Document

Report
Voorlichtingsavond vmbo
Woensdag 24 april 2013
Klas 2
RGO Middelharnis
AGENDA
•
Welkom
Mevr. E. Mulder-Hanse
(teamleider vmbo onderbouw)
•
•
Bevordering eind 2e klas
ICT&administratie
Mevr. W. van Donk
(teamleider VMBO bovenbouw)
•
•
•
•
Doorstroom
Sectoren
Pakketten
MAVO XL
•
Sluiting
RGO Middelharnis
BELANGRIJKSTE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN
•
•
Gemiddelde van alle cijfers op het vierde
rapport tenminste een 6,0
Op derde en vierde rapport maximaal
twee maal het cijfer 5 waarvan
voor Nederlands, wiskunde , Engels op
het 3e en 4e rapport niet meer dan één
keer het cijfer 5
RGO Middelharnis
BEVORDERING EIND 2E KLAS
•
•
•
•
•
•
•
Op 8 en 9 juli zijn de
bevorderingsvergaderingen
Mogelijkheden:
Leerling voldoet aan de richtlijnen en
gaat op zelfde niveau naar de 3e klas
Niet voldaan: altijd discussie:
alsnog bevordering op zelfde niveau
bevordering naar lager niveau
doubleren in klas 2
RGO Middelharnis
VMBO (DE LEERWEGEN)
•
•
•
•
(Theoretische leerweg) MAVO
vervolg MBO of HAVO klas 4
(Gemengde leerweg) MAVO
vervolg MBO niveau 3/4
Kaderberoepsgerichte leerweg
vervolg MBO niveau 3/4
Basisberoepsgerichte leerweg
vervolg MBO niveau 2
RGO Middelharnis
SECTOREN
•
•
•
•
zorg en welzijn;
techniek;
economie;
landbouw.
RGO Middelharnis
EXAMEN
•
•
•
•
•
De examenperiode start vanaf het 3e
jaar!!
De meeste vakken hebben vanaf
leerjaar 3 ET’s.
ET=examendossiertoets
Alle ET’s samen vormen het
schoolexamen.
Alle ET cijfers gaan mee naar klas 4.
RGO Middelharnis
BASIS-/KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
Klas 2

klas 3 VMBO bk
ICT en administratie
Op basis en kaderniveau: I&A
•
Projecten
•
ECDL
•
Personeelszaken
•
Boekhouden/ bedrijfsrekenen
•
Diverse korte opdrachten
RGO Middelharnis
PRAKTIJKVAKKEN
Beiden;
•
•
12 uur per week
Veel zelf doen
Voordeel;
• definitieve keuze tussen administratie en ICT
wordt uitgesteld tot overgang van klas 3 naar 4.
• Betere voorbereiding op definitieve keuze
Verder de vakken; Nederlands, Engels, wiskunde,
economie, BV, LO en Duits
RGO Middelharnis
MAVO 3
Klas 2

klas 3 mavo
Verplicht is Ne, En, wi, ec, BV,LO
ak, gs, DU, FA, bio, nask, adm/ict*
één van de vakken bio, nask, adm/ict
één van de vakken een moderne vreemde taal
één van de vakken gs of ak
één vrije keuze
RGO Middelharnis
MAVO NA KLAS 3
Klas 3

klas 4
Sector kiezen (wiskunde verplicht)
 Economie (economie)
 Zorg & welzijn (biologie)*
 Techniek/landbouw (natuurkunde)*
RGO Middelharnis
MAVO
Klas 3

klas 4
Gemengde leerweg
sector economie
keuze maken uit administratie of ict
+ keuze uit Fa, Du, Ak, Gs ( 1 vak)
Theoretische leerweg sectorvak+ 2 keuzevakken
sector economie (economie)+ Fa/Du, Ak/Gs, Bio, Nask2
sector zorg & welzijn (biologie)* + Fa/Du, Ak/Gs, Nask2, Ec
sector techniek/landbouw (natuurkunde)*Fa/Du, Bio, Nask2, Ec
RGO Middelharnis
KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN
•
•
•
•
Lc-data (beroepskeuze-/interessetest)
begin 3e klas
Klassengesprekken
Individuele keuze kenbaar maken
via de mail, uiterlijk 17 mei ingevuld terug
sturen
vragen???
[email protected]
RGO Middelharnis
PILOT SCHOOLJAAR 2012-2013 MAVO XL
Ambitie
• Van M3 naar M4
• Verbetering doorstroming naar Havo 4
• verbeteren motivatie in M3
Eisen
• Minimaal 7 gemiddeld op
overgangsrapport M3 naar M4
• Voldoende motivatie
RGO Middelharnis
INRICHTING MAVO XL
•
•
•
•
Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands,
Engels, wiskunde in dezelfde klas
Docenten voor deze vakken geven ook aan een
parallelklas H3 les
Werktempo kernvakken ligt hoog!
Dagdeel (3 uur) keuzewerktijd (incl. mentorles)voor
de kernvakken per week. Tijdens deze lessen wordt
ook aandacht besteed aan: plannen,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen voor
eigen leerproces.
RGO Middelharnis
OUDERAVOND BEGIN 3E KLAS
In september 2013 is er een
voorlichtingsavond voor alle
ouders van klas 3 VMBO/MAVO
vragen???
[email protected]
RGO Middelharnis

similar documents