Sektörel Beceri Ortaklıkları

Report
ERASMUS+
Sektörel Beceri Ortaklıkları
Elif KUTAY
Mesleki Eğitim Uzmanı
İstanbul, 12 Şubat 2014
Sunu İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tanım
Amaçlar
Sektörler
Faaliyetler
Proje Katılımcı Kuruluşları
Uygunluk Kriterleri
Bütçe Kalemleri
Başvuru Şekli
Örnek Projeler
Sektörel Beceri Ortaklıkları Nedir?
Sektörel Beceri Ortaklığı;
•
•
•
Belli bir ekonomik sektörde
işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve
Bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine,
mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı
hedefleyen uluslararası projelerdir.
Temel Amaçlar Nelerdir?
Öğrenme
Çıktıları
Yaklaşımı
ve Kalite
Güvencesi
Beceri
ihtiyaçları
Rekabet
edebilirlik
Yenilikçi
Metotlar
Eğitim
Programlarının
Kalitesi
Sistematik
etki
Hangi Sektörler Uygundur?
Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?
Belli bir ekonomik
sektördeki beceri
ihtiyaçlarını ve buna
mukabil mesleki
eğitim ihtiyaçlarını
tanımlamak
Ortak bir mesleki
eğitim müfredatı
oluşturmak
ve/veya
uygulamak
Yeni müfredatı
yaygınlaştırmak
Kimler Başvuru Yapabilir?
Mesleki Eğitim veren
Kamu Kuruluşları veya
Özel Kuruluşlar
• Meslek liseleri, Mesleki eğitim enstitüleri,
Mesleki eğitim merkezleri, İşletmeler,
Yükseköğretim kurumları
Sektör bazında özel
uzmanlığa sahip olan
ve belirli bir sektörde
yer alan veya bunu
temsil eden kamu
kuruluşları veya özel
kuruluşlar
• Sosyal Ortaklar; Vakıflar, Dernekler,
Ticaret ve Sanayi Odaları, Araştırma
Merkezleri,
Kalkınma
Ajansları,
Sendikalar, Teknoparklar
Eğitim ve öğretim
sistemlerinden
sorumlu kamu veya
özel kuruluşlar
• Mesleki Rehberlik, Mesleki Danışmanlık
Sağlayan
Kurumlar,
Akreditasyon,
Belgelendirme veya Yeterlilik Kurumları,
Yerel, Bölgesel veya Ulusal Düzeydeki
Kamu Kurumları (Bakanlık, Valilik vb.)
Sektörel Beceri Ortaklıkları Uygunluk Kriterleri
Ortak sayısı:
İkisi üye devlet olmak üzere en az üç
Program ülkesinden en az dokuz katılımcı kuruluş
Sektörel Beceri Ortaklıkları Uygunluk Kriterleri
• Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi:
– ECAS'a giriş ve kayıt olunması
• Tüzel Kişilik Belgesi
• Finansal Yeterlilik Belgesi
– PIC numarası alınması
– Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi:
• Detaylı Proje Tanımı
• Detaylı Bütçe Tablosu
• Doğruluk Bildirimi
Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Puanlama
Proje Tasarım ve Uygulama
Kalitesi
Proje Ekibinin Kalitesi/
İşbirliği Düzenlemeleri
30 Puan
25 Puan
AB Politikaları
Genel Proje
Aşamalarının
Kalitesi
Tamamlayıcı
ortaklık profili
Proje Çıktılarının
Kullanılması
Program Amaçları
Metodoloji
Sorumluluk/Görev
Paylaşımı
Proje Çıktılarının
Etkileri
Yenilik
Yönetim
İşbirliği/Ekip Ruhu
Yaygınlaştırma
Avrupa Katma
Değeri
Bütçe
Ortak Ülkelerin
Katılımı
Sürdürülebilirlik
İlgililik
25 Puan
Etki / Yaygınlaştırma
20 Puan
Sektörel Beceri Ortaklıkları - Bütçe
• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir?
