4 STD Keskinaslan Nisan 2014

Report
Özel Sektör Bakış Açısıyla
Sağlık Teknolojilerini Değerlendirme
Abdulkadir Keskinaslan, MD, MBA, MPH
Head Market Access and External Affairs TR, Novartis
Affiliate Assistant Professor, University of Washington
28 Nisan 2014
Geri ödeme makamları fiyatları teknolojiye değer biçme
yoluyla belirler ve diğerleri bu fiyatı referans alır
Referansa dayalı fiyat belirleyen ülkeler son 4 yılda STD’yi daha aktif kullanmaya başladılar
DEĞERE DAYALI FİYAT
BELİRLEME
 ABD
 Almanya
 Avustralya
 Birleşik Krallık
 Fransa
 İsveç
 Yeni Zelanda
 Asya Pasifik
25
2
HE
HE
26 HE
30* BI
11 HE
HE
- Çin
- Endonezya
- Malezya
- Hindistan
- Filipinler
- Singapur
- Tayland
 Latin Amerika
- Arjantin
- Şili
- Meksika
- Peru
- Venezuela
-
DEĞERİN YÖNLENDİRDİĞİ FİYAT BELİRLEME
(Değer, + ülkeler arası referans etkisi)
 Bahreyn
HE
 Belçika
18 HE
 Danimarka 11 HE
 Fas
 Finlandiya
HE
 Hong Kong
 Japonya
 Kanada
BI, HE
 Kore
BI, HE
 UAE
ÜLKELER ARASI REFERANSIN YÖNLENDİRDİĞİ
FİYAT BELİRLEME (Ülkeler arası referans,
+ Değer)
 Avusturya
 Brezilya
 Çek Cum
 Estonya
 İtalya
 Libya
 Hollanda
HE+  Norveç
HE
 Pakistan
HE+  Polonya
HE
HE+  Portekiz 19 BI, HE
23 BI+  Rusya
HE
 Slovakya
BI, HE
13 HE+  Tayvan
HE
ÜLKELER ARASI REFERANSA
DAYALI FIYAT BELIRLEME
 Bulgaristan
 Cezayir
 Romanya
 Güney Afrika  Slovenya
 Filistin
 Sudan
 Hırvatistan
 Suudi Arabistan
 İran
 Suriye
 İrlanda 11 HE  Tunus
 İsrail
 Türkiye BI, HE+
 Katar
 Umman
 Kıbrıs
 Ürdün
 Kuveyt
 Yunanistan 18
 Letonya
 Lübnan
 Litvanya
 Macaristan 13
 Meksika
 Mısır
* Rakam fiyatın, fiyat referansı yoluyla diğer ülkeler üzerindeki etki faktörünü belirtir ve ancak +10 olması halinde belirtilir
HE Fiyatlandırma ve geri ödeme kararı için Sağlık Ekonomisi Verilerinin kullanımı
BI Fiyatlandırma ve geri ödeme kararı için Bütçe Etkisi Verilerinin kullanımı
68 ülkede Novartis çalışanları arasında yapılan bir ankete dayanmaktadır. - Temmuz 2009 (güncelleme tarihi Temmuz 2010)
| Keskinaslan | Nisan 2014
Keskinaslan A, ISPOR Asia, Tayland, Eylül 2010
Fikir liderleri STD’nin kaynak dağılımı amacıyla kullanımının 14
temel prensibini kaleme alıp, önde gelen STD leri değerlendirdiler
3
| Keskinaslan | Nisan 2014
Drummond et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24:3 (2008), 244–258.
Neumann et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26:1 (2010), 71–78.
Kaynak dağılımı amacıyla STD kullanımı için temel prensipler
1.
STD
Programının
Yapısı
STD Yöntemleri
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
| Keskinaslan | Nisan 2014
STD’nin amacı ve kapsamı açık ve kullanımı
bakımından anlamlı olmalıdır
STD, yansız ve şeffaf bir uygulama olmalıdır
STD, ilgili tüm teknolojileri kapsamalıdır
STD önceliklerini belirlemek için net bir sistem
mevcut olmalıdır
STD, maliyetleri ve yararları değerlendirmek için uygun
yöntemler içermelidir
STD süreci, geniş bir kanıt ve sonlanım aralığını
dikkate almalıdır
STD sürecini yürütürken tam bir toplumsal bakış açısı
dikkate alınmalıdır
STD süreci, tahminlerin taşıdığı belirsizliği açıkça
tanımlamalıdır
STD süreci, genele uygulanabilirlik ve aktarılabilirlik
sorunlarını değerlendirmeli ve ele almalıdır
Drummond et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24:3 (2008), 244–258.
