2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 5 Yıllık Eğitim Planları sunumu

Report
E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
5.YIL EĞİTİM PLANI
VE
ALAN DERSLERİ
Prof.Dr. A. Ulvi Zeybek
2013-2014
EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI
5 YILLIK
EĞİTİM PLANLARI
I.YIL
Dersin
Kodu
101
102
106
115
126
131
133
135
137
139
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I
Fizik
Eczacılıkta Uygulamalı Matematik
Eczacılığa Giriş
Genel Kimya I
Biyoloji I
Bilgisayara Giriş I
Üniversite Yaşamına Geçiş
Seçmeli Ders I *
Yabancı Dil I
Toplam
Teorik
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
4
24
I.YIL
Dersin
Kodu
101
102
106
115
126
131
133
135
137
139
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I
Fizik
Eczacılıkta Uygulamalı Matematik
Eczacılığa Giriş
Genel Kimya I
Biyoloji I
Bilgisayara Giriş I
Üniversite Yaşamına Geçiş
Seçmeli Ders I *
Yabancı Dil I
Toplam
Teorik
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
4
24
GÜZ YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
4
2
25
GÜZ YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
4
2
25
AKTS KREDİ
2
2
4
2
2
5
3
3
1
2
4
30
AKTS KREDİ
2
2
4
2
2
5
3
3
1
2
4
30
II.YIL
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Teorik
BAHAR YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
AKTS KREDİ
222
Farmakolojiye Giriş
3
-
3
5
246
Farmasötik Botanik II
2
3
3.5
5
240
Analitik Kimya II
2
3
3.5
5
208
Halk Sağlığı
2
-
2
3
242
Biyokimya II
2
3
3.5
5
244
F.Mikrobiyoloji - İmmunoloji II
2
3
3.5
5
252
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
-
1
1
250
Staj I
-
-
-
1
14
12
20
30
Teorik
Pratik
2
3
2
3
3
1
3
2
19
3
3
Toplam
Dersin
Kodu
201
206
233
237
239
245
241
243
247
Dersin Adı
Patoloji
Fizyoloji
Moleküler Biyolojiye Giriş
Anatomi
Analitik Kimya I
Farmasötik Botanik I
Biyokimya I
F.Mikrobiyoloji - İmmunoloji I
Staj I
Toplam
Ulusal
Kredi
2
3
2
3
4.5
1
3
2
20.5
AKTS KREDİ
2
3
3
3
6
3
5
4
1
30
III.YIL
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Teorik
BAHAR YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
AKTS KREDİ
342
Farmakognozi II
2
3
3.5
5
344
Farmasötik Kimya II
3
3
4.5
5
346
Farmasötik Teknoloji II
3
3
4.5
5
348
Farmakoloji – Farmakoterapi II
2
-
2
4
352
Muhasebe
1
-
1
1
354
Eczacılık İşletmeciliği
2
-
2
3
308
Kozmetoloji
2
-
2
3
356
Staj II
-
-
-
4
15
9
19.5
30
Toplam
III.YIL
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Teorik
GÜZ YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
AKTS KREDİ
341
Farmakognozi I
2
3
3.5
6
343
Farmasötik Kimya I
3
3
4.5
6
345
Farmasötik Teknoloji I
3
3
4.5
6
347
Farmakoloji – Farmakoterapi I
2
-
2
5
317
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji
1
-
1
2
313
Tıbbi İlkyardım
2
2
3
3
349
Biyokimya III
1
-
1
2
Toplam
14
11
19.5
30
IV.YIL
Dersin
Kodu
456
458
460
462
464
466
418
468
Dersin Adı
Farmakognozi IV
Farmasötik Kimya IV
Farmasötik Teknoloji IV
Farmakoloji – Farmakoterapi IV
Farmasötik Toksikoloji II
Farmasötik Bakım
Fitoterapi Drogları ve İlaçları
Staj III
Toplam
Teorik
2
3
3
2
2
2
1
15
IV.YIL
Dersin
Kodu
451
453
455
457
459
414
416
413
449
Dersin Adı
Farmakognozi III
Farmasötik Kimya III
Farmasötik Teknoloji III
Farmakoloji – Farmakoterapi III
Farmasötik Toksikoloji I
Farmasötik Biyoteknoloji
Radyofarmasi
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Eczacılık Mevzuatı
Toplam
Teorik
2
3
3
2
2
2
1
1
1
17
BAHAR YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
3
3.5
3
4.5
3
4.5
2
3
3.5
3
3.5
1
15
22.5
GÜZ YARIYILI
Ulusal
Pratik
Kredi
3
3.5
3
4.5
3
4.5
2
2
2
1
1
1
9
21.5
AKTS KREDİ
4
5
5
3
4
4
1
4
30
AKTS KREDİ
5
5
5
4
3
3
2
2
1
30
V.YIL
Dersin
Kodu
525
GÜZ YARIYILI
Dersin Adı
Bitirme Tezi I (*#)
Seçmeli Alan Dersleri**
Teorik
Pratik /
Uygulama
Ulusal
Kredi
AKTS KREDİ
1
8
5
15
11
15
16
30
Alan dersleri için aşağıdaki
tabloya bakınız
Toplam
V.YIL
Dersin
Kodu
500
502
Dersin Adı
Staj IV (*#) ***
Bitirme Tezi II(*#)
Toplam
Teorik
1
1
2
BAHAR YARIYILI
Pratik /
Ulusal
Uygulama
Kredi
30
16
1
1,5
31
17.5
AKTS KREDİ
15
15
30
** Seçmeli Alan Dersleri
503
İlaçta İyi Üretim Uygulamaları (AE)
505
Teorik
Pratik/
Uygulama
Ulusal
Kredi
AKTS
Kredisi
2
-
2
3
2
-
2
3
2
-
2
3
3
-
3
3
2
-
2
3
2
-
2
3
5
-
5
6
2
-
2
3
2
-
2
3
1
-
1
3
4
12
10
12
Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler ve Belgelendirme (AE)
507
509
511
513
515
517
519
521
523
Farmasötik Araştırma Geliştirme (AE)
İşletme ve Pazarlama Yönetimi (AE)
Farmasötik Kalite Kontrol (AE)
Serbest Eczane Yönetimi (EE)
Serbest Eczane Uygulamaları (EE)
Kozmetik (EE)
Eczacılıkta Doğal Ürünler (EE)
Hastane Eczanesi Yönetimi (HE)
Hastanede Eczacılık Uygulamaları (HE)
PLANLANAN 5.YIL ALAN DERSLERİ
ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİ ECZACILIĞI ALAN DERSLERİ
İlaçta İyi Üretim Uygulamaları
Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler ve Belgelendirme
Farmasötik Araştırma Geliştirme
İşletme ve Pazarlama Yönetimi
Farmasötik Kalite Kontrol
ECZANE ECZACILIĞI ALAN DERSLERİ
Serbest Eczane Yönetimi
Serbest Eczane Uygulamaları
Kozmetik
Eczacılıkta Doğal Ürünler
HASTANE ECZACILIĞI ALAN DERSLERİ
Hastane Eczanesi Yönetimi
Hastanede Eczacılık Uygulamaları
Alan Dersleri Seçimi İle İlgili Açıklamalar :
1. Güz yarıyılında yer alan seçmeli alan dersleri, eczane eczacılığı,
hastane eczacılığı, araştırma ve endüstri alanlarında açılacaktır.
