Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyetleri

Report
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DAİRE BAŞKANLIKLARI
 1. YAYGIN DİN EĞİTİMİ
 2. HİZMETİÇİ EĞİTİM VE REHBERLİK
 3. PROGRAM GELİŞTİRME
 4. DİNİ YÜKSEK İSTİTAS MERKEZLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAYGIN DİN
EĞİTİMİ
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM
PROGRAMLARI
2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya konan
İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı
öğrenci sayısı geçen yıla oranla şimdiden iki katına
çıkarmıştır.
2013 yılında Temel ve Ek Öğretime 958.741 öğrenci
kayıt yaptırmıştır.
Ayrıca 28.360 öğrenci ‘‘Hafızlık Eğitimi’’ne devam
etmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
6167 adet D grubu kurslarla birlikte şu anda hizmet veren 20.572
kursumuz ve artan öğrenci sayısıyla illerimizin Kur’an kursu
hizmeti oldukça ilerlemiştir. Öğretici sayısı kadrolu sözleşmeli
21.418, Geçici Öğretici: 7.097, Toplam: 28.515 olmuştur.
Gayretlerinizden dolayı teşekkür ederiz.
Bu hizmetin daha verimli olması ve ehil ellerde yürütülebilmesi
için İl Eğitim Kurulu aktif hale getirilerek etkin rehberlik
yapması sağlanmalıdır. Bu durum kıymetli müftülerimizin işlerini
kolaylaştıracaktır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2013 YILI İÇERİSİNDE AÇILAN KUR’AN
KURSLARI
A Grubu
: 10
B Grubu
: 53
C Grubu
: 1174
D Drubu
: 6250
Türkiye Geneli (D grubu dahil) Toplamı : 20.572
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAFIZLIK TESPİT SINAV SONUÇLARI
2013 Yılı itibariyle hafızlık tespit sınavı sonuçları;
Toplam başvuru
: 8923
Sınava Giren
: 7999
Sınavda Başarılı Olan : 5105
Başarısız
: 2894
Katılmayan
: 924
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CAMİLERDE KUR’AN EĞİTİMİ
Camilerde Kur’an Öğretimi Programı kapsamında
2012 yılında öğrenci sayısı 89.242’dir.
2013 yılı EHYS sistemine kayıtlar yeni
başladığından sayılarımız kesinleşmemiştir. Din
görevlilerimizin ve camilerimizin Kur’an öğretimi
konusunda aktif hale gelmesi programın sürekliliği
bakımından büyük önemi haizdir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÜZ YATILI ERKEK KUR’AN KURSU
HAFIZLIK PROJESİ
1)
2)
3)
4)

2012 yılında faaliyete geçen proje çerçevesinde bu yıl;
İstanbul- Bahçelievler İmam Hatip Lisesi’ne 78,
Denizli –Cedide Abalıoğlu İmam Hatip Lisesi’ne 82 hafız öğrenci
olmak üzere toplam 160 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, geçen yıl ile birlikte 230 öğrenci
hafızlık eğitimine devam etmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kayıt yaptıran her öğrenciye 8 ay
boyunca 100 TL burs imkânı devam etmektedir.
Müftülerimizden proje ile ilgili hassasiyet bekliyoruz.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4-6 YAŞ GRUBU DİN EĞİTİMİ
PROGRAMI
4-6 Yaş Grubuna yönelik «4-6 Yaş Grubu Din
Eğitimi» programı kapsamında 2013-2014 eğitimöğretim yılı itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir
illerimizde 10 sınıfta; Adana, Diyarbakır, Erzincan,
Gaziantep, Samsun, Kayseri ve Rize illerimizde ise 5
sınıfta olmak üzere toplam 10 ilimizde pilot
uygulama başlatılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4-6 YAŞ GRUBU DİNİ EĞİTİMİ
PROGRAMI
Pilot olarak uygulanan sınıflarda görev alacak öğreticiler,
yapılan mülakatla seçilmiş, Manisa Eğitim Merkezinde 2
haftalık eğitime tabi tutulmuşlardır.
