Laporan Standard Guru Malaysia

Report
OLEH:
SIN LEE ENG
1
‣
‣
‣
‣
Misi negara - pembangunan modal insan
Modal insan - jati diri, berketerampilan,
berkeperibadian mulia, berpengetahuan,
dan berkemahiran
Cabaran - globalisasi, liberalisasi,
pengantarabangsaan, perkembangan ICT
Tugas KPM - membangunkan sistem
pendidikan bertaraf dunia mengikut
acuan Malaysia
2
‣
Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan
kefahaman, serta kemahiran P&P yang tinggi bagi
membolehkan mereka berfungsi sebagai guru
profesional dengan berkesan
‣
Agensi dan institusi latihan perguruan patut
menyediakan keperluan latihan yang jelas dan
lengkap
‣
KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan
institusi pendidikan yang dapat dijadikan
showcase
‣
SGM menggariskan kriteria dan standard am guru
selaras dengan MQF yang menggariskan kriteria
dan standard am pendidikan tinggi
3
SGM
digubal untuk mengenal pasti:
‣Tahap kompetensi profesional guru dalam aspek:
‣ Amalan nilai profesionalisme keguruan
‣ Pengetahuan dan kefahaman
‣ Kemahiran pengajaran dan pembelajaran
‣Keperluan
latihan yang patut disediakan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap
kompetensi profesional guru yang ditetapkan tercapai
SGM
dapat mengenal pasti dasar dan strategi
pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah
baik.
4 4
KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA
ASAS
5
Pernyataan
yang menggariskan
kompentensi profesional
keguruan yang patut dicapai
oleh guru.
6
Pernyatan
aspek yang patut
disediakan oleh agensi & institusi
latihan perguruan bagi membantu
guru mencapai tahap kompetensi
yang ditetapkan .
7
Perincian Standard dan Keperluan adalah
berdasarkan kepada aspek yang berikut:
a. Misi Nasional
b. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
c. Falsafah Pendidikan Guru
d. Tatasusila Profesion Keguruan
e. Etika Kerja KPM
8
 1. Kompetensi
Padegogik
 2. Kompentensi Kepribadian
 3. Kompentensi Sosial.
 4. Kompentensi Profesional
9
Pembangunan modal insan berkualiti bergantung
kepada pendidikan berkualiti; yang dapat
menghasilkan individu yang mempunyai jati diri
yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian
mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi
bagi mengisi keperluan negara maju. Pendidikan
juga perlu membentuk modal insan yang mampu
berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran
menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta
peluang baru, mempunyai daya tahan serta
kebolehan untuk berhadapan dengan
persekitaran global yang sering berubah.
10

8 PISMP - AMBILAN JANUARI 2009

TESOL / AUCKLAND - AMBILAN
JANUARI 2009

KPLI (SM) - AMBILAN JANUARI 2012
 JUMLAH
PELAJAR = 220 orang
11
ANALISIS KEPUTUSAN SGM PISMP FASA 1 DAN FASA 2