2. Alan Derslerinden ulusal kredi olarak en az 11, AKTS kredisi
olarak en az 15 kredi toplamak gereklidir.
3. Seçmeli alan dersleri için öncelikle bir alan seçilmesi
gerekmektedir.
4. Hastane Eczacılığı Alanını seçen öğrenciler (11 ulusal kredi ) 15
AKTS kredi olan asgari kredi yükümlülüklerini bu alandaki
derslerden sağlamak zorundadır.
5. Hastane Eczacılık Uygulamaları dersi 40 öğrenci kontenjanı ile
sınırlıdır. Dersin uygulaması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinin kliniklerinde yapılacaktır.
6. Eczane Eczacılığı ile Araştırma ve Endüstri Eczacılığı Alanlarından
birini seçen öğrenciler için en az (6 ulusal kredi) 9 AKTS kredilik
seçmeli dersin seçilen meslek uygulama alanında olması
zorunludur.
7. (AE) Araştırma ve Endüstri Eczacılığı alanını (EE) Eczane
Eczacılığı alanını (HE) Hastane Eczacılık alanını ifade eder.
2013-2014 DERS YILI 5.YIL ALAN DERSLERİ KOMİTE ve DERS KOORDİNATÖRLERİ
SERBEST ECZANE
HASTANE
SERBEST ECZANE
YÖNETİMİ
ECZANESİ
UYGULAMALARI
KOZMETİK
YÖNETİMİ
ECZACILIKTA
HASTANEDE
ECZACILIK
FARMASÖTİK
İLAÇTA
FARMASÖTİK
İŞLETME
DOĞAL
ECZACILIK
UYGULAMALARINDA
ARAŞTIRMA
İYİ
KALİTE
PAZARLAMA
ÜRÜNLER
UYGULAMALARI
YASAL DÜZENLEMELER
GELİŞTİRME
ÜRETİM
KONTROL
YÖNETİMİ
YÖNETİMİ VE
VE BELGELENDİRME
UYGULAMALARI
FARMASÖTİK
ECZ.İŞLETMECİLİĞİ
F.TEKNOLOJİ
FARMAKOLOJİ
FARMASÖTİK
FARMAKOGNOZİ
Öğr. Gör. Dr. Bülent
Prof. Dr. Esra
KIRAN
BALOĞLU
Prof. Dr. Mukadder
TEKNOLOJİ
YASA
Prof. Dr. Özgen
ÜRETİM
MİKROBİYOLOJİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
Prof. Dr. Nehir
Prof. Dr. Mine
Prof. Dr. Yeşim KARASULU
SOMER
HOŞGÖR LİMONCU
ÖZER
BİYOKİMYA
RADYOFARMASİ
ANALİTİK KİMYA
Prof. Dr. Aysun
Prof. Dr. Makbule
Prof. Dr. Özlem
PAZARLAMA
PABUÇÇUOĞLU
AŞIKOĞLU
SÖĞÜT
ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr.