1. Proje yönetimi ve uygulama desteği
Proje yönetimi, proje toplantıları, fikri çıktılar (müfredat, pedagojik
malzemeler, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler,
araştırmalar vb.), yaygınlaştırma, etkinliklere katılım, konferanslar,
seyahat vb. de dâhil; projenin uygulaması ile doğrudan bağlantılı
her türlü faaliyete destek
Sektörel Beceri Ortaklıkları - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? (Opsiyonel)
2. Seyahat
Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve
dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı
100 ila 1,999 KM arasındaki mesafeler için: Katılımcı başına 275
Avro
2,000 KM veya üstü mesafeler için: Katılımcı başına 360 Avro
Sektörel Beceri Ortaklıkları - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir?
(Opsiyonel)
3. Harcırah Giderleri: Faaliyet esnasında katılımcıların harcırah
giderlerine katkı
Personeli hedefleyen faaliyetler:
Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük 100 AVRO
Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında: Katılımcı başına günlük 70 AVRO
Öğrenicileri hedefleyen faaliyetler:
Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük 55 AVRO
Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında: Katılımcı başına günlük 40 AVRO
Bütçe Nedir?
Hibe Kuralları:
2 yıllık projeler için azami AB katkı 700 Bin Avro
3 yıllık projeleri için azami AB katkı 1 Milyon Avro
Ayrıca, başvuran kuruluş tarafından yüzde 25 eşfinansman
sağlanması gerekmektedir.
Komisyon 2020’ye kadar 150 Sektör Becerleri Ortaklığını
desteklemeyi hedeflemektedir.
Başvuru Nereye, Ne Zaman Yapılacak?
Sektörel Beceri Ortaklığı Komisyon merkezli projeler olduğundan
doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme
Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency)
sunulacaktır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliancessector-skills-alliances-eacs1113_en
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2014 (saat 13:00’e kadar)
DİĞER DESTEK PROGRAMLARI:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Proje Örnekleri
• Proje Adı: Turizm ve
Yiyecek-İçecek Endüstrisi
(SSA-TC)
• Yürüten Kurum/Kuruluş:
Grwp Llandrillo-Menai,
İngiltere
• Toplam Bütçe: 932.750 Avro
• Ortak ülkeler: Türkiye,
Almanya, İtalya, Portekiz,
Belçika, Macaristan,
Hırvatistan, Finlandiya
Proje Örnekleri
• Proje
Adı:
Otomotiv
Sektöründe Eğitim Kalitesi ve
Uzmanlık
• Yürüten
Kurum/Kuruluş:
Graz
University
of
Technology, Avusturya
• Toplam Bütçe: 840 861 Avro
• Ortak
ülkeler:
İrlanda,
Hollanda, Belçika, Avusturya,
Slovenya
Proje Örnekleri
• Proje Adı: Enerji Tasarrufu ve Baltık Denizi Bölgesinde
Sürdürülebilir İnşaat Faaliyetleri
• Yürüten Kurum/Kuruluş: HANSE PARLAMENT, Almanya
• Toplam Bütçe: 920.841 Avro
• Ortak ülkeler: Almanya, Finlandiya, Polonya, Litvanya
Proje Örnekleri
• Proje Adı: Engelli ve Yaşlı
Bakıcıları İçin Mobil Eğitim
• Yürüten
Kurum/Kuruluş:
Gazi Üniversitesi, Türkiye
• Toplam Bütçe: 533.329
AVRO
• Ortak ülkeler: Almanya,
Yunanistan, Belçika
Proje Örnekleri
• Proje Adı: Sağlık Hizmetleri ve Gıda Ürünleri Satıcılarının
Çıraklığı ve Eğitimi İçin Sektörel Beceri Ortaklıkları
•
Yürüten Kurum/Kuruluş: İstanbul İl Milli Eğitim MüdürlüğüHayat Boyu Öğrenme, İstanbul
• Toplam Bütçe: 475.770 AVRO
• Ortak ülkeler: Avusturalya, Belçika, Bulgaristan, Romanya
Faydalı Linkler
• Sektörel Beceri Ortaklıkları ve Bilgi Ortaklıkları Başvuru
Belgeleri
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-sectorskills-alliances-eacs1113_en
• Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe ve İngilizce)
http://www.ua.gov.tr/programlar

similar documents