Kaynak dağılımı amacıyla STD kullanımı için temel prensipler
10.
STD sürecini yürüten kişiler tüm paydaş gruplarıyla
aktif bir biçimde yakın ilişki içinde olmalıdır
STD sürecini yürüten kişiler, mevcut tüm verilere aktif
bir biçimde ulaşmaya çalışmalıdır
STD Yürütme
Süreçleri
11.
Karar Sürecinde
STD nin
Kullanılması
12.
13.
14.
15.
5
| Keskinaslan | Nisan 2014
STD bulgularının uygulanışı izlenmelidir
STD zamanında gerçekleştirilmelidir
STD bulguları, farklı karar vericilere uygun şekilde
bildirilmelidir
STD bulguları ile karar verme süreçleri arasındaki
bağlantı şeffaf ve net bir biçimde tanımlanmış olmalıdır.
Drummond et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24:3 (2008), 244–258.
STD kuruluşlarının puanlanması
(BK)
(Almanya)
(Almanya)
(İsveç)
(İsveç)
(Kanada)
Kuruluş tarihi
Kilit İlke
STD Programının Yapısı
STD’nin amacı ve kapsamı açık ve kullanımı bakımından anlamlı olmalıdır
STD, yansız ve şeffaf bir uygulama olmalıdır
STD, ilgili tüm teknolojileri kapsamalıdır
STD önceliklerini belirlemek için net bir sistem mevcut olmalıdır
STD Yöntemleri
STD, maliyetleri ve yararları değerlendirmek için uygun yöntemler
içermelidir
STD süreci, geniş bir kanıt ve sonlanım aralığını dikkate almalıdır
STD sürecini yürütürken tam bir toplumsal bakış açısı dikkate alınmalıdır
STD süreci, tahminlerin taşıdığı belirsizliği açıkça tanımlamalıdır
STD süreci, genele uygulanabilirlik ve aktarılabilirlik sorunlarını
değerlendirmeli ve ele almalıdır
STD Yürütme Süreçleri
STD sürecini yürüten kişiler tüm paydaş gruplarıyla aktif bir biçimde
yakın ilişki içinde olmalıdır
STD sürecini yürütenler, tüm verilere ulaşmaya çalışmalıdır
STD bulgularının uygulanışı izlenmelidir
Karar sürecinde STD’nin kullanılması
STD zamanında gerçekleştirilmelidir
STD bulguları, farklı karar vericilere uygun şekilde bildirilmelidir
STD bulguları ile karar verme süreçleri arasındaki bağlantı şeffaf ve net
bir biçimde tanımlanmış olmalıdır
6
| Keskinaslan | Nisan 2014
Neumann et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26:1 (2010), 71–78.
STD kuruluşlarının puanlanması
(ABD)
Kuruluş tarihi
(ABD)
(ABD
)
(ABD
)
Kilit İlke
STD Programının Yapısı
STD’nin amacı ve kapsamı açık ve kullanımı bakımından anlamlı olmalıdır
STD, yansız ve şeffaf bir uygulama olmalıdır
STD, ilgili tüm teknolojileri kapsamalıdır
STD önceliklerini belirlemek için net bir sistem mevcut olmalıdır
STD Yöntemleri
STD, maliyetleri ve yararları değerlendirmek için uygun yöntemler
içermelidir
STD süreci, geniş bir kanıt ve sonlanım aralığını dikkate almalıdır
STD sürecini yürütürken tam bir toplumsal bakış açısı dikkate alınmalıdır
STD süreci, tahminlerin taşıdığı belirsizliği açıkça tanımlamalıdır
STD süreci, genele uygulanabilirlik ve aktarılabilirlik sorunlarını
değerlendirmeli ve ele almalıdır
STD Yürütme Süreçleri
STD sürecini yürüten kişiler tüm paydaş gruplarıyla aktif bir biçimde
yakın ilişki içinde olmalıdır
STD sürecini yürütenler, tüm verilere ulaşmaya çalışmalıdır
STD bulgularının uygulanışı izlenmelidir
Karar sürecinde STD’nin kullanılması
STD zamanında gerçekleştirilmelidir
STD bulguları, farklı karar vericilere uygun şekilde bildirilmelidir
STD bulguları ile karar verme süreçleri arasındaki bağlantı şeffaf ve net
bir biçimde tanımlanmış olmalıdır
7
7
| Keskinaslan | Nisan 2014
Neumann et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26:1 (2010), 71–78.
