İnternet Alan Adı

Report
Av. Yelda Gizem ÜNAL
Nisan 2013’Ankara
* Alan adları esasen internet erişimindeki uzun
algoritmaların yazıya dönüştürülüp erişimin kolay
sağlanması amacı ile oluşturulmuştur.
* Daha sonra ticari anlamda işyerini belirten bir
kimlik haline gelmiştir
* Son olarak markalar, işletme adları alan ismi olarak
kullanılmaya başlanmış, reklam haline gelmiştir.
Alan isimlerinin tamamı veya belirli bir bölümü,
mevcut marka, ticari isim ve gerçek veya tüzel
kişilerin isimleri ile aynı veya benzer ise bir ihlalden
bahsedilebilmektedir.
Bahsi geçen bu alan adlarının içeriğindeki
kelimelerde korunmaya değer öncelikli kişisel haklar
olması ihtimali, hukuki sorunun kaynağıdır.
Teknik bakımdan alan adlarının birbiri ile
karışması, birden fazla alan isminin aynı adrese
kaydedilmesi mümkün değildir.
Rakamlardan oluşan algoritmalar, adres çubuğuna
yazdığımız alan adı ile, sayfanın altındaki rakamsal
algoritmaya dönüşür ve sunucuya o şekli ile ulaşır.
“Alan isminin aynen veya benzerinin kullanımının
haksız olduğu iddiası”
Öneri:
Özel hukukun farklı dallarının birlikte işlemesi…
Marka Tescil Sistemi ile Alan Adı Tescil Sistemi
arasında bağlantı kurulmalı.
*Marka ve Patent Hukuku
*Rekabet Hukuku
* Medeni Hukuk
*Anayasal Haklar
İsim, dış dünyada bir bilinci ve ekonomide
bir varlığı ifade eder. Mutlaka iletişim
kurulabilecek bir gerçek ya da tüzel kişiyi
ifade eder.
Alan adı da bilgisayarlar aracılığıyla
başkaları ile iletişime geçen bir kişi ya da
organizasyonu göstermektedir.
Alan ismi doğrudan web sitesinin kurucusunu
temsil etmekte ve hukuken isim niteliğini
taşımaktadır. Alan isminin hukuken isim
niteliği taşıdığı görüşü, mahkeme
uygulamalarında da bugün yaygınlık
kazanmıştır.
** WİPO (World Intellectual Property Organization-
Dünya Fikri Haklar Örgütü)
Markaya ilişkin hükümler uygulanması için öneri sunar,
dünyada çoklukla kabul gören önerilerin kaynağıdır.
Örneğin; www.nestle.com adresi altında reklam edilen
malların İsviçre Nestle Ortaklığına ait olduğunu
düşünebilmektedir. WIPO, bu hallerde doğrudan bir
marka tecavüzünün olduğunu veya korunmayan bir isim
dolayısıyla bir yanıltma tehlikesinin söz konusu olacağı
görüşündedir .
“İlk gelen ilk alır” prensibi ile alan adı tesisi
sağlanır. Buna rağmen “üstün ve öncelikli hak”
sahibi olduğunu hukuken ispat eden, alan adını
almaya hak kazanabilir.
Bu şekilde öncelik ilkesine hakkaniyetli bir
çözüm aralığı getirilmeye çalışılmıştır. İyi niyet
ve dürüstlük kuralları üstün tutulmaya
çalışılmıştır.

similar documents