Carpatii Occidentali

Report
Peștera Urșilor a fost descoperită în 1975, cu
ocazia unei dinamitări executate la cariera de
marmură din zonă
Interiorul se distinge prin diversitatea
formațiunilor de stalactite și stalagmite
existente, ca și prin cantitatea
impresionantă de urme și fosile ale
ursuluii de cavernă - Ursus spelaeus - care
a dispărut în urmă cu 15.000 de ani.
Numele peșterii se datorează
numeroaselor fosile de "urși de
cavernă" descoperite aici.
Peștera era un loc de adăpost
pentru aceste animale, acum
15.000 de ani.
Se poate ajunge la peșteră cu
trenul, pe linia ferată Oradea Vașcău, până la stația Beiuș sau
Sudrigiu, iar de acolo cu mijloacele
de transport în comun; cu mașina
accesul este posibil pe DN 76
Oradea - Deva + Chișcău (14 km).
Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara
adăpostește cel mai mare ghețar subteran din
România.
Drumul spre peșteră pornește din comuna Gărda de
Sus, situată pe valea Ariesului Mare la 32 km
amonte de Câmpeni. Din centrul comunei se
desprinde drumul carosabil de pe Gârda Seacă pe
care se ajunge, după aproximativ 1 km, la gura Văii
Ordâncușa.
Nu se cunoaște data exactă când a fost descoperită
peștera. Cea mai veche mențiune asupra peșterii
este făcută de A. Szirtfi în 1847. K. F. Peters și A.
Schmidl dau primele informații științifice în 1861,
respectiv 1863.
Este formată în calcare de vârstă
Jurasic superior, dispuse monoclinal
pe direcția NV-SE, la o altitudine de
1.165 m, la marginea platoului
carstic Ghețari - Ocoale.
Peștera Muierilor (sau Peștera Muierii)
se află în comuna Baia de Fier, Județul
Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a
Olteniei.
Peștera are o lungime de
aproximativ 7.000 de metri dispusă
în 4 niveluri. Nivelul inferior
constituie rezervația speologica
împartita in doua sectoare: sectorul
de nord (1.500m) și sectorul de sud
(880m).
Adevaratele atracții ale peșterii
sunt Domul Mic, care are un aspect
asemănător unei cupole gotice
format prin precipitarea milenară a
calcitei.

similar documents