AMB JAN 2009
12
ANALISIS KEPUTUSAN SGM TESOL DAN KPLI 2012
PERBANDINGAN KEPUTUSAN SGM FASA I DAN FASA II - TESOL (Auckland) 2012 dan KPLI SM 2012
STANDARD
1
STANDARD 2
STANDARD 3
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4
STANDARD
1
STANDARD 2
STANDARD 3
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4
1 B.ED.TESOL 1
PN.SANTHANAMARY
ANTHONY
2 B.ED.TESOL 2
PN.SAMIHA MD. SALLEH 3.77 3.81 3.85 3.64 3.76 3.67 3.67 3.53 3.72 3.44 3.44 3.74 3.77 3.62 3.93 3.69 3.93 3.92 3.95 3.92 3.96 3.97 3.98 3.78 3.84 3.83 4.00 3.90 3.93 3.90 3.98 3.92 0.23
3 B.ED.TESOL 3
CIK NENNY D,
JUHARA JOHARI
MIN KESELURUHAN
3.63 3.69 3.69 3.28 3.65 3.55 3.47 3.48 3.65 3.25 3.20 3.67 3.67 3.40 3.67 3.53 3.83 3.94 3.90 3.85 3.91 3.81 3.96 3.95 3.84 3.68 3.79 3.79 3.82 3.73 3.86 3.84 0.31
3.86 3.87 3.83 3.63 3.84 3.83 3.80 3.72 3.87 3.64 3.65 3.83 3.81 3.80 3.88 3.79 3.89 3.90 3.94 3.85 3.96 3.98 3.96 3.92 3.86 3.77 3.95 3.92 3.89 3.90 3.973.91 0.12
3.75 3.79 3.79 3.52 3.75 3.68 3.65 3.58 3.75 3.44 3.43 3.75 3.75 3.61 3.83 3.67 3.88 3.92 3.93 3.87 3.94 3.92 3.97 3.88 3.85 3.76 3.91 3.87 3.88 3.84 3.94 3.89 0.22
5
KPLI SM (FIZIK &
8 M T)
PN. FARIDAH SURATMAN 3.67 3.71 3.82 3.30 3.56 3.59 3.50 3.80 3.49 3.13 3.47 3.69 3.67 3.30 3.67 3.56 3.92 3.91 3.96 3.60 3.78 3.73 3.90 3.87 3.87 3.67 3.87 3.87 3.91 3.83 3.93 3.84 0.28
13
CEMERLANG
4
TAHAP NILAI
TUTOR
MIN 2
OPSYEN
MIN 1
BI
L
KEPUTUSAN KEDUA (FASA 2 )
BEZA MIN
KEPUTUSAN PERTAMA (FASA 1)
”1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”
Ruj. Kami : IPGKTIJB.100/1/36(81)
Tarikh
: 10 OKTOBER 2012
Kepada
NAMA
NO KAD PENGENALAN
PROGRAM
OPSYEN
:
:
:
:
MOHD AZMANUDDIN BIN AZMAN
890831-03-5827
B.ED TESOL/AUCKLAND AMBILAN JANUARI 2009
B.ED TESOL 3
Tuan/Puan,
KEPUTUSAN PENCAPAIAN STANDARD GURU MALAYSIA
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah mencapai tahap Cemerlang dalam
penilaian kendiri Standard Guru Malaysia.
3.
Saya berharap keputusan ini akan menjadi pendorong tuan/puan untuk terus berusaha
meningkatkan prestasi dalam pembelajaran dan pengajaran.
Sekian, terima kasih.
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
(MOHD SAID BIN HASRAN)
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Temenggong Ibrahim
Johor
s.k
1. Fail timbul
14
ANALISIS SGM PENSYARAH AKADEMIK
2012
BIL
JABATAN
MIN
TAHAP
NILAI
1
KAJI SOSIAL
3.82
CEMERLANG
2
ILMU PENDIDIKAN
3.93
CEMERLANG
3
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
3.91
CEMERLANG
4
MATEMATIK
3.83
CEMERLANG
5
SAINS
3.99
CEMERLANG
6
PIPK
3.96
CEMERLANG
7
BAHASA
3.86
CEMERLANG
8
KOKURIKULUM
3.84
CEMERLANG
9
PENGAJIAN ISLAM & MORAL
3.86
CEMERLANG
10
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
3.84
CEMERLANG
11
HAL ELWAL PELAJAR
3.91
CEMERLANG
12