4-6 yaş arası din eğitiminde kullanılması maksadıyla
hazırlanan kitapların ve materyallerin hazırlanmasına
devam edilmektedir. Bu çocuklara yönelik hazırlanan
«Kur’an-ı Kerim’i Öğreniyorum» seti Türkiye Diyanet
Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YURTDIŞINDAN GELEN MİSAFİR
ÖĞRENCİLER
2013-2014 eğitim-öğretim yılında 56 ülkeden
947 misafir öğrencinin 14 ilimizdeki yatılı
Kur’an Kurslarımızda eğitime alınmak üzere
kayıt işlemleri tamamlanmıştır.
Söz konusu öğrencilerden 837’si eğitime
başlamış, geriye kalan 110 öğrencinin de yakın
zamanda eğitime başlamaları beklenmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İŞİTME ENGELLİLERE DİN EĞİTİMİ
Yaygın Din Eğitimi Dairesi Başkanlığımız
tarafından hazırlanan ve 800 kavramdan
oluşan «Türk İşaret Dili Dini
Kavramlar Sözlüğü» Başkanlığımız
tarafından basılmıştır.
Sözlüğün basımı ile birlikte Kur’an Kursu
Öğreticileri ile Din görevlilerinden
takriben 300 personele yarıyıl tatilinde
işaret dili semineri verilecek ve böylece
işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik
hizmetlere yeni bir ivme kazandırılmış
olacaktır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YURT-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
YAPILAN PROTOKOL
Başkanlığımız ile Yurt-Kur Genel Müdürlüğü
arasında, Yurt-Kur’a bağlı yurtlarda barınan
öğrenci ve çalışanlardan Kur’an-ı Kerim, Temel
Dini Bilgiler, Tefsir, Hadis ve Arapça öğrenmek
isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla
«Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kursu» açma
işbirliği protokolü imza aşamasındadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN
GÖRÜŞMELER
Başkanlığımız ile TOKİ Genel Müdürlüğü
arasında yapılan görüşmeler neticesinde
TOKİ binalarında müstakil olarak Kur’an
Kursu
binasına
yer
verileceği
kararlaştırılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2013 YILI
YAZ KUR’AN KURSLARI
Bu yıl üç milyon civarında çocuğumuz «Gel Bu Yaz, Kur’anı Gönlüne Yaz» sloganıyla cami ve Kur’an kurslarında
Kur’an öğretimine tabi tutulmuştur. Yaz Kur’an kursları
raporu
tamamlanmış
olup
tüm
müftülüklerimize
gönderilecektir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYISAL VERİLER







Öğretici Sayısı
Öğrenci Sayısı
Eğitim Verilen Yerlerde
Açılan Sınıf
: 111.500
: 3.077.639
: 328.193
29.06.2013 tarihinde Yaz Kur’an Kursu Açılış Töreni
yapılmıştır. Bu kurslarda kullanılmak üzere;
3 Milyon Elif-Ba Cüzü,
450 bin Kur’an-ı Kerim,
10.542 adet Dini Bilgiler I, II ve III.
250.000 afiş
Gönderilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYISAL VERİLER
Ayrıca;



250.000 adet Yaz Kur’an Kursu tanıtım afişi,
30.000 adet Yaz Kur’an Kursu Öğretim Programı
80.000 adet, Tamamen güncellenmiş «Ders Yoklama
Defterleri» gönderilmiştir.
14.06.2013 tarihinde Yaz Kur’an Kursu Web sitesi
hizmete girmiştir.
Başkanlığımızca oluşturulan ekiplerle 18 İlimizde yaz
Kur’an Kursu gözlem ve değerlendirme faaliyeti icra
edilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PDR ÖĞRETMENİ İSTİHDAMI
2013 yılında Kur’an Kurslarımızda
rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 23
PDR öğretmeninin ataması yapılmıştır. Şu
an itibariyle Başkanlığımıza bağlı 29 PDR
öğretmeni görev yapmaktadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2013 YILI HAFIZLIK YARIŞMASI
08 Eylül 2013 tarihinde erkek öğrenciler arasında
Düzce’de; «Hafızlık Yarışması Finali» yapılmış,
Erzurum İli Ahmediye Medresesi Erkek Kur’an
Kursu birinci olmuştur.
