Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Report
Yalova
Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bireysel Öneri ve Memnuniyet Sisteminin amacı;
Üniversitemiz personelinin ve Üniversitemizden hizmet
alanların idari ve akademik süreçlere ilişkin öneri istek ve
memnuniyetlerinin Üniversite yönetimi ile paylaşılmasını ve
bu yolla yatay iletişimi, yönetimde katılımcılığı ve kurumda
sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.
Bu nedenle; personel, öğrenci ve diğer kurum dışı paydaşlar
tarafından iletilen öneri, istek, şikayet ve memnuniyetlerin
süresinde cevaplandırılması, talep sahiplerine uygulama
sonuçları hakkında geri bildirimde bulunulması
Üniversitemiz hizmetlerinde sürekli iyileştirmenin
sağlanması ile memnuniyetsizlik ve şikayetlerin önlenmesi
açısından önem taşımaktadır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Uygulamada kolaylık sağlamak, verilerin depolanmasını
ve raporlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, 15.07.2013
tarihi itibariyle; ‘‘Bireysel Öneri ve Memnuniyet Sistemi
Verileri’’ elektronik ortamda takip edilmeye
başlanmıştır.
Web sayfasında yer alan bireysel öneri sistemi verileri
ile birlikte dilek ve şikayet kutularına bırakılan
taleplerde Başkanlığımızca toplanarak sisteme girişi
yapılacak ve birimlere elektronik ortamda iletilecektir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan,
Bireysel Öneri ve Memnuniyet Sistemi programına giriş
için Üniversitemiz web sayfasında yer alan Bireysel
Öneri, İstek ve Memnuniyet Formu girişi ya da
‘‘boim.yalova.edu.tr/admin’’ linki kullanılacak olup,
tüm birimlerin gelen verileri bu sistem üzerinden
düzenli olarak takip etmesi, değerlendirmesi ve talep
sahiplerine geri bildirimde bulunması gerekmektedir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sistemin kullanımına ve işleyişine ilişkin detaylı bilgi
aşağıdaki uygulama talimatlarında yer almaktadır.
Birimlerin ay için iletilen tüm talepleri en geç takip
eden ayın 15’ine kadar cevaplandırarak Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’na sistem üzerinden
raporlaması gerekmektedir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından;
birimlerce raporlanan veriler konsolide edilerek 6 aylık
periyodlar halinde Rektör’e sunulacak olup, gecikmeye
sebebiyet vermemek için veri girişlerinin süresi
içerisinde yapılması hususunu önemle arz ederiz.
Talep Takibi
ve
Veri Girişi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz web sayfasında
yer alan ‘’Bireysel Öneri İstek ve
Memnuniyet Formuna’’
Tıklayınız
Açılan sayfada ‘’Yetkili Giriş’’
butonuna tıklayınız.
1
2
Adres çubuğuna
‘’boim.yalova.edu.tr/admin’’
yazarak da sisteme
ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı adı ve parola bölümüne;
kurum mail adresinize ait kullanıcı adı
ve parolayı yazarak ‘’Giriş’’ butonuna
tıklayınız.
3
Biriminize yönlendirilen BOİM mesajları
ekranınızda görünecektir.
4
5
‘’İncele’’ butonuna basarak iletinin
detaylarına ulaşabilirsiniz.
 BOİM iletileri Yalova Üniversitesi
Bireysel Öneri İstek ve Memnuniyet
Sistemi Usul ve Esasları’nın 4.
maddesinde belirtildiği şekilde
değerlendirilir.
 Uygun bulunan talepler için gerekli
işlem yapılır.
 Tüm taleplere ilişkin değerlendirme
/uygulama sonuçları talep sahibine
bildirilir.
6
Yapılan uygulama sonucunu SGDB’ na
iletmek için ‘’Geri Bildirim’’ butonuna
tıklayınız.
7
Talebin niteliğini seçiniz
8
İletim şekli otomatik olarak seçili gelecektir.
9
10
İstek Sahibini Seçiniz
Sağlanan Katkı bölümüne Usul ve
Belirtilen formatta bilgi girişi yapınız.
1)Maliyet Azaltıcı
2)Memnuniyet Arttırıcı
3)Kalite İyileştirici
4)Süreç ve İşlem Hızlandırıcı
5)Diğer…………………………..
Esaslarda
11
12
Değerlendirme sonucunda verilen karar doğrultusunda
talebin uygun olup olmadığını işaretleyiniz.
Uygun bulunmayan talepler için uygun görülmeme
nedenini belirtiniz.
1)Yakınma ve Şikayet Kapsamında
2)İdari Süreçlerle İlgili bir Öneri Değil
3)Çözüm Önerisi Yok, Temenni Niteliğinde
4) Kişisel Bir Çıkar
5)Belirsiz veya Gerçekleşmesi Mümkün Değil
6)Hali Hazırda Uygulanıyor
7)Mevzuata Aykırı
13
Talep sahibine geri bildirim şeklini seçiniz.
14
Talep sahibine geri bildirim tarihini seçiniz.
Talep uygun bulundu ve uygulamaya alındı ise; cevap verildi
Talep uygun bulunmadı ise; reddedildi seçeneğini
15
işaretleyiniz.
16
Uygulama açıklama bölümünde; uygun bulunan ve
uygulamaya alınan talepler için, yapılan uygulamaya ilişkin
bilgilere yer verilecektir.
Yapılan uygulama bölümünde reddedildi seçeneğinin
işaretlenmiş olması halinde bu kısım boş bırakılacaktır.
Sistemin İşleyişine
Göstereceğiniz Özen
ve
Bu Sayede Kurumsal
Gelişime Yapacağınız
Katkıdan Dolayı
Teşekkür Ederiz…
Yalova
Üniversitesi
Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı

similar documents