PENGAJIAN BAHASA MELAYU
3.98
CEMERLANG
15
Analisis keputusan SGM Fasa I pada
Oktober 2012
 7 PISMP - AMB JAN 2010
 DPLI KHAS – AMB DIS 2011
 KPLI SM – AMB SEPT 2012
 KPLI SM – AMB JAN 2012
16
ANALISIS KEPUTUSAN SGM 6PISMP fasa1 AMB JAN
2010
KEPUTUSAN PERTAMA (FASA 1 sem 6)
BIL
OPSYEN
STANDARD 1
STANDARD 2
MIN 1
STANDARD 3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
MT/PJ/BC
EN.MOHD AZIZI MAT
SOM
3.47
3.48
3.47
3.21
3.46
3.63
4.00
3.63
3.37
3.16
3.26
3.43
3.40
3.34
3.47
3.45
PEND.KHAS
/PJ/BM
PN.PERIAKKA RENGAYA
CHINAYA
3.78
3.81
3.93
3.63
3.73
4.00
4.00
3.68
3.97
3.53
3.89
3.82
3.69
3.63
3.95
3.80
SN/PJ/BC
EN. KARUPPIAH MOHAN
GOVINDARAJU
3.30
3.31
3.41
3.25
3.40
3.44
3.96
3.38
3.40
2.94
3.25
3.42
3.36
3.31
3.48
3.37
BM/PJ/PSV
EN.MOHD ARIS ANIS
3.44
3.46
3.49
2.97
3.35
3.56
3.40
3.25
3.45
3.06
3.12
3.53
3.55
3.26
3.67
3.37
BT/PJ/PSK
PN.BAGHWANT KAUR
3.38
3.33
3.50
2.92
3.20
3.33
3.91
3.11
3.31
2.64
2.94
3.37
3.27
3.17
3.67
3.27
PJ/PK/BM
EN. KAMALUDDIN
MOKRI
3.71
3.86
3.86
3.55
3.58
3.82
3.80
3.63
3.75
3.55
3.70
3.88
3.78
3.79
3.85
3.74
BC/PJ/PSK
PN.WONG LAI PENG
3.60
3.56
3.67
3.24
3.46
3.65
3.86
3.46
3.53
3.20
3.32
3.75
3.52
3.54
3.67
3.53
RBT/BI/BM 1
TN.HJ.MD.ARIF MD.ZAIN
3.61
3.63
3.65
3.55
3.53
3.60
3.76
3.50
3.65
3.43
3.75
3.63
3.62
3.68
3.71
3.62
RBT/BI/BM 2
EN.RAZALI OTHMAN
3.51
3.45
3.51
3.20
3.37
3.53
3.44
3.37
3.53
3.36
3.28
3.51
3.51
3.42
3.61
3.44
PEM.BC/MT
TN.HJ.HAMDAN ZAINAL
AFUAD
3.66
3.58
3.65
3.85
3.65
3.88
3.94
3.76
3.67
3.79
3.88
3.64
3.63
3.82
3.65
3.74
1
2
TUTOR
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MIN KESELURUHAN
3.55 3.55 3.61 3.34 3.47 3.64 3.81 3.48 3.56 3.27 3.44 3.60 3.53 3.50 3.67 3.53
17
ANALISIS KEPUTUSAN SGM DPLI AMB DIS 2011 /
KPLI SM FIZIK/MAT AMB 2012/2013
KEPUTUSAN PERTAMA (FASA 1 )
BIL
OPSYEN
TUTOR
STANDARD 1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
STANDARD 2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
STANDARD 3
3.2
3.3
3.4
MIN 1
DPLI
RBT
EN. MAHADI
BIN SHUID
3.10 3.01 3.18 3.00 3.07 3.17 4.00 3.17 3.15 2.92 3.06 3.09 3.02 3.06 3.31 3.15
2 KPLI SM
EN.MOHD
ZULFAHMI
BAHAUDIN
3.42 3.08 3.40 2.78 2.75 3.06 4.00 2.81 2.83 2.16 2.38 2.85 2.77 2.66 2.88 2.92
3 KPLI SM
EN. ANG BOON SU
3.66 3.62 3.73 3.04 3.33 3.54 4.00 3.17 3.44 2.73 3.04 3.57 3.58 3.56 3.60 3.44
1
MIN KESELURUHAN
3.39 3.24 3.44 2.94 3.05 3.26 4.00 3.05 3.14 2.60 2.82 3.17 3.12 3.09 3.26 3.17
18
SKALA PENILAIAN INSTRUMEN:
Instrumen SGM berskala Likert 4 mata yang diberi nilai
Julat Skor Min
Standard
1.00 hingga 1.99
Lemah
2.00 hingga 2.99
Kurang Baik
3.00 hingga 3.49
Baik
3.50 hingga 4.00
Cemerlang
19
LEMAH
• Pencapaian fungsi utama secara tekal tidak
mencapai tahap standard dan sangat memerlukan
penambahbaikan untuk mencapai tahap lemah.
