Presentatie Chris van Vondelen

Report
‘Decentraal tenzij’
‘maar..centraal is ook wij’
(toch???)
‘Kwartiermakersgilde’
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Chris van Vondelen
Was: Interim manager ABD-i:
•Programmamanager Kwaliteit PO (OCW);
•Interim Directeur Halt Nederland (VenJ);
•Projectdirecteur fusie NMA/OPTA/CA (ACM -EZ);
•Projectleider BC Visa en BC reisdocumenten (BZ) ;
is: Kwartiermaker aanpak zorgfraude SZW/VWS.
2
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
‘Decentraal tenzij…maar
centraal is ook wij…. (toch?)
Beeld van de Halt sector t/m 2011:
17 bureaus (met ieder een eigen directie en bestuur)
1 Koepelorganisatie Halt Nederland (Bestuur en directie)
Veel zelfstandigheid Bureaus (met name preventie)
Financieel ‘zwaar weer’
2 geldstromen (VenJ en preventieklanten)
3
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Opdracht:
Maak voorstellen voor herinrichting van de sector;
Uniformeer de uitvoering van repressieve- en preventieve taken;
Centraliseer de bedrijfsvoering
Reorganiseer ‘Halt Nederland’;
Verbeter de financiële positie;
maar……
4
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
…………behoudt het goede !!!!!!!
Halt is en blijft een sterk merk;
Vragers naar preventie(projecten) moeten blijvend laagdrempelig
maatwerk krijgen;
Lokale inbedding behouden;
Geen extra bureaucratische structuren;
Een zo plat mogelijke organisatie en
Maximale ruimte voor professionaliteit.
5
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
‘Dilemma's’
Centrale sturing versus lokale markten;
Gescheiden geldstromen (Rijk en lagere overheden) ;
Motivatie medewerkers en leidinggevenden;
Afscheid van enkele ‘pioniers’ en
‘Zij-wij versus wij-zij’.
6
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Oplossingen:
Acquisitie zoveel mogelijk lokaal;
Beleid en strategie zoveel mogelijk centraal;
Kantoren en werkplekken in de regio geeft ‘binding’;
Vaste tarieven voor identieke producten en
Heldere HRM keuzes.
7
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Waar staat Halt nu?
Een overkoepelende Raad van Toezicht;
Een managementteam met centrale en decentrale (regionale)
binding;
Een stevige positie in de jeugdstrafrechtketen;
Een heldere rol op de (weer) aantrekkende preventiemarkt;
Één centrale visie, missie en strategie en
Een uitdagende en aantrekkelijke organisatie voor de medewerkers.
8
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Lessons learned:
Het onderscheid centraal-decentraal hoeft niet heel scherp te zijn;
Het verenigen van ‘the best of both worlds’ loont;
(organisatie)dogma’s zijn meestal schijnzekerheden;
Kijk ook door de oogharen van (professionele) medewerker
en
‘open deuren’ zijn soms ook de juiste….
9
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Tot slot
Het vraagstuk centraal of decentraal is een non-issue (of
hybride);
Effectiviteit, professionele ruimte, herkenbaarheid en
toekomstvastheid zijn de key-issues en
?????????
10
8 mei 2014
‘het Kwartiermakersgilde’
ABD-i
Vragen,
Tegenwerpingen en/of
Aanvullingen….
11
8 mei 2014

similar documents