15 Eylül 2013 tarihinde de kız öğrenciler arasında
İstanbul-Pendik’te «Hafızlık Yarışması Finali»
yapılmış ve Konya Ereğli Toprak Kız Kur’an Kursu
birinci olmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2013 YILI KUR’AN-I KERİM’İ
YÜZÜNDEN OKUMA YARIŞMASI
09 Haziran 2013 tarihinde erkek öğrenciler arasında
Yozgat’da; «Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma»
yarışması yapılmış ve Kahramanmaraş İli Acemli
Camii Kur’an Kursu birinci olmuştur.
16 Haziran 2013 tarihinde de kız öğrenciler arasında
Muğla’da «Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma»
yarışması yapılmış ve Kütahya Tavşanlı Kavaklı Kız
Kur’an Kursu birinci olmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HİZMET İÇİ
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KISA SÜRELİ HİZMET İÇİ
EĞİTİM KURSLARI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aday Görevliler İçin Düzenlenen
Hazırlayıcı Eğitim Kursları
S. N
1
2
3
4
5
6
7
8
Eğitimin Adı
Aday Görevliler
İçin Hazırlayıcı
Eğitim Kursu
(Erkek)
Düzenlendiği Yer
8 Eğitim Merkezi (Antalya, Elazığ, İzmir,
Kastamonu, Manisa, Rize, Samsun Tekirdağ)
8 Eğitim Merkezi (Antalya, Elazığ, İzmir,
Kastamonu, Manisa, Rize, Samsun, Tekirdağ)
6 Eğitim Merkezi (Elazığ, Erzurum, İzmir,
Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Denizli)
Aday Görevliler
İçin Hazırlayıcı
Eğitim Kursu
(Kadın)
Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi
Aday Görevliler
İçin Hazırlayıcı
Eğitim Kursu
(Erkek)
8 Eğitim Merkezi (Elazığ, Erzurum, İzmir,
Kastamonu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Denizli)
Van Abdulhakim Arvasi EğitimMerkezi
Van Abdulhakim Arvasi EğitimMerkezi
8 Eğitim Merkezi (Antalya, Elazığ, İzmir,
Kastamonu, Rize, Samsun Tekirdağ, Denizli)
Düzenlendiği Tarih
24 Aralık 2012
01 Şubat 2013
26 Şubat 2013
11 Nisan 2013
06 Mayıs 2013
19 Haziran 2013
06 Haziran 2013
05 Temmuz 2013
15 Ağustos 2013
13 Eylül 2013
26 Ağustos 2013
09 Ekim 2013
04 Kasım 2013
19 Aralık 2013
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Süresi
Katılan
Sayısı
45 Gün
622
45 Gün
535
45 Gün
495
97
30 Gün
140
100
45 Gün
779
45 Gün
568
3.336
Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme
Kursu
S. N
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
1
14-19 Ocak 2013
618
2
22-27 Ocak 2013
740
3
30 Ocak-04 Şubat 2013
731
4
17-22 Şubat 2013
726
5
6
7
Din Görevlilerinin Vaaz
Becerilerini Geliştirme
Kursu
Antalya/Manavgat
03-08 Mart 2013
6 gün
645
11-16 Mart 2013
661
04-09 Nisan 2013
568
24-29 Ekim 2013
680
01-06 Kasım 2013
681
TOPLAM 6.050
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehber Vaizler Semineri
S. N
Eğitimin Adı
1
2
3
Rehber Vaizler Semineri
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği
Tarih
Antalya/Manavgat
03-09 Mart 2013
Antalya/Manavgat
11-17 Mart 2013
Afyon/Sandıklı
(Kadın)
Süresi
171
6 Gün
24-29 Mayıs 2013
165
295
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Katılan
Sayısı
631
S. N
1
Eğitimin Adı
Tashih-i Huruf Rehber
Öğreticiler Kursu (Erkek)
2
Düzenlendiği Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
Bursa, Manisa,
Aşıkkutlu/Samsun Eğitim
Merkezleri
25 Şubat - 19 Nisan 2013
2 Ay
64
Ömer Nasuhi Bilmen D. Y.
