PowerPoint Sunusu

Report
Sürdürülebilirlik ve
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi
Kapsamında
Sektör 2013
Performansı ve
Beklentiler
TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı
Eylül 2014
Sektör Performansına Toplu Bakış
Sektör Toplam Satışları
İhracat
İthalat
Ürün ve Teknoloji Geliştirme Harcamaları
Sektör İstihdam Profili
2013 Performansının Genel Değerlendirmesi
PERFORMANS ALANI
Milyar Dolar
Milyar Euro
Satışlar
5,076 $
3,822 €
İhracat
1,569 $*
1,181 €
İthalat
1,326 $
0,988 €
ARGE Harcamaları
0,926 $
0,697 €
İstihdam
32.368 Kişi
*İhracat Tutarında Döviz kazandırıcı hizmet gelirleri de dikkate alınmıştır. Bu gelirler
dikkate alınmadığı zaman SSİB nin açıkladığı 1,391 M$ tutarında ihracat
gerçekleşmiştir.
2013
5.75 %
2012
9.06%
2011
5.41%
$5,076
$4,800
$4,400
$4,174
2010
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
Sektör Ortalaması 156.822 $
284.787 $
168.715 $
133.328 $
114.165 $
51.431 $
151.122 $
$-
$50,000
$100,000
$150,000
Elektrik - Elektronik…..229.934 $
Bilişim………………………292.181 $
$200,000
$250,000
$300,000
Savunma ve Havacılık Sanayinde gelişmiş ülkeler
(A.B.D;Avrupa ,v.b) için Kişi Başı Satış verisi:
En düşük …… 253. 787$
En yüksek .…. 364.994 $
Ortalama .…. 317.580 $
Savunma Havacılık Sanayiinde Çalışan Kazancı (Yıllık; vergi,
SGK Primleri v.b harcamalar dahil):
TR …. 34.750 $
A.B.D…80.175$;
Fransa…68.800 Euro; UK…64.920 Euro;U..64.920 Euro
; Almanya…78.700 Euro; İtalya…52.700 Euro;
İspanya…53.300 Euro
*SSİB tarafından
2013 Sektörün İhracat Toplam Tutarı
1.391Milyar $ olarak açıklanmıştır.
SaSaD İhracat Tutarında Döviz Kazandırıcı Hizmetler de yer
almaktadır ve bu durumda ihracat tutarı 1.569 $ dır .
Yıllar
Toplam
Ciro
% Değişim
(2010'a göre)
% Değişim
(Yıllık)
2010
853 $
2011
1.100 $
28,96%
28,96%
2012
1.262 $
47,95%
14,73%
2013*
1.391 $
63%
10%
Yıllar
2013
Avrupa
336 $
253 €
ABD
680 $
512 €
Diğer
554 $
417 €
ABD
43%
AVRUPA
21%
DİĞER
36%
İhracat Ürünlerinin Ülkeler
Bazında Ortalama KG Fiyatı:
Almanya….4.1$/KG
Japonya….3.5$/KG
G.Kore…….3.0$/KG
Türkiye…….1.5$/KG
İleri teknoloji Ürünleri
İhracattaki payı





Almanya ……32%
Çin……………..30%
Japonya……..31%
ABD……………46%
TR………………4,8%
İleri Teknoloji Ürünleri Dünya
Ortalama KG İhraç Fiyatı
İleri Teknoloji…..10.2$/KG
Orta Teknoloji….. 3.3$/KG
Savunma Ürünleri..21 $/KG
Türkiye:
 Teknopark Ürünü…6.9$/KG
 Patentli Ürün……….3.0$/KG
 Tasarımlı Ürün……..2.6$/KG
YILLAR
Toplam Ciro
2012
2013
1.409 $
1.327 $
% Değişim
(2012'ye göre)
% Değişim
(Yıllık)
-6 %
-6 %
İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı
% 110-118
1327
2013
1407
2012
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
2013
2012
238 $
$0
451 $
221 $
523 $
143 $
$200
Toplam
772 $
572 $
200 $
2011
2010
690 $
$400
$600
Proje Teşvik ile
672 $
666 $
$800
Özkaynak ile
928 $
Devletçe tahsis
edilen Ar-Ge
Teşviklerinin
%28’i Otomotiv
Sanayi;
%16’sı Savunma
Sanayi
tarafından
kullanılıyor.
