2 - Özel Piri Reis Okulları

Report
TEOG SUNUMU
Değerli Velilerimiz,
İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o
dönemde yayımlanan e-kılavuz
ve uygulamalar doğrultusunda
oluşan bilgileri sizlere iletmek istedik.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme
Puanlarının nasıl hesaplanacağı, sınav tarihleri, TEOG uygulamalarının
detaylarını temel ve önemli hatları ile sizlerle paylaşmak istedik.
• Sınav Takvimi
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf
Dönem
Sınav
Tarihleri
Mazeret Sınavı Tarihleri
Sınav Sonuçlarının İlanı
8. sınıf
I. Dönem
26-27 Kasım 2014
Çarşamba Perşembe
Henüz açıklanmadı
Ocak 2014
8. sınıf
II. Dönem
Nisan ayının son haftası
( Tam tarih henüz açıklanmadı)
Henüz açıklanmadı
Haziran 2015
• Sınav Oturumları
MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI
SINAV GÜNÜ
1
2
OTURUM
DERS ADI
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
SINAV
SÜRESİ
SORU
SAYISI
1
Türkçe
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
Matematik
10:10
10:50
40 DAKİKA
20
3
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
11:20
12:00
40 DAKİKA
20
1
Fen ve Teknoloji
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
10:10
10:50
40 DAKİKA
20
3
Yabancı Dil
11:20
12:00
40 DAKİKA
20
• Sınav Başvurusu
2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında
öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına
gireceklerdir.
E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için
herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek
yoktur.
• Sınav Giriş Yeri
Tüm 8’inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara
öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir maddesi kılavuzda yer almaktadır.
Öğrencilerimiz geçen eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde (nisan ayı) yapılan
TEOG sınavlarına kendi okulumuzda girmişlerdir.
Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-okul
veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir.
Bu listeler okul idaremiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır.
• Ortak Sınav Yapılacak Dersler
DERS ADI
Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin
AĞIRLIK KATSAYISI
Türkçe
4
Matematik
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
Fen ve Teknoloji
4
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
Yabancı Dil
2
Toplam AĞIRLIK KATSAYISI
18
• Sınav Uygulaması
Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20
soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.
Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen
öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk
20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan
çıkabilecektir.
Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, öğrenciler sınıftan
çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan
öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür soru kitapçığı kullanılacaktır.
Sınav bitiminde öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır.
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu dışında
özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı
cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır.
Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının
ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra
numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi
sınav görevlisi öğretmenlere aittir.
Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik numarası, adı ve soyadı
bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav
görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Cevap kağıdı öğrencinin
adına düzenlenmemişse yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini
yazacak ve kodlayacaktır.
Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa
ya da baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Cevap kağıdındaki kitapçık türü ve cevap bilgileri kurşun kalemle
yapılacak, imza bölümüne imza silinmeyen bir kalemle atılacaktır.
Cevap kağıdındaki “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir.
Kimlik belgelerinizi mutlaka yanınıza alınız.
Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü
tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir.
Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim
kurumları yönetmeliği 38. maddesi” nde belirtilen hükümler
çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara
bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine
bildirilecektir.
• Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi
Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Derslerin Sınav Puanı hesaplaması;
Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır.
8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan
hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu
puanları hesaplanacaktır.
Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına
bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100
tam puan üzerinden yapılacaktır.
Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı
puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Dersler
Türkçe
Haftalık Ağırlık
1.
2.
3.
Ders
Katsay Sınav Sınav Sınav Proje
Saati ısı
Puanı Puanı Puanı
2. DÖNEM
Ağırlıklı
Performa
Ortalama Ortalam
ns
a
DS
KS
S1
S2
S3
PR
PE
5
4
90
95
100
100
95
ORT
AORT
96,0000 17,1429
1.
2.
3.
