Document

Report
Fremtidens vinderhold
DI fødevarer årsdag
Kristian Kornerup Jensen
07.11.2012
Kristian Kornerup Jensen
 41 år
 Civiløkonom
 18 år i FMCG
 Adm. dir. Stryhns A/S
Hverdagens helte
Stryhn’s historie – den korte version
En klar vision, om at være Danmarks mest
fremgangsrige fødevarevirksomhed
 Målt på to dimensioner:
1. Vækst I nettoomsætningen
1. Resultat I % af nettoomsætningen
Med tre
strategiske
drivere
Drive vækst
Slip
kræfterne
løs
Finansiere
vækst
To værdier som fundament for
kulturen i Stryhns
Hjemmebanen
Hvordan fastholdes produktion i Danmark?
Er det ikke nemt?
Det er lidt mere nuanceret
De overvejelser vi har gjort os ifm. at fastholde
fødevareproduktionen i Danmark er:
1. Export ambitioner
2. Mærkernes positioner
3. Lønandelen i produktionen
4. Kompetence krav i produktionen
5. Nationale konkurrence forhold
Analysen inkluderer…
1
Lavt incitament og høj risiko ved
at flytte Stryhns og Graasten fabrikkerne
2
Højt incitament og middel risiko ved
at flytte Langelænder fabrikken
Udfordringen for langelænder
 Den største konkurrent producerer sine pølser i Tyskland
 Detailhandlen producerer sine pølser i Polen
 De danske rammebetingelser koster netto kr. 5,00 pr. kg vs.
Tyskland/Polen
 (Detailhandlen koster virksomheden bundlinje)
 Det samlede danske pølsemarked anslåes til ca. 25.000 ton
 125 mio. i potentiel besparelse på markedsniveau
 Skal Langelænder følge en red ocean eller blue ocean
strategi?
Udfordringen for langelænder…
Hvad vinder på sigt…
Pris eller position?
Vi må omfavne begge dele.
Planen for langelænder
Bevare Langeland som
produktionssted og grundlag
for vores markedsposition…
Planen for langelænder
Forbedre rammevilkårene
med en kollektiv aftale
om 10 % lønnedgang,
samt investering i nye og
mere effektive maskiner.
http://newsskole.dk/udsendelse/uge-18/kollektiv-lonnedgang/
Planen for langelænder
Øge skalafordelene ved at
skabe fuld distribution i
discount (50% af DVH)
Vi skal…
1.
Vækste med vinderne i markedet
1.
Aktivere DS og COOP rabatter i
Discount sektoren
Jeg tror på det!
Forbehold:
Årsforhandlingerne ind mod 2013 kan dog vende op og ned på alt.
Mærkepræference | Præference
Hvilket pølsemærke foretrækker du?
Langelænder
Gøl Pølser
Steff Houlberg
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Langelænder film
Kristian Kornerup Jensen
Adm. dir. Stryhns A/S
Mobil: 22704902

similar documents