KURANG BAIK
• Pencapaian fungsi utama kadangkala tidak
mencapai tahap standard dan memerlukan
penambahbaikan untuk mencapai tahap baik.
20
BAIK
•Pencapaian fungsi utama secara tekal mencapai
tahap standard yang dihasratkan dan sedikit
penambahbaikan dapat mencapai tahap
cemerlang.
CEMERLANG
•Pencapaian fungsi utama secara tekal menepati
tahap standard yang dihasratkan.
21
 Semua opsyen PISMP ambilan Jan 2009
mencatatkan keputusan cemerlang untuk
Penilaian fasa pertama Oktober 2011 dan fasa
kedua pada Ogos 2012.
 beza min keseluruhan SGM Fasa 1 dan fasa 2
meningkat sebanyak 0.10
 Selepas menjalani praktikum sem 7 dan 8 selama
(3+1 = 4 bulan) keputusan SGM S2 domain 2.7
meningkat dengan ketara dari 3.63 ke 3.85
 Domain 2.1 meningkat dari 3.69 ke 3.81
22
 Laporan analisis keseluruhan menunjukkan
opsyen TESOL ambilan Jan 2009 keputusan
cemerlang, beza min Fasa 1 dan Fasa 2
meningkat sebanyak 0.22
 keputusan SGM S2 domain 2.7 dan 2.8 meningkat
dengan ketara dari 3.44 ke 3.76 dan 3.43
ke 3.91 selepas menjalani praktikum selama 2 bulan.
23
S2.7 Pengetahuan dan Kefahaman Pentaksiran
dan Penilaian, dan Penyelidikan Tindakan
Kaedah pentaksiran dan penilaian
Pembinaan instrumen berkualiti
Memahami murid
Program intervensi
Menilai keberkesanan
Penyelidikan tindakan untuk Pembelajaran &
Pengajaran
24
S2.8
Pengetahuan dan Kefahaman
pengembangan potensi murid
Perbezaan murid
Program pengembangan potensi murid
Penggunaan 4K untuk meningkat potensi
murid
25
 keseluruhan keputusan SGM opsyen KPLI
(SM)ambilan Jan 2012 menunjukkan
Pencapaian yang cemerlang, beza min Fasa 1 dan
fasa 2 meningkat sebanyak 0.02
 Antara domain yang sukar dijawab dan
keputusan menurun adalah domain 2.7 ,iaitu dari
3.71 ke 3.67 dan
domain 2.8 menurun sebanyak 0.06 dari 3.93 ke
3.87
26
 Antara domain yang sukar dijawab oleh pelatih
adalah 2.1, 2.7, 2.8 dan 3.3 perlu ditekankan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran/tutorial.
27
S2.1 Falsafah, matlamat & objektif pendidikan
yang menjadi teras dalam pelaksanaan P&P
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Matlamat dan Objektif pendidikan
Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Pendidikan
Nilai Pendidikan
Konsep 4K dalam Kokurikulum
28
S3 Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran
S3.3 Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai
pengajaran dan pembelajaran bertujuan memperbaik
pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian
murid.
29
Membimbing
murid membuat
penilaian
kendiri
Mengguna
pelbagai kaedah
untuk menilai
Menganalisis
data
pemantauan
Pemantauan,
Pentaksiran
dan
Penilaian
Merekod
pencapaian
murid untuk
laporan
Memberi
maklumbalas
kemajuan murid
kepada ibu bapa
CADANGAN
Pelatih yang mendapat keputusan yang kurang
daripada 3
1. Perlu dikumpulkan dan diberi kursus/program
profesionalisma keguruan yang selaras dengan
standard guru.