Sınav Sınav Sınav Proje
Puanı Puanı Puanı
Ağırlıklı
Performa
Ortalama Ortalam
ns
a
S1
S2
S3
PR
PE
90
100
100
100
95
ORT
AORT
97,0000 17,3214
Matematik
4
4
90
85
85
88
90
87,6000 12,5143
88
85
90
95
89,5000 12,7857
Fen ve Teknoloji
4
4
93
95
100
100
100
97,6000 13,9429
93
90
95
100
94,5000 13,5000
Yabancı Dil
4
2
90
85
90
95
90,0000 12,8571
90
95
95
95
93,7500 13,3929
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
2
85
85
90
86,6667
6,1905
90
95
90
91,6667
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
95
100
100
98,3333
7,0238
100
100
100
100,0000 7,1429
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
1
95
92
90
92,3333
3,2976
95
100
100
98,3333
Görsel Sanatlar
1
95
100
85
93,3333
3,3333
100
100
100
100,0000 3,5714
Müzik
1
95
95
90
93,3333
3,3333
95
100
100
98,3333
Beden Eğitimi ve Spor
2
100
100
100
100,0000 7,1429
100
100
100
100,0000 7,1429
Teknoloji ve Tasarım
2
90
94
100
94,6667
90
94
100
94,6667
Toplam
28
18
6,7619
93,5405
6,5476
3,5119
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8)
1. DÖNEM
Ortalama (ORT) Hesaplama:
ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5
ORT_Türkçe = ( 90+95+100+100+95 ) / 5 = 96,000
Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama:
AORT = ( ORT x DS ) / Toplam DS
AORT_Türkçe = ( 96.0000 x 5 ) / 28 = 17.1429
3,5119
6,7619
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8)
Hesaplama:
95,1905 94,3655
YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı +
_
2.Dönem_AORT_Toplamı ) / 2
YBP8 = ( 93.5405 + 95.1905 ) / 2 = 94.3655
• Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından
elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi
suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav
puanı elde edilir.
Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur.
Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
• Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ağırlık
Katsayısı
Sınav Puanı
Ağırlıklı
Sınav Puanı
2. DÖNEM
1. Sınav Puanı
Dersler
KS
SP
ASP
S1
Türkçe
4
95
380
100
Matematik
4
85
340
85
A
ğ
ı
r
l
ı
k
l
ı
S
ı
n
a
v
P
u
a
n
ı
A
S
P
4
0
0
3
4
0
3
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesaplama:
ıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
1. DÖNEM
OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPTar x
_
KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700)
OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x 700)=633.8889
OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x2 + 100x2)/18)/100)x700)=649.4444
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama:
AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2
AOSP = (633.8889 + 649.4444 ) / 2 = 641.6667
• Yerleştirme Puanı
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek
yerleştirmeye esas puan elde edilir.
Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
6. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP6)
7. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP7)
8. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP8)
98,5200
93,4800
94,3655
Ağırlıklandırılmış Yerleştirmeye Esas
Ortak Sınav Puanı
Puan
(OSP)
(YEP)
641,6667
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama:
YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2
YEP = (98.5200 + 93.4800 + 94.3655 + 641.6667 ) / 2
YEP = 464.0161
464,0161
• Yerleştirme Puanı Eşitliği
Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri
yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki
öncelik sırasına bakılır.
1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
5) Tercih önceliği
6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı
ÖNEMLİ NOT
• Yeni kılavuz yayımlanmadığı için bilgiler 2013-2014 eğitimöğretim yılı kılavuz ve uygulamalarına göre hazırlanmıştır.
• Hesaplamalarda görülen performans notu bu yıl kaldırılmış
yerine ders içi etkinlik notu gelmiştir.
• Yayımlanan kılavuzda değişiklikler olduğu takdirde güncel
bilgiler öğrencilerimi ve evlilerimiz ile paylaşılacaktır.
ÖZEL OKULLAR UYGULAMALARI
DERSLER
KATSAYILARI
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
3
2
2
1. Sınavların %30’u
2. 2. Sınavların % 70’i
YERLEŞTİRME PUANI
( 3T+2M+2F)*0.30 + (3T+2M+2F)*0.70 +8. sınıf yıl
sonu başarı puanı
• Piri Reis Okulları Olarak
Özel Piri Reis Okulları olarak TEOG sistemine uygun tüm çalışmalarımız yoğun olarak
devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarda ortaklık sağlanması için yayımladığı planlar
doğrultusunda konular işlenmekte, 20’şer soruluk testler uygulanmakta, örnek TEOG
sınavları yapılmaktadır.
Ders öğretmenlerimiz ile bir araya gelinerek öğrencilerimizin sınıf içi performansları,
TEOG sonuçları detaylı biçimde incelenmekte, danışman öğretmenlerimiz ile
öğrencilerimizin takibi sağlanmaktadır.
Öğrencilerimizi her yönü ile takip edebilmemiz için sizlerden ricamız dershane sınav
sonuçlarını
ya
da
dışarıda
girdikleri
sınavların
sonuçlarını
danışman
öğretmenlerimize iletmenizdir.
TEOG GÜNÜ
• Müdür yardımcımız, psikolojik danışmanımız ve
okul müdürü okulda olacak, öğrencilere refakat
edecektir.
• Heyecanı artırmamak, sınav sürecini normalize
etmek amacı ile velilerimizin katılım
sağlamamalarını önemle rica ederiz.
• Sınav aralarında yiyecek ve su temin edilecektir.
(kuru meyve, kek, tost)
Öğrencilerimize girecekleri sınavlarda
başarılar dileriz.

similar documents