Çevre Bilgi Sistemi Tesis Kayıt

Report
VERİ TABANINA FİRMA KAYIT İŞLEMLERİ
online.cevre.gov.tr
- Sisteme farklı bir uygulama için kaydı bulunan tesislerin
Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi Uygulamasını Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerine açtırmaları gerekmektedir.
- Sisteme kaydı olmayan tesislerin öncelikle sistem kayıtlarını
yaptırmaları gerekmektedir.
Belediye, Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi,
Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Sitesi veya
Kooperatifi, Müstakil Sanayi Tesisi, Turizm Tesisi
veya Site Yönetimi vb. her türlü tesisin Firma olarak
vergi numarası ile giriş yapması gerekmektedir.
Vergi numarası yazılıp, Vergi Numarasını Kontrol Et tıklanacak.
Bilgiler kontrol edilip, Bilgilerim Doğru tıklanacak.
Çevre Danışmanlık Firmaları veya Çevre Yönetim Birim olanlar
tarafından işaretlenecek
Zorunlu alanlar doldurulup kaydet tıklanacak.
Firmanın başka bir şubesi yok ise Tesisim Yok. Firmamı Tesis
Olarak Kaydet tıklanacak
Birden fazla tesis (şube) mevcut ise Yeni Tesis Ekle tıklanacak
Firmanın başka bir şubesi yok ise Tesisim Yok. Firmamı Tesis Olarak Kaydet tıklanması
durumunda, uygulama seçilip kaydet seçilmesi gerekmektedir.
Birden fazla tesis (şube) mevcut ise Yeni Tesis Ekle tıklanması
durumunda, tesise ait bilgiler girilip açılması istenilen uygulama
seçilecek ve kaydede tıklanacaktır.
Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayları
uygulaması onay yapan altyapı yönetimleri tarafından
seçilecek olup, tesisler tarafından seçilmeyecektir.
Başvuru formunun çıktısı alınıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulması
gerekmektedir. Başvurular İl Müdürlüğü tarafından sistemden onaylanacak olup,
onaylandıktan sonra sistem tarafından belirtilen e-posta adresine kullanıcı adı ve
parola gönderilecektir.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ
TARAFINDAN FİRMA BAŞVURLARININ
ONAYLANMASI
Kullanıcı adı ve parola gönderildikten sonra tesisler kullanıcı adı ve parolayı
yazarak sisteme giriş yapabileceklerdir.

similar documents