stáhnout soubor

Report
Vývoj - přehled
 Česká popová hudba se začala vyvíjet na začátku 19.
století v době národního obrození.
 Lidové písně se stávaly součástí „pěveckého
repertoáru“ mnohých měšťanů.
 Vznikaly společenské písně.
 Objevil se také český tanec – POLKA.
 Začaly se hrát operety a dechovky.
 Nejvýznamnější osobností dechovky té doby byl Petr
Kmoch.
 Vznikaly trampské písně a české operety.
 Lidé začali navštěvovat šantány (kavárny), kde
poslouchali různé kuplety (písně s vtipným, často
kritickým obsahem).
 Skládaly se dělnické písně.
 Později si lidé oblíbili kabarety a písně v nich zpívané.
 Velmi oblíbeným písničkářem byl Karel Hašler.
 Po vzniku Československa (1918) začali lidé
(trampové), kteří jezdili do přírody, zpívat vlastní
romantické písničky.
 O něco později vznikla trojice Jiří Voskovec, Jan
Werich a Jaroslav Ježek.
 Poslech – Život je jen náhoda
 Ve druhé polovině 20. století
se začala hudba natáčet.
zleva: Ježek, Werich,
Voskovec
 Populární hudba se musela vyrovnat s řadou omezení
– jednalo se hlavně o JAZZ a SWING.
 Lidé však uměli zákazy obejít.
 Po válce nastaly velké změny.
 Začaly se hrát písně budovatelské, lidové a nově
vytvořené, které se o lidovost snažily.
 Na konci padesátých let začala vznikat divadla malých
forem (např. Semafor – Jiří Suchý a Jiří Šlitr).
 Zpívaly se zde písně s chytrými, poetickými texty s
melodiemi navazujícími na šantánovou, jazzovou a
později i na rokenrolovou hudbu.
 Poslech: Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Pramínek vlasů
 Vznikaly rockové (big beatové) skupiny (OLYMPIC).
 Na Karlově mostě zpívali folkaři.
 V Praze se pořádaly mezinárodní jazzové festivaly.
 Někteří interpreti emigrovali do zahraničí a někteří
nesměli vystupovat.
 Poslech – Karel Kryl: Lásko
Marta Kubišová: Mamá
 Jiní se společensko-politickým podmínkám




přizpůsobili.
Většina rockových kapel zanikla.
Poměry ve společnosti otevřeně kritizovali folkaři
(někteří z emigrace).
Jazzoví hudebníci odcházeli do emigrace.
Představu o hudebním dění ve světě u nás pomáhal
udržet časopis Melodie a ediční činnost
Gramofonového klubu.
 Politickou situaci začala kritizovat nová folkařská generace.
 Poslech – Jaromír Nohavica: Kometa
 Zásadní obrat přinesl až konec 80. a počátek 90. let.
 Od té doby můžeme vidět a slyšet hvězdy světové populární
hudby.
http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+kmoch&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=ReBKfbiJPJSKgM:&img refurl=http://hudba.hradiste.cz/index.php%3FAKCE
%3DUAUTORA%26ID%3D333234360700&docid=9sXf7om7drvXKM&imgurl=http:// hudba.hradiste.cz/DATA/FOTO/F/FrantisekKmoch1.jpg&w=200&h=267&ei=vXoiT96yH9DsOe2ota4I&zoom=1&iact=hc&vpx=
626&vpy=2&dur=472&hovh=213&hovw=160&tx=100&ty=85&sig=112830721100824998156&page=1&tbnh=142&tbnw=112&start=0&ndsp=24&ved=1t:42 9,r:3,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/hudebnici/hasler_karel.jpg&imgrefurl=http://krajane.radio.cz/ articleDetail.view%3Fid%3D1771&h=400&w=305&sz=28&tbnid=yA mypsr2jou1M:&tbnh=100&tbnw=76&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Bha%25C5%25A1ler%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=karel+ha%C5%A1ler&docid=NBtNC 7nVOnCHM&hl=cs&sa=X&ei=pnwiT9_0EcaVOuy5xbUI&sqi=2&ved=0CEcQ9QEwBA&dur=1905
http://www.google.cz/imgres?q=voskovec+werich+je%C5%BEek&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=W_tk -kFQVcw0M:&imgrefurl=http://www.radio.cz/cz/rubrika/special/s -jaroslavem-jezkem-zustalo-navzdy-spojenomladi&docid=xSLDviklJC0KlM&imgurl=http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/jezek_werich_voskovecx.jpg&w=180&h=106&ei=b8EnT9q0K8 qSOq___asC&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=149&dur=149
7&hovh=84&hovw=144&tx=88&ty=46&sig=112830721100824998156&page=1&tbnh=84&tbnw=144&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=such%C3%BD+%C5%A1litr&hl=cs&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=RcZSTM8cgX9Y6M:&imgrefurl=http://jo hcinnka.blog.cz/1112/suchy-a-slitr-pisne-conestarnou&docid=HK3u0CLC6gc7uM&imgurl=http://www.prostor ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/herci/img/suchy4.jpg&w=720&h=525&ei=AsQnT_fpBIjoOfWGnMIC&zoom=1&iact=rc&dur=399&sig=11283072110 0824998156&page=1&tbnh=137&tbnw=180&start=0&ndsp
=21&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=130&ty=85
http://www.google.cz/imgres?q=karl%C5%AFv+most&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=k_i_e1Gcf64DsM:&imgrefur l=http://www.kamvpraze.info/Karluvmost/&docid=p76CLWEa-mm_4M&imgurl=http://www.kamvpraze.info/Karluvmost/DSC_9144.JPG&w=790&h=539&ei=yOsoT7X0L4Pi4QT4mJjmAw&zoom=1&iact=hc&vpx=687&vpy=189&dur=24&hovh=185&hovw=272&tx=149&ty=109 &sig=112830721100824998156&page=1&tbnh=136&
tbnw=181&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0

similar documents