Konya bölgesindeki üyelerimize UR-GE Programı tanıtıldı

Report
ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI
UR-GE
PROGRAM DAYANAĞI
Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı ‘’Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ’’
PROGRAM AMACI
Şirketlerin uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya
yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının
proje bazlı giderlerinin desteklenmesi
UR-GE
Hedefler:
Proje kapsamında farklı bölgelerde yerleşik
faaliyet gösteren firmalar bazında;
 Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin
geliştirilmesi
 Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması
 Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi
 Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının
sağlanması
UR-GE
ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI
Kimler Yararlanabilir?
•Ticari ve/veya sınai şirketler (TSÜAB Üyeleri)
•Yazılım Şirketleri
•İşbirliği Kuruluşları
UR-GE
D
E
S
T
E
K
K
A
P
S
A
M
I
İhtiyaç Analizi
Eğitim ve Danışmanlık
Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel Danışmanlık
UR-GE
D
E
S
T
E
K
S
Ü
R
E
C
İ
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi ve
İstihdam
Eğitim ve/veya
Danışmanlık Programı
Yurtdışı Pazarlama Programı
ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
UR-GE
Eğitim /
Yurt Dışı
İhtiyaç Analizi Danışmanlık Pazarlama Alım Heyeti
Destek Oranı
75%
Desteklenen
Kurum
İşbirliği Kuruluşu
Bireysel
İstihdam Danışmanlık
75%
75%
75%
75%
70%
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek
Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks. 36 Ay)
5 Adet
UR-GE
•Proje Hazırlık Evresi
İ
H
T
İ
Y
A
Ç
•Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
•Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
•Sektördeki Trendler
•Firma Analizleri
A
N
A
L
İ
Z
İ
•Yurtdışı Pazar Fırsatları
•Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları (Eğitim ile birlikte)
Destek Oranı : %75
UR-GE
E
Ğ
İ
T
İ
M
V
E
D
A
N
I
Ş
M
A
N
L
I
K
P
R
O
G
R
A
M
L
A
R
I
•Dış Ticaret Yönetimi
•Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
•Markalaşma
•Inovasyon ve Kümelenme
•Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
•Bilgi ve İletişim Teknolojileri
•Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
•Kalite ve Verimlilik
•Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
•Sektöre özel konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE
Y
U
R
T
D
I
Ş
I
P
A
Z
A
R
L
A
M
A
P
R
O
G
R
A
M
L
A
R
I
Desteklenen Faaliyetler
•Ortak pazar araştırmaları
•Pazar ziyaretleri
•Ticaret heyetleri
•Yurtdışı fuar ziyaretleri
•Eşleştirme faaliyeti
•Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE
A
L
I
M
H
E
Y
E
T
İ
P
R
O
G
R
A
M
L
A
R
I
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek
•İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
•Tesis ziyaretleri
•Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE
İ
S
T
İ
H
D
A
M
Desteklenen Faaliyet
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : %75
UR-GE
Ş
İ
R
K
E
T
L
E
R
İ
Ç
İ
N
B
İ
R
E
Y
S
E
L
D
A
N
I
Ş
M
A
N
L
I
K
Hedef Grup
•Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
Desteklenen Faaliyetler
•Bilgi ve İletişim Teknolojileri
•Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
•Kalite ve Verimlilik
•Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
•Sektörün Gelişimine Özel Konular
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
TSÜAB NEDEN UR-GE’DE?
TSÜAB NEDEN UR-GE’DE?
Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet
gücünü arttırarak, ülkemizin gerçekte var olan üretim kapasitesi ile
orantılı bir şekilde yükseltmek gerekmektedir.
Üye firmalarımızın genel anlamda; Eğitim, Danışmanlık, Pazar
Araştırması ve Uluslararası Ticaret Kuralları ve Uygulamaları gibi
konularda altyapıya ve bilgiye ihtiyaçları söz konusu olabilmektedir.
Üyelerimizin UR-GE programlarına katılmaları suretiyle bu
eksikliklerin giderilebileceği düşünülmektedir.
Bu nedenle TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Programına katılım
sağlanmaktadır.
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Projedeki Amaçlar Nelerdir?
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Bu proje firmaların beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak,
rekabet gücünü ve ihracat artışını nasıl etkileyecek?
Firmaların ihracat kapasitelerinin arttırılması bilgi birikimi ve deneyimlerinin
geliştirilmesi yoluyla mümkün olacağından, proje ile firmalar ürünlerini uluslar arası
piyasalarda taşıyarak, giderek daha fazla oranda ihracat şansı elde edecek ve bu ürünlerle
çok daha fazla pazara ulaşabileceklerdir.
Firmalar, proje ile uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek, temel
dış ticaret konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
pazarlamadan tanıtıma, fiyatlandırmaya, saklamadan ambalajlamaya kadar pek çok
farklı alanda donanım sahibi olmalarını sağlayacaktır.
Firmaların, nitelik ve nicelik bakımından uluslararası rekabet gücüne sahip olması
Antalya’nın ve Türkiye’nin Tohum Sektöründe yerini sağlamlaştırarak gelişmesini
sağlayacak ve küresel rekabet gücünü arttıracaktır. İhracata yeni başlayan firmalara
rehberlik sağlayacak olan proje, güvenli bir pazarlama imkanı sunacaktır.
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJEDE BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK?
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJE FAALİYETLERİ
EĞİTİM

