Muhammed H.İbrahim Kırmızı

Report
KONUT STOKU
ŞEHİR COĞRAFYASI
KONUT STOKU NEDİR?

ÜRETİLEN KONUT MİKTARININ
TÜKETİLEN KONUT
MİKTARINDAN FAZLA
OLMASIYLA OLUŞAN
DURUMDUR.

KISACA KONUT STOKU ARZ
TALEP İLİŞKİSİNİN
DOĞURDUĞU BİR
SONUÇTUR.
ÜLKEMİZDE KONUTTA ARZ VE TALEP

Ülkemizde, konut ihtiyacına ilişkin sağlıklı bilgi sahibi
olabilmek ve bu bilgilerden hareket ile konut sektörü
hakkında isabetli yorumlar yapabilmek için, öncelikle
konutun Türk halkı bakımından öneminin ne olduğunun
analizinin yapılması yerinde olacaktır. Böyle bir analiz
yapmadan, konut konusunun ne ülkemizdeki geleceği,
ne de gelişmiş ülkeler ile mukayesesi hakkında yorum
yapmak doğru olamaz. Bu nedenle çalışmamızın bu
bölümünde gayrimenkulün ülkemizdeki önemi ve yine
ülkemizde konut ihtiyacı ve üretimi hakkında verilere yer
verilecektir.
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKÜLÜN ÖNEMİ

Gelişmiş ülkelerde konut, bu ülke halkı için sadece bir ihtiyacın
giderilmesi bakımından önem arz etmektedir. Yani, gelişmiş
ülkelerde konut konusu, ağırlıklı olarak doğrudan konut ihtiyacı
ile ilgili bulunmaktadır. Oysa ülkemizde konut, ihtiyacın
giderilmesinden öte;
- Sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlik nedeniyle, gelecekte
yan ve hatta esasta bir gelir temin edilmesi yani kira geliri
ihtiyacıyla,
- Fiyatlarda seyreden yükseliş nedeniyle, konutun aynı
zamanda bir yatırım aracı olarak rant sağlanması amaçları ile
ilgili bulunmaktadır.
TÜRKİYE’DE KONUT İHTİYACI VE ÜRETİMİ

Türkiye’de mevcut toplam konutların %50’sini ruhsatsız/izinsiz
konutlar teşkil etmekte olup, ev sahipliği oranı % 60’lar
seviyesinde bulunmaktadır. Ev sahipliği oranı; ABD’de % 70,
İngiltere’de % 67’ler seviyesindedir.

Diğer ülkelerdeki konut sahipliği ile kıyaslama yapıldığı
takdirde, ülkemizde konut sahipliği oranı düşük sayılmamakla
birlikte; mevcut konutların % 50’sinin izinsiz/ruhsatsız oluşu, %
60’ının 20 yaşın üzerindeki konutlardan oluştuğu ve konutların
% 40’ının tadilata ihtiyacı bulunduğu hesaba katıldığında,
konut ihtiyacının gerçek boyutu ortaya çıkmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, İstanbul’da 2000 yılında 2.542.651 olan
konut ihtiyacı, 2010 yılında 3.299.004 rakamına ulaşmış olup, arada
oluşan farktan ulaşılan artış miktarının 756.353 oluğu anlaşılmaktadır.
Ankara’da ise, 2000 yılında 937.139 olan konut ihtiyacının, 2010
yılında 1.138.901 rakamına ulaştığı ve artış miktarının 201.762 olduğu
gözlemlenmektedir. Gelişmiş illerde durum böyle iken, Bartın’da 2000
yılında 13.583 olan konut ihtiyacının, 2010 yılında 14.404 olduğu ve
artış miktarının 821 olduğu görülmektedir.
KONUT STOKU HABERLERİ
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren

"Finansman krizi ve siyasi krizinin etkisi yavaş tecelli
etmeye başladı. Finansman krizi, bankaların daha az ve
daha zor kredi vermesine neden oluyor. Böyle olunca
da yatırımcı, vatandaş konut alımını durdurdu. Bu, konut
sektöründe ciddi bir duraklamaya ve paniğe neden
olacak. Konut sektöründe yapıp satan meslektaşlarımız,
satma trendinin aynı hızla devam edeceğini düşündüğü
için tam gaz konut üretti. Ama konut alımının durduğu
görüldü. Ellerinde çok fazla konut stoku birikti. Arz talep
dengesinde negatif bir görüntü var. Konut sektörü biraz
yara alacak bu durumdan."
Türkiye Stok Erime Hızı

Türkiye genelinde 22 Geliştirici firmanın aylık olarak
sağladığı markalı projelerin stok bilgileri baz alınarak
hesaplanan Yeni Konut Stoku Erime Hızı Göstergesi’ne
göre satışlar %10 civarı tavan değerle %1 civarı taban
değer arasında iniş çıkış gösteriyor. Ülke genelinde en
yüksek erime hızının %11,54 ile Ağustos 2010’da
gerçekleştiği görülürken, en düşük değer %1,01 olarak
Haziran 2012’de kaydediliyor.
Ankara’da konut stoku 25 bini aştı

Büyük Konut projeleri ve ticaret merkezlerine yönelik satış, iş geliştirme,
proje yönetimi, Kiralama alanlarında faaliyet gösteren AKG Statü
şirketinin kurucu ortağı Alper Göker, Ankara'da Konut stoku artarken,
satışlarda yaşanan daralmanın sektör açısından sorunlara yol
açabileceğini, tüm şirketlerin Pazarlama ve finans stratejilerini yeniden
masaya yatırmaları gerektiğini belirtti.
Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul ve
Kocaeli’de 700 konut stoku yapılacak!
İstanbul'da 504, Kocaeli'nde 196 olmak üzere 700 stok konut
üretileceğini anlatan Bayraktar, "Bulunduğu bölgenin
dışında, başka yerde oturmak isteyenlere buraları teklif
edeceğiz. Riskli evini yenilemek isteyenler, stok konutları da
tercih edebilecek" dedi.
KAYNAKÇA :

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanlığı

Hürriyet Gazetesi

www.emlakkulisi.com

www.konuthaberleri.com

www.emlaktasondakika.com
HAZIRLAYANLAR

2012516034 MUHAMMET HALİL İBRAHİM KIRMIZI

2013516042 ECEHAN MERTOĞLU

similar documents