Lars Hartvigs præsentation

Report
DS/EN ISO9001:2008
Afstemning af efteruddannelsesindsatsen og virksomhedens
kompetencebehov
Et andet syn på efteruddannelse
5. oktober 2011
DS/EN ISO9001:2008
Elfac
- en virksomhed, der
ikke burde kunne
eksistere i Danmark
DS/EN ISO9001:2008
4 hurtige statements
1. vi har ingen selvstændige produkter
2. vi har ingen sælgere
3. vi har aldrig deltaget på en messe
4. vi benytter ikke annoncering
DS/EN ISO9001:2008
”herfra min verden går”
omskrivning af ”derfra min verden går”, der stammer fra andet vers i første strofe i
H. C. Andersens sang: ”I Danmark er jeg født”.1850.
DS/EN ISO9001:2008
Ledningskonfektion til elektro- og elektronikindustrien
 1987 Elfac grundlægges af Kurt G. Schuster m.fl.
 1998 Positiv udvikling fører til igangsætning af
nybyggeri på Priorsvej, Silkeborg
 1999 Indflytning i ny fabrik på 5000 m2
 2000 Lagercrantz Group AB overtager Elfac
 2010 1. oktober posten som adm. direktør
videregives til Lars H. Andersen
P.t. 75 medarbejdere
VI FORBINDER VERDEN AF I MORGEN
DS/EN ISO9001:2008
 Medicoindustri
 Vindkraft
 Alternative energikilder; bl.a.
solenergi og brændselsceller
 Transportsektoren
 Infrastrukturstyringer
 Defense (militærindustri)
 Øvrige elektro- og elektroindustri
DS/EN ISO9001:2008
Mission
Vision
• Elfac A/S vil fastholde og udbygge sin position som
førende leverandør af ledningskonfektion og
forbindelsesteknik, herunder tilhørende
montageopgaver, i Danmark
• Elfac A/S vil , med fokus på teknisk viden, kvalitet og
logistiske kompetencer, være kundernes foretrukne
samarbejdspartner hvad angår outsourcing af opgaver
indenfor ledningskonfektion, forbindelsesteknik og
tilhørende montageopgaver
DS/EN ISO9001:2008
Lagercrantz CEO anno 2000:
”om 10 år er 90% af Elfacs
aktivitet baseret på
produktion i Asien ”
I dag er 99,5 % baseret på
Silkeborg !
DS/EN ISO9001:2008
Nøgletal for Elfac
(Kilde NN Markedsdata)
DS/EN ISO9001:2008
Fundamentale beslutninger
træffes i gode tider
helst !
•
•
•
•
•
2002
2004
2004
2005
2005
• 2006
• 2008
• 2010
• 2010
• 2011
påbegynder implementering af nyt IT System
Elfac deltager i projekt ”Fat-i-fraværet” under SFI
Sammen med BST arbejdes med Sundhed og trivsel
Elfac bliver testfirma for Microsoft på Dynamics AX
Elfac udvælges til at deltage i et LEAN projekt med
formålet at bevare ufaglærte arbejdspladser i Danmark
Elfac vinder stor outsourcing opgave
Samarbejde med DTU vedr. produktkonfigurator m.m.
Opstart på implementering i TS16949 – bilindustriens
udgave af ISO 9001
Elfac vælger efteruddannelse fremfor arbejdsfordeling
Samarbejde med Aalborg Universitet vedr. leverandørudvikling
DS/EN ISO9001:2008
De 3 store outsourcing bølgers kendetegn
1. Sidste halvdel af 90’erne sources komponenter
Ved at købe billige komponenter ind i Kina, kan
undersamlinger og samling foregå i Danmark
2. Efter 11. september 2001
Produktion flyttes ud – globaliseringen øges med fuld
fart. Større lemming-effekt kan observeres
3. Efter 2008 – finanskrisen
Produktionsvirksomheder lukker ned i Danmark i
stort omfang
DS/EN ISO9001:2008
Dansk eksport 2009
DS/EN ISO9001:2008
DS/EN ISO9001:2008
DS/EN ISO9001:2008
Målet med erhvervspolitikken er, som
titlen
også klart signalerer, at skabe 3.000 flere jobs i Silkeborg
Kommune inden år 2020. Det skal ske igennem fokus på 7
vækstområder og 2 tværgående temaer:
De 7 vækstområder er:
• Ny motorvej
• Erhvervsservice
• Menneskelige ressourcer
• Iværksætteri & Innovation
• Miljø & Energi
• IT- & Videnservice
• Oplevelser & Detailhandel.
De 2 tværgående temaer er:
• Erhvervsbranding
• Udviklingspartnerskaber.
Erhvervspolitikken ”3.000 nye job” blev præsenteret tirsdag
den 9. november 2010 ved et særligt kick-off arrangement i
Jysk Musik og Teaterhus i Silkeborg for et bredt udsnit af
erhvervslivet i Silkeborg Kommune. Der var stor interesse
for at være med. 160 erhvervsfolk deltog i det hurtigt
udsolgte arrangement.
DS/EN ISO9001:2008
Produktion 2025
www.manufuture.dk
DS/EN ISO9001:2008
 Uddannelse
 Microsoft Dynamics AX
 LEAN (Quick Response)
 TS16949
 Samarbejde med DTU
 Samarbejde med Aalborg
Universitet
 Branding
DS/EN ISO9001:2008
Elfacs målsætning:
Skalérbar drift

