Slide 1 - İSG Yaşam

Report
“Davranış Değişikliğini Başarmak”
Iain Anderson
Aralık 2014
ABD Ölüm Oranları
1900’dan beri ABD kömür işçileri ölümleri
Ölümler & Ölüm Oranı
Ölümler
100.000 madenci başına ölüm oranı
Çin Ölüm Oranları
Yıl
Ölümler
2000
5,798
1 milyon ton
kömür başına
düşen ölüm
oranı
5.80
2001
5,670
5.11
2002
6,995
4.93
2003
6,434
4.00
2004
6,027
3.01
2005
5,986
2.73
2006
4,746
1.99
2007
3,770
1.44
2008
3,210
1.18
2009
2,631
0.89
2010
2,433
2011
1,973
2012
1,301
2013
1,049
Çin’in kömür üretimi önemli
oranda artış göstermiştir.
Çayeli Bakır ...İlk Yıllar
Çayeli Bakır ...İlk Yıllar
Çayeli Bakır Maden Ömrü Boyunca Üretim
1,600,000
1,400,000
Cevher Tonu
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Çayeli Bakır Maden Ömrü Boyunca Üretim
1,600,000
1989
1,400,000
1994
Cevher Tonu
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Çayeli Bakır İSG Performansı
LGI – İyi Görünme İndeksi
Kayıp Zamanlı
İş Kazası Değil!
LGI – İyi Görünme İndeksi
Çayeli Bakır İSG Performansı
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Suçu Başkasına Atmak
“ Mevzuatın gerektirdiği bütün
gereksinimleri yerine
getirmiştik!”
“Onlardan emniyetli bir şekilde
çalışmalarını istemiştim..”
MADEN SAHİBİ SUÇU BAŞKASINA ATMAYA ÇALIŞARAK
KENDİNİ TRAJEDİDEN SORUMLU TUTMUYOR
Felaketten sonra, Soma madeni yöneticileri madende yaşam odalarının
bulunmadığını itiraf edip aynı zamanda duyarlı davrandıklarını iddia ettiler
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Liderlik ve Yönetim Taahhüdü
Risk Yönetim Hiyerarşisi
En
Etkili
Bertaraf Etme
Yer Değiştirme
Mühendislik
Kontrolleri
İdari
Kontroller
KKD
En Az
Etkili
Tehlikeyi fiziksel
olarak ortadan
kaldırmak
Tehlikenin yerini
değiştirmek
İnsanları tehlikeden
izole etmek
İnsanların çalışma
şekillerini değiştirmek
Çalışanları kişisel koruyucu
donanımlarla korumak
Bertaraf Etme
Bertaraf Etme
Yer Değiştirme
Mühendislik Kontrolleri
Mühendislik Kontrolleri
Mühendislik Kontrolleri
İdari Kontroller
İdari Kontroller
İdari Kontroller
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Akıldan Kalbe
İnsan Kaynaklı Hataların Kabul Edilmesi
Ödüllendirme
Yaralanma oranı
DuPont Bradley Eğrisi
 Doğal içgüdüler ile iş
güvenliği
 Hedef yasal uygunluk
 İSG Müdürü’ne atanan
sorumluluk
 Yönetim dahiliyetinin
olmaması
Tepkisel





Yönetim taahhüdü
İstihdam Durumu
Korku / Disiplin
Kurallar / Prosedürler
Amir nezareti, önemi ve
hedefler
 Çalışanlara değer verme
 Eğitimler
 Kişisel bilgi, taahhüt ve
standartlar
 İçselleştirme
 Bireyin değerli olması
 Kendine dikkat etme
 Uygulama ve alışkanlık
haline getirme
 Ödüllendirme
 Diğerlerinin uygunluğuna
yardımcı olma
 Diğerlerini koruma
 Diğerlerini önemseme
 Kurumsal gurur
Öngörmek
Ekip Kaynak Yönetimi
Ekip Kaynak Yönetimi
Havacılık Tarihindeki En Büyük Kaza!
Ekip Kaynak Yönetimi
“Dürüst ve Doğru” İş Güvenliği Kültürü Oluşturma
Birbirine Bağlı ve Üretken Çalışanlar
Son Bir Görüş

similar documents