6) + G(112) + Xn(59,2 – 52,8) = 560 млн.
грош. од.
Відповідь:560 млн. грош. од.
При обчисленні ВВП не
враховується
• 1). Фінансові операції: державні
трансферти (пенсії, стипендії, допомога
малозабезпеченим); доходи від купівліпродажу цінних паперів; приватні
трансферти.
• 2). Кошти від продажу раніше
використаних речей.
• 3). Вартість товарів і послуг, вироблених
підприємцем для власного споживання.
ВВП
Номінальний
Реальний
Річний обсяг кінцевих
товарів та послуг,
Річний обсяг кінцевих
товарів та послуг,
виражений у поточних
цінах.
виражений у цінах
базового періоду.
Дефлятор ВВП – коефіцієнт, що використовується для
коригування грошового вираження ВВП з урахуванням
цін:
Дефлятор ВВП= номінальний ВВП
реальний ВВП
Завдання
Розрахуйте дефлятор ВВП країни та поясніть
його економічний зміст.
В умовній країні виробляють лише 3 товари:
яблука – 100т, апельсини – 200т. та банани – 250т.
У поточному році вони були реалізовані за такими
цінами:
яблука-3 грош.од. за 1кг,
апельсини – 4 грош.од. за 1 кг,
банани – 5 грош. од. за 1 кг.
Минулого року ціни складали: 2 грош. од. за 1кг
яблук; 3 грош. од. за 1 кг апельсинів;
4 грош.од. за 1 кг бананів.
Розв’язання
Номінальний ВВП = 3 х 100 000 + 4 х 200 000 + 5 х
х 250 000 = 2 350 000 гр. од.
Реальний ВВП = 2 х 100 000 + 3 х 200 000 + 4 х
х 250 000 = 1 800 000 гр. од.
Дефлятор ВВП = 2 350 000 : 1 800 000 = 1,3 (у
відсотках 130%)
Відповідь: дефлятор ВВП = 1,3. Це означає, що ціна
одиниці кінцевого продукту зросла в 1,3 разу
(збільшилась на 130%).
Задача
Населення умовної країни складає
100 млн. осіб, реальний ВВП – 20 млрд.
грош. од. За рік реальний ВВП зріс на
8%, а кількість населення – в1,25 раз.
Як змінився показник ВВП на одну
особу?
Розв’язання
Реальний ВВП поточного року: 20 млрд.гр.од. х 1,08 =
=21,6 млрд. гр. од.
Кількість населення в поточному році = 100 млн. х
х1,25 = 125 млн. осіб.
ВВП на одну особу в базовому році:
20 млрд. гр.од.
= 200 гр. од.
100 млн.гр.од.
ВВП на одну особу в поточному році:
21,6 млрд.гр.од.
= 172,8 гр. од.
125 млн. гр. од.
200 – 172,8 = 27,2 гр. од. (зменшився)

similar documents