Kaymakamlık 2013 Brifing Sunusu için tıklayınız

Report
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla
birlikte millî egemenliğe geçiş süreci başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından her şey bu İlk adım’la
başlar.
İşte böylesine tarihi bir olaya tanıklık eden İlçemiz adını
bu “İlkadım” dan alır.
SAMSUN
ESKİ
YENİ
İLKADIM
İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI
GENEL DURUM
MAHALİ İDARELER
Tarih
Belediyeler
İdari Yapı
Köyler
Coğrafi Yapı
Birlikler
Demografik Yapı
SOSYAL HİZMET DURUMU
Eğitim
Sosyal Hizmetler
Sağlık
Tarım
Maliye
ASAYİŞ ve GÜVENLİK DURUMU
Emniyet
Jandarma
Ulaşım ve Alt Yapı
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Din Hizmetleri
HİZMET VE YATIRIMLAR
Spor
TEMEL SORUNLAR
TARİH
 Yunan kolonilerinin kurulduğu dönemde ilçe, Amisos




adlı küçük bir yerleşim merkezi idi. Şehrin İon şehir
devletlerinden Miletoslular Millet) tarafından
kurulduğu kabul edilmektedir.
M.Ö.47de Romalı Sezar' ın kesin egemenliğine giren
şehir, bu egemenliği izleyen ve Hıristiyanlığın
yayıldığı Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi
olarak siyasal tarihte ve dinler tarihinde yer alır.
1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapılarının
Türklere açılmasından sonra şehir, Anadolu'nun fethi
ile görevli komutanlardan Melik Danişment Gazi ve
onun kurduğu Beyliğin denetimi altına girmiştir .
Çelebi Sultan Mehmet eliyle 1413 'de Osmanlı
yönetimine katılmış, 1427 yılında da Canik adıyla ilk
kez haritaya geçmiştir.
1.Dünya Savaşından sonra parçalanan ve düşmanlar
tarafından istila edilen vatanımızı kurtarmak için
Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsuna
ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattı.
Millî Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen
hikâyesinin ilk cümlesi, " 1919 senesi Mayısının
19'uncu günü Samsun'a çıktım" ile başlar. 19 mayıs
bir başlangıçtır; fikir ve karar sahibi Atatürk'ün
hedefine varan yolda ilk adımdır.
İLKADIM’IN KONUMU
Kürtün ve Mert Irmağı
arasında, Kuzeyden Güneye
uzanan topraklar üzereinde
yer alır.
Sahil şeridi uzunluğu toplam
7,5 km dir.
İlçe iklimi, yazları sıcak ve
yağışlı, kışları ılıman ve
yağışlıdır.
Yıllık ortalama sıcaklık
CANİK
en yüksek 18 C,
en düşük 14 C dir.
İlçemiz;
Kuzeyde 41°-44’,
Güneyde 40°-05’ kuzey
enlemleri,
Doğuda 37°-05’,
Batıda 35°-30’ boylamları
arasındadır.
İLKADIM
İlçe yüzölçümü 152,28 km2
‘dir.
İlkadım, Samsun ilinin kent
merkezinde yer alır.
DEMOGRAFİK YAPI
İlçe Toplam Nüfusu
: 312.332
İlçe Merkez Nüfusu
: 308.484 (%99)
Kırsal Alan(Köyler) Nüfusu
: 3.848
İlçe Seçmen Sayısı
: 221.500 (% 70,95)
Ortalama hane halkı büyüklüğü
: 3 kişi
(%1)
Şehirleşme Oranı
: % 98,8
Yüzölçümü
: 152,28 km2
Nüfus Yoğunluğu
: 2053 kişi / km2
İDARİ YAPI
●“İlkadım” , 5747 sayılı “Büyükşehir
Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması
hk. Kanun” ile; Gazi ve Yeşilkent
belediyelerinin birleşmesi ile ilçe statüsüne
kavuşmuştur.
● 30.06.2008 tarihinde de İlçe
Tüzel Kişiliği gerçekleşmiştir.
● İlçeye bağlı ;
İlçe Belediyesi
1
Mahalle Sayısı
50
Köy Sayısı
11
Köy Bağlısı Sayısı
26
KURUM-KURULUŞLAR
Kamu Kurumları
Yerel Yönetimler
İlçe Jandarma Komutanlığı
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Nüfus Müdürlüğü
İlçe Malmüdürlüğü
İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü
Tapu Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezi
İlçe Müftülüğü
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İlkadım Belediye Başkanlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Köy Muhtarlıkları
Mahalle Muhtarlıkları
EĞİTİM KURUMLARI
KURUMLAR
TOPLAM
MÜSTAKİL ANAOKULU
5
İLKÖĞRETİM OKULLARI
34
ORTAOKUL
19
GENEL LİSELER
2
ANADOLU LİSESELERİ
11
MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
11
DİĞER KURUMLAR
4
RESMİ OKUL ve KURUMLAR TOPLAM
86
ÖZEL ANAOKULU
4
ÖZEL İLKOKUL
2
ÖZEL ORTAOKUL
2
ÖZEL ORTAÖĞRETİM
6
ETÜT MERKEZLERİ
6
ÖZEL DERSANELER
30
BİLGİSAYAR VE DİĞER MESLEK KURSLARI
26
M.T.S. KURSLARI
24
ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİ
7
ÖZEL AKŞAM LİSESİ
1
ÖZEL YURTLAR
12
ÖZEL ÖĞRETİM T O P L A M
120
GENEL T O P L A M
206
OKULLARA AİT VERİLER (2012-2013)
TOPLAM
ÖĞRENCİ
TOPLAM
ÖĞRETMEN
TOPLAM
DERSLİK
OKUL ÖNCESİ
(Hedef nüfus: 11.688)
5.026
213
138
% 43
İLKOKUL
(Hedef nüfus: 17.991)
21.860
1.077
555
% 109.13
ORTAOKUL
(Hedef nüfus: 18.836 )
16.775
945
402
% 90
ORTAÖĞRETİM
(Hedef nüfus: 19.711)
20.942
1.494
595
% 106
1.690
% 94
