Ekinezya

Report
EKİNEZYA
bitkisi
Hakkında merak edilenler…
http://www.gencdiyetisyenler.com/
Stj. Diyetisyen Şenol YILDIZ
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
http://www.gencdiyetisyenler.com/
Ekinezya Bitkisi
 Kirpi Otu
 Koni Çiçeği
gibi adlarla da anılmaktadır.
• Ekinezya sahip olduğu potansiyal
bitkisel tedavi olanaklarına rağmen
bazı diyetisyenler ve çoğu doktor
başta olmak üzere birçok sağlık
personelince tanınmamaktadır.
• Uzun seneler boyunca, ekinezya
çiçeği çeşitli kültür ve medeniyetler
tarafından sayısız hastalığın
tedavisinde kullanılmıştır.
Uygar dünya
bu bitkinin iyileştirici
özelliklerini Kuzey
Amerika yerli halkından
(Kızılderililer) öğrenmiştir.
Ekinezya bitkisi, yaygın olarak Amerika
yerlileri tarafından, eski çağlardan beri
aktif olarak yararlanılan bir bitkidir.
• O zamanlar zehirli yılan sokmalarında,
ağrılı ve sancılı geçen hastalıklarda kullanılsa da
1950′li yıllardan sonra Avrupa’da, özellikle
şarbon hastalığının tedavisinde büyük rol
üstlenmiştir.
• Günümüzde ise çoğu tedavilerin destekleyici
bitkileri arasında kullanılmaktadır.
ŞARBON
Genelde herbivorlarda görülen,
bu hayvanlarla temas ya da bunları besin
olarak tüketmekle insana bulaşan, bakterilerin yol açtığı
bir hastalıktır. Etkeni, şarbon basilidir. İnsandan insana
bulaşması söz konusu değildir. Hastalık, ölümle
sonuçlanabilir. Bunu önlemek için bir aşı geliştirilmiştir.
Bu aşının %90′ın üzerinde koruyucu olduğu tahmin
edilmektedir.
• O zamanlar zehirli yılan sokmalarında,
ağrılı ve sancılı geçen hastalıklarda kullanılsa da
1950′li yıllardan sonra Avrupa’da, özellikle
şarbon hastalığının tedavisinde büyük rol
üstlenmiştir.
• Günümüzde ise çoğu tedavilerin destekleyici
bitkileri arasında kullanılmaktadır.
ABD ve Avrupa’da en popüler takviye
ürünlerinden biri olduğu kaydedilmiştir.
Kuru toprak ve ovalarla seyrek
ormanlık arazilerde, doğal
olarak yetişen çok yıllık bir bitki
olmasından dolayı ülkemizde
yetişememektedir.
• Nemli vadilerde yetişen bir kır çiçeği türüdür.
• Tıp literatüründe kendine yeni yeni yer
edinmeye başlayan ekinezya, mor ve parıltılı
renginden dolayı da bahçelerde süs bitkisi
olarak da yerini almıştır.
•
•
•
•
•
Ekinezyanın pek çok türü vardır.
Piyasada satılanların çoğu
Echinacea purpurea  en etkin tür
Echinacea angustifolia
Echinacea pallida ‘ dan
üretilmiştir.
Ekinezya bitkisinin içerisinde yer alan:
• Polisakkaritler
• Alkil – amidler
• Kafeik Asit Türevleri (Sikorik asit)
maddeleri, bitkiye değer katan önemli
bileşenlerdir.
“Dr. Micheal Murray”
•
•
•
•
•
Fe
Cu
Fitokimyasallar
Tanen pigmentleri
A, C, E vitaminleri içermektedir.
•
•
•
•
•
•
Hap
Tablet
Kapsül
Merhem
Flakon ekstrakt
Poşet ve serbest halde çay
gibi pek çok şekilde kullanılmaktadır.