FARMAKOLOJİ
İpek
Prof. Dr. Levent
KAZANÇOĞLU
ÜSTÜNES
Prof. Dr. Zeliha KERRY
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005032009
İLAÇTA İYİ ÜRETİM
UYGULAMALARI
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Araştırma ve Endüstri Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSIN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin, ilaç endüstrisinde ilaç etkin bileşiklerin ve farmasötik şekillerin üretim süreçlerinde gerekli olan
endüstriyel bilgi ve deneyimin kazanılması, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde sentetik, yarı sentetik ve biyolojik etkin madde üretim
tekniklerinin, radyofarmasötik üretim uygulamalarının ve farmasötik şekil üretim teknolojilerini öğrenebilmesini, ulusal ve uluslar arası iyi
üretim uygulamaları ve ruhsatlandırma aşamaları ile ilişkilendirebilmesini sağlamaktır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
İyi üretim uygulamaları ve iyi üretim uygulamaları kılavuzu konularında bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
2
Etkin madde üretiminde sentetik ve yarısentetik üretim tekniklerini kavrayabilme
3
Ortak teknik doküman dosyası kalite modülünün tanıtılması ve iyi üretim uygulamaları ile ilişkisini kurabilme
4
Biyoteknolojik üretim teknikleri ve rekombinant ilaç üretiminde verimliliği arttırma yöntemlerini kavrayabilme
5
Mikrobiyolojik üretim tekniklerini öğrenerek immünolojik ürünlerin üretimi ve kalite kontrolünü yapabilme
6
Tıbbi bitki kültürü ve drog hazırlanmasına ilişkin temel prensiplerini öğrenebilme
7
Hücre süspansiyonu ve doku kültürü metodunu öğrenebilme
8
Farmasötik preparatları iyi üretim uyguları esaslarına göre tasarlayıp üretilmesi becerisine sahip olabilme
9
Radyofarmasötik üretim teknikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olabilme
DERSİN İÇERİĞİ
• İyi Üretim Uygulamalarının ve İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzunun
Tanıtılması
• Ortak Teknik Doküman Dosyası Kalite Modülünün Tanıtılması ve İyi Üretim
Uygulamaları ile İlişkisi
• Etkin Madde Üretimi
• Sentetik ve Yarısentetik Üretim Teknikleri
• International Conference on Harmonisation (ICH) ve European Medicines
Agency (EMA) Kriterlerine Göre Sentetik İlaç Etken Madde Üretiminde
Önem Taşıyan Hususlar ve Sınırlamalar
• Biyolojik Üretim Teknikleri
• Biyoteknolojik Üretim Teknikleri
• Rekombinant İlaç Üretiminde Verimliliği Arttırma Yöntemleri
• Mikrobiyolojik Üretim Teknikleri
• İmmünolojik Ürünlerin üretimi ve Kalite Kontrolü
• Antibiyotiklerin Üretimi ve Fermantasyon Teknikleri
• Tedavide Kullanılan Mikrobiyal Kaynaklı Ürünler
• Üretimde Genel Sterilizasyon ve Hijyen Yaklaşımı
• Bitkisel Üretim Teknikleri
• Tıbbi Bitki Kültürüne İlişkin Temel Prensipler
Drog Hazırlanmasına İlişkin Temel Prensipler
• Hücre Süspansiyonu ve Doku Kültürü Metodu
• Bitkisel İlaç Üretim Standardları
• Farmasötik Şekil Üretimi
• Farmasötik Üretim Teknikleri
• Farmasötik Mühendislik
• Kalite Tasarımı
• Yeni Farmasötik Şekil Üretim Teknikleri
• Ekstrüzyon Teknikleri
• Peptid-Protein Formülasyonu
• Nanopartiküller
• Multipartiküler Sistemler
• Sakızlar
• Radyofarmasötik Üretim Teknikleri
• İyi Radyofarmasötik Uygulamaları
• Radyonüklit ve Radyofarmasötik Üretimi
• Farmakopelerde Yer Alan Radyofarmasötiklere Ait Dozaj Şekilleri ve
Hazırlanmaları
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005052009
ECZACILIK
UYGULAMALARINDA
YASAL
DÜZENLEMELER VE
BELGELENDİRME
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Araştırma ve Endüstri Eczacılığı / Hastane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSIN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası otoritelerin koyduğu ve uyulması
gereken kuralların bilimsel, yönetimsel ve ekonomik temelleri hakkında nosyon kazanması,
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
İlaç ruhsatlandırma ilkelerini kavrayabilme
2
CTD Dosya hazırlıklarını listeleyebilme
3
Farmakovijilansın uygulamasının önemini kavrayabilme
4
İlaçta patent konusunda temel bilgileri kavrayabilme
5
İlaç endüstrisinde rekabet ve hakların korunması konularının önemini kavrayabilme
6
İlaçta tanıtım ve satış süreçlerine ait mevzuatı tanıyabilme
7
İlaçta satın alma/ihale ve depolama ve ödeme süreçlerini planlayabilme
DERSİN İÇERİĞİ
Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma yönetmeliği, Ortak Teknik Döküman
(Common Technical Document, CTD) nedir?, başvuru dosyasının sunum ve
formatı, Modül 1,2,3,4 ve 5 hakkında bilgilendirme, İlaç Klinik araştırmaları
yönetmelikleri (Biyoeşdeğerlik, BE/Biyoyararlanım, BY), klinik çalışma raporları ,
Beşeri Ürün Geliştirme-Ruhsatlandırmada Toksikolojik dokümantasyon (CTD
dosya içeriği), Tek doz ve tekrarlayan doz toksisite testleri, üreme ve gelişim
toksisitesi, genotoksisite testleri, karsinojenisite testlerinin esasları, protokolleri,
sonuçlarının yorumlanması, çevresel risk değerlendirmesi, güvenlilik
değerlendirme raporları,ilaç Toksisitesinde Uluslararası Sınıflandırmalar,
Farmako/Toksikovijilans, Düzenleyici toksikoloji, Varyasyon kılavuzu hakkında
bilgilendirme , Ambalaj Yönetmeliği, Rekabet ve Haklarının Korunması, İlaçta
Fiyatlandırma, Tanıtım, Satış Süreçleri , Satın Alma /İhale ve Depolama ve Ödeme
Süreçleri, İlaçta Patent ve Getirdikleri,Patent Nedir, yöntem Patenti, Ürün Patenti,
Veri İmtiyazı
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005072009
FARMASÖTİK
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Araştırma ve Endüstri Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSIN AMACI
Öğrencilerin, ilaç endüstrisinde ve araştırma merkezlerinde görev almak üzere, AR-GE alanında daha donanımlı düzeye
ulaşmaları amaçlanmıştır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Bilimsel araştırma ve bilimsel sorumluluğun önemini özümseyebilme
2
İyi laboratuvar uygulamaları ile ilgili uluslararası normları kavrayabilme
3
İlaç tasarımı, geliştirilmesi, biyoaktivite ve toksisitesinin değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar ve yöntemler
hakkında yeterli altyapıyı kazanabilme
4
