Public 360 Online webinar

Report
Public 360° Online
19. nov
Et ledende skandinavisk programvarehus
Mer enn 30 års erfaring med programvare for
dokumenthåndtering og saksbehandling
350 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen,
Stockholm, København og Bangalore
Mer enn 600 kunder og salget av våre hovedprodukter
360º og ProArc økte med 32 % i 2010
Representeres i 12 land
Fremtidsrettet produktutvikling
80 utviklere og spesialister på full tid med FoU
Over 15 % av omsetningen investeres i FoU. Over 60 MNOK
Kundenær produktutvikling: Discovery kunder, Tidligkunder og
Brukerforeningen/Brukerforum
Tidlig/først ute med en rekke produkter/ny funksjonalitet: APPer til mobile
enheter, Win8, SharePoint, Outlook- og Officeintegrasjon, skytjenester, endelig
Noark5 godkjenning for å nevne noen
Våre produkter
• Public 360º: Sak- og arkivsystem for offentlig virksomhet.
• Business 360º: Dokument- og informasjonshåndtering for private selskaper.
• Public 360º online: Sak- og arkivsystem i skyen
• ProArc: Løsning for dokumentkontroll, prosjektplanlegging og
overlevering av dokumentasjon ved bygging, drift og operasjon av
tekniske anlegg.
• DocuLive: Saksbehandlings- og arkivsystem for offentlige virksomheter
som fortsatt brukes av nærmere 100 kunder i Skandinavia
Informasjonshåndtering i kjente brukergrensesnitt
PROSJEKT
SAK
KONTAKT
DOKUMENT
AKTIVITET
EIENDOM
Lokal installasjon eller skytjeneste?
Lokalt
Sky
• Lokal installasjon
• Driftet løsning
• Skreddersydd konfigurasjon
• Standardisert konfigurasjon
• Mulighet for egne tilpasninger
• Redusert mulighet for tilpasninger
• Oppgradering ved ønske/behov
• Automatisk oppgradering og feilrettinger
• Lokal IT-infrastruktur og administrasjon
• Automatisk back-up
• Implementeringsprosjekt
• Ingen investeringer i IT infrastruktur eller
• Prismodell: lisens + s&v
administrasjon
• Rask idriftsettelse
• Prismodell: månedlig pr bruker. Ingen «up-front»
betaling. Betal for faktisk bruk.
Demo
Funksjonalitet
• Sak: Fullverdig saksbehandling
• Dokument: Journalføring, arbeid sømløst fra Microsoft
Office og Outlook
• Prosjekt: Støtter samhandling
• Versjonshåndtering, godkjenningsprosesser, prosjektstøtte
• Kontakt: Kontaktregister
• informasjon knyttet til leverandører, kunder o.l.
• Aktivitet: Oppfølging av frister, arbeidsflyt – godkjenning
og gjennomgang
• Komplett arkivløsning
• Digitale skrivebord for enkel gjennfinning og overblikk
Tønsberg Renseanlegg
BRANSJE: Interkommunale
Selskaper
PRODUKT: Public 360° Online
ANVENDELSESOMRÅDE: Arkivering
av korrespondanse og arkivverdige
dokumenter
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
GEVINSTER
Tønsberg Renseanlegg IKS er et
• Økt effektivitet
interkommunalt selskap eiet av
• Kostnadseffektiv anskaffelse
kommunene Nøtterøy, Re,
• Arkiverer ihht Noark5
Stokke, Tjøme og Tønsberg.
Selskapet omfattes av Noark5
og Offentlighetsloven.
• Enkel postliste-funksjon
• Alltid oppdatert på siste
versjon av programvaren
• Brukervennlig system som
håndterer deres enkle behov
• Slipper å håndtere IT-driften
av systemet selv
“Hver gang vi skulle gjøre
oppgraderinger i programvaren,
var vi avhengige av ledig kapasitet i
eierkommunen. I vår organisasjon
har vi bare én person med
nødvendig kompetanse til å drifte
systemene. Det er dyrt og har gjort
oss sårbare.
Ved å velge Public 360° Online er vi
sikret å alltid ha siste oppdaterte
versjon, enkel systemadministrasjon
og en sikker løsning. Ettersom den
er skybasert, slipper vi en stor
investering og vi har fått en løsning
som er mye rimeligere I pris.”
- Jørgen Fidjeland, daglig leder
Narvik Havn
BRANSJE: Kommunalt Foretak Havner
PRODUKT: Public 360° online
ANVENDELSESOMRÅDE: Arkivering
av korrespondanse og arkivverdige
dokumenter
NARVIK HAVN KF
GEVINSTER
Narvik Havn KF er et kommunalt
• Økt effektivitet
Foretak og 100 % heleid av
• Kostnadseffektiv anskaffelse
Narvik kommune.
• Arkiverer ihht Noark5
• Enkel postliste-funksjon
Formålet med virksomheten er
blant annet å ivareta de
administrative og
forvaltningsmessige oppgaver
som Narvik kommune er tillagt
etter havne- og farvannsloven.
• Alltid oppdatert på siste
versjon av programvaren
• Brukervennlig system som
håndterer deres enkle behov
• Slipper å håndtere IT-driften
av systemet selv
Software Innovation | N-1364 Fornebu Norway | +47 23 89 90 00 | www.software-innovation.com

similar documents