2. Kenalpasti pencapaian elemen-elemen standard yang
lemah dan laksanakan kursus/bengkel khas untuk
penambahbaikkan standard guru.
31
CADANGAN
3. Tutor akan terus memantau pencapaian penilaian
SGM dengan menyemak dan menyimpan rekod
penilaian SGM setiap tutee.
4. Tutor terus menekankan betapa pentingnya SGM
dalam menentukan halatuju profesion semasa
tutorial.
32
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2012-2013
PISMP (Sem 8)
OPSYEN
SN/BI/BC
RBT PJ/BI/BM 1
RBTPJ/BI/BM 2
PJ/BI/BM
PJ/BI/BC
PJ/BI/BT
PEM.BC/MT/BI
PEND.KHAS BT/KS/PJ
MT/PJ/BC
PEND.KHAS /PJ/BM
SN/PJ/BC
BM/PJ/PSV
BT/PJ/PSK
PJ/PK/BM
BC/PJ/PSK
RBT/BI/BM 1
RBT/BI/BM 2
PEM.BC/MT
TAMAT
KURSUS
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2012
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
DIS 2013
TUTOR
EN.SAIRI JASMAN
PN.CHENG YOKE FONG
HJ.ESA AWANG
EN.HISHAMUDDIN HASSAN
EN.PONIRAN SALAMON
EN.CHAI CHED SIONG
PN.SIN LEE ENG
TN.SYED MUHD.KAMAL A.BAKAR
PISMP (Sem 7)
EN.MOHD AZIZI MAT SOM
PN.PERIAKKA RENGAYA CHINAYA
EN. KARUPPIAH MOHAN GOVINDARAJU
EN.MOHD ARIS ANIS
PN.BAGHWANT KAUR
EN. KAMALUDDIN MOKRI
PN.WONG LAI PENG
TN.HJ.MD.ARIF MD.ZAIN
EN.RAZALI OTHMAN
TN.HJ.HAMDAN ZAINAL AFUAD
TARIKH PERLAKSANAAN
FASA 1
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2011
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
OKT 2012
FASA 2
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
SEP 2012
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
JULAI 2013
33
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2012 - 2013
BIL
OPSYEN
TAMAT
KURSUS
TUTOR
TARIKH PERLAKSANAAN
FASA 1
FASA 2
DPLI KHAS AMBILAN: DIS 2011
1
RBT
JUN 2013
EN MAHADI BIN SHUID
SEPT
2012
APRIL
2013
B.ED TESOL /AUCKLAND : AMB JAN 2009
1 B.ED TESOL 1 DIS 2012
PN. SANTHANAMARY ANTHONY
JUL 2012 SEPT 2012
2 B.ED TESOL 2 DIS 2012
PN. SAMIHA MD. SALLEH
JUL 2012 SEPT 2012
3 B.ED TESOL 3 DIS 2012
CIK. NENNY D’JUHANA JOHARI
JUL 2012 SEPT 2012
EN. NARMAL SINGH GURUBAK SINGH
JUL 2012 SEPT 2012
4
KPLI SM
DIS 2012
34
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2013 - 2014
BIL
OPSYEN
TAMAT
KURSUS
TUTOR
TARIKH PERLAKSANAAN
FASA 1
FASA 2
PISMP -TESOL AMBILAN : JUL 2008
1
B.ED TESOL 1
DIS 2013
PN. SOHAILA ATAN
MEI 2013
SEPT2013
2
B.ED TESOL 2
DIS 2013
PN. ASMA NABIHAH ABD RAHMAN
MEI 2013
SEPT2013
3
B.ED TESOL 3
DIS 2013
PN. ANG CHWEE PIN
MEI 2013
SEPT2013
KPLI SM FIZIK S/MAT: SEPT 2012
1
KPLI SM
OGOS 2013 EN. MOHD ZULFAHMI BAHAUDIN
JAN 2012 JULAI2013
KPLI SM FIZIKS /MAT/PK: JAN 2013
1 KPLI SM
B.ED
1 TESL/UPM
35
DIS 2013
EN. ANG BOON SU
FEB 2013 OGOS 2013