İ L K AD I M
YAYGIN EĞİTİM
93
TOPLAM
(68.226)
64.797
36-66 AY
5.026
3.822
36-48 AY
ÇAĞ
ÇAĞ
ÖĞRENCİ ORANI
NÜFUSU
NÜFUSU
SAYISI
11.688
%43
OKULLAŞMA
ORANI
4.186
48-60 AY
ÖĞRENCİ
SAYISI
ORANI
ÇAĞ
NÜFUSU
464
% 11
4.414
60-66 AY
ÇAĞ
ÖĞRENCİ ORANI
ÖĞRENCİ
NÜFUSU
SAYISI
SAYISI
2.460
%56
3.088
2.102
ORANI
% 70
DERSLİK İHTİYAÇ TABLOSU (2012-2013)
Okul
Resmi
Özel
Toplam
Olması
Gereken
İhtiyaç
Okul Öncesi
(3-4-5 Yaş)
117
21
138
219
81
İlkokul
532
23
555
729
Ortaokul
385
17
402
559
Orta
Öğretim
547
48
595
698
1.581
109
1.690
2.205
Toplam
(20 Öğrenciye Göre)
174
(30 Öğrenciye Göre)
157
(30 Öğrenciye Göre)
103
(30 Öğrenciye Göre)
515
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSLARI (HEM)
KURSİYER SAYISI
Öğretim
Yılı
Branş
Sayısı
Kurs
Sayısı
Kadın
Erkek
Toplam
Kurs
Başına
Kursiyer
2012-13
58
1.658
18.815
10.161
28.976
17,47
2011-12
58
1.832
18.159
11.516
29675
16,19
2010-11
58
2.317
13.982
23.031
37.013
15
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSLARI (MEM)
Öğretim
yılı
Kurum
sayısı
Kursiyer Sayısı
Toplam
Çırak
Kalfa
Usta
Öğretici
1
3.144
1100
1.732
412
2011-2012
1
3.533
1.267
1.889
377
2010-2011
1
2.620
975
1.428
217
2012-2013
(Aralık 2012
itibariyle)
OKUR YAZARLIK
OKUMA YAZMA GÖSTERGELERİ
2012
2011
İLKADIM
TUİK
TUİK
TUİK
Okur
TUİK İlimiz
Verileri
Sertifika
Okur
Yazar
6+ Nüfus
OkumazAlanlar
Yazar % Olmayanlar
Verileri
Yazmaz
Oranı
ın %
Sayıları
Oranı
286.644
GENEL TOPLAM
96,70
1.143.92
94,21
8
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Yapılması
Oranı
Gerekenler
3,30
9.453
1.829
19,35
7.624
5,79
57.629
14.359
24,92
43.270
ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
Öğrenci Sayısı
Kurum Adı
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Özel Sevgi Seli Özel Eğitim Okulu
196
214
184
Özel Bizim Kardelen Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
198
180
190
Özel Çağdaş Yaklaşım Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
74
71
94
Özel İstiklal Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
18
62
121
Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
55
65
85
-
-
89
-
-
24
541
592
787
Özel Emin Eller Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
İstiklal Vatan Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi
Toplam
18
EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ
Öğrenci
Öğretmen
İlkokul
14
14
Ortaokul
5
15
Lise
1
13
Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki
özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerden, sağlık problemi
nedeniyle örgün eğitim
kurumlarından doğrudan
yararlanamayacak durumda
olanlara evde veya hastanede
yatarak tedavi gördüğü sürede
eğitim hizmeti vermeyi düzenleyen
Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve
Hastanede Eğitim Hizmetleri
Yönergesi kapsamında toplam 20
öğrenciye 42 öğretmen tarafından
evlerinde eğitim hizmeti
verilmiştir.
20
42
19
TOPLAM
EĞİTİM YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Mehmetçik Ortaokulu
Maliyeti
3.800.000,00
Sözleşme Teslim Tarihi
24.02.2012
Sözleşme İş Bitim Tarihi
24.01.2014
Yatırımın Adı
İbrahim Tanrıverdi Sosyal
Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdu
Maliyeti
5.996.396,00
Sözleşme Teslim Tarihi
09.11.2012
Sözleşme İş Bitim Tarihi
13.05.2014
Yatırımın Adı
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ve
Öğrenci Yurdu
Maliyeti
5.996.396,00
Sözleşme Teslim Tarihi
09.11.2012
Sözleşme İş Bitim Tarihi
13.05.2014
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Veri
Değer
ADNKS’ ne göre
315.089
AHBS ‘ne göre
331.515
Çocuk nüfus (1-4 yaş)12-36 ay
18.428
Belediye sayısı
1
Mahalle sayısı
50
Köy sayısı
11
Kırsal nüfus ve (%)
3934
(%1,26)
TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ
2009
ilkadım
2010
İlkadım
2011
İlkadım
2012
Kaba Doğum Hızı
(binde )
Canlı doğum/top.nüfus
15,5
13
14
13
Bebek ölüm Hızı
(binde )
Ölen Bebek Sayısı/Aynı
sürede olan canlı doğum
sayısıx1000
11
(54 ÖLÜM)
9
(33ölüm)
7
(32 ölüm)
10
(44 Ölüm)
0
Anne ölüm oranı
( yüz binde)
Ölen anne sayısı/aynı sürede
olan canlı doğum
sayısıx100000
51
(2ÖLÜM)
0
23
(1Anneölümü)
0
0
99
99,8
100
99,9
100
Ölçek
Hastanede yapılan doğum
oranı (%)
(1 EVDE DOĞUM)
Hedef
I. BASAMAK
İlçemizde;
●İlçe Sağlık Müdürlüğü (İSM)
●Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)
●Ana Çocuk Sağlığı (AÇSAP) Merkezi
●Verem Savaş Dispanseri (VSD)
● (26) Aile Sağlık Merkezi (ASM)
● (94) Aile Hekimi
Birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir.
