Contoh Format Pembentangan Kemajuan Komuniti

Report
BENGKEL "KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME - KTP"
HOTEL PAN-PACIFIC KLIA
26 JUN 2012
‘PENINGKATAN KUALITI HIDUP PENDUDUK PESISIRAN PANTAI DI
KOTA MARUDU, SABAH MENERUSI PEMBANGUNAN
EKOPELANCONGAN BERASASKAN KOMUNITI’
K-eco/40 (UPM-11)
Ketua Projek: Prof. Dr. Awang Noor Abd. Ghani
Maklumat Am Projek
Tajuk Projek
PENINGKATAN KUALITI HIDUP PENDUDUK PESISIRAN
PANTAI DI KOTA MARUDU, SABAH MENERUSI
PEMBANGUNAN EKOPELANCONGAN BERASASKAN
KOMUNITI
Ketua Projek
Prof. Dr. Awang Noor Abd. Ghani
Tempoh Projek
2 tahun (Julai 2011 – Jun 2013)
Ahli
Prof. Dr. Faridah Hanum Ibrahim
Prof. Madya Dr. Mohamed Zakaria Hussin
Prof. Madya Dr. Abdullah Mohd
Dr.Kamziah Abd. Kudus
Tan Sri Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah
Prof. Dr. Fatimah Md. Yusoff
Prof. Dr. Aziz Arshad
Kawasan projek
Kota Marudu, Sabah
Graduate Intern
Yip Hin Wai
Mohamad Zabidi bin Hamid
Rakan Komuniti
Pejabat Daerah Kota Marudu
7 Kampung pesisiran pantai Kota Marudu
2
Permasalahan yang dikenal pasti
 Komuniti di Kota Marudu masih berpendapatan rendah
(kadar kemiskinan adalah sebanyak 37.1%).
 Kawasan yang kaya dengan sumber alam semula jadi hutan paya laut, sungai, laut, sumber perikanan dan
pertanian serta warisan dan kebudayaan setempat
 Produk ekopelancongan boleh dimajukan untuk
pembangunan sosio-ekonomi penduduk setempat
 Penduduk setempat tidak mempunyai pengetahuan dan
kemahiran asas ekopelancongan dan bagaimana
membangunkan potensi produk ekopelancongan
Pembentangan KTP 16-5-2011
3
Objektif Projek
Meningkatkan kualiti hidup penduduk kampung pesisiran pantai Kota
Marudu menerusi ekopelancongan berasaskan kumuniti
(community-based tourism – CBT) yang mana menggunakan
ekosistem hutan paya laut sebagai asas sumber pelancongan.
Objektif khusus:
1. Menentukan ciri demografi penduduk beberapa kampung dan
kesanggupan mereka untuk melibatkan diri dalam
ekopelancongan
2. Mengenal pasti produk ekopelancongan yang boleh dimajukan.
3. Memberikan latihan kemahiran asas kepada penduduk kampung
yang berminat untuk memajukan ekopelancongan sebagai
perniagaan baru sumber pendapatan.
4. Mengemukakan strategi yang bersesuaian untuk pembangunan
ekopelancongan di kawasan program dijalankan.
• Terletak 130 km utara Kota Kinabalu.
• Termasuk dalam kawasan Kawasan
Inisiatif Segitiga Terumbu (CTI) dan
juga cadangan Taman Laut Tun
Mustapha
• Keluasan: 1,917 km2
• 13 mukims, 169 kampung
• Topografi: pergunungan berbukit,
lembah dan kawasan pantai; 5 sungai
utama
• Populasi (2009): 72,900 (purata
isirumah: 5
• Pekerjaan: petani, nelayan,
perniagaan, bekerja sendiri, pegawai
kerajaan
• Keluasan hutan paya laut: 12,893 ha
• Zon perhutanan tani - Sabah Corridor
Development
• Kumpulan ethnik utama: Dusun, Bajau,
Suluk
5
Potensi produk dan perkhidmatan pelancongan di
Kota Marudu
Tanjung Batu
Tigaman
Pusat komuniti
perikanan, memancing
TELUK MARUDU
Muara Sungai
Bandau
Menara vista, ekochalet, pelantar laluan
dan interpretasi bakau,
persiaran sungai dan
teluk
Eko-chalet, restoran
makanan laut, ekochalet, marina,
persiaran teluk,
memancing
Taritipan
Pusat akuakultur
tiram dan kupang
Tambun
Homestay, pusat
komuniti perikanan
Rasak Laut/
Tandek
Langkon
Tapak pemerhatian
burung,
perkampungan
kebudayaan
Homestay,
perkampungan nelayan
Kota Marudu
Pusat penerangan
pelancong, hotel,
pasar raya
Selaping
Jeti, persiaran
sungai,
memancing
Maklumat Rakan Komuniti
 Pejabat Daerah Kota Marudu, Sabah
 Terdiri daripada lima kampung di kawasan persisiran pantai
Teluk Marudu, Kota Marudu, Sabah
 Kampung Tambun
 Kampung Tanjung Batu
 Kampung Tigaman
 Kampung Langkon
 Kampung Rasak Laut
 Kampung Taritipan
 Kampung Tandek
 Perkampungan nelayan yang bergantung kepada hasil sumber
alam di Hutan Paya Laut Marudu dan Teluk Marudu
Ilmu yang hendak dipindahkan
 Pengurusan ekopelancongan berasakan komuniti
secara lestari
 Bagaimana untuk mengurus pelawat, mengenal
pasti produk ekopelancongan seperti homestay,
kebudayaan, makanan dan lain-lain, mengurus
kewangan, jaringan dengan pihak kerajaan dan
swasta, pemandu ekopelancong (ecotourist guide),
kemahiran teknikal hutan paya laut dan
perikanan, penjagaan alam sekitar dan
pengurusan kewangan
Sumber alam
semula jadi
Kelestarian
•Ekosistem
•Budaya
•Ekonomi
•Sosial
Ekopelancongan
Tanpa
gangguan/
pencemaran
Mempelajari,
menghayati,
memahami
9
“Ekosistem hutan bakau dan persisiran pantai yang sihat” sebagai satu
“harta” yang boleh memberi faedah dalam jangka panjang. Oleh itu,
peranan dan penglibatan komuniti setempat dalam pengurusan dan
pemuliharaan amat penting
Ekopelancongan
Pembentukan
kekayaan dan
kehidupan
mampan
Kualiti
hidup
Impak Kepada Komuniti
 Peningkatan kesedaran pemuliharaan




kawasan ekosistem sistem hutan paya
laut sebagai habitat bagi flora, fauna,
hidupan marin
Peningkatan pengetahuan mengenai
ekopelancongan
Penggunaan sumber hutan paya laut
sebagai sumber berpotensi untuk
pembangunan ekopelancongan
Peningkatan dalam motivasi untuk
menceburi dalam ekopelancongan
Peningkatan kemahiran dalam
perancangan ekopelancongan dan
interpretasi sumber hutan paya laut
Impak Kepada Siswazah pelatih
 Meningkatkan jaringan dengan rakan
komuniti
 Meningkatkan kemahiran dalam
membuat perancangan projek
pembangunan dan pemindahan ilmu
kepada kumpulan sasar
 Meningkatkan motivasi untuk
menceburkan diri dalam sektor
ekopelancongan

similar documents