Rozmnozovani vacnatcu - Základní škola TG Masaryka Milovice

Report
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice
projekt v rámci Operačního program
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Rozmnožování vačnatců
Anotace: Prezentace je zaměřena na způsob rozmnožování vačnatců a slouží jako textový a obrazový materiál k výuce nové látky
Živorodí savci. Vačnatci
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 5. 10.2011
Jazyk: čeština
Ročník: VIII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci dokážou odvodit na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě a na příkladech objasnit
jejich způsob života i přizpůsobení danému prostředí.
s místech výskytu sladkovodních ryb, vysvětlují význam
klíčových slov a pomocí otá
Klíčová slova: živorodost, vak, březost, klokan, vačice, koala, nedokonalé vyvinutý plod
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
ZAMYSLETE SE…
Co je živorodost?
Čemu se říká vak samice?
Už jste slyšeli termín březost?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
VAČICE VIRGINSKÁ
- doba březosti: 12-13 dní
- mláďata se rodí ve velmi raném stádiu vývoje
- jsou málo vyvinutá: 1 cm dlouhá, váží 0.16 g.
- rodí se 6- 7 mláďat /může jich být i 18/
- další vývoj mláďat probíhá ve vaku
- mláďata po dobu 50 dnů jsou přisátá na
bradavkách
- samička má 13 bradavek
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Didelphis virginiana
Oči
otevírají až
ve dvou
měsících
Pevná
potrava ve
2-3 měsících
Obr. 3
Opouští vak
ve
stejnou dobu
Obr. 4
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
NAPIŠTE SI KLÍČOVÁ SLOVA A JEJICH VÝZNAM
VAK
Kapsa na břiše samiček
BŘEZOST
Doba vývoje zárodku a plodu v děloze samice
STADIUM VÝVOJE
Vývojová období: zárodek, plod
Obr. 1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 5
KOALA MEDVÍDKOVITÁ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
obr. 6
ROZMNOŽOVÁNÍ KOAL
Doba paření: prosinec –březen
Březost: 35 dnů
Rodí se 1 mládě: méně než 1 g
Samice má vyvinuté 2 prsní bradavky
Další vývoj plodu ve vaku: 2 měsíce
Vak opouští po 5-6 měsících
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Celý rok matka nosí mládě
na zádech.
Stále je kojeno mlékem.
Také pojídá matčiny výkaly,
které obsahují symbiotické
bakterie: k trávení
blahovičníku.
Osamostatní se ve věku
kolem jednoho roku.
Pohlavní dospívání: 3-4
rokem života.
Obr. 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Koala se rozmnožuje
velmi pomalu.
Její stav je vážně
ohrožen.
Dnes je
velmi přísně
chráněný.
Obr. 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
KLOKANI
Klokan obrovský
obr. 9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
VÝVOJ MLÁĎAT KLOKANŮ
Páření : každoročně
Jedno mládě ve vrhu
Březost: 30 dní
Klokan obrovský- 36
dnů březosti
Rodí se nedokonale
vyvinutá mláďata
Obr. 10
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
MLÁDĚ PŘI NAROZENÍ:
Obr. 11
Rodí se maličké a
velmi málo
vyvinuté.
Je slepé, holé a
váží kolem 1 g.
Hned se přisaje k
mléčné bradavce,
kde zůstane
nejméně měsíc.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
DALŠÍ PODROBNOSTI….
- mládě se poslepu doplazí
do vaku
- přichytí se ústy a koutky
úst mu kolem bradavky
pevně srostou do doby, než
se dovyvine
- není schopno samo sát
- matka mu vstřikuje mléko
přímo do úst
Obr. 12
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Ve vaku matky zůstane po dobu 6
měsíců. V blízkosti matky je do 2 let.
Obr. 13
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
ZAŘAĎTE K UVEDENÝM VAČNATCŮM ODPOVÍDAJÍCÍ VÝRAZY
2. KOALA:
1. VAČICE:
F. Severní Amerika
G. Symbiotické
B. 6 -7 mláďat
bakterie
C. Novorozeně- 0.16 g
H. Mláďata na zádech
A. Blahovičník
D. Dvě prsní bradavky
E. Březost: 35 dnů
I. Mládě na zádech
J. 2 prsní bradavky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Zkontrolujte řešení:
Vačice: B, C, F, G, H
Koala: A, D, E, I, J
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
POUŽITÉ ZDROJE:
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-10-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
Obr. 2: Chermundy.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Virginia_Opossum_area.png
Obr. 3: Cody Pope. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Opossum_2.jpg
Obr. 4: AnimalPhotos. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Newbaby.jpg
Obr. 5: Erik Veland. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cutest_Koala.jpg
Obr. 6: Quartl.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Friendly_Female_Koala.JPG
Obr. 7: Original uploader was Jürgen at nl.wikipedia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leefgebied_koala.JPG?uselang=cs
Obr. 9: Eastern_Grey_Kangaroo_Feeding.jpg: Toby Hudson.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_Grey_Kangaroo_Feeding_edited.jpg
Obr. 11: Geoff Shaw. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joey_in_pouch.jpg?uselang=cs
Obr. 12: Dezidor. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klokan_Bennett%C5%AFv.jpg?uselang=cs
Obr. 13: Nagyman. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korea-Yongin-Everland-28.jpg
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-10-05]. Dostupné pod Svobodnou licencí GNU na WWW:
Obr. 10: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kangaroo_and_joey03.jpg
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-10-05]. Dostupné jako volné dílo na WWW Wikimedia Commons:
Obr. 1: John Gould. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macropus_rufogriseus_Gould.jpg?uselang=cs
Obr. 8: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Koala_with_young.JPG
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

similar documents