AİLE HEKİMLİĞİ
Ölçek
ASM SAYISI / AİLE HEKİMİ SAYISI
AİLE HEKİMLİĞİ KADRO DOLULUK
ORANI
ASM’LERDE MUAYENE EDİLEN KİŞİ
SAYISI
(2010 da ,Hekim başına günde ortalama
50 Hasta)
ASM’LERDEN HASTANELERE SEVK
ORANI (%)
ORTALAMA BİR AİLE HEKİMİNE
DÜŞEN NÜFUS (AHBS kayıtlarına göre)
AH Ort.Günlük Poliklinik Sayısı
AH Hekimi Değiştiren Nüfus Sayı ve
Yüzdesi
2009
2010
2011
2012
26 / 93
26 /
93
26/94
26/94
100
100
100
100
1.305.2
11
1.195
.157
1.256
.829
1.195.
280
%0.7
%0.6
%0.8
%0.87
3461
5557
3513
3527
53
18274
% 5.7
AŞILAMA ORANLARI (%)
Aşı
2009
2010
2011
2012
Hedef
DABT-3
99
102
104
100
100
Kızamık
(KKK)
100
104
101
96
100
● Değerlendirmeler “Hedef Bebek Sayısına” Göre Yapılmıştır.
Hedef bebek sayısı : 4404 (2011)
II. BASAMAK
KAMU KURUMLARI
1.Gazi Devlet Hastanesi
2.Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi
3.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi
4.Göğüs Hastalıkları
Hastanesi
5.Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Hastanesi
6.Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi
ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI
1. Anadolu Hastanesi,
2. Anadolu Meydan Hastanesi,
3. Atasam Hastanesi ,
4. Anaklinik ayaktan teşhis ve
tedavi Merkezi
5. İlgi Tıp merkezi
6. Ortopol ayaktan teşhis ve
tedavi Merkezi
7. Psikomer Ayaktan tanı ve Tedavi
Merkezi
8. İlkadım Tüp Bebek Merkezi,
9. Akademi Teşhis ve Tedavi
Merkezi
10. Özel Medikal Park Tıp Merkezi
11. Özel Clinic A tıp Merkezi
12. Romatem FTR Dal Hastanesi
TOPLAM YATAK SAYISI
Yatak Sayısı
İLÇE GENELİ
2012
2009
2010
2011
İLKADIM S.B.
1328
1288
1230
1230
İLKADIM ÖZEL
HASTANE
128
147
154
148
1456
1435
1384
1378
TOPLAM
-ilçemizde 10.000 kişiye düşen Yatak Sayısı : 43.7
-Türkiye ortalaması
: 384
DOĞUMLAR
Hastane Adı
KADIN DOĞUM VE
ÇOCUK
HASTALIKLARI
HASTANESİ
ÖZEL HASTANELER
Yıllar
Toplam
Doğum Sayısı
Sezaryen
Sayısı
Sezaryen
Oranı
2009
7.114
3.750
% 52.7
2010
6.529
3.215
% 49.2
2011
5.455
2.549
%47
2012
1396
651
%46.6
2009
2.891
2.207
% 85.2
2010
3.018
2.369
% 78.4
2011
3.579
2.798
%78.1
2012
874
682
%78
EVDE SAĞLIK HİZMETİ
●2010 yılında 8
yatağa bağımlı hastaya hizmet verilerek 5
uzman hekim konsültasyonu;
●2011 yılında 1009 yatağa bağımlı hastaya hizmet verilerek
268 uzman hekim konsültasyonu gerçekleştirilmiştir.
● 2012 yılında 1373 yatağa bağımlı hastaya hizmet verilerek
84 uzman hekim konsültasyonu gerçekleştirilmiştir.
TARIMSAL KONUM
KIRSAL ALAN ARAZİ DAĞILIMI (11.855 ha.)
8%
4%
433.5
989
3.486
TARIM ARAZİSİ DAĞILIMI (6.946,5 ha.)
6.946,5
29%
59%
GENEL YÜZÖLÇÜMÜ (15.228 ha.)
729,8 397,5
10%
1352,2
19%
452
4015
22%
3.373
11.855
Tarım Arazisi
Orman-Fundalık
78%
Kırsal Alan
Kentsel Alan
Çayır-Mera
Diğer Arazi
58%
Meyvelik
Sebzelik
Yem Bitkileri
Tahıllar
Ekiliş Yapılmayan Tarım Alanı
6%
7%
PERSONEL, ARAÇ VE BİNA DURUMU
Personel Durumu
İlçe Müdürü
Mühendis
Veteriner Hekim
Veteriner Sağ. Tek.
Zir.Teknikeri
Zir. Teknisyeni
Şef
Memur
İşçi (Hizmetli-Şoför-Büro)
TOPLAM
TARIMSAL ÖRGÜTLER
1
18
5
3
4
1
1
2
8
43
Tarımsal Oda, Örgüt, Kooperatif, Birlik adı
4 adet kiralık araç ile hizmet
vermekteyiz.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü
Kaymakamlık
binası
içerisinde 1.katta hizmet vermektedir.