$1,000
FAALİYET ALANI
KARA ARAÇLARI
DENİZ ARAÇLARI
HAVACILIK-UZAY
BİLİŞİM
ELEKTRİK & ELEKTRONİK
SİLAH-MÜHİMMAT ROKET FÜZE
ARGE-MÜHENDİSLİK
MALZEME-KALIP-PARÇA
GİYİM-KUŞAM
DİĞER ÜRETİCİLER
DİĞER İLGİLİ SEGMENTLER
TOPLAM :
İSTİHDAM
5415 Kişi
535 Kişi
8048 Kişi
1025 Kişi
5786 Kişi
8171 Kişi
1347 Kişi
917 Kişi
881 Kişi
237 Kişi
6 Kişi
32368 Kişi
MÜHENDİS
11662
DİĞER BÖLÜMLER
(ÜNİVERSİTE)
3715
TEKNİSYEN OPERATÖR
10791
DİĞER
6199
Sektör’ün; 2008 küresel krizine rağmen özellikle
ihracattaki gelişme trendini sürdürdüğü,
Toplam Satışlarının (Ciro) mütevazi de olsa
artmaya devam ettiği
ihracat alanında döviz kazandırıcı hizmetlerin
dikkate alındığı ve alınmadığı hallerde önemli
sayılabilecek gelişme sağladığı
İhracatta rekabetçilik için verimliliğin artmasının
(kişi başı ciro) ve yerel sanayii ile iş birliğinin
geliştirilmesinin gerekli olduğu
İthalat harcamalarında azalma eğiliminin
sürdüğü ve ihracatın ithalatı karşılama oranının
yükseldiği (% 110-118)
Sektörün ürün ve teknoloji geliştirme
kapsamında hem öz kaynak ile yapılan hem
proje destekli faaliyetlerinde önemli gelişme
olduğu, ancak devlet teşviklerinden daha fazla
pay alınmasının beklenebileceği
Sektördeki istihdamın hemen hemen aynı
seviyede devam ettiği görülmektedir
Küresel Savunma ve Havacılık Sanayii; satış
gelirleri ve işletme karlılığı (operating profit)
yönünden 2013’te en iyi yılını yaşamıştır. Düşen
Savunma sanayi gelirlerine karşın bu düşüşün
ötesinde sivil havacılıktaki gelişme bu sonucu
doğurmuştur.
Savunma Havacılıkta ilk 100’de (Top100) yer
alan sektör oyuncularının 2012’deki 692 Milyar$
satış geliri, %4’lük artışla, 719 Milyar$
ulaşmıştır. İşletme karı ise 60 B$ (2012) yerine %
10 artışla 66 B$ olmuştur.
Bu olumlu tablonun sivil havacılık sektörü
için devam edeceği ön görülüyor ve aksine
hiçbir işaret bulunmuyor.
Buna karşın A.B.D ve Batı Avrupa savunma
bütçelerindeki kısıntılar geçtiğimiz 2-3 yılda
savunma sektörünü derinden etkilemiş;
gelişmekte olan ülkelerdeki savunma
ekipmanlarına talep genişlemesi ile daralma
sınırlandırılabilmiştir.
2013 yılı sonunda A.B.D Kongresinde "Bipartisan
Budget Act 2013"ün onaylanması savunma
bütçesinde yapılacak kısıntının önemli bir bölümünü
2 yıl için ötelemiş olup bu sektör için müjdeli bir
gelişme olmuştur.
Ukrayna Rusya ilişkileri ile Suriye ve Irakta’ki
gelişmelerin NATO’nun savunma politikalarını gözden
geçirme gereksinimi yaratması, Sovyetler Birliği’nin
dağılması ile oluşan yeni ülkelerdeki silahlanma
savunma harcamalarında gelişme beklentisini
arttırmaktadır.
