Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 2013 Teklif Çağrısı ve

Report
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
2013 TEKLİF ÇAĞRISI VE HİBELER KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJELER
N
O
1
BAŞVURU SAHİBİ
Eldivan Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
Atkaracalar Şehit Hakkı Çelik
Teknik Lise, Meslek Lisesi ve
Çok Programlı Lisesi
2
Çankırı Tarım Meslek Lisesi
3
4
5
6
7
Eldivan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Ilgaz Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi (2012 Yedek Listeden)
Tefenni Tarım Meslek lisesi
(Burdur)
( Çankırı Tarım Meslek Lisesi
18 Öğrenci 3 Öğretmen ile
gönderen ortak)
Orta Müftülüğü
( Çankırı İHL. Ve Orta İHL
Gönderen Ortak)
PROJE ADI
Katılımcı
Refakatçi
BÜTÇE
PROGRAM ADI
Hemşirelik Alanı Öğrencilerine
Hasta Ve Yaşlı
Bakımında Mesleki Eğitim
40
7
74.630 €
LDV IVT
15
3
31.692 €
LDV IVT
73.655 €
LDV PLM
40
0
43
0
79.970 €
LDV VETPRO
AB düzeyinde Acil Sağlık Hizmetleri
60
9
145.076 €
LDV IVT
Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde İyi
Tarım Uygulamaları.
18
3
Lojik Kontrol Sistemlerinin
İncelenmesi
Tarımda Yenilikçi İş Geliştirme ve
Girişimcilik
Meslek Liselerindeki Öğrenci
Kaybını Önlemek Ve Eğitimini
Yarıda Bırakanları İş Piyasasına
Kazandırmak.
37.233 €
Çankırı Din Hizmetleri Sunumunda
Verimlilik ve Etkinliğinin Artırılması
LDV IVT
(104.657 €)
73.762 €
44
2
LDV VETPRO
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
2013 TEKLİF ÇAĞRISI VE HİBELER KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJELER
NO
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
Katılımcı
Refakatçi
BÜTÇE
PROGRAM ADI
8
Org. İsmail Hakkı
Karadayı İlkokulu
Farkında mısın?
10
0
46.193 €
DVİH Hibe Programı
4.195 €
AB Gençlik
Programları
3.300 €
AB Gençlik
Programları
9
10
11
12
13
14
15
15
16
Sabanozu Arge
Genclik Grubu
Orta MEM
Çevre Dostları
Şabanözü Gençleri AB
Yolunda/Şabanözü Youth is on the path
of Europe
0
Doğanın Pili Bitmesin
Ünür Şehit İlyas
Aldağ Ortaokul
Inquiry Based Learning
Ilgaz Şehit
Les Adolescents Messagers de la Paix
Nizamettin Yaman
Anadolu Lisesi
30 Ağustos
Europe is a Home We Live in
Ortaokulu
Çankırı Anadolu
My Daily Teenage Life Spiced with
İmam Hatip Lisesi
European Sauce
Nevzat Ayaz
Anadolu
Öğretmen Lisesi
Karatekin
Üniversitesi
Çankırı Sivil
Toplum Derneği
People and places worth preserving
for posterity as part of European
heritage
Demokrat Dede ve Türk Masal
Kahramanları İnsan Haklarını Anlatıyor
Developing Online Guidance Tools to
Facilitate Women to Enter ICT Sector
Toplam Katılımcı
Toplam Bütçe
0
1
0
1.930 €
24
0
23.000€
24
0
23.000€
23.000€
24
0
Comenius Hizmet İçi
Eğitim Faaliyet
Comenius Çok taraflı
Okul Ortaklıkları
Comenius Çok taraflı
Okul Ortaklıkları
Comenius Çok taraflı
Okul Ortaklıkları
Comenius Çok Taraflı
Okul Ortaklıkları
0
23.000€
0
100.804 €
DVİH Hibe Programı
24
0
24 .000 €
LDV PARTNERSHIPS
391
24
24
788.440 €

similar documents