Singapur Matematik Öğretimi

Report
KONU BAŞLIKLARI
SİNGAPUR MATEMATİĞİ
İHTİYAÇ
KAYNAKLARI
NEDİR?
HEDEFLER
DEĞERLENDİRME
İÇERİKLER
ÖĞRENME
SÜRECİ
SİNGAPUR MATEMATİĞİNE OLAN
İHTİYAÇ KAYNAKLARI
Ülke genelinde matematik dersindeki
düşük performans göstergeleri
Matematik dersine karşı olan tutum ve
kaygı düzeyleri
Diğer ülkelerin eğitim sistemlerindeki
matematik başarı göstergeleri
Uluslar arası yapılan sınav sonuçları
NEDEN SİNGAPUR
MATEMATİĞİ
Birçok dünya ülkesinin bu sistemi
modellemesi
ABD gibi birçok gelişmiş ülkenin
bu modeli uygulaması
Hüseyin İŞERİ
SİNGAPUR MATEMATİĞİNİN ULUSLAR ARASI BAŞARISI NEDİR?
TIMSS ORTALAMASI ÜZERİNDE YER ALAN BAZI ÜLKELERİN
ORTALAMA MATEMATİK PUANLARI
1995
2003
2007
2011
590
594
599
606
581
-
-
605
557
575
607
602
-
564
576
591
567
565
568
585
-
532
544
542
İNGİLTERE
484
531
541
542
ABD
518
518
529
541
TIMSS
ORTALAMASI
500
500
500
500
SİNGAPUR
KORE
HONG KONG
ÇİN
JAPONYA
RUSYA
Tüm öğrenciler için kullanılan ortak
yöntem ve teknik ile
sunulan ders içerikleri
Öğrencilerin bireysel
farklılıklarının
göz ardı edilmesine,
Yaşam boyu
endişe
Okullarımızda
Matematik
Öğretimi
Öğrencilere öğrenme
fırsatı
tanınmamasına,
Matematik dersine karşı korku
Hüseyin İŞERİ
Başarısız
olacağım!
Okullarımızda Matematik
Öğretimi
Çözüm
SORUN
Sevgi
KORKU
Özgüven
İlgi
Öğrenme
Başarı
CESARETSİZLİK
KAÇIŞ
ÖĞRETİM
BAŞARISIZLIK
ULUSLAR ARASI SINAVLARDA
ÜLKEMİZİN PERFORMANSI
TIMMS
PİSA
ülkemizin başarı
ortalaması sınav
ortalamasının
altında
Ülkemiz dünya
ülkeleri
arasında 35.
sırada yer
almaktadır.
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE
AÇIK ALANLARIMIZ NELERDİR?
Matematiksel işlem becerilerimiz
Matematiksel düşünme becerilerimiz
Matematiksel iletişim kurma becerilerimiz
Problem çözme becerilerimiz
Yaratıcı düşünme becerilerimiz
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE
AÇIK ALANLARIMIZ NELERDİR?
Akıl yürütme becerilerimiz
Matematik dersine karşı ilgimiz
Doğal olarak MATEMATİKSEL BAŞARIMIZ
SİNG.
MAT
Öğrencilerin matematiksel düşünme
sistemine yeni anlayış kazandıran
Öğrenci
merkezli
Geleneksel öğretim
anlayışlarına tepki
olarak ortaya çıkan
Singapur
Matematik
Öğretimi
Öğrenmenin öğrencinin
kontrolü altında
yürütüldüğü
öğrenme
ortamının çeşitli
materyallerle
sistemli bir şekilde
yapılandırıldığı
her öğrencinin kendi
öğrenme hızında ilerlediği
Hüseyin İŞERİ
TEMEL ANLAYIŞ
Hedeflerimiz Nelerdir?
Alternatif Öğrenme
Anlayışları
Öğrenci velilerinin
Ön koşul
öğrenci
Mental aritmetik
gelişimlerinden
haberdar edilmesi
Sing
Matematiği
Anlamlı öğrenme
ve matematiksel
iletişim
Başarı
göstergesi:
hedeflerin % 70
düzeyinde
kazanılması
Bireyleri kendini
gerçekleştirme
kapasitelerine
ulaştırabilme
Gelişimsel
vizyon
Gelişim
Merkezleri
Hüseyin İŞERİ
Tekrarlama
yerine kendini
geliştirme
ULUSLAR ARASI SINAVLAR NE TÜR BECERİLERİ
ÖLÇMEYİ AMAÇLIYOR ?
Akademik
başarı
Matematik
kaygısı
Özgüven
Olumlu
Tutum
Matematiksel
düşünme
becerisi
Gerçek yaşamla
matematik
ilişkisi
Hüseyin İŞERİ
Problem
çözme
becerisi
SİNG MAT.
İÇERİKLERİ

similar documents