2012’de 3 mega şirket evliliği görülür iken
2013’te Top 100 de yer alan firmalar her
hangi bir evliliğe imza atmamışlardır. Daha
çok bu firmalar dışında ve daha küçük
boyutlu firmalar arası evlilikler yaşanmıştır.
2012 de evlilik yapan firmaların 2013 satış
gelirleri ve işletme giderlerinde evliliğin
pozitif bir tablo yarattığı görülmüştür.
2013’te Toplam Küresel Savunma Harcaması önceki
yılla benzer düzeyde ve yaklaşık 1,7 Trilyon $ olmuştur.
2013’te savunma tedarik (silah, platform mühimmat,
servis, v.b) harcamaları 600 Milyar$ civarında olup
2018 yılına kadar birleşik yıllık büyüme hızının
(Compound Annual Growth Rate ; CAGR) %1,9 ve
harcamanın 660 Milyar $ olması beklenmektedir.
A.B.D en büyük savunma bütçesine sahip olmayı
sürdürmektedir ve 2013 yılında 260 Milyar $ ile
küresel olarak en yüksek payı almıştır.
Asya-Pasifik Bölgesi yıllık %5 büyüme ile savunma
tedarik harcamalarında en yüksek gelişen ülkeler
sınıfında yer almaktadır.
Komuta Kontrol, İletişim (communication), Kompüter,
İstihbarat (intellegent), Gözetleme (surveyance) ve
Tanımlama (reconnaissance) veya genel tanımı ile
C4ISR 2013 Yılında 101 Milyar $ ile en yüksek
harcamanın yapıldığı teknoloji segmenti olmuştur.
Kimyasal, Biyoloji, Radyoloji, Nükleer ve Patlayıcı
(CBRNE) teknoloji segmenti %4,6 büyüme hızı ile
2013’te en hızlı gelişen segment olmuştur.
Her türlü insansız araç, sınır güvenliği/kıymetli
varlıkların korunması, büyük veri yönetimi geleceğin
ilginç alanları olacaktır.
Lockheed Martin; pazardaki %5,9’luk payı ve
35,5 Milyar $ kontrat tutarı ile 2013’ün en büyük
küresel firması konumundadır.
2013 yılında en yüksek cirosu olan ilk 10 firma
214,2 Milyar $ toplam satış ile pazarın %35,7’sine sahip
olmuştur.
Japonya, Almanya ve Suudi Arabistan 2018’e doğru kilit
pazarlar olacak ve Füze Savunma Sistemleri, bu bölge
için en yüksek talebi oluşturacaktır.
En büyük teknoloji segmenti C4ISR olacaktır. Radar,
EO/IR Sensörler, Sonarlar, Güvenli-Esnek Networkler
deki talepler en yüksek seviyede görülecektir.
Çok ulusça paylaşılan ve birlikte ortak çalışma olanağı
veren
(interchangeability
ve
interoperability)
sistemlere talep artışı sürecektir.
Yerel Firmalarla ortaklıklar ve kritik alanlarda teknoloji
transferi önem kazanacak; yerel firmaların oyuna dahil
olacağı birliktelikler öne çıkacaktır.
Tüm bölgelerde lojistik destek ve eğitim (simülatörler
ile) ile birlikte ekipman, silah, platform bakımı –
onarımı ve iyileştirmesi talepleri yoğunlaşacaktır.
Firmaların uzun vade değerlendirmesi ve yatırım
öngörülerinde ticari alanlarda faaliyet gösterme ve iş
birliklerine kayma beklenmektedir.
Konsolidasyon çalışmalarında büyük mesafe alan batılı
ülkelere benzer diğer bölge ülkelerinde de bu yönde
çalışmalar yapılacaktır.