Kurumsal Kapasite
DANIŞMANLIK

Firmalara Toplu
Danışmanlık
Ürün Geliştirme

Pazarlama
 

Yönetim
Sebze Islahı
Kalite
Hedef Pazar
Çalışmaları
Hedef Pazar Analizleri
Belirlenen Hedef
Pazarda Mevzuat
Çalışması

ALIM HEYETLERİ
YURTDIŞI PAZARLAMA
ORTAK AR-GE
LABORATUARI
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJEDE BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞEN
FAALİYETLER NELERDİR?
9-12 Ekim 2012 Temel Dış Ticaret Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
BİR SONRAKİ EĞİTİM
15-16 OCAK 2013
SEBZE ISLAHI VE TEMEL YAKLAŞIMLAR
Prof. Dr. Kazım ABAK
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJEYE KATILAN ÜYELERİMİZ
AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Agrotalya Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Sti.
Agrotek Tohumculuk Tarım San. Tic. Ltd. Şti.
Anamas Tarım Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Antalya Tarım Üretim Danışmanlık Pazarlama
A.Ş.
Ayer Tarım San. Ve Tic. A.Ş.
Ege-Cem Tarım Hayv. Su Ür. Tur. San. Tic. Ltd.
Şti.
Enza Zaden Tarım Ar-Ge Taşımacılık ve Tic. A.Ş.
E-Z Tohumculuk Tohum Islahı ve Üretim San.
İth. İhr. Pzar. Ve Tic. Ltd. Şti
Genagri Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Gento Tohumculuk Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Grow Fide Üretim ve Ticaret A.Ş.
Hasel Tarım Ürünleri San. Ve Ticaret Ltd. Şti.
Hazera Tohumculuk ve Ticaret A.Ş.
Kaizen Tohumculuk Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Lider Tohum Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.
Lotus Tarım Tohumculuk ve Gübre Sanayi A.Ş.
Nadide Tarım Tohum Üretimi Gıda
ith.ihrc.İn.Pey.Tic ve San.Ltd. Şti.
Namdhari Seeds Tohumculuk Tic. Ltd. Şti.
Nunhems Tohumculuk Ltd.Şti.
Petektar Tohum San. Tic. Ltd. Şti.
Punto Tohumculuk Tar. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Rito Tohumculuk A.Ş.
Sürde Tarım Gıda Üretim Pazarlama Ltd.Şti
Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tera Grup Gıda Özel Eğ. İnş. Müh. Hiz. Mob. Tur.
Teks.Ulaş. Day.Tük. Mal. Dan. Ener. Tar. San. Ve Tic
A.Ş.
Tolya Tohum Tarım San.Tic.Ltd.Şti.
Siz de bölgenizdeki UR-GE Projesine katılmak isterseniz…
Proje Ek-I-C
Proje Ek-I-B
İhtiyaç Analizinden sonra yapılan başvurular kabul görmeyecektir
!!!
PROJEYLE İLGİLİ BİLGİ VE DUYURULAR İÇİN…
http://www.tsuab.org.tr/Urge.php

similar documents