Wykład

Report
Administracja systemami operacyjnymi
Wiosna 2015
Wykład 1
Organizacja zajęć
dr inż. Wojciech Bieniecki
Instytut Nauk Ekonomicznych
i Informatyki
http://wbieniec.kis.p.lodz.pl/pwsz
1
Układ zajęć
Zajęcia trwają przez cały semestr po trzy godziny lekcyjne
Zajęcia rozpoczynamy krótkim wykładem (do 45 minut), a następnie ćwiczeniem
laboratoryjnym. Czasami ćwiczenie będzie wykonywane przez całe 3 godziny.
Zajęcia rozpoczynamy krótkim wykładem (do 45 minut), a następnie ćwiczeniem
laboratoryjnym. Czasami ćwiczenie będzie wykonywane przez całe 3 godziny.
Przygotowano 7 laboratoriów z Domeny Windows i 6 laboratoriów z Linuxa
Po 3 i 7 laboratorium z Windows będzie krótka kartkówka
Na ostatnich zajęciach odbędzie się egzamin
Laboratoria wykonywane są w grupie lub w grupach
2
Warunki zaliczenia
Obecność na wszystkich zajęciach z Windows jest obowiązkowa, ponieważ
wykonanie ćwiczenia polega na współpracy wszystkich osób.
Jest to warunek zaliczenia.
Ocena z Windows będzie na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń oraz wyników
kartkówek
Ocena z Linuxa będzie wystawiona na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie zarówno Windows jak i linux.
Dopiero po zaliczeniu laboratorium można przystąpić do egzaminu (pisemny test z
teorii)
3
Tematyka laboratoriów z Windows
Scenariusz.
Mamy firmę posiadającą oddziały w całej Polsce: Warszawa, Kraków, Płock, Łódź,
Kutno.
W każdej lokalizacji znajduje się kilka osób pracujących na komputerach, mają
lokalne, oraz wspólne zasoby połączone siecią internet.
Należy zaimplementować usługę Active Directory dla takiej firmy.
Kolejne kroki implementacji usługi
Przygotowanie sieci Windows
Przygotowanie domeny Windows
Utworzenie konta komputerów i kont użytkowników
Sterowanie ustawieniami poprzez grupy zabezpieczeń i obiekty polis
Rozproszony system plików – wspólne dyski sieciowe
Sieć rozległa – Sity
Usługi FTP, SSH i WWW
4
Laboratorium z Linuxa
podział dysku na partycje i montowanie systemów plików
Konfiguracja sieci. Linux jako serwer
Linux jako serwer www - Apache
Bezpieczeństwo stron WWW w Linux
Konfiguracja serwera DNS – Linux – Bind
Konfiguracja serwera DHCP w Linux
5

similar documents