SMMM İsmail Önder Ünal

Report
BAĞIMSIZ
DENETİM VE
GÖZETİM
SİSTEMİNİN YAPI
TAŞLARI
TÜRMOB 19. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ
17 EYLÜL 2014
SHERATON HOTEL & CONVENTİON CENTER
ANKARA
BRENTON WOODS SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ VE KÜRESELLEŞME
Temmuz 1944 –
Brenton Woods
toplantısı
ABD dolarının
devalüe
edilmesi ve
çöküş
ABD dolarının
altına
dönüştürülebilir
olmasının kabulü
Küreselleşmenin
başlangıcı
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
1
KÜRESELLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Temmuz 1944 –
toplantısı
ABD dolarının
• Küreselleşen şirketler
devalüe
• Değişen bankacılık ve
edilmesi ve
karmaşılaşan
çöküş
yatırımcılar
• Hissedarların artan
hakimiyeti
Küreselleşmenin
• Enron ve
Lehman
başlangıcı
Brothers
• Sürdürülebilirlik ve
önemi
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
2
ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER VE DENETİM
Kamu Gözetimi
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu’nun
kurulması
Yeni Türk
Ticaret Kanunu
Düşürülen
limitler
Güven ve
Değerli
Denetim
660 Sayılı KHK
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
3
BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR?
Sigorta poliçesi
midir?
Bütün
sorunlara karşı
bir garanti
midir?
Uluslararası
standartlar
denetimi nasıl
tanımlar?
Tanımda öne
çıkan
unsurlar
nedir?
Denetim
sırasında ne
yaparız?
Denetçi görüşü ne
içerir?
Denetçi görüşü
nasıl
yorumlanmalıdır?
En çok
karşılaştığımız
sorun nedir?
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
4
DENETİMDEN BEKLENTİLER VE DENETİMİN ROLÜ
Aşağıdaki konularda
paylaşımlar artmalıdır:
•
Denetimde neler
yaparız?
•
Finansal tablolar
üzerindeki görüşümüz
neyi ifade eder?
•
Görüşümüz nasıl
yorumlanmalıdır?
Denetim bir sigorta poliçesi veya garanti değildir
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
5
DENETİMİN DEĞERİ NASIL ARTAR?
Beklentileri
karşılayan
yaklaşım
Geleceğe yönelik
sürdürülebilirliğe
dair sonuçlar
Inovasyon
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
6
‘İNSAN’ FAKTÖRÜ
Bağımsız denetim sektörünü nitelikli insan gücü
How does the work performed by an Specialist
için nasıl cazip hale getirebiliriz?
support the audit conclusion?
•
İş yoğunluğunun uygun bir
şekilde bütün yıla yayılması
•
Üniversitelerde mesleğin
ihtiyaçlarını dikkate alacak
programların artması
•
Üniversitelerde mesleğin
tanıtılması
•
İdeal meslek mensubu profili
Sadece uyum
ve mevzuat
Şüphecilik
ve ileri
görüşlülük
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
7
SİSTEMİN YAPI TAŞLARI
How does the work performed by an Specialist
support the audit conclusion?
Denetim
İşletmeler
Hissedarlar
Çalışanlar
Düzenleyici
kurumlar
Yatırımcı
Yurttaşlar
Meslek
örgütleri ve
mensupları
Eğitim ve
öğretim
kurumları
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
8
DENETİM KALİTESİ İÇİN GEREKLİ GÖZETİM ORTAMI
Amerika Birleşik Devletleri
PCAOB
SEC
FASB
Kamuyu ilgilendiren şirketleri denetleyen denetçilerin
gözetiminin gerçekleştirilmesi ve denetim firmaları için
standartların belirlenmesi
Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
Kar amaçlı şirketler için finansal muhasebe standartlarının
yayımlanması
GASB
Kamu işletmeleri için finansal muhasebe standartlarının
yayımlanması
Denetim standartlarının yayımlanması ve meslek mensuplarının
AICPA
Module 5 sertifikasyon ve lisanslandırılması
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
9
DENETİM KALİTESİ İÇİN GEREKLİ GÖZETİM ORTAMI
Avrupa Birliği
ESMA
Avrupa
Komisyonu
EFRAG
Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
UFRS standartlarının AB genelinde kullanımı için
onaylanması
UFRS standartlarının değerlendirilip Avrupa Komisyonu’na
onay için sunulması
FEE
Avrupadaki meslek örgütlerinin bir araya getirilmesi ve meslek
mensuplarına destek verilmesi
AICPA
Module 5
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
10
SONUÇ
Değerli
denetim
Gözetim
sistemi
Vizyon ve
misyonda
mutabakat
Etkili bir gözetim sistemi ile tüm
paydaşların temsil edildiği
sürdürülebilir ve optimum
paydaş faydasını sağlayan
denetim
Ülke genelinde toplam kaliteyi
arttıracak ve denetime güveni
sağlayacak etkin iletişime önem
veren gözetim sistemi
Denetimin rolü ve amacı
konusunda beklentilerin
netleştirilmesi ve mutabakata
varılması
© 2014 Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative,
a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Turkey.
11
Teşekkürler
İsmail Önder Ünal, SMMM
Sorumlu Ortak
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
[email protected]

similar documents