Business ready
DS/EN ISO9001:2008
Prototyper
0-serier
Serieproduktion
Wiring
Harness
Organisering af daglig drift
DS/EN ISO9001:2008
Supply Chain 
Leverandører
Elfac - Produktion
Støttefunktioner
Indkøb – Lager –
Værkførere – Salg – PTA
– Planlægning Økonomi
Logistik- &
produktionschef
Adm.
dir.
Kunder
DS/EN ISO9001:2008
Ønske til fremtiden:
at sige farvel til begrebet
U-FAGLÆRT
Vores medarbejdere er ikke
Umen
PROCESMEDARBEJDERE
DS/EN ISO9001:2008
PROCESMEDARBEJDERE
a) Det forpligter den enkelte medarbejder
b) Det forpligter virksomheden på udvikling
c) Det forpligter samfundet til at prioritere
uddannelse
DS/EN ISO9001:2008
Et eksempel fra Elfac
I slutningen af oktober 2010 nedjusterer en
betydende kunde deres forecast.
3 valg:
a) fyre 18 medarbejdere
b) arbejdsfordeling
c) efteruddannelse
Vi valgte løsning c) eftersom TH Langs & VUC
inden for én uge var i stand til at stable et
relevant kursusforløb på benene.
DS/EN ISO9001:2008
Efteruddannelse i et andet
perspektiv
1. Forny efteruddannelsessystemet via udvikling
af nyt system/metode til opgørelse af kompetencer indeholdende generel / specifik del
2. Uddannelsesplan for alle medarbejdere
3. Uddannelse som fleksibelt instrument for
konjunkturudjævning, hvor grundlaget
ændres fra omkostning til investering
4. Uddannelsescentre etablerer beredskab, der
med kort reaktionstid kan ”rykke ud” og
igangsætte kursusforløb
DS/EN ISO9001:2008
 Afskaf arbejdsfordelingsordningen og
brug pengene på uddannelse af bl.a.
procesmedarbejdere
 Det er værd at huske:
verden er ikke statisk !
DS/EN ISO9001:2008
Elfac
- en virksomhed, der ikke
burde kunne eksistere
- men det gør vi !!!
DS/EN ISO9001:2008
”herfra min verden går”
omskrivning af ”derfra min verden går”, der stammer fra andet vers i første strofe i
H. C. Andersens sang: ”I Danmark er jeg født”.1850.
og her rakte den til 
Tak for opmærksomheden

similar documents