Ülkemizin doğal ilaç hammaddelerini listeleyebilme, doğal kaynaklardan etken madde eldesine yönelik temel
prensipleri kavrayabilme
5
İlaç tasarımı ve farmasötik ürün geliştirmede AR-GE çalışmalarını listeleyebilme, problem çözebilme ve
tasarlayabilme
6
Bilimsel bir konuda literatür taraması yapabilme, edindiği bilgileri değerlendirebilme, yazılı ve sözlü olarak
aktarabilme
DERSİN İÇERİĞİ
Bilimsel araştırma ve bilimsel sorumluluk kavramları, İyi laboratuvar
uygulamaları, İlaç tasarımında izlenen yöntemler, İlaç geliştirme
çalışmalarında aday molekülün ve/veya formülasyonun toksisitesinin
belirlenmesi, Türkiye florasının tıbbi bitkileri, Biyoaktif sekonder metabolit
çalışmaları, Biyolojik kaynaklı ilaçların geliştirilmesindeki esaslar,
Farmakolojik deney teknikleri ve biyoinformatik, Moleküler farmakolojik
teknikler ve biyomolekül etkileşimleri, Hücre kültürü, İlaç geçiş
çalışmalarında hücre kültürü uygulamaları, İlaç geliştirme çalışmalarında
biyofarmasötik fazın önemi, in vitro – in vivo korelasyonlar, Sitotoksik
etkinin belirlenmesinde hücre kültürü uygulamaları, estrojenik etkinin
belirlenmesi, Ön formülasyon çalışmaları ve ürün geliştirme, Rekombinant
DNA teknolojisi ve farmasötik biyoteknolojide kullanılan taşıyıcı sistemler
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005092009
İŞLETME VE
PAZARLAMA
YÖNETİMİ(AE)
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Araştırma ve Endüstri Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
3 Saat
DERSIN AMACI
Bu derste işletme yönetimi ve endüstriyel pazarlamaya ilişkin kavramlar üzerinde durulacaktır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
İşletmenin ve işletme yönetiminin gelişimini ve bu alanlardaki gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak
2
İşletmeleri açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımları işletme çevresi kapsamında tartışıp, örgütsel davranış ve karar
verme üzerindeki etkilerini ortaya koymak
3
işletme yönetimi ve endüstriyel pazarlama açısından çağdaş yaklaşımların önemini değerlendirebilmek
DERSİN İÇERİĞİ
Bu derste işletme ve işletme yönetimi, işletmenin ve yönetimin fonksiyonları,
örgütsel davranış, endüstriyel pazarlama, pazar bölümlendirme, hedef pazar
seçimi, müşteri davranışları, ürün geliştirme, fiyatlandırma ve dağıtım,
tutundurma konuları ele alınacaktır.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005112009
FARMASÖTİK
KALİTE KONTROL
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Araştırma ve Endüstri Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSİN AMACI
İlaç endüstrisi kalite kontrol bölümünde hazırlanan ürünlerin saptanan kriterlere uygunluklarını ve kalitelerinin sürekliliğini
sağlamak için gerekli bilgi birikiminin sağlanması
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
İlaç, etken madde ve yardımcı maddelerinin kalite analizlerinin yapılabilmesi için yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme
2
Kalite kontrol prosüdürüne uygun düşünce ve yöntem geliştirme becerisine sahip olabilme
3
Temel ve uygulamalı fen bilimlerinin eczacılık meslek uygulamalarıyla birleştirilerek, üretim ve kontrol alanında kullanabilme
4
Farmasötik ürünlerin kalite kontrolünde mikrobiyolojinin önemini kavrayabilme, analiz yöntemlerini seçebilme
5
Spektroskopik yöntemlerinin çalışma prensiplerini öğrenebilme.
6
Spektroskopik yöntemlerinin ilaç endüstrisinde ve ilaç geliştirme çalışmalarında kullanım amaçlarını kavrayabilme.
7
Moleküler spektroskopi yöntemleri kullanarak moleküllerin yapılarını tayin edebilme.
8
Analitik ayırma yöntemlerinin çalışma prensiplerini öğrenebilme
9
Analitik ayırma yöntemlerinin ilaç endüstrisinde ve ilaç geliştirme çalışmalarında kullanım amaçlarını kavrayabilme.
10
Elektrokimyasal yöntemlerinin çalışma prensiplerini öğrenebilme
11
Elektrokimyasal yöntemlerinin ilaç endüstrisinde ve ilaç geliştirme çalışmalarında kullanım amaçlarını kavrayabilme.
12
Çeşitli enstrümantal analiz yöntemleri ile kalitatif ve kantitatif analiz yapabilme ve uygun analiz yönteminin seçme becerisine sahip
olabilme.
13
Bitkisel farmasötik ürün kategorilerini hatırlayabilme ve kalite standartları konusunda sınıflandırmayı kavrayabilme.
14
Bitkisel ilaç hammaddelerinin kalitesini etkileyen faktörleri kavrayabilme ve listeleyebilme.
15
Tağşişin bitkisel ilaç hammaddelerinin kalitesine etkilerini kavrayabilme.
16
Bitkisel ilaç hammaddelerinin bozunmasının nedenlerini ve kalite ile ilişkisini kavrayabilme.
17
Bitkisel kaynaklı ilaçlarda standardizasyon parametrelerini belirleme ve aktif bileşenlerin kalitatif ve kantitatif kontrollerine ait özellikleri
araştırabilme
DERSİN İÇERİĞİ
Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar; kalite kontrol süreci, analitik yöntem geçerliliği
kalite kontrol laboratuvarında kullanılan analiz yöntemleri: atomik spektroskopi,
moleküler spektroskopi, elektroanalitikkimya, ayırma yöntemleri, gerçek
numune analizi, mikrobiyolojik yöntemler, doğal ürünlere yönelik yöntemler
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005132009
SERBEST ECZANE
YÖNETİMİ
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Eczane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSİN AMACI
Serbest eczane alanında çalışacak öğrencilere; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihçe ve örgütlenmesini,
eczanelerin sistemdeki yerini, sosyal güvenlik sistemlerini, sağlık ekonomisi ve eczacılık hizmetleriyle ilişkisini, eczanelerin
kuruluş işlemleri, iç ve dış tasarımdaki çağdaş yönelimleri, ilaçların satın alınmasından hastalara ulaştırılmasına kadar geçen
süreçlerin planlanması ve yönetimini, eczacılık hizmetlerinde personel yönetimi, halkla ilişikliler, İlaç endüstrisinin yapısal
özelliklerini ve küresel çalışma stratejilerini tanıyarak eczacılık meslek politikalarını savunabilme becerisi, meslek örgütü,
meslektaş ilişkilerini, mesleki uygulamalarla ilgili deontolojik ve etik sorunlarla birlikte serbest eczacılık hizmetlerinin
yönetim ve organizasyonuyla ilgili temel ve güncel konuların alandan örnekler sunularak tanıtılıp kavratılması
amaçlanmaktadır.