Üye Sayısı
Ziraat Odası
980
Tarım Kredi Kooperatifi
1350
S.S.İlkadım Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi
43
Y.Avdan-Çelikalan köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
79
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği
1529
Arı Yetiştiriciliği Birliği
470
Koyun – Keçi Yetiştiriciliği Birliği
1482
TARIMSAL ÜRETİM
TARLA BİTKİLERİ
Ürünün Cinsi
Kapladığı
Alan
(da)
BAHÇE BİTKİLERİ
Dekara
Verim
(kg)
300
Üretim
Ürünün Cinsi
8700
FINDIK
5160
125.6
648
Kapladığı
Alan
(da)
Dekara
Verim
(kg)
Üretim
(ton)
BUĞDAY
29000
MISIR
6000
275
1650
ŞEFTALİ
1200
1218
1461
FİĞ
4060
1250
2575
ARMUT
255
1482
378
YULAF
2000
300
600
CEVİZ
420
198
83
PATATES
800
1750
1400
ELMA
140
1286
180
DİĞER
3170
---
---
DİĞER
123
---
---
TOPLAM
45030
---
---
TOPLAM
7298
---
---
HAYVAN VARLIĞI
Büyükbaş (Ad.)
Yerli
Melez
2514 3650
TOPLAM
Kültür
963
7155
Küçükbaş
(Ad.)
Manda
28
Koyun
2543
2693
Kanatlı Kovan At, Katır,
(Ad.) Sayısı Eşek Sayısı
(Ad.) (adet)
KediKöpek
Sayısı
(Ad)
9802
2100
122
2250
9802
2100
122
2250
Keçi
(Kıl)
150
HAYVANSAL ÜRETİM
Kırmızı Et (ton)
570
Yumurta (adet)
950000
Süt (ton)
2.800
Bal (ton)
24
Yapağı (ton)
9.85
Tereyağ (ton)
140
Yıllık Peynir Üretimi (ton)
Yıllık Beyaz Et Üretimi (ton)
56
1.660
SYDV KAYNAKLI PROJELER
Uygulanan
Uygulanacak
Köy/Mahalle
Çiftçi
Sayısı
Proje
Kapasitesi
(da/adet)
Toplam
Proje
Tutarı(TL)
Projenin
Durumu
Kapaklı
1
2.5 da
11.799,00
Uygulandı.
Sera Projesini Geliştirme
Çatalarmut
Çorak
Derecik
6
1664 m2
66.144,74
Uygulandı.
Süt Sığırcılığını Geliştirme
Çatkaya
4
8 ad.
74.658,52
13
33 da
1.300,00
2
160 m2
30.000,00
Projenin Adı
Armut Yetiştiriciliğini
Geliştirme Projesi
Kuru Fasulye yaygınlaştırma
Mantarcılığı Geliştirme
TOPLAM
Çanakçı
KıranÇelikalan
26
183.902,26
Uygulandı.
Uygulandı.
Uygulandı.
Uygulandı.
MALİYE
2012 Yılı Bütçe Gideri :196.905.645,10
2012 Yılı Bütçe Geliri : 15.259.654,26
● Maaş Alan Personel:4505
● Ücret Alan Personel: 449
TOPLAM :4954
●Yevmiye Sayısı :15978
Mal Müdürlüğü Personeli:
● 1 Müdür
●1 Müdür Yardımcısı
●1 Şef
●11 VHKİ
●2 4/C’li
TOPLAM : 16 kişi
ULAŞIM DURUMU
●
İlçe merkezinde ve köylerimizin tümünde elektrik mevcuttur.
• İlçe merkezinde ve köylerimizin tamamı Kadastro görmüştür
• İlçe merkezinde ve köylerimizin tamamında şebekeli içme suyu
mevcuttur. (Akgöl köyü köy yapımı şebeke)
• İlçemizin büyük bölümünde Doğalgaz mevcuttur.
• Çatkaya, Çivril, Kapaklı ve Çandır Köylerimizde kapalı sistem
kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Diğer köylerimizde özel
foseptik uygulaması mevcuttur.
• Dokuz köyümüzün ana ulaşım yolu sathi asfalt kaplama olup iki
köyümüzün ana ulaşım yolu stabilizedir.
MÜFTÜLÜK
ÜNVAN
İLKADIM
Müftü
1
Vaiz
1
Müdür
1
Murakıp
1
Şef
1
Memur
4
Sözleşmeli İmam Hatip
10
İmam-Hatip
149
Vekil İmam Hatip
8
Müezzin Kayyım
57
Vekil Müezzin Kayyım
2
Sözleşmeli Müezzin Kayyım
1
K.K.ÖĞ.
85
Aşçı
1
Y.H.S.
4
Şoför
1
Kaloriferci
1
TOPLAM
356
KADROLU CAMİ SAYISI : 156
KADROSUZ CAMİ SAYISI :
4
TOPLAM CAMİ
160
KUR’AN KURSLARIMIZIN DURUMU
İLÇEMİZDEKİ TOPLAM KUR’AN KURSU
SAYISI : 45
İLÇEMİZDEKİ FAAL KUR’AN KURSU
SAYISI : 45
KUR’AN KURSLARINDA ÖĞRETİCİ
DURUMU:
BAYAN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ : 66
ERKEK KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ : 15
TOPLAM : 81
İLÇEMİZİN SPOR ALTYAPISI
●İlçemizde 93 adet Spor Kulubü (Dernek) bulunmakta olup,
bunlardan
Yaklaşık 76 adeti aktif olarak faaliyet göstermektedir.
●İlçemizde 9 adet Okul Spor Kulübü mevcuttur.
●İlçemiz Lisanslı Sporcu sayısı yaklaşık 12.500 ,
Antrenör sayısı 120 civarındadır.
●Kulüp Tescil işlemleri Gençlik Spor İl Müdürlüğünde
yapılmakta transfer hariç diğer bütün lisans işlemleri ilçemizde
yapılmaktadır.