Yapılan her çalışmadan,
farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Bu yüzden araştırmacılar,
hekimler ya da diyetisyenler
tarafından etkinliği hakkında farklı
yorumlar yapılmaktadır.
Ekinezya
Uzun yıllardır,
• Soğuk algınlığı
ÜSYE
• İYE
• Yara iyileştirici
• Vajinal enfeksiyonlar’ın
tedavisinde kullanılmakta ve
pek çok uzman tarafından kullanımı önerilmektedir.
Ekinezyanın Kullanımı
• Pek çok kişi, ekinezyayı
İmmün Sistemi desteklemek için
kullanmaktadır.
• İS’i uyaran en önemli maddelerse,
T - hücrelerinin üretimini ve
fagositlerin etkinliğini artıran
polisakkaritlerdir.
• Yapılan çalışmalardansa, kompleks
sonuçlar elde edilmiştir.
• Yapılan çoğu küçük çalışmalarda, ekinezya
tüketiminin ÜSYE süresini azaltmakta,
semptomların hafif atlatılmasını
sağlamaktadır.
• Ancak, büyük klinik deneylerde etkilerin bu
denli kuvvetli olamayabileceği üzerinde de
durulmuştur.
Ekinezyanın Kullanımı
Primer değil;
sekonder profilaktik
etki gösterir.
Yakın zamanda ekinezyanın,
“Soğuk algınlığını önlemediği ancak; tedavi ettiği”
ortaya çıkmıştır.
• İnterferon üretimini destekler  İS Güçlendirir.
• Hafif gribal enfeksiyon tedavisinde, 1887’den bu yana
ABD’nde kullanılmaktadır.
• T – hücre seviyesi düşük enfeksiyonlu hastalara etkisi
daha fazla saptanmıştır.
• C vitaminiyle birlikte alındığında, ÜSYE yakalanma
olasılığını % 80 oranında azaltır; hastalığa yakalanılmışsa
nekahat fazını 1 ila 1,5 gün azaltır.
• Kullanan hastalar tarafından, sedatif etki gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmalar, koni çiçeğinin lökosit sayısını
yükselttiği, onların enfeksiyon
bölgesine migrasyonunu
hızlandırdığı ve böylece
bakteri, virüs ve diğer yabancı
mikroorganizmaların
yok edilmesine yardımcı
olduğunu göstermiştir.
Yapılan çalışmalarda, sap,
yaprak ve çiçeğinin;
köklerinden daha etkili olduğu
gösterilmiştir.
– Echinacea angustifolia  köklerinden,
– Echinacea purpurea  kök ve
yapraklarından yararlanılır.
Ekinezyanın Kullanımı
– Oral Kullanım  ÜSYE tedavisi
– Merhem  Antifungal etki
Herpes simplex tedavisindeki
etkisizliği kanıtlanmıştır.
Kemoterapi Sırasında Kullanımı
• Uygulanan kanser tedavilerinde, hastanın İS’lerinin
güçlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi için Koni
Çiçeği preparatları kullanılabilir.
• Bu preparatları kemoterapi ile eşzamanlı kullanmış olan kanser
hastalarının tedavi süreleri kısalabilmekte ve hasta tedavi
süresince, Koni Çiçeği kullanmayan hastalara göre kendini daha
güçlü hissedebilmektedir.
• Ancak tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi, kanser
hastalıklarının tedavisinde de karar verecek yetkili, hastanın
doktorudur.
• Kemoterapi başlangıcından önce, hasta veya yakını tarafından bu
konuda bilgilendirilen uzman doktor, gereken doğru kararı
verecektir.
Kullanım Talimatı ve Dozu
• Ekinezya kullanımı için standart bir doz
yoktur.
• Bu doz, kullanım biçimine bağlıdır.
• Ekinezyanın en etkili kullanım biçiminin
semptomlar başlar başlamaz ve o günden
itibaren 7 ila10 gün içinde alınması gerekir.
