PowerPoint-presentasjon

Report
En kort beskrivelse av NEAS Teknisk Drift AS
NEAS Teknisk Drift AS er et datterselskap i NEAS Gruppen sammen med NEAS Facility Service og Totalreform.
Vi er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (O&M) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års
erfaring fra eiendomsbransjen i Norge. Vårt tjenestespekter omfatter teknisk drift av næringseiendom,
fasaderenhold, landscaping og håndverk.
Selskapet har 130 dedikerte og kompetente medarbeidere. I 2012 omsatte vi for MNOK 150.
Vår visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag. Våre kunder har fokus på sin kjernevirksomhet. Sammen skal
vi skape effektive bygg som driftes så optimalt som mulig.
NEAS Teknisk Drift AS har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Selskapet har avdelinger i Trondheim, Bergen,
Stavanger, Porsgrunn og Tønsberg.
1
Organisasjonskart NEAS Teknisk Drift AS
NTD
Tore Kyvik
Økonomi
H. Brandtzæg
HR
Janne Gjelstad
Syst./Fakturering
Salg
Dag Tore Hansen
P.Gulliksen/M.Dahl
Teknisk Drift
Oslo
Energiledelse
EVR Norge AS
HMS organisering:
H. Christensen (HVO)
M. Dahl (VO - Kontor)
K. Grøvan (VO - Oslo)
R. Pedersen (VO - Fasade)
T. Lehn (VO - Trondheim)
S.M. Nilsen (VO - Bergen)
F. Lervik (VO - Stavanger)
E. Mathisen (VO – Porsgrunn)
Vedlikehold
Oslo
Teknisk Drift
Regioner
Stor-Oslo
Gunnar Finstad
Storebrand
Tom Lund
Håndverk
B. H. Johansen
Trondheim
Arvid Føll
Sentrum/DNB
Geir Mjølkalid
Newsec
Jan Stensrud
Landscaping
Øystein Kongelf
Bergen
Tore Jensen
Sentrum/Vakt
H. Christensen
Posten
Tore D. Jacobsen
Fasaderenhold
Tore Kyvik
Stavanger
Ted Bakke
Asker
Frank Henriksen
ICA
Jan Olav Rosmo
Norgesgruppen
Christoffer Rohde
2
Porsgrunn
Jørn T. Haugen
NEAS skal være «navet» i det operative arbeidet på eiendommen
og ha løpende kommunikasjon med oppdragsgiver
DRIFTSMØTER
KUNDEN
•
Driftsleder kunden
•
Driftsleder m.fl. NTD
•
Månedlig
•
Driftsleder kunden
•
Adm dir/driftsleder NTD
•
2 – 3 ganger/år
TAKTISK
Underleverandører
Bygningskropp
STRATEGISK
Ventilasjon
3
•
Adm dir kunden
•
Adm dir NEAS
•
1 gang/år
NEAS skal levere teknisk drift og vedlikehold av høy kvalitet som
er benchmark i markedet
TEKNISK DRIFT
VEDLIKEHOLD
Teknisk
forvaltning
o Kompetanseansvarlig
o Energioptimalisering
Energi
ledelse
Driftsleder
Driftstekniker
Effektive bygg
o
o
o
o
o
o
Utarbeide vedlikeholdsplaner og budsjetter
Administrere vedlikeholdsarbeider
Etablere og følge opp serviceavtaler
Oppfølging av IK og myndighetskrav
Teknisk dokumentasjon/arkiv
Energiledelse
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Personal- og HMS ansvar
Etablere tilsynsrutiner og årsplaner
Drift og ettersyn av tekniske anlegg
Følge opp IK, brann, elektro, legionella
Følge opp serviceavtaler
Følge opp underleverandører
Fakturakontroll og attestasjon
Innspill til budsjett
Energiledelse
o
o
o
o
Føre tilsyn med eiendommene (inne/ute)
Drift og ettersyn av tekniske anlegg
Avfallshåndtering
Avviksregistrering
o Følge opp serviceavtaler
o Følge opp underleverandører
o Energioppfølging
4
Fasaderenhold
Fasadevedlikehold
Landscaping
Landscaping
Håndtverk
Håndverk
Kort oversikt over de ulike tjenesteområdene i NEAS Teknisk Drift
•
•
•
•
•
•
Ettersyn utvendig bygg
Ettersyn fellesareal
Ettersyn tekniske anlegg
Melde avvik
Avfallshåndtering
Stell av uteareal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedlikehold eiendom
Leietagertilpasning
Maling
Flisleggning
Etc.