İLKADIM BELEDİYESİ
Belediye Adı
İlkadım
Belediyesi
Mahalle
(ad)
Mücavir Köy
(ad)
Belediye
Alanı (ha)
Mücavir
Alanı
(ha)
İmarlı
Alan
İmarlı
Alan
%
50
11
3.373
10.698
3.160
İLKADIM
Toplam
Nüfusu
308.484
KÖYLERİMİZİN DURUMU
● İlçemize bağlı 11 köy mevcuttur.
● Köylerin toplam nüfusu
3.848 dir.
● Köylerin tamamı Orman-köyü statüsündedir.
● Köylerin tamamı şebekeli içme suyuna sahiptir. Akgöl köy şebekesi
halk yapımı olup, diğer köy şebekeleri Büyükşehir içme suyu şebeke
ağındadır.
● Akgöl ve Bilmece köy merkez bağlantıları stabilize olup diğer köy
yolları asfalt kaplamadır.
KÖYDES
Yıllar
Toplam Ödenek (TL)
Uygulanan Proje Sayısı
2008-2009-2010
1.388.539,00
36
2011
649.000,00
15
GENEL TOPLAM
2.037.539,00
51
(2008-2011)
2012-2013 yıllarında ilçemizde KÖYDES uygulanmamıştır.
SOSYAL HİZMETLER
İlçemiz sınırlarında;
•1 Çocuk Yuvası,
•1 Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (BSRM),
•1 Kadın Konukevi,
•1 Aile Danışma Merkezi,
•1 Toplum Merkezi,
•1 Çocuk ve Gençlik Merkezi
•5 Çocuk evi
•KOZA Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezi hizmet vermektedir.
Bunların yanında;
• 18 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi
bulunmaktadır.
SOSYAL HİZMETLER
İlkadım
Çocuk
Sayısı
Koruyucu Aile Yanında Bakılan
Sosyal ve Eko. Destek Alan
27
-
580
266
-
455
-
1716
700
38
-
1.511
Evde Bakım Hizmeti Sağlanan
Özel Bakım Merkez. Bakılan
GENEL TOPLAM
Kişi Başına Verilen
Aylık Ort. Ücr.
Mik. (TL)
Özürlü
Sayısı
331
1719
3216
SOSYAL YARDIMLAR
İlkadım İlçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı
13.01.2009 tarihinde tüzel kişilik kazanmış olup Mart
2009 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.
●
Vakfımıza 2012 yılında 5134 yardım başvurusu,
12286 GSS başvurusu olmuştur.
●
●
Vakfımızca 2012 yılı içerisinde 16.117 kişiye
3.429.175,49 TL. ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
GÜVENLİK
KİŞİLERE KARŞI
MAL VARLIĞINA
KARŞI
TOPLUMA KARŞI
MİLLET VE
DEVLETE KARŞI
TAKİBİ GEREKEN
DİĞER OLAYLAR
FAİLİ BİLİNEN
4296
FAİLİ MEÇHUL
479
TOPLAM
4775
FAİLİ BİLİNEN
950
4183
90
505
-113
89
4688
32
AZALIŞ %
-2,6
5,4
-1,8
61
6,4
44
2,1
FAİLİ MEÇHUL
2078
TOPLAM
3028
3133
105
3,5
FAİLİ BİLİNEN
814
929
115
14,1
FAİLİ MEÇHUL
259
-56
-21,6
TOPLAM
1073
1132
59
5,5
FAİLİ BİLİNEN
128
176
48
37,5
FAİLİ MEÇHUL
5
-3
-60,0
TOPLAM
133
178
45
33,8
FAİLİ BİLİNEN
1248
1366
118
FAİLİ MEÇHUL
226
TOPLAM
1474
ASAYİŞ OLAYLARI TOPLAMI
10483
76
96
85
2122
26
-87
1011
31
FARK
ARTIŞ
YILI
ORANI %
2012
AYDINLANMA
YILI
ORANI %
2011
OLAY TÜRÜ
AYDINLANMA
2011 VE 2012 OLAYLAR
203
2
305
82
99
82
1671
71
10802
71
AYDINLATILAN OLAY SAYISI
7436
71
7665
71
FAİLİ MEÇHUL OLAY SAYISI
3047
29
3137
29
9,5
79
35,0
197
13,4
319
3,0
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI SUÇ TABLOSU
Sıra No
Suç Türleri / Yıllar
2012 yılı
1
TERÖR OLAYLARI
0
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
39
MALVARLIĞINA KARŞI
SUÇLAR
24
2
TOPLAM
ASAYİŞ
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
SUÇLARI
MİLLETE VE DEVLETE
KARŞI SUÇLAR
KABAHATLER VE TAKİBİ
GEREKEN OLAYLAR
8
9
71
3
KAÇAKCILIK SUÇLARI
3
4
İNSAN KAÇAKCILIĞI VE İNSAN
TİCARETİ SUÇLAR
0
5
TRAFİK SUÇLARI
41
195
YÜRÜTÜLEN PROJELER (2013)
KURUMSAL PROJELER
●Kadın Sağlığı Projesi
●Güvenli İlkadım Projesi
● Eğitimde Başarıya İlkadım Projesi
● Okul Öncesine İlkadım Projesi
● Ezanı Güzel Okumak Projesi
● İlkadım İlçesindeki Bidat ve Hurafeler Projesi
● Kur’anın Anlamıyla Buluşuyorum Projesi
● Mutlu Birey, Huzurlu Yuvaya İlkadım Projesi
● Nasıl Yüz Yüze ve Etkili Vaaz Ederim? Projesi
● Sünnetin Işığında Aydınlanmak Projesi
● Armut Üretimini Geliştirme Projesi
● Beşik Çatılı Yüksek Tünel Çiçek Sera Projesi
● Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Teşvik Projesi
● E-MESLEK Projesi