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
1
Sağlık ekonomisinin temel kavramlarını ilaç eczacılık alanına uyarlayabilme
2
İşletme bilimi temel kavram ve prensiplerini eczacılık hizmetlerine uyarlayabilme
3
Eczane hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunu tasarlayabilme
4
Eczacılık mesleğinin deontolojik kural ve etik ilkelerini uygulayabilme
DERSİN İÇERİĞİ
1.
2.
3.
4.
5.
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sağlık Sistemleri
Sağlık Ekonomisine Genel Bakış
Yönetimde Temel Kavramlar ve Serbest Eczane Açılış İşlemleri
Eczane Bütçesi Hazırlama ve Mali Yükümlülükler
Serbest Eczane İşletmelerinde Muhasebe ve Finansal Yönetim ve Serbest Eczane Hizmetlerinde
Yönetim ve Organizasyon
6. Sağlık Hukuku
7. Meslek Örgütü ve Meslektaş İlişkileri
8. Meslek Örgütü-Meslek Etiği
9. Serbest Eczanelerde Halkla İlişkiler :
10. Dünya’da ve Türkiye’de İlaç Endüstrisi ve Serbest Eczane Pazarına Etkileri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005152009
SERBEST ECZANE
UYGULAMALARI
Seçmeli
5
9
6
DERS ALANI
Eczane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
5 Saat
DERSİN AMACI
Serbest Eczane Uygulamalar Dersinin amacı öğrencilerin; günümüzdeki serbest eczane eczacılığı uygulamalarını, eczane
personelinin eğitimi ve geliştirilmesi, sosyal güvenlik kurumuyla olan sözleşme çerçevesi, eczacıların sunduğu gelişmiş ve ileri hizmetleri,
birinci basmak sağlık hizmetleri içinde serbest eczacılık hizmetlerinin rol ve önemini, dünyadaki serbest eczacılık alanındaki eğilimleri
açıklayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
1
Serbest eczane yönetimini ilgilendiren konuları tanımlayabilme.
2
Serbest eczacılık hizmetinin çağdaş sağlık hizmetindeki önemini açıklayabilme.
3
Eczacılıkta Yönetim Becerilerinin önemini ve bileşenlerini açıklayabilme ve uygulayabilme.
4
Sürekli mesleki gelişimi tanımlayabilme ve uygulayabilme.
5
Sağlık ekonomisi ile eczacılık hizmetleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme ve değerlendirebilme.
6
Serbest eczacılıkta iletişim, mevzuat ve etik konularını açıklayabilme, değerlendirebilme ve
yorumlayabilme.
7
Serbest Eczane için sözleşme çerçevesini açıklayabilme.
8
Dünya genelinde serbest eczacılık hizmetinin durumunu açıklayabilme, karşılaştırabilme ve
yorumlayabilme.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Çağdaş Sağlık Sistemleri ve Geçmişten Günümüze Türkiye Sağlık Sistemi
2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Eşitlik
3. Sağlık Ekonomisine Genel Bakış
4. Serbest Eczane Kuruluş İşlemleri
5. Yönetimde Temel Kavramlar
6. Eczane Bütçesi Hazırlama ve Mali Yükümlülükler
7. Serbest Eczane İşletmelerinde Muhasebe ve Finansal Yönetim
8. Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Serbest Eczacılık
9. Ülke Örnekleri Üzerinden Eczane İşletme Kriterleri
10. Yeni TCK Açısından Eczacıların Hak ve Sorumlulukları
11. Kabahatler Kanunu Açısından Serbest Eczacılık
12. İlaçlarda Miyad Yönetimi ve Miyadı Dolmuş İlaçların İmhası
13. Hasta Hakları
14.Tüketici Hakları
15. Meslek Örgütü - Meslek Etiği
16. İlaç Şirketlerinin Pazarlama Stratejileri
17. İletişimin Temelleri
18. Dünya’da ve Türkiye’de İlaç Endüstrisi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005172009
KOZMETİK
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Eczane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin kozmetik ürün formülasyonlarına yönelik detaylı bilgi ve deneyim kazanabilmesini, kozmetik
ürünlerde yer alan aktif maddeleri tanıyabilmesini, kozmetik aktif maddelerin formülasyon, kullanılış şekli ve etkilerini açıklayabilmesini,
kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik, toksikolojik ve dermatolojik açıdan değerlendirme yapabilmesini sağlamaktır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Kozmetik ürün formülasyonlarını tasarlayabilme
2
Kozmetik ürünlerde yer alan aktif maddeleri tanıyabilme,
3
Kozmetik aktif maddelerin formülasyon, kullanılış şekli ve etkilerini açıklayabilme
4
Kozmetik ürünleri mikrobiyolojik, toksikolojik ve dermatolojik açıdan değerlendirebilme
5
Kozmetolojide kullanılan protein, peptit, antioksidan madde, enzim ve hormonların kullanılış amaçları ve etki mekanizmalarını
açıklayabilme
6
Pigmentasyon türleri ve biyolojik oluşum mekanizmaları üzerinden günümüzde kullanılan depigmentasyon bileşenlerinin
türlerini, etki mekanizmalarını ve kullanım şekillerini ilişkilendirebilme
7
Fitokozmetik ürünlerin bileşimindeki bitkileri listeleyebilme ve kozmetik ürünlerde kullanılma sebeplerini açıklayabilme
8
Fitokozmetolojide kullanılan ürünlere örnek verebilme, doğru kullanımlarını sağlayabilme
9