İht. Mrk. / Erzurum
25 Şubat - 03 Mayıs 2013
2 Ay
17
Manisa, Aşıkkutlu/Samsun
Eğitim Merkezleri
22 Nisan - 28 Haziran
2013
2 Ay
72
Manisa Eğitim Merkezi
28 Ekim-20 Aralık 2013
2 Ay
80
Düzenlendiği Yer
Tashih-i Huruf Rehber
Öğreticiler Kursu (Kadın)
3
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
233
S. N
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
1
Antalya/Manavgat
06-11 Ocak. 2013
6 gün
655
2
Antalya/Manavgat
10-15 Şubat 2013
6 Gün
546
Afyonkarahisar/Sandıklı
10-14 Mayıs 2013
5 Gün
325
Afyonkarahisar/Sandıklı
17-21 Mayıs 2013
5 Gün
317
Manisa Eğitim Merkezi
09 Eylül 2013
20 Eylül 2013
12 Gün
81
3
Kur’an Kursu Öğreticileri Formasyon
Semineri
4
5
Kur'an Kursları 04-06 Yaş Grubu Din
Eğitimi Verecek Öğreticilere Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri
TOPLAM 1.924
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
S. N
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
1
Yönetici Asistanları ve Şoförler Hizmet
Afyonkarahisar
İçi Eğitim Semineri
25-27 Ocak 2013
3 gün
62
2
Eğitim Merkezi İdareci ve Eğitim
Görevlileri Semineri
Antalya/Manavgat
04-08 Şubat 2013
5 Gün
129
3
İl Müftüleri Semineri
Afyon/Sandıklı
11-14 Şubat 2013
4 Gün
119
4
Taşınır, Mali İşler ile İKYS İşlerini
Yürüten Personel İçin Hizmet İçi
Eğitim Semineri
Yeni Atanan Murakıplar İçin Hizmet
İçi Eğitim Semineri
Mesleki ve Kültürel Eğitim Kursu
(Yurt dışı)
Yaz Kur’an Kursları Rehber Öğreticiler
Semineri
5
6
7
8
9
10
11
12
19-24 Mart 2013
Antalya/Manavgat
13 İl Müftüleri Semineri
609
Antalya/Manavgat
01-09 Nisan 2013
9 Gün
55
Bursa Eğitim Merkezi
06-17 Mayıs 2013
12 Gün
90
Afyonkarahisar/Sandıklı
04-07 Mayıs 2013
4 Gün
386
Proje Yönetimi ve Eylem Planı Semineri Afyonkarahisar/Sandıklı
Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi
Semineri
Aile İrşad ve Rehberlik Bürolarında
Görevli Personel İçin H.E.S.
27 Mart - 01 Nisan 2013
610
6 Gün
01-02 Haziran 2013
03-04 Haziran 2013
2 Gün
114
109
Antalya/Manavgat
25-29 Kasım 2013
5 Gün
200
Antalya/Manavgat
25-30 Kasım 2013
6 Gün
364
Mardin
02-05 Aralık 2013
4 Gün
81
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOPLAM
2.283
S. N
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
1
Kübalı Mahalli Din Görevlileri
Konya-Selçuk Dini
Yüksek İhtisas Merkezi
2
KKTC Mahalli Din Görevlileri
Bolu Eğitim Merkezi
Bulgaristan Müslümanları Baş
Müftülüğü Mahalli Din Görevlileri
Rusya Federasyonu Stavrapol Bölge
Müftülüğüne Bağlı Mah. Din Gör.
