Kurulum Klavuzu

Report
IP PBX
FORTEL
F1xxx Serisi IP PBX Ailesinin
Tanıtım ve Eğitimi
Fortel IP PBX Modelleri
Santral Kurulumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ağ Ayarları
SIP Ayarları
Dahili Abone Ayarları
PSTN Hat Ayarları
VOIP Hat Ayarları
PBX Bağlantı Ayarları
Çıkan Arama Yönlendirici Ayarları
Gelen Arama Yönlendirici Ayarları
IVR Ayarları
1. Ağ Ayarları
• LAN konnektörü PC’ye bağlanır
• 192.168.1.10 adresi ile santralin arayüzüne
ulaşılır (Kullanıcı: admin Şifre: admin)
• WAN ayarları ağ bağlantısına uygun hale getirilir
• Santral giriş kullanıcı adı ve şifresi değiştirilir
(Güvenlik açısından kuvvetli bir şifre verilmelidir)
• Tarih ve saat ayarı yapılır
2. SIP Ayarları
• Dış Statik IP girilir
• Kodek seçimleri yapılır
• G729 kodek kullanıldığında ses kaydı istenirse
lisans alınmalıdır
• SIP portu ve Harici SIP port numaraları farklı
olmalıdır
• Girilen portlara göre ADSL ayarları yapılır
3. Dahili Abone Ayarları
• Abone numara planı yapılarak dahili hatlar açılır
• Birden çok abone otomatik olarak açılabilir
• Güvenlik açısından abonelere güçlü bir şifre
verilmelidir. Şifreler harf ve rakamlardan en az 6
dijit olmalıdır
• Aynı numaradan 2’den çok telefon kayıt edilebilir
• Her dahili abone için yetkilerini belirleyen uygun
bir Profil seçilir
4. PSTN Hat Ayarları
•
•
•
•
PSTN ayarları girilir
Alma kazancı girilir
Gönderme kazancı girilir
Eko önleme tercihi yapılır. (eko olmaması için
alma ve gönderme kazançlarının da doğru
yapılması gerekir)
• Karşılama tercihi yapılır
• Harici zil çalma sesi tercihi yapılır
• Kapandı anlama ton formatı girilir
5. VOIP Hat Ayarları
• Servis sağlayıcının verileri girilir
• Voip bağlantısı kullanıcı adı/şifreli veya IP
tanımlı olabilir
• İnternet kesildiğinde otomatik olarak iletişimin
devam etmesi için PSTN hattı tanımlanabilir
6. PBX Bağlantı Ayarları
• 2 veya daha fazla IP santralı birbirine
bağlamak için kullanılır
• Birbirlerinin IP numaraları girilir
• Ortak kullanıcı adı ve şifre atanır
• Karşılıklı olarak arama yetkilerini belirlerler
7. Çıkan Arama Yönlendirici
Ayarları
• Aramalarda Arama Planına göre hangi
haricilerin kullanılacağı tercihi yapılır
• Harici hatların hangi sırayla veya hangi
öncelikle kullanılacağı tercih edilir
8. Gelen Arama Yönlendirici
Ayarları
• Gelen aramaların nasıl yönlendirileceğini
gösterir
• Zil çalma şekli ayarlanır (öncelikli, sırayla,
hepsi)
9. IVR Ayarları
• WAV (8bit, ulaw, mono, 8000Hz) dosyası
olarak kaydettiğiniz karşılama mesajlarını
düzenlemenizi sağlar
• Çalışma saatleri için, mesai dışı için, öğle
saatleri için ve tatil için ayrı ayrı düzenleme
yapabilirsiniz
• Çok katmanlı yapıya sahiptir

similar documents