Kozmetik Ürünlerin Saklanması/Kararlılığı, Kalite Kontrol/Kalite Güvencesi ve etkinliğini saptamak amacıyla yapılan kontrolleri
tasarlayabilme, ilgili yöntemler hakkında bilgi verebilme
10
Kozmetik ürün geliştirme ve yeni taşıyıcı sistemlerin ne amaçla kullanıldığını ve hazırlama yöntemlerini açıklayabilme; Kozmetik
yönetmeliği çerçevesinde bu tip ürünlerin ambalaj, etiket, reklamları hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme
11
Kozmetik ürünlerin bileşimine giren maddeleri ve son ürünü toksikolojik açıdan değerlendirebilme, konularla ilgili yönetmelik ve
direktifleri, izin verilen sınır konsantrasyonları bu konsantrasyonların belirlenme kriterlerini açıklayabilme
12
Kozmetikte uygulanan toksisite testleri, nasıl uygulandıkları, nasıl değerlendirildikleri ve alternatif testler hakkında bilgiye sahip
olabilme ve yapılan kontrolleri değerlendirebilme
13
Kozmetik formülasyonlara giren mikrobiyal orijinli ürünleri listeleyebilme
14
Kozmetik ürünlerin mikrobiyal kalitesinin belirlenmesi ve korunmasında kullanılan yöntemleri açıklayabilme
15
Kozmetik ürünlerin güvenilirliği ve güvenilirlik test yöntemleri (irritasyon, alerjik temas dermatiti, temas ürtikeri, ışığa duyarlılık
vs)ile ilgili bilgi verebilme
16
Kozmetik formülasyonların içine giren maddelerin (koruyucular, renk verici ajanlar, UV filtrasyon) toksisite potansiyelleri,
mekanizmaları, kritik dozları veya izin verilen miktardaki dozlarının karşılaştırmalarının yapılması
DERSİN İÇERİĞİ
Oksidatif stres ve cilt yaşlanması, Kozmetiklerde kullanılan antioksidanlar,
vitaminler, kollajen ve kollajen içeren preparatlar, proteinler, peptidler, doğal
nemlendiriciler, kozmetik lipidler, enzimler, hormonlar, depigmentasyon ajanları ve
etki mekanizmaları, Fitokozmetiklerde kullanılan sabit yağlar, koku verici olarak
kullanılan bitkiler, ekstre, tentür, reçine ve katranların hazırlanışı, Antiaging
kremler ve Güneş Preparatlarında, Saç dökülmesine karşı ve saç bakımında
kullanılan bitkiler, Tüy çıkmasını engelleyici ve selülit tedavisinde, Akne
tedavisinde ve cilt lekelerini giderici ürünlerde kullanılan bitkiler, Kozmetik
Ürünlerin Saklanması/Kararlılığı, Kozmetiklerde Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi,
Kozmetik ürün geliştirme/ Yeni taşıyıcı sistemler, Kozmetik ürünlerin etkinliği,
kozmetik ürünlerde ambalaj, etiket, reklam, Kozmetik yönetmeliği, Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin kozmetik bileşenleri ve son ürünle ilgili
yönetmelik ve direktifleri, Kozmetik Bileşen ve Kontaminantlarının Toksikolojisi,
Kozmetikte Toksisite Testleri, Kozmetolojide kullanılan mikrobiyal orijinli ürünler
ve kozmetik ürünlerde mikrobiyal kalitenin belirlenmesi ve korunması, Kozmetik
ürünlerin güvenirliği ve güvenilirlik test yöntemleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005192009
ECZACILIKTA DOĞAL
ÜRÜNLER
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Eczane Eczacılığı / Hastane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
2 Saat
DERSİN AMACI
Doğal ürünler dersinin amacı, öğrencinin eczacılıkta kullanım potansiyeli olan doğal ürünlerin, yasal düzenlemeleri,
üretimi ve kullanım alanlarına ilaveten toksisite potansiyelleri, ayrıca ilaç ve gıdalarla olan etkileşimleri hakkında bilgi ve
uygulama becerilerine sahip olabilmelerini sağlamaktır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Türkiye de ve Avrupa’da doğal ürünler konusundaki yasal düzenlemeleri kavrayabilme ve ülkemizdeki
uygulamaların daha ileri geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışabilme
2
Tıbbi bitki kültürü hakkında temel prensipleri kavrayabilme ve ulusal tıbbi bitki üretim politikasını tartışabilme
3
Aromaterapiyi tanımlayabilme, temel kavramlarını ve uygulama yöntemlerini listeleyebilme
4
Aromaterapide kullanılan uçucu yağları ve bu yağlardan oluşan reçeteleri ve uygulama şekillerini ihtiyaç duyan
hastalara anlatarak toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayabilme
5
6
7
Nutrasötikleri tanımlayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki yasal durumu karşılaştırabilme ve nutrasötiklerin elde
edildiği kaynakları ve etkilerini kavrayabilme, rasyonel kullanımları için hasta, hekim ve diğer sağlık personeline
gerekli danışmanlık hizmetini verebilme
. Bitkilerin toksisitesine neden olan faktörleri, zehirli bitkileri ve zehirlenmeye neden olan sekonder
metabolitlerini listeleyebilme ve zehirli bitkilerin oluşturduğu risk faktörlerini çeşitli olgular ile ilişkilendirerek
örnekleyebilme ayrıca bitkilerin toksisitesine ait bilgileri hasta, hekim ve diğer sağlık personeline danışmanlık
hizmeti verebilecek şekilde değerlendirebilme.