Rusya Federasyonu Kabartay
Balkarya Cumhuriyeti Mahalli Din
Görevlileri
Düzenlendiği Tarih
10 Eylül 2012
30 Eylül 2013
15 Eylül 2012
15 Haziran 2013
Süresi
24 Ay
9 Ay
Katılan
Sayısı
7
(4E+3K)
43
(30E+13K)
Tekirdağ Eğitim Merkezi
05 Ocak – 28 Şubat 2013
45 Gün
24
Rize Müftü Yusuf Karali
Eğitim Merkezi
10 Ocak – 06 Mart 2013
3 Ay
19
Bursa Eğitim Merkezi
10 Ocak – 06 Mart 2013
3 Ay
21
Gabonlu Mahalli Din Görevlileri
Bursa Eğitim Merkezi
07 Ocak – 06 Mart 2013
3 Ay
15
Kazakistan, Ukrayna ve
Azerbaycan’da Görev Yapan Ahıska
Türkü Mahalli Din Görevlileri
Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi
Mahalli Din Görevlileri
Bulgaristan Kırcali İlahiyat Lisesi
Tashih-i Huruf Kursu
Kosova İslam Birliği Mahalli Din
Görevlileri
Rize Müftü Yusuf Karali
Eğitim Merkezi
10 Nisan – 28 Mayıs 2013
45 Gün
30
Tekirdağ Eğitim Merkezi
15 Nisan – 31 Mayıs 2013
45 Gün
30
Tekirdağ Eğitim Merkezi
16 Nisan – 06 Haziran 2013
2 Ay
15
Bursa Eğitim Merkezi
01 Nisan – 04 Mayıs 2013
1 AY
30
11
Litvanyali Mahalli Din Görevlileri
Bursa Eğitim Merkezi
10 Ağustos-24 Ağustos 2013
14 Gün
8
12
Gürcistanlı Mahalli Din Görevlileri
Bursa Eğitim Merkezi
12 Ağustos-30 Ağustos 2013
15 Gün
17
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
259
S. N
1
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
Hizmet İçi Eğitim Programlarının Afyonkarahisar/Sandı
Geliştirilme Toplantısı
klı
Düzenlendiği
Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
04-05 Haziran
2013
1 gün
11
TOPLAM
11
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
S. N
1
2
3
Eğitimin Adı
Düzenlendiği Yer
Dışarıdan Bitirenler İçin Aşere
Takrib Yazılı Sınavı
Dışarıdan Bitirenler İçin Aşere
Takrib Sözlü Sınavı
Tashih-i Huruf Dışarıdan
Belge Sınavı
Haseki Dini Yüksek
İhtisas Merkezi
Haseki Dini Yüksek
İhtisas Merkezi
Düzenlendiği
Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
21 Mayıs 2013
1 gün
162
10-14 Haziran 2013
5 Gün
90
Başkanlık
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
UZUN SÜRELİ HİZMET İÇİ
EĞİTİM KURSLARI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
S. N
1
Eğitimin Adı
Tashih-i Huruf Kursu
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği Tarih
Eğitim Merkezleri ve İl
Müftülükleri
Süresi
Katılan
Sayısı
939 Erkek
314 Kadın
TOPLAM 1.253
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
S. N
Eğitimin Adı
1
Aşere Takrib Kursu
2
Düzenlendiği Yer
Düzenlendiği Tarih
Süresi
Katılan
Sayısı
Ankara İl Müftülüğü
14
Rize Müftü Yusuf
Karali Eğitim Merkezi
28
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
42
FAALİYETİN ADI
KATILAN
Ezanı Güzel Okuma Kursu
3.160
Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu
4.678
Hitabet ve Diksiyon Kursu
101
Temel Eğitim Kursu
1.313
Hazırlayıcı Eğitim Kursu
1.213
Yüz yüze Vaaz Hizmet İçi Eğitim Kursu
5.302
TOPLAM 15.767
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PROGRAM GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARIMIZDAN
BAZILARI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAZIRLANAN SEMİNER
PROGRAMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İl, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerine yönelik seminer programı,
Eğitim merkezleri idareci ve eğitim görevlilerine yönelik seminer
programı,
Din görevlilerine yönelik vaaz becerilerini geliştirme seminer
programı,
Kur’an kursu öğreticilerine yönelik formasyon seminer programı,
İlk defa eğitim görevliliğine atanan personele yönelik seminer
programı,
İlk defa ilçe müftülüğüne atanan personele yönelik seminer
programı,
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAZIRLANAN SEMİNER
PROGRAMLARI
1.
2.
3.
4.
04-06 yaş grubuna yönelik eğitimlerde görev alacak
öğreticilere yönelik seminer programı,
Yurtdışından Kur’an Eğitimi almak üzere gelen misafir
öğrencilerin eğitim gördüğü kurslarda görev yapan
öğreticilere yönelik seminer programı,
Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS) Tanıtımı
Seminer Programı,
Engellilere yönelik hizmetlerde görev alacak personele
yönelik «İşaret Dili Seminer Programı»,
hazırlanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GELİŞTİRİLEN EĞİTİM
PROGRAMLARI
Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan
Başkanlığımız, din hizmetlerinin daha kaliteli ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yürütülebilmesi için
kendisini yenilemeye büyük önem vermektedir. Buna paralel
olarak, personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla
birçok hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GELİŞTİRİLEN EĞİTİM
PROGRAMLARI
 Bilindiği üzere toplum hızla değişmekte, ihtiyaçlar
çoğalmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle yeni
programların geliştirilmesi mevcut programlarında
ihtiyaca göre güncellenmesi gerekmektedir.
 Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce, alanında uzman
akademisyenler ve hazırlanacak programın içeriğine
göre Başkanlığımızın her kademesinde çalışan
personelden oluşan komisyonlar kurularak bazı
mevcut
eğitim
programlarının
güncellenmesi
yapılmış, bazı yeni programlarda geliştirilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GELİŞTİRİLEN EĞİTİM
PROGRAMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
İhtisas eğitiminde uygulanmak üzere «Vaaz ve İrşad
Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme Programı»,
İhtisas eğitimi hazırlık bölümünü tamamlayan kursiyerlere
uygulanmak üzere «Arapça Ek Öğretim Programı»,
Din hizmetleri sınıfında çalışan personele yönelik
uygulanmak üzere «Dini Musiki Programı»,
Yurtdışından gelen öğrencilere uygulanmak üzere «Kur’an
Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı»,
04-06 yaş grubuna yönelik «Kur’an Kursu Öğretim
Programı»,
Hazırlanmış ve uygulama onayları alınmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GÜNCELLENEN EĞİTİM
PROGRAMLARI
İhtisas eğitiminde uygulanmak üzere:
- Arapça Öğretim Programı,
- Temel İslam Bilimleri Eğitim Programı,
Güncellenmiş ve uygulama onayları alınmıştır.
Personele yönelik uygulanmak üzere:
- Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim
Programı’nın güncelleme çalışmaları ise
devam etmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Personele yönelik uygulanmak üzere:
- Kıraat (Aşere-Takrib) Eğitim Programı,
- Dini Bilgiler Hizmet İçi Eğitim Programı,
Kur’an kurslarında uygulanmak üzer:
- Arapça Temel Öğretim Programı,
- Tefsir ek Öğretim Programı,
- Hadis Ek Öğretim Programı,
Hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MATERYAL ÇALIŞMALARI
Kur’an kurslarında takip edilmek üzere:
- Dinim İslam ( Temel Bilgiler ),
- Kur’an-ı Kerimi Anlama,
- Siyer-i Nebi,
Kitap
hazırlama
etmektedir.
çalışmaları
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
devam
DİĞER FAALİYETLER
1. Çeşitli konularda «Diyanet Konferansları» düzenlenmiştir.
2. «Diyanet İşleri Başkanlığınca Uygulanacak Ders Ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı» güncelleme
çalışmaları,
3. Hafızlık eğitiminde uygulama birlikteliği sağlamak ve
verimliliği artırmak için «Hafızlık Eğitimine Yönelik Uygulama
Esasları» hazırlanmış, il ve ilçe müftülüklerine gönderilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ANKET ÇALIŞMALARI
Eğitim merkezlerimizde ve diğer mekanlarda
düzenlenen her hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinin
sonucunda, eğitime alınan personelimize yönelik ölçme
ve değerlendirme yapılmaktadır. Söz konusu
değerlendirmelerde kursiyerlerin programın içeriği, ders
veren öğreticiler ve genel durum ile ilgili görüşleri
alınmaktadır. Bir sonraki seminerde bu anket sonuçları
dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmaktadır.
Örnek: müftü yardımcıları anket çalışması
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YENİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS
MERKEZLERİ KURULDU
 BAŞKANLIĞMIZ EĞİTİM KURULUNUN KARARLARI
GEREĞİ 2011 YILI İÇERİSİNDE;
 İSTANBUL HASEKİ,
 KONYA SELÇUK
 ERZURUM ÖMER NASUHİ BİLMEN EĞİTİM
MERKEZLERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
 2013 YILINDA İSE;
 KAYSERİ EĞİTİM MERKEZİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS
MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ
KURULABİLECEK DİĞER İLLER
BELİRLENDİ
 BAŞKANLIĞMIZ EĞİTİM KURULU
‘MAHALLİNCE GEREKLİ HAZILIKLAR
HALİNDE;




YAPILMASI
EGE BÖLGESİNDE İZMİR,
AKDENİZ BÖLGESİNDE ADANA,
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DİYARBAKIR,
KARADENİZ BÖLGESİNDE TRABZON İLLERİNDE DİNİ
YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ KURULABİLECEĞİNİ
18.09.2013 TARİHİNDE KARARA BAĞLAMIŞTIR.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ
EĞİTİM MODELİ BELİRLENDİ
GİRİŞ SINAVI
ARAPÇA HAZIRLIK BÖLÜMÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
VAAZ ve İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ ve BECERİ GELİŞTİRME
BÖLÜMÜ
MEZUNİYET SINAVI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ
EĞİTİM PROGRAMLARI GÜNCELLENDİ
S. NO
DÖNEMLER
KREDİLER
1.
