Hakan Şener AKOTA – Yenilenebilir Enerji

Report
Lisanssız Elektrik Üretimi
Hakan Şener AKATA
11/04/2014
Sunum Akışı
•
•
•
•
Lisanssız Elektrik Üretimi
YEKDEM
Yerli Katkı İlavesi
EDAŞ’lara Başvurularda Sunulması Gereken
Belgeler
• 2013 Yılı GES Lisans Başvuruları
• Teknik Değerlendirme
• LÜY hakkında bazı veriler
Lisanssız Elektrik Üretimi
6446 sayılı Kanun
MADDE 14 – (1) Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf
faaliyetler şunlardır:
a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen
üretim tesisi
b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisi
c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında
kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi
ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik
değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan
kategoride olanları
d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden
kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
YEK Destekleme Mekanizması
I Sayılı Cetvel
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı
Üretim Tesis Tipi
Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları cent/kWh)
a. Hidroelektrik üretim tesisi
7,3
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi
7,3
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi
10,5
d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp
gazı dahil)
13,3
e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi
13,3
Yerli Katkı İlavesi
• 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim
tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt
içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya
dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I
sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş
tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde
belirtilen fiyatlar ilave edilir.
• 0,4-3,5 ABD Doları Cent kadar ilgili Yönetmelik çerçevesinde destekleme
yapılabilir.
Yerli Katkı İlavesi
II Sayılı Cetvel
Yurt İçinde Gerçekleşen
İmalat
Fotovoltaik Güneş
Enerjisine Dayalı Üretim
Tesisi
Yerli Katkı İlavesi
1- PV Panel entegrasyonu
ve güneş yapısal mekaniği
imalatı
0,8
2- PV Modülleri
1,3
3- PV Modülünü oluşturan
hücreler
3,5
4- İnvertör
0,6
5- PV Modülü üzerine
güneş ışınını odaklayan
malzeme
0,5
Yerli Katkı İlavesi
Yurt İçinde İmal Edilen
Aksam
PV panel entegrasyonu
ve güneş yapısal
mekaniği imalatı
Bütünleştirici Parçalar
Yerli Aksam Oranı [%}
1. Taşıyıcı yapı (Mekanik
bağlantı elemanları,
destek temeli, takipli
veya takipsiz destek
yapısı, kablo kanalları)
55
2. Elektriksel bağlantılar
(Kablo, kablo bağlantı
kutuları, sistem koruma
devreleri)
45
Yerli Katkı İlavesi
a) Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından onaylanan Yerli İmalat Durum
Belgesi,
b) Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya
Birim Doğrulama Sertifikası,
c) Tip sertifikası beyan edildiği durumlarda
sertifika sahibi tüzel kişi tarafından yerli
imalatçı bilgilerini ve yerli üretilen aksamın tip
sertifikasına uygun üretildiğini gösteren belge.
LÜY Başvuruda Sunulması Gereken
Belgeler-1
• Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
• Tapunun aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi
• Kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar kullanım
hakkını belgesi
• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat
Şeması,
• Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin
belge,
• Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
LÜY Başvuruda Sunulması Gereken
Belgeler-2
• Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine
dayalı başvurular için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu
Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden
alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
• Teknik Değerlendirme Formu
• Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
2013 yılı Güneş Enerjisi Lisans
Başvuruları
• 31/12/2013 tarihine kadar iletim sistemine
bağlanacak YEK Belgeli güneş enerjisine dayalı
üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 600
MW’dan fazla olamaz.
• 10-14 Haziran 2013 arasında başvurular kabul
edildi.
• 27 adet bölge için başvurular alındı.
2013 Başvuruları
BÖLGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4. ANTALYA
5. ANTALYA
ADANA-OSMANİYE
BİTLİS
BURDUR
DENİZLİ
ELAZIĞ
ERZURUM
HAKKARİ
ISPARTA - AFYON
KAHRAMANMARAŞ –
ADIYAMAN
KARAMAN
KAYSERİ
KONYA - 1
KONYA - 2
MALATYA - ADIYAMAN
MERSİN
MUĞLA - AYDIN
MUŞ
NİĞDE – NEVŞEHİR -AKSARAY
SİİRT – BATMAN - MARDİN
SİVAS
ŞANLIURFA - DİYARBAKIR
ŞIRNAK
VAN - AĞRI
BİNGÖL - TUNCELİ
ERZİNCAN
TOPLAM
TRAFO KAPASİTELERİ [MW]
29
29
9
16
26
18
8
5
21
18
27
38
25
46
46
22
35
20
9
26
9
9
7
11
77
11
3
600
BAŞVURU SAYISI
12
10
5
6
24
20
5
2
1
30
KURULU GÜÇ [MW]
155,26
147,40
45,00
65,20
402,44
228,24
36,20
9,90
21,00
420,04
28
62
31
36
67
30
14
18
1
51
4
6
10
1
22
0
0
496
442,90
1128,12
521,97
657,94
1266,03
427,15
197,50
264,75
9,00
794,10
32,00
54,00
58,00
7,00
538,67
0,00
0,00
7929,79
Lisans Başvurularının Bölgelere
Dağılımı
GES Teknik Değerlendirme
• Formun tam olarak doldurulmaması,
• Koordinat hataları,
• Köşe koordinatlarının ardışık sıralı olarak
verilmemesi
• Koordinatlı Aplikasyon krokisinin sunulmaması
• SSGY Değerine uyulmaması
GES Teknik Değerlendirme
GES Teknik Değerlendirme
GES Teknik Değerlendirme
Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları
LÜY Kapsamındaki Başvurular
Başvurular
TDR Düzenlenen Başvurular
Sayı
Kurulu Güç [kW]
Sayı
Kurulu Güç
[kW]
Rüzgar
163
107.585,5
62
38.546
Güneş
397
231.096,19
239
135.914,68
Toplam
560
338.681,69
301
174.460,68
10
ANADOLU YAKASI…
70
YEŞİLIRMAK…
GÖKSU…
150
AYDEM EDAŞ
10 7
KAYSERİ VE CİVARI…
45
BOĞAZİÇİ EDAŞ
OSMANGAZİ EDAŞ
15
SAKARYA EDAŞ
55
TRAKYA EDAŞ
131
ULUDAĞ EDAŞ
32
GEDİZ EDAŞ
AKDENİZ EDAŞ
30
2
8
17 11 17
14
BAŞKENT EDAŞ
MERAM EDAŞ
TOROSLAR EDAŞ
ÇAMLIBEL EDAŞ
FIRAT EDAŞ
Çoruh EDAŞ
ARAS EDAŞ
VAN GÖLÜ EDAŞ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
DİCLE EDAŞ
LÜY Başvurularının EDAŞ’lara Dağılımı
183
129
96
49
21
Teşekkürler ....

similar documents