Fitoterapötiklerin rasyonel kullanımı, etkileşim ve toksisite potansiyelleri ve diğer ilaçlar ve laboratuvar testleri
üzerine olan etkilerini örnek vakalar yardımıyla kavrayabilme ve tartışabilme
DERSİN İÇERİĞİ
Türkiye’de doğal ürünler konusunda yasal düzenlemeler ve Türkiye’de doğal
ürün piyasası, Avrupa ve Amerika’da doğal ürünler konusundaki yasal
düzenlemeler, tıbbi bitkilerin toksisite potansiyelleri, tıbbi bitki kültürünün
temel prensipleri, Aromaterapi, Nutrasötikler, hekim gözüyle onkolojik
hastalıklarda fitoterapötiklerin yeri, hekim gözüyle sindirim sistemi
hastalıklarında fitoterapötiklerin yeri, örnek vakalar üzerinde fitoterapötiklerin
rasyonel kullanımı
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005212009
HASTANE ECZANESİ
YÖNETİMİ
Seçmeli
5
9
3
DERS ALANI
Hastane Eczacılığı
HAFTALIK DERS SAATI
1 Saat
DERSİN AMACI
Hastane Eczanesi Yönetimi dersinin amacı, yataklı tedavi kurumlarında çalışmak üzere “Hastane Eczacısı” olarak yetiştirilecek
öğrencilere; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihçe ve örgütlenmesini, günümüz sağlık politikalarını, sağlık ocağı ve aile
hekimliği arasındaki farkları, eczanelerin sistemdeki yerini, sağlık hakkı, sağlık hizmetlerinin ayırıcı özelliklerini, sosyal
güvenlik sistemlerini, sağlık ekonomisi ve eczacılık hizmetleriyle ilişkisini, yataklı tedavi kurumlarının yapısı ve
organizasyonunu, hastane eczanelerinin yapısını, ilaçların satın alınmasından yatan hastalara ulaştırılmasına kadar geçen
süreçlerin planlanması ve yönetimini, yataklı tedavi kurumlarında halkla ilişkileri; hastane eczanelerinde ilaç, tıbbi malzeme
ve stok yönetimini; hastanelerde güvenli ilaç kullanımında eczacıların rolünü, hastane eczanelerinde yıllık çalışma planı
hazırlanması gibi yataklı tedavi kurumlarındaki eczacılık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonuyla ilgili temel ve güncel
konuların kavratılması ve mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan yönetimsel, deontolojik ve etik problemleri çözebilme
becerilerini kazandırmaktır.
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
1
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihçesi ve örgütlenmesini tanımlayabilme
2
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ilaç ve eczacılık hizmetlerine etkisini değerlendirebilme
3
Sağlık ekonomisinin temel kavramlarını ilaç eczacılık alanına uyarlayabilme
4
İşletme bilimi temel kavram ve prensiplerini eczacılık hizmetlerine uyarlayabilme
5
Yataklı tedavi kurumlarındaki eczane hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunu tasarlayabilme
6
Yataklı tedavi kurumlarındaki eczacılık hizmetlerinin gerektirdiği iletişim becerilerini kullanabilme
7
Hastane eczanelerinde ilaç, tıbbi malzeme ve stok yönetimini planlayabilme
8
Hastanelerde güvenli ilaç kullanımında eczacıların rolünü kavrayabilme
9
Hastane eczanelerinde yıllık çalışma planı hazırlama prensiplerini ve bunun önemini kavrayabilme
10
Mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan yönetimsel, deontolojik ve etik problemleri çözebilme
DERSİN İÇERİĞİ
1.Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sağlık Sistemleri
2. Sağlık Ekonomisine Genel Bakış
3. Yönetimde Temel Kavramlar
4. İletişimin Temelleri
5. Hastane Eczacılığında Gelecek Perspektifler
6. Türkiye’de Hastaneler ve Eczane Organizasyonu
7. Hastane Hizmetlerinde İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi
8. Hastane Eczanelerin Stok Yönetimi
9.Hastanelerde Güvenli İlaç Kullanımında Eczacının Rolü
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300005232010
HASTANEDE
ECZACILIK
UYGULAMALARI
Seçmeli
5
9
12
Ders Alanı
HASTANE ECZACILIĞI
HAFTALIK DERS SAATI
4 Saat Teorik ,12 Saat Uygulama (Uygulamalar, E.Ü.Tıp Fakültesi Kliniklerinde Yapılmaktadır.)
DERSİN AMACI
Eczacılık fakültesi öğrencilerinin bir hastanedeki eczacılık uygulamaları, ilaç tedavi sürecinin tüm aşamaları ile hastane ortamındaki
mesleki ilişkiler (eczacı-hekim, eczacı-hasta ve eczacı-diğer sağlık personeli) hakkında deneyim kazanmasını sağlamaktır
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
1
Hasta ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilme
2
Hastayla iletişim kurabilme
3
İlaç hazırlama sürecinde yetkin olabilme
4
Hekimle işbirliği içinde olabilme
5
Hastane eczanesindeki eczacılarla birlikte çalışabilme
6
Hastane personeli (hemşire, hastabakıcı, tıp fakültesi öğrencileri) ile iletişim
kurabilme
7
Hastanede eczacıların üstlendikleri klinik hizmetleri açıklayabilme
8
Aldığı teorik eğitimi klinikte uygulayabilme
DERSİN İÇERİĞİ
İlaç danışmanlığı, farmakovijilans, klinik araştırmalar, infeksiyon ve antibiyotik
kontrol programları, hasta ve hastalıklara özgü eczacılık hizmetleri (pediatrik,
geriatrik, kalıtsal metabolik hastalıklar), gebelik ve emzirme dönemi,
radyofarmasi uygulamaları, akut zehirlenmeler ve toksisite durumları,
hastanede ilaç üretimi, kanser kemoterapisi
EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
Madde : 1
Bu yönerge, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 2005–2006 eğitim-öğretim yılından
itibaren kayıtlanan ve 5 yıllık eğitim-öğretim planına tabi olan öğrencilerin, eğitimöğretim planlarında öngörülen mesleki stajları ile ilgili faaliyet ve esasları düzenlemek
üzere hazırlanmıştır.