• Bebek
• Çocuk
• Gebe
• Emzikli
Bu gruplarda kullanılmamalıdır.
Vücut direncini artırmasından ötürü,
sportif besinsel ergojenik destekler
içinde yer almaktadır.
Ekinezya Suplemanı
Ekinezyanın
başlı başına herhangi
bir enerji değeri yoktur.
• Ekinezya bitkisi çoğunlukla çay
şeklinde ve demlenerek içilir.
• Fakat etken maddelerinin bulunduğu çeşitli vitaminler ve
kapsüller de eczanelerde satılmaktadır.
• Hemen hemen bütün aktarlarda ekinezya çayı kuru
şekilde satılmaktadır.
• Her şeyin çoğunun zarar olduğu gibi bu bitkinin de fazla
tüketilmesi ilerde çeşitli negatif semptomların
oluşmasına neden olabilir.
Ekinezya – İlaç Etkileşimi
• DKH (Kontraseptif İlaçlar)
• Antihistaminik İlaçlar
• Kolesterol İlaçları
• İmmünosupretifler
ile etkileşimleri vardır.
• Ekinezya çayını, normal günlük
hayatta içtiğiniz siyah çay gibi
demlemek yanlıştır.
• 4 – 5 TK ekinezya çayını, 1 L
kadar temiz içme suyunun
içine attıktan sonra, 4 – 5 dk
kadar demlenmesi için
beklenmeli.
Ekinezya Kullanımında Riskler
* Ekinezya alerjik reaksiyona yol açabilir.
* Bazıları daha da ciddi olmaktadır.
* Eğer astım gibi SYE sorunu varsa ya da
kesinleşmiş polen alerjisi varsa kullanımı tehlikelidir.
* Ekinezyayı enjeksiyonla almak tehlikelidir.
* Ekinezya bir bitki de olsa, kullanılmadan önce diyet uzmanı
veya hekime danışılmalıdır.
* Otoimün hastalık varsa ya da SLE, RA, MS ve HIV
durumunda ekinezya kullanılmamalı.
Polikliniğe özellikle ideal kilolarına
kavuşmayı arzulayan danışanlar
tarafından sıkça sorulan soru…
Ekinezyanın,
BMH artırıcı ya da zayıflatıcı
herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
DİKKAT
• Günde üç fincandan fazla içilmemeli.
• 15 gün art arda tüketildikten sonra vücudun
kendini toparlayabilmesi için, bir ay süreyle ara
verilmesi tavsiye edilmektedir.
http://www.gencdiyetisyenler.com/
http://www.gencdiyetisyenler.com/
Kaynakça
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.annals.org/content/153/12/769.full.pdf+html
http://www.beslenme.gen.tr/Sifali_bitkiler/Ekinezya_cayinin_faydalari.html
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-981ECHINACEA.aspx?activeIngredientId=981&activeIngredientName=ECHINACEA
http://www.baktabul.net/bitkiler-botanik/66204-ekinezya-koni-cicegi-echinacea-purpurea-nedir-nasil-kullanilir-bitkiturleri.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kirpi_otu
en.wikipedia.org/wiki/Echinacea
http://www.anyvitamins.com/echinacea.htm
http://www.nutros.net/nsr-0201t.html
http://www.xn--salk-1wa3i.net/sarbon.html
http://caloriecount.about.com/calories-celestial-seasoning-echinacea-complete-care-i129501
https://www.cncahealth.com/shop/herbs-extracts/echinacea-extract
https://www.standardprocess.com/Standard-Process-Document-Library/Product-Detail-Sheets/echinaceac3875.pdf
http://www.agf.gov.bc.ca/speccrop/publications/documents/echinacea_factsheet.pdf
http://www.glensfallshospital.org/pdf/healthsup.pdf
http://www.medikalakademi.com.tr/bitkisel-tedaviler-zarar-alternatif-tip/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/252684.php

similar documents