ARAPÇA EĞİTİM PROGRAMI
1080
2.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
EĞİTİM PROGRAMI
2016
3.
VAAZ VE İRŞAD HİZ. BİLGİ VE
BECERİ GELİŞTİRME
PROGRAMI
330
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3426
ARAPÇA EĞİTİM PROGRAMI ALANLAR ve
KREDİLER
S. NO
ALANLAR
KREDİLER
1.
Dil Bilgisi
336
2.
Okuma-Anlama
372
3.
Yazılı Anlatım
120
4.
Dinleme-Konuşma
156
5.
Çeviri
96
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1080
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
EĞİTİM PROGRAMI
ALANLAR ve KREDİLER
S. NO
ALANLAR
KREDİLER
1.
Tefsir
468
2.
Hadis
384
3.
Fıkıh
840
4.
Akaid-Kelam
132
Ahlak ve Tasavvuf
48
Kur’an-ı Kerim
144
TOPLAM
2016
5.
6.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
VAAZ VE İRŞAD BİLGİ VE BECERİ
GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
ALANLAR VE KREDİLER
S. NO
ALANLAR
KREDİLER
1.
İrşad Hizmetleri
30
2.
İrşad Hizmetlerinde Hedef Kitle
20
3.
İrşad Hizmetlerinde Kaynak Kullanımı
30
4.
Cami Dışı İrşaad Ve Medya
30
5.
Aile Büroları Ve Sosyal Hizmet Kurumlarında İrşad Ve Medya
40
6.
Din Hizmetleri Yönetimi Ve Değerlendirilmesi
20
7.
Vaaz, İrşad Ve Rehberlik Uygulamaları
160
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
330
VAAZ ve İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ ve BECERİLERİNİ
GELİŞTİRME BÖLÜMÜ DERSLERİ BELİRLENİRKEN
DİKKATE ALINAN ALANLAR
CUMA VAAZI VE
HUTBESİ
BAYRAM VAAZI VE
HUTBESİ
CAMİİ İÇİ
MÜBAREK GÜN VE
GECELERDE VAAZ
VAAZ ve İRŞAD
HİZMETLERİ BİLGİ
ve BECERİ
GELİŞTİRME
BÖLÜMÜ
CAMİ DERSLERİ
AİLE İRŞAD
BÜROLARI
CEZA VE
TUTUKEVLERİ
SHÇEKLER
( Çocuk esirgeme ve
Sevgi Evleri)
FETVA BÜROLARI
SAĞLIK
KURULUŞLARI VE
HUZUR EVLERİ
ENGELLİLERE
YÖNELİK DİN
HİZMETİ
CAMİİ DIŞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
FARKLI
DİNİ,SOSYOKÜLTÜREL
OLUŞUMLAR
İHTİSAS MERKEZLERİMİZDE
YABANCI UYRUKLU
ARAPÇA EĞİTİCİ İSTİHDAMI
İhtisas Eğitimi verilen Dini Yüksek İhtisas/Eğitim
Merkezlerimizde 7 Sudan uyruklu Arapça eğitici sözleşmeli
pozisyonda çalışmakta olup, boş olan 3 pozisyonun
doldurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MERKEZLERE GÖRE
DEVAM EDEN KURSİYER SAYISI
2014 YILINDA
MEZUN
OLABİLECEK
2015 YILINDA
MEZUN
OLABİLECEK
2016 YILINDA
MEZUN
OLABİLECEK
HASEKİ
35
23
31
89
SELÇUK
46
16
37
99
Ö.N. BİLMEN
37
12
38
87
KAYSERİ
35
13
35
83
TRABZON
18
12
13
43
RİZE
21
12
12
45
TOPLAM
192
88
166
446
MERKEZ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tel
: (0.312) 295 80 59
Faks : (0.312) 287 68 59
E-Posta
: [email protected]
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

similar documents