APRIL 2013 OGOS 2014
DIS 2014
PN. SAMIHA MD. SALLEH
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2013 - 2014
B
I
L
OPSYEN
TAMAT
KURSUS
TUTOR
TARIKH
PERLAKSANAAN
FASA 1
FASA 2
PISMP AMBILAN : JAN 2011
APRIL 2013 MEI 2014
DIS 2014
PN FAZIAH BINTI ABD KARIM
PN LAILATUL ZURAIDAH BINTI
KAMARUDIN
3SN/BI/BC
DIS 2014
DR YAZID BIN A. MANAP
APRIL 2013 MEI 2014
4BT/PJ/KS
DIS 2014
EN MOHD FUAD BIN SAM
APRIL 2013 MEI 2014
5BC/PJ/KS 1
DIS 2014
CIK TEH TECK YONG
APRIL 2013 MEI 2014
6BC/PJ/KS 2
DIS 2014
PN KHADIJAH BINTI AIYUB
APRIL 2013 MEI 2014
7MT/BI/BC
DIS 2014
HJ ARISTON SHAH BINTI MUHAIMIN
APRIL 2013 MEI 2014
8MT/BI/BT
PEMULIHAN
9BC/MT/BI
DIS 2014
PN RODZIAH BINTI ABU SAMAH
APRIL 2013 MEI 2014
DIS 2014
EN TAUHIT BIN SUDAR
APRIL 2013 MEI 201436
1TESL 1
DIS 2014
2TESL 2
APRIL 2013 MEI 2014
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2014 - 2015
BIL
OPSYEN
TAMAT
KURSUS
TUTOR
TARIKH PERLAKSANAAN
FASA 1
FASA 2
PISMP AMBILAN : JAN 2012
1 BAHASA MELAYU DIS 2015 DR HJH MASKIAH MASROM
APRIL 2014 MEI 2015
2 TESL 1
DIS 2015 HJH ANAWIYAH BINTI SALLEH
APRIL 2014 MEI 2015
3 TESL 2
DIS 2015 PN SITI SHAMIZATULFIZA BINTI FEROZ KHAN
APRIL 2014 MEI 2015
4 TESL 3
DIS 2015 CIK NORSYIDAH BINTI MOIDEEN
APRIL 2014 MEI 2015
5 TESL 4
DIS 2015 CIK NORAISHAH GOH BINTI ABDULLAH
APRIL 2014 MEI 2015
6 TESL 5
DIS 2015 PN NOR ASHIKIN H'NG ABDULLAH
APRIL 2014 MEI 2015
7 BAHASA CINA 1
DIS 2015 DR YONG KEE PING
APRIL 2014 MEI 2015
8 BAHASA CINA 2
DIS 2015 DR SIA KENG YEK
APRIL 2014 MEI 2015
9 RBT
DIS 2015 EN NORHANAN BIN M. FADZILLAH
APRIL 2014 MEI 2015
37
JADUAL PELAKSANAAN SGM 2015 - 2016
BIL
OPSYEN
TAMAT
KURSUS
TUTOR
TARIKH PERLAKSANAAN
FASA 1
FASA 2
PISMP AMBILAN : JAN 2013
1 TESL 1- SK
DIS 2016 EN. ABD RAZAK KAPRAWI
APRIL 2015 OGOS 2016
2 TESL 2- SK
DIS 2016 PN. JACINTA JOHNNY
APRIL 2015 OGOS 2016
3 TESL 3- SK
DIS 2016 CIK MARINA ABD. MAJID
APRIL 2015 OGOS 2016
4 TESL- SJKC
DIS 2016 PN. KAMSIAH OMAR
APRIL 2015 OGOS 2016
5 PJK - SK
DIS 2016 CIK SHAIREENA JAAFAR
APRIL 2015 OGOS 2016
6 SAINS SJKC
DIS 2016 PN. HALINA KASMANI
APRIL 2015 OGOS 2016
38
JADUAL TINDAKAN DAN TARIKH-TARIKH PENTING 2013
TINDAKAN
OLEH
PENYELARAS
SGM JABATAN
TINDAKAN HARUS DIAMBIL
GURU
PELATIH/TUTEE
TUTOR
FASA 1
FASA 2
MAC
2013
JUN
2013
MAC
2013
JUN
2013
Sila rujuk
jadual
Sila rujuk
jadual
Feb – Mac
2013
April-Okt
2013
Menganalisa markah SGM secara kesuluruhan di
Feb – Mac
peringkat IPGKTI dan mendokumentasikan &
2013
menyediakan laporan keseluruhan untuk penambaikkan
April-Okt
2013
Mengedarkan Jadual Tindakan SGM di peringkat
jabatan/unit.
