Sektörü - Kahramanmaraş Valiliği

Report
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
Kurum Adı: ………. …………………….
21 / 10 / 2014
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
-2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME RAPORLARI
KURUM YETKİLİSİNİN
ADI SOYADI :
UNVANI
:
1
Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu
1-TOPLANTI DÖNEMİ
:
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI
:
3-TOPLAM PROJE SAYISI
:
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI:
……. Sektörü :
……. Sektörü :
5.TOPLAM PROJE TUTARI
:
6.ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
:
7.YILI ÖDENEĞİ
:
8.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA:
9.PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
:
10.FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
:
11.BİTEN PROJE SAYISI
:
12.DEVAM EDEN PROJE SAYISI
:
13.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI
:
14.BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI
:
15.BAŞLANAMAMA NEDENLER
:
16.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN
SORUN VE DARBOĞAZLAR
:
17.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ
:
18.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER
:
2
Yatırım Projeleri İzleme Raporu
S
.
Sektörü
N
o
Proje
Adı
Yeri
Başlama
Ve
Bitiş
Tarihi
Proje
Bedeli
Önceki
Yıllar
Hacaması
Program
Yılı
Ödeneği
Dönem Sonuna
Kadar
Nakdi
Harcama
Fiziki
Gerçek.
(%)
TL
Uygulamada
Ortaya Çıkan
Problemlerle
İlgili
Açıklamalar
1
2
3
4
5
3

similar documents