Slide 1 - Elektronikkbransjen

Report
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Jan A. Røsholm
Adm. direktør
Stiftelsen Elektronikkbransjen
[email protected]
Tlf. 928 87 000
Kommunikasjonssjef
Stiftelsen Elektronikkbransjen
[email protected]
Tlf. 415 555 28
Program
Utviklingen i elektronikkbransjen 2013:
Adm. direktør Jan A. Røsholm og kommunikasjonssjef Marte Ottemo,
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Hovedgrupper: Lyd, bilde, multimedia, elektriske husholdningsapparater,
PC til forbrukermarkedet, mobiltelefoner og nettbrett
Foto- og bildemarkedet 2013: Statistikk og prognoser
Adm. direktør Bjørn Mangset, Nikon Norway / Fotorådet
FASIT 2013
%
29 778 000 000 kroner
DAB-radio
opp
140 %
+9,1%
Totalomsetning 2013
Lyd og bilde inkl. foto
Elektriske husholdningsapparater
PC til forbruker
Mobiltelefoner
Trådløse telefoner
Brett
Totalt (i Mill . NOK)
2012
6430
9149
3713
7480
74
2013
5807
9350
3104
8160
42
3325
26 846 29 788
- 9,7 %
+ 2,2 %
- 16,4 %
+ 9,1 %
- 43,2 %
+11 %
Verdien av salg til forbruker medregnet mva. Ikke medregnet er omsetning av spillkonsoller,
programvare, deler, tilbehør, servicetjenester, lagringsmedier, musikk, video og spill.
Brett
8%
Lyd- og bilde
21%
Mobiltelefoner
25%
Husholdningsapparater
34 %
PC til forbrukere
12%
MOBIL OG NETTBRETT
Mobil
+ 9 % i volum
+ 9,1 % i
omsetning
90 prosent
smarttelefoner
Utvikling smarttelefoner
2012
2013
Vanlig
10%
Vanlig
14%
SMART
86%
Totalomsetning antall: 2 200 000
SMART
90%
Totalomsetning antall: 2 400 000
Nettbrett
90 %
Vårt estimat
2013:
950.000
enheter
PC-salget (konsument)
3,104 milliarder
-16,4%
LYD OG BILDE
Skjermene
vokser!
Fordeling i tommer
Plasma
LCD
<=19
<=37
20-23
24-28
>=60
>=55
29-32
38-43
51-59
33-39
44-54
44-50
40-43
Fordeling mellom LCD og Plasma
600
483
415
500
41
25
400
300
200
442
390
100
0
2012
2013
LCD
Verdi 2 502 millioner kroner i 2012
Plasma
Prisutvikling per apparat
12000
LCD: 3,4 % opp
10000
8000
6000
LCD
Plasma
OLED
4000
2000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Digital video
-21% totalt
i volum
254 000 enheter
BluRay
- 19%
122 000 enheter
DVD
-30%
17 000 enheter
Lydprodukter
-20 %
36 %
Andel trådløst øker
158 000 musikkanlegg
60 000 av disse hadde
dock/trådløs funksjon
140 000 m /innebygd
høyttaler
DAB-radio
opp
140%
Bilradio med DAB
+200 %
120 000 stk
Bærbar DAB opp 175 %
175 %
220 000 stk
Radio, analog og digital
Totalt analog og digital:
782 000 stk
Bilradioer
30 %
Musikkanlegg
18%
59 % har
digitalmottaker
Separate mottakere
20%
Reiseradioer/
kombinasjoner
31%
Klokkeradioer
6%
140 %
511 000 digitale
Salgsutviklingen av
kameramarkedet 2013
samt prognoser 2014
Utvikling i
kompaktmarkedet
-34% i
volum
132 000 enheter
-34% i
omsetning
NOK 251 mill.
Speilrefleks
-17 % i
volum
78 000 enheter
-19 % i
omsetning
NOK 515 mill
Kompakt system
-17%
i volum
14 000 enheter
-17 % i
omsetning
NOK 74 mill
Utvikling antall stillkamera totalt
-28% totalt
i volum
224 000 enheter
-24 % i
omsetning
NOK 840 mill
Objektiv
- 12,5 % i
volum
Antall i 2013: 70 000
Verdi i 2013: 24 500 000
- 23 % i
omsetning
Tradisjonelt videokamera
-28 % i volum
Antall i 2013: 20 000
Verdi i 2013: 70 000 000
Action camera - dobling
Antall i 2013: 60 000
Verdi i 2012: 180 000 000
Verdi Varegrupper totalt
2013
Objektiv
20 %
Kompakt
23 %
- 17,6 %
Videokamera
6%
Action
13%
Kompakt system
6%
Speilrefleks
39 %
Totalt NOK 1 335 000 000
Bildestatistikken
Std. Prints
Photobooks
Theme cards
Calendars
Canvas
Photogifts
Stk 2013
72 000 000
250 000
6 200 000
213 000
160 000
508 936
Total prints
78 926 000
Total verdi:
309 millioner kroner
Husholdningsapparater
+ 2%
Omsetning 2013
Antall
2013
Endring
Store hvitevarer
1 483 000
-2,2 %
Små apparater
3 710 000
+ 1,2 %
Totalt
5 222 000
- 0,5 %
2013
Endring
Store hvitevarer
6 689 000
+1,4 %
Små apparater
2 644 000
+ 3,5 %
Totalt
9 333 000
+2%
Verdi (forbrukerpriser)
Verdiøkning 9,7%
Komfyr opp
5 % i volum
Oppvask
maskiner
+ 1%
i volum
Vaskemaskiner
+ 1%
i volum
5,3 %
i verdi
Oppladbare støvsugere økte 29 %
Helsetrend fortsetter
+40 %
Antall i 2012: 40 000
Lyd & bilde:
Forventer stabil trend
Hvitevarer:
Stabilt i positiv retning, liten økning
PC:
Forventer nedgang
Nettbrett
Forventer vekst
Mobiltelefon:
Forventer stabil trend
Total omsetning for bransjen:
↑
↓
↑
Svak positiv utvikling i 2014
↑
IFA 2014 i Berlin
5. september – 10. september 2014
Norsk pressedag fredag 5. september
Bransjemiddag lørdag 6. september
Takk for oss!

similar documents