● Trikotaj Projesi
● Ev Yemekleri Lokantası Projesi
● Bayan Kuaförü Projesi
● Anahtarcılık Projesi
APAM PROJELERİ
● Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Projesi
● Çarşamba Konferansları
● Cep Telefonu Tamiri Projesi
● E-Meslek
● Yenilenebilir Enerji
● Evde Nüfus Hizmeti
● Genç İstihdam
● Engelli 122-155
● Engelli Sandalye
● Genç Liderler
● Lider Öğretmenler
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROJELERİ
• Hafif Raylı Sistem Projesi (5 Adet Tren Alımı)
• 2. Bulvar Yolu 2. etap
• Gebi Tepecik Mahalleleri Ana Ulaşım Yolu
• Gebi Caddesi (2. Bulvar-Keçi Yolu Bulvarı)
• Atatürk Bulvarı (Eğitim Fakültesi Kavşak-Lise Caddesi Kavşak Düzenlemeleri)
• Saathane Meydanı Projesi
• Kent Müzesi Yapımı
• Şeyh Sadi Tekkesi Restorasyonu
• Aile Yaşam Merkezi
• Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi
İLKADIM BELEDİYESİ PROJELERİ
Adı
Konusu
Uygulama
Tarihi
Maliyeti
5 Litre Atık Yağ Getirene 1
Litre Yeni Yağ
Bitkisel ve hayvansal atık yağların toplanıp
biyodizele dönüştürülmesi amacıyla evlerde
ve iş yerlerinde kullanılmış atık yağların
biriktirilip kendilerine teslim edilmesiyle 1 lt
yemeklik yağ verilmesi
2009 dan
itibaren
-
Bilişim ve Gençlik
Birlikteliği Projesi
Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını
teşvik edip etkili aktif işgücü piyasası
tedbirleri geliştirme ve uygulama
kapasitesinin arttırılması
2013
-
Çevre İçin Yarışıyoruz
Takım ruhunu ve geri dönüşümün tek başına
olmadığının vurgulanması, geri dönüşümün
gerekliliğinin görülmesi
05.06.2013
6 Adet Tablet
6 Adet Bisiklet
6 Adet Fotoğraf Makine
Çöpünüz Altın Olacak,
Çöpünüz Engelleri Ortadan
Kaldıracak
Çevre atıklarının toplanması ve geri
dönüşümün sağlanması
2010 dan
itibaren
Her ay bir çekilişle çeyrek
altın ve engellilere yönelik
aküllü araba
Askıda Ekmek Kampanyası
Hayat ekmeğini paylaşoınca güzel, kimse aç
kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın
2013
-
Temiz Bir Gelecek ve
Sağlıklı Yaşam İçin Sambis
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ve
sağlıklı ulaşım sağlayabilmek için belli bir
ücret karşılığı sahil boyunca bisiklete
binilmesi
2013
729.273,32
Tekstilde Kadının Adı Var
Kadınların İstihdam edilebilirliği artırılıp,
kadın girişimciliğini desteklemek
2013
-
Çocuk Tarfik Eğitim Pisti
Trafik Kurallarını teorik ve uygulamalı
2013
-
EĞİTİM PROJELERİ ve FAALİYETLERİ
● Bu Benim Eserim Projeleri (3.318)
● TÜBİTAK Projeleri (205)
● Ulusal Ajans Projeleri (10)
● Okulöncesi Eğitime İLKADIM Projesi
● Eğitimde Başarıya İLKADIM Projesi
● Öğrenen Lider Öğretmenler Projesi
● Genç Liderler Eğitimi Projesi
● Çanakkale Gezisi LYS Motivasyon Projesi
● İlkadım Eğitim Çalıştayı
● Yazar Okur Buluşması
● Minik Kramponlar Süt Kupası Futbol Turnuvası
● Necip Fazıl Kısakürek Paneli
KAMU YATIRIMLARI-1
işin
Düşünceler
(Açıklamalar)
Sektörün
Adı
İL ÖZEL İDARE GENEL
SEKRETERLİĞİ
EĞİTİM
SİVAS TCDD İŞLETMESİ 4.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS TCDD İŞLETMESİ 4.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
DKH
SİVAS TCDD İŞLETMESİ 4.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
AMASYA ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
(Ormancılık)
Proje
Başlama
Bitiş
Projenin Adı
Tutarı
Tarihi Tarihi ( tl )
İLKADIM MEHMETÇİK
İ.Ö.O. HEYELAN
ÖNLEME İŞİ
SAMSUN GAR BİNASI
VE
MİSAFİRHANESİNİN
TADİLATI, I. VE II.
PERON
KAPLAMALARININ
YENİLENMESİ İŞİ
MEŞELİDÜZ
İSTASYON
ŞEFLİĞİNDEKİ
HİZMET EVLERİNİN
TADİLATI İLE
İSTASYON BİNASI
VE BAŞMAKAS
ARASINDA YÜRÜYÜŞ
YOLU YAPILMASI.
Erzurum, Ilıca, Divriği,
Samsun, Amasya,
Bostankaya Gar ve
İstasyon sahalarının
elektrik tesisatlarının
LED li hale
dönüştürülerek
yenilenmesi
EROZYON
KONTROLU(BAKIM)
2013
2013
2013
2012
1.500.000
İhale sonuçlanma
aşamasında.
