Genombrottsmetoden

Report
Genombrottsmetoden
Patientnämnden
Förbättringsmodell
- T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma?
mål!
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
mått!
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
idéer!
Agera
Planera
PDSA-cirkeln
Studera
Landstingets ledningskontor
Gör
(Do)
test!
Förbättringsmodell
- T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma?
mål!
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
mått!
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
idéer!
Agera
Planera
PDSA-cirkeln
Studera
Landstingets ledningskontor
Gör
(Do)
test!
Syfte
o Varför gör vi det här
o För vilka gör vi det här - målgruppen?
o Vilken enheter berörs?
Landstingets ledningskontor
Resultatmål
Patientfokuserat
Beskriver vårdens resultat, det vi ska
åstadkomma för patienten
Processmål
Beskriver våra åtgärder, det vi gör för att
uppnå resultatmålet
Landstingets ledningskontor
Formulera målet –
exakt vad är det vi vill uppnå?
o Formulera målet utifrån syftet
o Vilka patienter vill vi förbättra något för?
o Målet ska uttryckas i siffror - hur bra ska det
bli?
o Ange datum när målet ska vara uppfyllt
Landstingets ledningskontor
SMARTA mål






Synliga
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsatta
Användbara
Landstingets ledningskontor
Lättare att få med fler och sprida projektet
För att veta om det är en förbättring
Det krävs vilja till förändring
Vi måste kunna påverka
Skapar förändringstryck
Hjälp i det löpande arbetet

Resultatmål:
Öka längdhoppet till 7,5 meter
Processmål:
Träna benstyrka och teknik 3 dagar/ vecka
Träna löpning 3 dagar/vecka
Kost – äta proteinrik kost 5 dagar/vecka
Landstingets ledningskontor
Förbättringsmodell
- T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma?
mål!
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
mått!
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
idéer!
Agera
Planera
PDSA-cirkeln
Studera
Landstingets ledningskontor
Gör
(Do)
test!
Att mäta resultat


Att mäta är en grundsten i allt
förbättringsarbete
Mät för att se att förändringarna
leder till förbättringar!
Landstingets ledningskontor
Förbättringsmodell
- T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma?
mål!
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
mått!
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
idéer!
Agera
Planera
PDSA-cirkeln
Studera
Landstingets ledningskontor
Gör
(Do)
test!
Förbättringsmodell
- T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma?
mål!
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
mått!
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
idéer!
Agera
Planera
PDSA-cirkeln
Studera
Landstingets ledningskontor
Gör
(Do)
test!
Planera
Agera
Studera
•
Vad behöver vi ta reda på innan testen
påbörjas?
•
Vilken/vilka förändringar tror vi kommer att leda
till målet?
•
Vilken förändring ska vi börja med att testa och
mäta?
•
Hur ska data samlas in?
•
Planera detaljer;
Vem gör vad, när, var och hur?
Planera
Gör
Landstingets ledningskontor
Gör
Agera
Planera
Studera
Gör
Landstingets ledningskontor
•
Genomför förändringen i liten skala (litet antal
patienter, litet antal vårdgivare)
•
En liten förändring blir arbetsmässigt,
kostnadsmässigt och känslomässigt enklare att
genomföra
•
Dokumentera problem och oförutsedda
observationer
Studera
Agera
Studera
Planera
Gör
Landstingets ledningskontor
•
Studera, analysera och tolka data.
•
Jämför resultaten med ert mål.
•
Behöver vi testa i större skala?
Agera/Lär
•Var förändringen en förbättring?
- om ja, genomför förändringen i större
skala
- om nej, planera för test av ny förändring
Agera
Studera
Planera
Gör
•Testa er fram till en förändring som
verkligen blir en förbättring!
•Standardisera
Landstingets ledningskontor
Test i liten skala

Enklare
 Kostnadseffektivt
 Känslomässigt ej så laddat
 Tips att testa förändringen på en
patient, en sal eller under en dag
Landstingets ledningskontor

similar documents