TUTOR
Memaklumkan kepada guru pelatih/TUTEE
Melengkapkan/Menjawab instrumen SGM secara
Off line/On line http://www.moe.gov.my/sgm
Menyemak dan memantau keputusaan SGM berdasarkan
borang analisis secara softcopy . Menyimpakan hardcopy dan
softcopy analisis keputusan SGM dan seterusnya menghantar
satu salinan analisis softcopy kepada pegawai data.
PEGAWAI
DATA
SGM
JANGKA MASA
PENTADBIRAN
Pelaporan di peringkat jawatankuasa
SGM/Jaminan kualiti, MPPP, BPG, IPG & KPM
Ogos
2013
Nov
2013
39
INSTRUMEN
SGM
ON LINE
OF LINE
40
ON LINE
a) Instrumen SGM boleh diakses terus menerusi
URL Berikut http://www.moe.gov.my/sgm .
b) Pengguna perlu mempunyai ID dan kata
laluan untuk menggunakan /menjawab
instrumen secara Online.
c) Bagi Pengguna baru perlulah mendaftar untuk
menggunakan Instrumen secara online
ini.[Daftar Pengguna Baru]
41
OF LINE
Instrumen secara Ofline juga boleh dilaksanakan
dengan menjawab soalan-soalan
menerusi sgm_ofline.xls.
Fail tersebut boleh dimuat turun daripada portal
ini dan pindahkan ke komputer anda.
Pengguna fail ini perlu buat sedikit konfigurasi
pada aplikasi excel sebelum menggunakan fail
ini. Klik pada tab (Security Setting) untuk kaedah
konfigurasi.
42
INSTRUMEN SGM
STANDARD 1 : 26 ITEM
STANDARD 2 : 20 ITEM
STANDARD 3 : 24 ITEM
43
STANDARD
Standard 1: Amalan nilai profesionalisme keguruan
(26 item)
a) Domain diri (14 item)
b) Domain Profesion (7 item)
c) Domain Sosial (5 item)
Usaha untuk membentuk guru yang:
 Memiliki towering personality
 Mempunyai world view yang positif
44
Standard 2 : Pengetahuan & Kefahaman (20 item)
1. Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang
menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran -2 item
2. Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum,
hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan
pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan
– 3 item
1. Kandungan mata pelajaran yang diajarkan - 1 item
2. Kandungan Ilmu pendidikan - 7 item
45
5. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan
sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan
kokurikulum - 1 item
6. Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran
yang kondusif - 3 item
7. Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan
tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan
pembelajaran - 2 item
8. Potensi murid dan cara mengembangkannya secara
menyeluruh dan bersepadu - 1 item
46
Standard 3 : Kemahiran menyediakan Perancangan
Pengajaran dan Pembelajaran (24 item)
1. Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran &
Pembelajaran - 11 item
2. Kemahiran Melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran
- 8 item
3. Kemahiran Memantau, Mentafsir &
Menilai – 2 item
4. Kemahiran Mengurus Bilik Darjah - 3 item
47
48

similar documents