Madde: 7
Bu yönergede öngörülen stajları denetlemek üzere, Staj Komisyonu’nun önerisi ve
Yönetim Kurulu’nun kararı ile gerekli sayıda Staj İzleme Komitesi kurulabilir. Staj
İzleme Komitesi;
(a) Fakülte’de görev yapan bir öğretim üyesi ile iki araştırma görevlisinden
oluşur.
(b) Staj Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda çeşitli dönemlerde stajların
yapıldığı kuruluşlarda stajın yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere
öğrencilerin staj çalışmalarını izler, denetler ve gerekli gördüğü durumlarda sonucu
bir rapor ile Staj Komisyonu’na iletir.
Madde : 8
Fakülte’ye 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kaydolan ve 5 yıllık eğitimöğretim planına tabi olan öğrencilerin zorunlu mesleki stajı, Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından hazırlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık
ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair
Yönetmeliğin 8e maddesi uyarınca 6 ay olup saat itibariyle toplam 720 saattir. Bu sürenin
708 saatinin kamuya açık olan serbest eczanelerde ya da bir hastanede, 12 saatinin ise
Fakülte Uygulama Eczanesinde yapılması zorunludur. Mesleki stajlar staj I, II, III ve IV
olmak üzere 4 dönemden oluşur:
(a) Staj I, toplam 60 saatten oluşur. Bu sürenin 12 saati 3. veya 4. yarıyılda Fakülte
Uygulama Eczanesi’nde; geriye kalan 48 saati 4. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest
eczanelerde yaz stajı olarak yapılır.
(b) Staj II, toplam 120 saatten oluşur ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır.
(c) Staj III, toplam 120 saatten oluşur ve 8. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır. Staj
Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile Staj III’ün bir bölümü, hastane
eczanesi ya da Fakülte Uygulama Eczanesi stajı olarak eğitim-öğretim dönemi içinde de
yapılabilir.
(d) Staj IV, 420 saatten oluşur ve E.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Planı’nda
yer aldığı şekilde 9. ve/veya 10. yarıyılda haftada en az 30 saat olmak üzere uygulanır.
Staj IV dönemindeki serbest eczane stajı, Staj Komisyonu tarafından belirlenen ve İzmir
ilinde bulunan serbest eczanelerde yapılmak zorundadır.
Madde: 9
Madde 8’de belirtilen koşullara bağlı kalarak stajlar staj komisyonu tarafından
onaylanmak koşulu ile aşağıda listelenen kuruluşlarda veya Staj Komisyonu’nun
önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu kuruluşların yurt dışındaki eşdeğerlerinde
yapılabilir:
Eczaneler
Fakülte Uygulama Eczanesi
Serbest Eczaneler
Hastaneler
Hastane Eczaneleri
Hastane Klinikleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
300004662008
FARMASÖTİK
BAKIM (5 YILLIK
ÖĞR.İÇİN)
Zorunlu
4
8
4
Dersin Amacı
Farmasötik Bakım dersinin amacı öğrencilerin; eczacılık mesleğinin yeni hizmet anlayışı olan Farmasötik Bakım prensiplerini
benimsemelerini; diğer meslek derslerinde öğrenmiş oldukları bilgileri sentezleyerek meslek yaşamlarında farmasötik bakım
uygulamasını gerçekleştirebilecek düzeye ulaşmalarını; farmasötik bakım kavramının doğma gerekçesini ve ilgili kavramları
açıklayabilmelerini; farmasötik bakım sürecinde eczacının rolünü ve sorumluluklarını benimseyebilmelerini; hastanın ilaç
deneyimini değerlendirebilmelerini; farmasötik bakım sürecinde hastanın rol ve sorumluluklarını açıklayabilmelerini; bakım
planı hazırlanmasında hasta ile ilgili bilgileri farmakoterapi çalışması kapsamında değerlendirebilmelerini ve ilaç tedavi
problemlerini çözümleyebilmelerini; bireye özgü farmasötik bakım planı oluşturabilmelerini; hasta izlem ve değerlendirme
yeteneği kazanmalarını, farmasötik bakım ile ilişkili etik konuları benimsemelerini; gerekli klinik becerileri geliştirerek
farmasötik bakım hizmetini, yeterlilik göstergelerini karşılayacak şekilde, yaşama geçirebilmelerini sağlamaktır.
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
1
Eczacılık mesleğinin yeni hizmet anlayışı olan Farmasötik Bakım kavramının doğma gerekçesini ve
ilgili kavramları açıklayabilme ve değerlendirebilme.
2
Farmasötik bakım prensiplerini diğer meslek derslerinde öğrenmiş olduğu bilgiler ile
bütünleştirebilme.
3
Farmasötik bakım sürecinde etik konular dahil eczacının rol ve sorumluluklarını benimseyebilme.
4
Farmasötik bakım sürecinde hastanın ilaç deneyimini değerlendirebilme; hastanın rol ve
sorumluluklarını açıklayabilme.
5
Farmasötik Bakım Planı hazırlanmasında hasta ile ilgili bilgileri Farmakoterapi Çalışması kapsamında
değerlendirebilme ve bireye özgü bir farmasötik bakım planı oluşturabilme.
6
Hastanın durumunu değerlendirebilme, ilaç tedavi problemlerini belirleyebilme ve bakım süreci
boyunca izleyebilme.
7
Farmasötik bakım uygulaması için gerekli klinik becerileri sergileyebilme.
8
Farmasötik bakım hizmetini yeterlilik göstergelerini karşılayacak şekilde yaşama geçirebilme.

similar documents