Büyüme Tahminleri

Report
AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE
YANSIMALARI
T.B.M.M.
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU SUNUMU
1 Mart 2012

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü
2
GSYH Büyümesi (%)
12
9.4
10
9.0
8.4
8
5.3
6
7.5
6.9
6.2
5.0
4.7
4.0
4
2
5.0
0.7
0
-2
-4
-4.8
-6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*
(*) Orta Vadeli Program
Kaynak: TÜİK
3
Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH
Büyümesine Katkısı (%)
6
4
3,1
2
2,5
1,8
0,6
0
1993-2002
Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının Katkısı
Kaynak: TÜİK
2003-2010
Diğer
4
Kişi Başına Düşen GSYH (ABD Doları)
10.438
10.500
10.067
9.240
9.500
8.559
8.500
7.586
7.500
7.022
6.500
5.764
5.500
4.559
4.500
3.500
3.492
2.500
1.500
2002
Kaynak: TÜİK
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5
AB Ülkeleri ve Türkiye Reel GSYH (2001=100)
Karşılaştırması
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Türkiye
Portekiz
Kaynak: OECD, 2010
Macaristan
İtalya
Polonya
Avro Bölgesi
11 Ç3
11 Ç1
10 Ç3
10 Ç1
09 Ç3
09 Ç1
08 Ç3
08 Ç1
07 Ç3
07 Ç1
06 Ç3
06 Ç1
05 Ç3
05 Ç1
04 Ç3
04 Ç1
03 Ç3
03 Ç1
02 Ç3
02 Ç1
01 Ç3
01 Ç1
00 Ç3
00 Ç1
90
İspanya
6
Sanayi Üretim Endeksi (Mevsimsel Düzeltilmiş)
130
120
110
100
Kaynak: TÜİK
III
2011-I
III
2010-I
III
2009-I
III
2008-I
III
2007-I
III
2006-I
III
2005-I
90
7
İşsizlik Oranı (%)
16
15
14,0
14
13
11,9
12
11
10,8
10,6
11,0
10,2
11,0
10,3
10
9,1
9
8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
Kasım
2011
Kasım
Kaynak: TÜİK
8
İstihdam (Mevsimsel Düzeltilmiş, Milyon Kişi)
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
Kaynak: TÜİK
11
9
7
5
3
2011-1
11
9
7
5
3
2010-1
11
9
7
5
3
2009-1
11
9
7
5
3
2008-1
20,0
9
Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri* (Yıllık % Değişim)
TÜFE
12 Ay Sonrası
24 Ay Sonrası
2012 Hedef: % 5,0
2013 Hedef: % 5,0
(*) TCMB Beklenti Anketi Şubat 1. Dönem
Kaynak: TÜİK, TCMB
10
İhracat ve İthalat Büyüme Oranları
(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yıllıklandırılmış Yüzde Değişim)
50
İhracat
40
İthalat
30
20
10
0
-10
-20
-30
2003-1
3
5
7
9
11
2004-1
3
5
7
9
11
2005-1
3
5
7
9
11
2006-1
3
5
7
9
11
2007-1
3
5
7
9
11
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
-40
Kaynak: TÜİK
11
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)
Cari İşlemler Dengesi/GSYH
2
Cari İşlemler Dengesi/GSYH (Enerji Fiyat Etkisi Hariç)
0,1
0
-1,8
-2
-2,2
-2,5
-3,1
-3,0
-3,6
-4
-3,5
-3,5
-3,7
-4,6
-6
-6,1
-5,9
2006
2007
-5,6
-6,3
-8
2003
2004
2005
2008
2009
2010
(*) 2003 yılı enerji fiyatlarıyla
Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı
12
Bankacılık Sektörü: Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
35
30,9
28,8
30
25,1
23,7
25
21,9
18,9
20
20,6
18,0
18,9
16,5
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kaynak: BDDK
13
Bankacılık Sektörü: Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
(Milyon Dolar)
1.309
1320
990
660
408
330
187
141
345
41
16
0
-71
-63
-330
-660
-217
-549
2002
2003
2004
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012*
(*) 17 Şubat itibarıyla
Kaynak: BDDK
14
Bankacılık Sektörü: Takipteki Alacaklar / Toplam Krediler (%)
24
21,2
20
16
11,5
12
8
7,6
6,0
4,7
4
1,5
0,8
0
2002
2003
2004
0,6
2005
Brüt
Kaynak: BDDK
5,3
3,7
3,5
3,7
0,4
0,5
0,8
2006
2007
2008
3,7
2,7
0,9
0,6
2009
2010
0,6
2011
Net
15
Hanehalkı Yükümlülükleri (% GSYH)
70
61
66
63
62
66
60
50
40
30
20
10
12
14
15
17
10
0
2006
2007
Türkiye
2008
2009
2010
Avro Bölgesi
Kaynak: TCMB, Avrupa Merkez Bankası
16
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%)
14
12
11,9
11,5
10
8,8
8
6
5,5
5,2
3,6
4
1,6
2
1,1
1,8
1,7
0,6
1,5
1,4
1,0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011* 2012* 2013* 2014*
(*) 2011-2014: Orta Vadeli Program hedeflerini göstermektedir.
Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2012-2014 OVP
17
AB Tanımlı Borç Stoku (% GSYH)
75
74,0
70
67,7
65
59,6
60
55
52,7
50
46,5
45
46,1
39,9
40,0
42,2
40
37,0
35,0
35
32,0
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011T 2012P 2013P
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2012-2014), Ekim 2011
18
Genel Yönetim Brüt Borç Stokunun GSYH’ya Oranındaki
Değişimi
2001
2010
+ / - 2,2 Puan
+ / - 0,6 Puan
Yüzde 10 oranındaki değişim*
+ / - 2,0 Puan
+ / - 0,3 Puan
Yüzde 25 oranındaki değişim*
+ / - 5,0 Puan
+ / - 0,7 Puan
GSYH büyümesinde 2 puanlık değişim
+ / - 1,5 Puan
+ / - 0,8 Puan
Faiz dışı fazla/GSYH oranında 1
puanlık değişim
+ / - 1,0 Puan
+ / - 1,0 Puan
TL’nin yüzde 5 değer kaybı/kazancı
TL faiz seviyesinde
(*) TL faiz seviyesinde takip eden yıldaki yüzde değişimi yansıtmaktadır.
Not: 2001 ve 2010 yıl sonu gerçekleşme rakamları kullanılarak senaryoların baz senaryoya göre ESA tanımlı Genel Yönetim
Brüt Borç Stoku / GSYH oranında yol açabileceği etkiyi göstermektedir.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
19
Dış Borç Stokunun GSYH’ya Oranı (%)
60
50
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
Kısa Vadeli
2006
2007
Uzun Vadeli
2008
2009
2010
Toplam
20
Dış Borç Stokunun Dağılımı (GSYH’ya Oranı, %)
60
50
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
Kamu
2005
2006
Bankacılık
2007
2008
2009
2010
Özel
21

similar documents