STD kuruluşlarının puanlanması
(Kore)
(Avustralya)
(Brezilya)
(Tayvan)
Kuruluş tarihi
Kilit İlke
STD Programının Yapısı
STD’nin amacı ve kapsamı açık ve kullanımı bakımından anlamlı olmalıdır
STD, yansız ve şeffaf bir uygulama olmalıdır
STD, ilgili tüm teknolojileri kapsamalıdır
STD önceliklerini belirlemek için net bir sistem mevcut olmalıdır
STD Yöntemleri
STD, maliyetleri ve yararları değerlendirmek için uygun yöntemler
içermelidir
STD süreci, geniş bir kanıt ve sonlanım aralığını dikkate almalıdır
STD sürecini yürütürken tam bir toplumsal bakış açısı dikkate alınmalıdır
STD süreci, tahminlerin taşıdığı belirsizliği açıkça tanımlamalıdır
STD süreci, genele uygulanabilirlik ve aktarılabilirlik sorunlarını
değerlendirmeli ve ele almalıdır
STD Yürütme Süreçleri
STD sürecini yürüten kişiler tüm paydaş gruplarıyla aktif bir biçimde
yakın ilişki içinde olmalıdır
STD sürecini yürütenler, tüm verilere ulaşmaya çalışmalıdır
STD bulgularının uygulanışı izlenmelidir
Karar sürecinde STD’nin kullanılması
STD zamanında gerçekleştirilmelidir
STD bulguları, farklı karar vericilere uygun şekilde bildirilmelidir
STD bulguları ile karar verme süreçleri arasındaki bağlantı şeffaf ve net
bir biçimde tanımlanmış olmalıdır
8
| Keskinaslan | Nisan 2014
Neumann et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26:1 (2010), 71–78.
Sağlık durumunun iyileşmesi
genellikle maliyeti daha fazla artırır
9
Sağlıklı
yaşam
kohortu
Obezite
kohortu
Sigara
kohortu
20 yaşındayken beklenen
yaşam süresi (yıl olarak)
64.4
59.9
57.4
20 yaşındayken beklenen
yaşam boyu sağlık masrafı
€281.000
€250.000
€220.000
| Keskinaslan | Nisan 2014
van Baal PHM et al. PLoS Medicine, 2008, 5(2):e29
Maliyet etkinlik maliyette tasarruf değildir
•
İnsanlar, daha iyi ürünler için daha fazla para ödemek konusunda isteksiz
davranmaz (araba, bilgisayar, televizyon, otel masrafı, restoran vb.)
•
Yenilikçi sağlık teknolojileri hayat kurtarır, hastalıktan doğan
komplikasyonları önler ve hastaların yaşam kalitesini artırır. Bu durum,
genellikle hasta düzeyinde maliyetten tasarruf edilmesini sağlar. Peki, aynı
durumun sağlık sisteminde de maliyetten tasarruf edilmesini
sağlayacağını düşünebilir miyiz? HAYIR
•
Özellikle de hayat kurtaran tedaviler söz konusu olduğunda
Maliyet etkinlik  maliyetten tasarruf
10 | Keskinaslan | Nisan 2014
Zoltán Kaló. Second National HTA Conference. Bandung, 19-20 Ocak 2011
Sağlık teknolojisi değerlendirilirken dolaylı faydalar
hesaba katılmalıdır
Çocukluk aşılarının yaşam boyu kazançları izleği
11 | Keskinaslan | Nisan 2014
Bloom D. Harvard Univ
STD’ler sonuca dayalı sözleşmelere kılavuzluk yapmalıdır
Hunter C, Keskinaslan A. J. Korean Academy of Managed Care Pharmacy Vol. 2, No. 1 1~9 (2010)
Coulton L, Keskinaslan A., et al. Health Outcomes Research in Medicine, 2012
12 | Keskinaslan | Nisan 2014

similar documents