UML

Report
UML 2.x
Robert Pająk
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiedy używać UML
Podstawowe pojęcia
Podział diagramów UML
Diagram przypadków użycia
Diagram klas
Inne diagramy – przykłady
UML a modelowanie
Narzędzia
Literatura
Kiedy używać UML
• Komunikacja
▫ Z klientem
▫ Z zespołem
• Wizualizacja
• Weryfikacja
Podstawowe pojęcia
• Model
• Perspektywa
• Diagram
Podział diagramów w UML 2.3
Najważniejsze diagramy UML
• Diagram klas (struktura dziedzinowa, bazy
danych, obiektowa)
• Diagram aktywności
• Diagram sekwencji
• Diagram przypadków użycia
(funkcjonalność)
• Diagram wdrożeniowy
• Diagram komponentów
• Diagram stanów
Diagram przypadków użycia
• Aktorzy
• Przypadki użycia
• Związki
▫ Asocjacji
▫ Uogólnienia
▫ Zależności
 Zawierania
 Rozszerzenia
▫ Realizacja
Diagram klas
• Najważniejszy i najczęściej stosowany
diagram!
• Zawiera informacje o statycznych związkach
między elementami (klasami)
• Zastosowania: modelowanie dziedziny,
tworzenie baz danych, projektowanie obiektowe
itd.
Klasa - notacja
Budowa:
• Nazwa
• Atrybuty
• Operacje
• *Odpowiedzialność
Notacja aytrybtów:
visibility / attribute name : data type = default value {constraints}
Notacja operacji:
visibility operationName ( argname : data type {constraints}, ...) : return data type {constraints}
Widoczność:
• private
• #
protected
• ~
package
• +
public
tylko dana klasa ma dostęp
dostęp ma dana klasa oraz jej potomkowie
klasy w pakiecie mają dostęp
dostęp globalny
/ – atrybut wyliczalny (np. średni zarobek)
Kursywa – klasa/operacja abstrakcyjna
Podkreślenie – atrybut/operacja statyczna
Związki (1/2)
Związki (2/2)
class Schemat dziedzinow y
Dziedzina
DaneOsobow e
Administrator
Uzytkow nik
Prow adzacy
0..1
kierownik
prowadzacy
1
0..*
Zalacznik
Proj ekt
0..*
Temat
zalaczniki
temat
0..*
0..*
0..1
0..1 0..*
projekt
0..1
0..*
preferencje
0..*
Przedmiot
przedmiot
0..*
Sekcj a
0..1
0..1
studenci
KartaStudenta
KartaObecnosci
przedmioty
lider
0..1
0..*
obecnosc
ocenyCzastkowe
0..*
ocenaKoncowa
1
«enumeratio...
Ocena
0..1
0..*
kartaProjektu
1
Student
0..*
Semestr
Kierunek
kierunek
0..*
0..*
0..*
1
Baza danych
Prezentacja wzorców projektowych
Implementacja
Przykłady
Diagram
aktywności
Diagram sekwencji
Diagram wdrożeniowy
Diagram komponentów
Diagram stanów
Rodzaje modeli
• Model systemu biznesowego
• Model systemu informatycznego
• Model integracji systemów
Modelowanie systemów biznesowych
• Perspektywa zewnętrzna
▫ Diagramy przypadków użycia
▫ Diagramy aktywności
▫ Diagramy sekwencji
• Perspektywa wewnętrzna
▫ Diagramy pakietów
▫ Diagramy klas
▫ Diagramy aktywności
Modelowanie systemów
informatycznych
• Perspektywa zewnętrzna
▫ Diagramy przypadków użycia
▫ Diagramy aktywności
▫ Diagramy sekwencji
• Perspektywa strukturalna
▫ Diagramy klas
• Perspektywa zachowań
▫ Diagramy stanów
• Perspektywa interakcji
▫ Diagramy komunikacji
▫ Diagramy sekwencji
Modelowanie integracji systemów
• Perspektywa procesu
▫ Diagramy aktywności
▫ Diagramy sekwencji
• Perspektywa statyczna
▫ Diagram klas
Narzędzia
• CASE:
▫ Enterprise Architect (cena/jakość, komercyjny)
▫ Visual Paradigm (Community Edition)
• Rysowanie diagramów:
▫ Microsoft Visio
▫ Dia (GPL)
▫ Umlet (mały, lekki, prosty, ciekawy w obsłudze)
• Zintegrowane z IDE:
▫ Visual Studio 2010 Ultimate
Literatura
Szybki start:
• „UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach”
Kompleksowe razem z procesem projektowania:
• „UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie
obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji”,
Craig Larman
http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/
http://www.michalwolski.com/diagramy-uml/
Znanym autorem jest prof. Wyrcza, którego książki
osobiście mi się bardzo nie podobały.
[email protected]

similar documents