Geliştirici Hususlar
Engelleyici Hususlar
Kuzey Kore, Çin,
Rusya,Suriye/Irak ve İran’dan
algılanan tehdidin bölge
ülkelerinde oluşturduğu
askeri gücü genişletme ve
geliştirme eğilimi
Ekonomik belirsizlikler ve
sınırlı savunma bütçeleri
nedeni ile kuvvet azaltma
eğilimi
Bölge ülkeleri karaya konuşlu
füze sistemlerinin sayısını,
menzilini, vuruş doğruluğunu
ve öldürücülüğünü arttırma
ya, deniz sistemleri ve üslerini
geliştirmeye yönelecektir
Batılı Ülkelerin açık ve mevcut
bir tehdit
değerlendirmemeleri nedeni
ile sınırlı kaynakların
tahsisinde savunmaya öncelik
verilmemesi
Geliştirici Hususlar
Bölge güçleri; Japonya,
G.Kore, Avustralya,
Türkiye, Kuveyt, Suudi
Arabistan, BAE, israil,
Polonya, Almanya, İsveç
ve Norveç,füze savunma
sitemlerine, anayurt
güvenliğine, savaş yönetim
sistemlerine ciddi
bütçeler tahsis edecekler
Engelleyici Hususlar
Ülkeler arasında askeri
kaynakların paylaşılması
ve ortak dış politika
oluşturma eğilimi
artmakta ve daha az
kuvvet, daha az platform,
daha az silah ihtiyacı
tanımlanmaktadır
Geliştirici Hususlar
ABD’nin geleceğe yönelik
değişken/kararsız dış
politikası bazı bölge
liderlerinde soğuk savaş
dönemine dönüş
algılaması yaratarak
savunma güçlerini
güçlendirmek için çaba
göstermelerine neden
olacak
Engelleyici Hususlar
Geliştirici Hususlar
Pek çok ülke envanterindeki
platformların servis ömrünün
dolması eski teknoloji ürünü
olması yenileme ve
teknolojiyi güncellemeyi
gündeme getirecektir.
Hindistan, Türkiye, Polonya,
Tayvan, Japonya, G.Kore ve
Brezilya yaşlanan
envanterlerini teknolojik
güncelleme yaparak satın
alma /ortak üretimle
yenileyecekler
Engelleyici Hususlar
2013 sivil havacılık sanayinin teslimat ve yeni
siparişlerde rekor kırdığı bir yıl olmuştur.
Boeing 86.6 B$ satış (%6 artış) ile sektörün
en büyüğüdür. Airbus 59.3 B Euro satış (%5
artış) ile sektörün bir diğer büyüğüdür.
Sektörün tüm oyuncuları 2013 yılını çok iyi
bir performansla tamamlamışlardır.
2013’te 2858 yeni uçak siparişi bir rekor olup
toplam sipariş 10.000 uçağı geçmiştir.
2011 yılında 1000 uçak/yıl teslimatı başaran
sektör 2013 te %27 artış ve 1274 uçak teslimatı
ile rekor kırmıştır. Teslimatın önümüzdeki
yıllarda 1700 uçak yıl seviyesine ulaşması
öngörülmektedir.
Bu seviyedeki üretim artışı uçak alt
sistemlerinin kompleksliği ve uzun üretim süresi
dikkate
alındığında
çok
önemlidir.ve
entegratörlerin tedarik zincirinde yer alan alt
yüklenicilere özel ve kritik bir konum
kazandırmaktadır.
Dramatik olarak artan üretim talebinin
karşılanması için Orijinal Ekipman Üreticileri
(OEM) iş yapma modellerinde değişiklikler
yapmaya başlamışlardır. Bu kapsamda detay
parça tasarımı için dışarıdan mühendislik
hizmeti alma, TAM tasarım ve üretimi, alt
sistem / parça üretimi konularında daha
yoğun ve yaygın alt yüklenici kullanımına
geçmişlerdir.
OEM’lerin bu taleplerinin küçük firmalarca
karşılanmasında bazı sorunlar olduğundan iş
aileleri bazında konsolidasyona gitme eğilimi
görülmektedir.
Bu
çerçevede
komponent,
yapısal,
elektronik, yazılım ve iç donanım iş aileleri
konsolidasyonu yapılmaktadır.
KOBİ’lerimizin kümelerimizin bu konuyu
irdelemesinde yarar görmekteyiz
Uluslararası Hava Taşımacılık Organizasyonu
(AITA) 2013 yılında yolcu sayısında %5.2
artışı ve önümüzdeki 20 yıl için bu artışın
süreceğini raporlamıştır.