5
Garasjevask
Feiing
Gressklipping
Graffitifjerning
Transport avfall, etc.
Snøbrøyting
•
•
•
•
•
•
•
Fasadevask
Persiennevask
Vindusvask
Overflatebehandling
Takrennerens
Rens av takstein
Istappfjerning
Mental posisjonering, ressurser, verdier og systemer
Proaktiv
Effektive
bygg
Ansvarlig
Tydelig
6
Våre 3 hovedstrategier mot 2015 som skal bidra til riktig
inntjening, bedre kundetilfredshet og høyere kvalitet i leveransene
1
2
3
Markedsføring
Internt mersalg
(servicesenter)
VEKST
DBII
Dedikerte
selgere
KTU
Kommunikasjon
kunder
KUNDER
FORETRUKKEN
Opplæring
ansatte
Miljøsertifisering
LEAN
Kvalitetssystem
Implementere
rutiner
7
KVALITET
Hva markedet forventer av en driftsleverandør
Ti på topp!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vær imøtekommende, velstelt og proaktiv
Ha en tydelig arbeidsinstruks (SLA)
All belysning ute og i fellesareal skal fungere
Kundeveier (inngangsparti, garasje, trapper, heis, etc.) skal framstå som rene og ryddige
Dører inkl. pumper, låser og håndtak skal være i orden
Ventilasjonsanlegg med varme og kjøling skal kjøres optimalt for gårdeier
Tekniske rom skal framstå som rene og ryddige (ikke lager)
Avfallsrommet skal være rent, ryddig og med optimal sorteringsgrad
Dokumentere at internkontroll rutinene er ivaretatt innen brann og elektro
Følge opp kundens rapporteringssystem
8
Plan for opplæring av mellomledere og driftsoperatører
Q1
Q2
Q3
Strategisamling/
kompetanse
Lederutvikling
(Inovati)
Lederutvikling
(Inovati)
HMS
møte/
avdeling
Kompetansesamling:
Brann
Kompetansesamling:
Ventilasjon
9
Q4
HMS
kurs
Høstsamling
Kompetansesamling:
Sentralvarme
Kompetansesamling:
EOS
Systemer for dokumenter, ressursplanlegging / utførelse,
fakturering og kjørebok
• Kontrakt
• Arbeidsinstruks
• Annet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ressursplanlegging
Kjørerute
Arbeidsinstruks
RFID brikke
Avvik m/bilde
Skjema
Bestillinger
Rapporter
• NEAS kjører kundens FDV system
• NEAS kan administrere Vergo på kundens vegne
• NEAS implementerer M-Solution etter avtale
10
Fakturering abo.
Fakturering timer
Elektroniske bilag
Rapporter
• Flåte administrasjon
• Kjørebok
• POI
NEAS sitt bidrag til «Effektive bygg»
1. Energiledelse: Gårdeier,
«EOS leverandør» og NEAS
2. Ekstern energirapport
Materialer
3. Tilgang på servicerapporter
4. Tilgang vedlikeholdsplaner
5. Bruke tid på SD anlegg og EOS
6. Driftsleder med kompetanse
7. Opplæring på driftere
Energi
Transport
8. Teknisk fagansvarlig på
opplæring/oppfølging
9. NEAS med i byggefasen
11
(BREEAM)
Asker
12
Hvorfor velge NEAS Teknisk Drift som strategisk partner innen
drift av næringseiendom?
Kontinuerlig plan for opplæring
Avvik / dokumentasjon
Dedikerte personer
13

similar documents