1.330.000
2012 YILINDAN
DEVIR, IS
DEVAM EDIYOR
(EMLAK&INSAA
T MD)
183.000
2012 YILINDAN
DEVIR, IS
BITTI, GECICI
KABULU
YAPILACAK
(EMLAK&INSAA
T MD)
Bu ödenek
kapsamında
Turhal, Kızoğlu,
Hacıbayram,
Suluova ve
Meşelidüz
İstasyonlarında
muhtelif bakım
onarım işleri
yapılmaktadır
HAZIRLIK
ASAMASINDA
(EMLAK&INSAA
T MD)
2013
2013
2013
75.014
KAMU YATIRIMLARI-2
İŞİN
Proje
Tutarı
( tl )
Kurum
Sektörün
Adı
VAKIFLAR SAMSUN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
Seyit Kutbettin Camii
2013
2014
700.000
VAKIFLAR SAMSUN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
Samsun Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013
2014
400.000
VAKIFLAR SAMSUN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
Seyit Kutbettin Camii
Müştemilatı
2013
2014
200.000
KONUT
100 DAİRE LOJMAN
İNŞAATI PROJE
HAZIRLANMASI
SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ
BÖLGE KOMUTANLIĞI
Projenin Adı
Başlama Bitiş
Tarihi Tarihi
2013
2017
12.000.000
SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ
BÖLGE KOMUTANLIĞI
DKH
SG KARADENİZ.BLG.K.LIĞI
RIHTIM İKMAL İNŞAATI
2009
2013
4.100.000
SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ
BÖLGE KOMUTANLIĞI
DKH
SG KARADENİZ BÖLGE
K.LIĞI KARARGAH BİNA
İNŞAATI
2009
2015
4.000.000
SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ
BÖLGE KOMUTANLIĞI
DKH
SG KARADENİZ BÖLGE
KOMUTANLIĞI KÖPEK
KULÜBESİ YAPIMI
2013
2013
150.000
Düşünceler
(Açıklamalar)
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN PROJE
İHALESİ
GERÇEKLEŞECEK
İŞ UZATMA
UYGULANACAKTIR
ULAŞTIRMA
DENİZCİLİK VE
HABERLEŞME
BAKANLIĞI XI BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN
KONTROLLERİ
YAPILMAKTADIR.
İZ BEDELİ OLARAK
ÖDENEK
PLANLANMIŞTIR
KÖPEK EĞİTİM
MAKSADLI KULÜBE
YAPILMASI
KAMU YATIRIMLARI-3
Kurum
SAHİL GÜVENLİK
KARADENİZ BÖLGE
KOMUTANLIĞI
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörün
Adı
Projenin
Adı
DKH
SG KARADENİZ
BÖLGE
ONR.DES.K.LIĞI EK
BİNA İNŞAATI
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK
İlkadım Kazım
Karabekir İlkokul
İlkadım Baruthane
Ortaokulu
İlkadım Karadeniz
Ortaokulu
İlkadım Kazım
Karabekir Ortaokulu
İlkadım Anadolu
Lisesi
İLKADIM
ANADOLU GÜZEL
SANATLAR VE
SPOR LİSESİ
İLKADIM İBRAHİM
TANRIVERDİ
SOSYAL BİLİMLER
LİSESİ ÖĞRENCİ
PANSİYONU
İLKADIM ATATÜRK
SAĞLIK MESLEK
LİSESİ
AKIL VE RUH
SAĞLIĞI
HASTALIKLARI
HASTANESİ
GAZİ DEVLET
HASTANESİ
İŞİN
Proje
Başlama Bitiş Tutarı
Tarihi Tarihi ( tl )
Düşünceler
(Açıklamalar)
2012 YILINDA PROJESİ
HAZIRLANAN EK BİNA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
İHALE EDİLECEKTİR.
2009
2014
4.000.000
2013
2014
2.500.000
2013
2014
3.000.000
2013
2014
3.000.000
2013
2014
2.500.000
2013-2015
2015
12.000.000
2012
2014
11.000.000
Proje aşamasında.
2012
2014
3.000.000
Yapım işine başlandı.
2011
2013
9.000.000
Devam ediyor.
2008
2013
36.007.700
İNŞAAT DEVAM EDİYOR.
SÜRE UZATIMI 27.03.2013
2013
2015
58.500.000
PROJE AŞAMASINDA
KAMU YATIRIMLARI-4
İŞİN
Kurum
Sektörün
Adı
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK
Projenin
Adı
SAĞLIK KAMPÜSÜ
SENTETİK ÇİM
FUTBOL SAHASI,
AYDINLATMA VE
1000 KİŞİLİK
PORTATİF ÇELİK
TRİBÜN İŞİ
19 MAYIS
YAŞARDOĞU SPOR
SALONUNUN 19
MAYIS PANORAMA
SPOR MÜZESİNE
DÖNÜŞÜMÜ
Proje
Başlama Bitiş Tutarı
Tarihi Tarihi ( tl )
Düşünceler
(Açıklamalar)
2013
2016
224.250.000
PROJE AŞAMASINDA
2013
2013
952.260
PORTATİF TRİBÜN VE ÜST
YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM
ETMEKTEDİR
2.000.000
PROJE AŞAMASINDA
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
DKH
İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ
KONUT
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI
EĞİTİM
Eğitimde Başarıya
İlkadım Projesi
2012
2013
35.076
Proje Devam Ediyor.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI
EĞİTİM
CNC Oparatörlüğü
Eğitim Prj.(2)
2013
2013
20.200
Proje Henüz Başlamadı.
YEŞİLIRMAK ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
ENERJİ
SAMSUN ŞEHİR
ŞEBEKESİ
2013
2013
7.882.138
İHALE AŞAMASINDA
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.
2013
2013
1.238.533
İHALE AŞAMASINDA
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.
2013
2013
21.362
YEŞİLIRMAK ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
ENERJİ
PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
DKH
Karadeniz Bölge
Komutanlığı Birliği
Sahil Güvenlik Hava
Grup Komutanlığı
Birliği.