Toplamda 4.5 Trilyon $ tutarında 35.000
uçağın envantere gireceği ön görülmektedir.
1981-2012 döneminde yolcu sayısı %39.6,
uçak doluluk oranı da %15.4 (%63.7’den
%79.1’e) oranında artmıştır.
Bu gelişmenin özellikle Hindistan, Çin,
Ortadoğu,
Pasifik
Asya’daki
talep
ile
sürdürüleceği görülmektedir.
Bu bölgelerde yeni uçak siparişleri yanında
mevcut
hava
alanlarının
yenilenmesi,
yenilerinin inşası kaçınılmazdır.
Savunma sanayicilerinin; hava alanlarında
ihtiyaç duyulan Hava Trafiği Yönetim ,Komuta
Kontrol; Eğitim; gözetleme, sensörler v.b
konularda
çözümler
üretebileceği
değerlendirilmektedir. Bu konuya odaklanma da
yarar görmekteyiz.
Batılı Ülkeler (A.B.D ve Batı Avrupa) Savunma
harcamalarını kısmış olup Dünya Savunma
Harcamaları
geçmişteki
artış
eğilimini
tekrarlamamakta ve son üç yıldır hemen hemen aynı
seviyede harcama devam etmektedir.
Gelişen Pazarlar (Güney/Pasifik Asya; Doğu Avrupa;
Orta Doğu, Sahra altı Africa; Latin Amerika) batılı ülke
harcamalarındaki azalmayı dengelemekte olup
önümüzdeki on yıl benzer bir tablo beklenmektedir.
Bu ülkelerin ihtiyacının takip eden yansıdaki
alanlarda olacağı ve yerli katılımı tercih edecekleri,
yeni teknolojileri edinmede ısrarlı olacakları
öngörülmektedir.
Savunma ve Güvenlik tarafında ;
İnsansız hava araçları, helikopter, uydu (haberleşme,
istihbarat), akıllı şehirler/Anayurt Güvenliği (Siber
Güvenlik dahil ), deniz sistemleri, kara sistemleri
modernizasyonu, hassas mühimmat, büyük veri
yönetimi konuları, kısa /orta vadede aranan
ürünler/hizmetler listesinde yer almaya devam
edecektir.
Sektör oyuncularımızdan Entegratör Firma sayısının
halen ölçek olarak yeterli büyüklüğe ulaşmadığı
görülmektedir.
Bu nedenle sektörde yeniden yapılanmanın
(konsolidasyon dahil) gündeme alınmasının gerektiği
değerlendirilmektedir.
Sektör oyuncularının savunma yanında sivil alanda
faaliyet ve ürün oluşturmaları gerekli görülmektedir.
Bu uygulamanın komşu sektör ve teknolojik yakınlık
olan alanlarda (sivil havacılık, ulaşım, enerji, sağlık)
olması ve bu alanlarda satın alma-evlilik kurma veya
teknoloji transferi – ortak üretim modelleri ile
yapılması beklenmektedir.
Değerlendirilen bu veriler Türk Savunma ve Havacılık
Sanayii’nin
kendisine
verilen
hedefleri
yakalayabilmek için şimdiden yukarıda sayılan
hususlarda strateji ve politikalarını gözden geçirmesi
ve olabilecek tedbirleri şimdiden almasının
gerektiğini göstermektedir. Bu yıldan itibaren
sektörün tüm oyuncularının sürdürülebilirlik ve dış
pazarlarda rekabetin geliştirilmesi hususunda daha
somut ve gerçekçi adımlar atmaları gerekmektedir.
Frost & Sullivan
"Global Defence Outlook"
Equipment and Services Opportunities
Frost & Sullivan
"What is hot in the Aerospace and Defense Industry"
Are Defense Budgets Cratering?
Deloitte
"2014 Global Aerospace & Defense Industry Outlook"
PWC
"Aerospace & Defense"
2013 year in Review and 2014 Forecast

similar documents