Praktyki w londynie Kilka słów o projekcie

Report
Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla
uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.
Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia
zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych
rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
(wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z
praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.
Program Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki
sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku
pracy. Program wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku
pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i
praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych
standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i
wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności
adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W dniach 3-28 listopada 2013 r. grupa 10 uczniów kształcących
się w zawodzie technik-informatyk z Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Działoszynie odbyła czterotygodniowe
praktyki zawodowe w Londynie. Ten wyjazd był częścią
projektu: ."Bez bariery do kariery. Dbamy o potencjał
intelektualny i doświadczenie zawodowe naszych uczniów”.
Otrzymał on dofinansowanie w ramach projektu systemowego
pt.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i
szkolących zawodowo" realizowanego przez FRSE ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. To kolejne unijne przedsięwzięcie
realizowane w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Działoszynie.










Uczniowie:
Łukasz Bociąga
Patryk Domaradzki
Piotr Filipowicz
Marek Hałaczkiewicz
Paweł Misiak
Grzegorz Mordarski
Damian Olejnik
Michał Rychlewski
Mateusz Twardowski
Aleksandra Tymura
Nauczyciele:
Mgr. Grzegorz Puch (I i II tydzień)
Mgr. Aneta Brzezińska-Leszczyk (III i IV tydzień)
Nasza grupa przed Victoria and Albert Museum
Miejsca praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie zorganizowała firma ADC College z
Londynu. Praktykanci pracowali w zakładach zajmujących się informatyką i nie tylko:
• KF-Computers and Imaging
• Bright Sparks
• Stamford Hill Computers
• Prontaprint Harrow
• FCL College
• Computer Aid International
•Transcribe - The Print People Moorgate
Do ich obowiązków należało naprawianie i konserwacja sprzętu komputerowego, obsługa
programu Microsoft Word, drukowanie dokumentów itp.
W pierwszym tygodniu pobytu codziennie po praktykach mieliśmy zajęcia J. Angielskiego
w ADC College z Mrs. Julie.
Uczestnicy mieszkali w grupach w Angielskich rodzinach.
Łukasz i Patryk w Computer Aid International
Marek w FCL College
Ola pracująca w Transcribe - The Print
People Moorgate
Mateusz
Damian
Grzegorz i Michał z kierownikiem Alieu Kamara
Michał instalujący oprogramowanie.
Piotrek naprawiający telefon w
Stamford Hill Computers
Wembley stadium
Tower bridge
Harrods
Big Ben
Stacja Baker Street
London Eye
Thames River
Widok na London Eye oraz Big Ben
A na koniec krótki film. Pani Magdalena Ciołek i pan Tommaso Pallanch
rozdają nam certyfikaty ukończenia praktyki zawodowej

similar documents