MERKEZ
YEŞİLTEPE AFET
KONUTU İNŞAATI
SAMSUN F.RÜŞTÜ
ZORLU
İSTASYON
MAHALLESİ
Meskenler Şubesi
PTTBank
2013
2013
2013
150.000
2013
2013
50.000
1997
142.800
BELEDİYE YATIRIMLARI-1
İşin
Kuruluş
Sektörün
Projenin Adı Başlama Bitiş
Adı
Tarihi Tarihi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2.BULVAR YOLU
2.ETAP
GEBİ TEPECİK
MAHALLELERİ ANA
ULAŞIM YOLU
GEBİ CAD.
(2.BULVAR-KEÇİ
YOLU BULVARI)
AİLE YAŞAM
MERKEZİ
GÜÇTEN DÜŞMÜŞ
SAHİPSİZ HAYVAN
BAKIM MERKEZİ
İLKADIM İLÇESİNİN
ÇEŞİTLİ CADDE VE
SOKAKLARINDA ( 2
NOLU ) MUHTELİF
ÇAPLARDA
KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU
HATLARI YAPIM İŞİ
Proje
Tutarı
( tl )
2011
2013
4.500.000
2012
2013
2.000.000
2013
2013
2.000.000
2013
2014
2.500.000
2011
2013
1.000.000
2012
2014
7.422.690
Püşünceler
(Açıklamalar)
DKH
Hizmet Binası Yapımı
2013
2014
27.000.000
1 Proje Toplamı
DKH
Seyir Terası
2013
2013
2.900.000
14 Proje Toplamı
DKH
Kır Kahvesi
2013
2013
DKH
Park
2013
2013
DKH
Park
2013
2013
DKH
Park
2013
2013
DKH
Park
2013
2013
BELEDİYE YATIRIMLARI-2
işin
Kuruluş
Proje
Sektörün Adı Projenin Adı Başlama Bitiş Tutarı
Tarihi Tarihi ( tl )
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Futbol saha
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
Park
2013
2013
İLKADIM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
DKH
ÇoçukOyun Alanı
2013
2013
TOPLAM
455.210.773
Düşünceler
(Açıklamalar)
SASKİ YATIRIMLARI
• SASKİ Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Çeşitli Cadde ve Sokaklarda Muayene Baca
ve Yağmur Suyu Izgara Baca Yükseltilmesi İnşaatı
Proje 2012-2013 yılları arasında tamamlanacak olup projenin toplam tutarı
665.348.00 TL dır.
• İlkadım Baruthane Dereleri Dere Islahı Taban Betonu
Proje 2012-2013 yılları arasında tamamlanacak olup projenin toplam tutarı
1.784.108.72 TL dır.
•İlkadım İlçesi Çeşitli Cadde ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanal ve Yağmur
Suyu Hattı Yapım İşi
Proje 2012-2014 yılları arasında tamamlanacak olup projenin toplam tutarı
7.442.690.00 TL dır.
• SASKİ Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Yerlerde Çeşitli Cadde ve Sokaklarda Bina
Bağlantı ve Parsel Baca Yapılması Yapım İşi.
Proje 2012-2014 yılları arasında tamamlanacak olup projenin toplam tutarı
2.385.615.40 TL dır.
•İlkadım İlçesinde yapılan içmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke İnşaatı ve Abone Arıza
Çalışmaları
Proje 2012-2014 yılları arasında tamamlanacak olup projenin toplam tutarı
3.780.100.00 TL dır.
TEMEL SORUNLAR
HİZMET
5747 Sayılı Kanun ile kurulan ilçemiz 30.06.2008
tarihinde tüzel kişilik kazanmış olup halen mülkiyeti İl
Özel İdaresi’ne ait kiralanan binada hizmet
vermektedir.
●Mevcut binanın Hükümet Konağı olmak üzere İçişleri
Bakanlığına devredilmesi
●İlave Hükümet Konağı yapılması
●İl Özel İdaresine ait meydandaki binanın Hükümet
Konağı olması
TEMEL SORUNLAR
EĞİTİM
● Mehmetcik İlköğretim Okulu yıkılarak aynı yerde 40 derslikli
okul yapımı,
● İlkadım Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine tahsis edilecek olan 24
derslikli bina, pansiyon ve konferans salonu için proje çalışmaları,
● Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesine tahsis edilecek olan okul
ve pansiyon binalarının yapımı
TEMEL SORUNLAR
SAĞLIK
● Kadın,Doğum ve Çocuk Hastanesinin “Eğitim Hastanesi”
statüsüne kavuşturulması,
● Önleyici ve koruyucu sağlık hizmet parametrelerinin
geliştirilmesi,
● Kadın Doğum, Kalp İhtisas Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi
ihtiyacı,
TEMEL SORUNLAR
SOSYAL HİZMETLER
İlçemiz dış göç alan mahallelerinde (Hastanebaşı,
Zeytinlik,Anadolu mh. gb.) çocuk ve gençlerin sokak etkilerinden
korunmalarına yönelik olarak:
● Aile danışma merkezi
● gençlik merkezleri
● semt spor tesislerinin yapımı
ivedilik arz etmektedir.
TEMEL SORUNLAR
TARIM
● Araziler küçük, parçalı ve dağınıktır.
Köylerin çoğunun mera alanı bulunmamaktadır.
Yeterli yem bitkileri üretimi yoktur.
● Köylerde sulama yetersizliğinden dolayı kuru tarım
yapılması, dolayısıyla çiftçilerin alternatif ürünlerin
üretimine yönelememesi,
TEMEL SORUNLAR
GÜVENLİK
● Hizmet binaları yetersiz kalmakta olup yeni hizmet binalarının
tahsis edilmesi,
● İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için arsa temin
edilmiş olup planlamaya alınması ve bina yapımı,
TEMEL SORUNLAR
KENTLEŞME
● Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması,
● Samsun tarihi kent merkezindeki kültür ve tarih yapılarının
etrafının açılması, tarihi dokunun ortaya çıkarılması
Teşekkür ederim.
Ahmet NARİNOĞLU
İlkadım Kaymakamı

similar documents