Proje Sahibi - İstanbul Teknokent

Report
588 PROJE KATILDI
Türkiye’de üretilen ve patenti alınan yenilikçi
teknoloji ve buluşların en seçkin örneklerinin
sergilendiği İNOVASYON TÜRKİYE FUARI, 01-04
Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlendi. Toplamda 6.200 m2’ lik
alanda 588 yenilikçi teknoloji ve buluş,
yatırımcısıyla, çözüm ortağıyla, medyayla ve
meraklısıyla buluştu.
FUARI 9.826 KİŞİ ZİYARET ETTİ
İNOVASYON TÜRKİYE 2012’yi büyük şirketlerin
CEO’ları, yöneticileri, yabancı ve yerli yatırımcı
işadamları ve meraklılardan oluşan toplam
9.826 kişi ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden öğrenci
sayısı ise 2.454 oldu.
MEDYANIN İLGİSİ ÇOK YÜKSEKTİ
İNOVASYON TÜRKİYE FUARI ile ilgili 11
televizyon kanalı tarafından canlı yayın yapıldı.
Ayrıca, 72 kez televizyon haber bültenlerine
taşındı, 97 kez ulusal yazılı basında, 247
internet haberinde Türkiye’ye duyuruldu.
PROJELER YATIRIMCI İLE BULUŞTU
Fuarın ana amacı, projelerin yatırımcı ile
buluşması maksimum oranda gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin tüm yönetimi,
büyük şirketlerin yöneticileri fuarımızı ziyaret
ettiler. Yüzlerce proje fuarda ön anlaşma
imzaladı. Katılımcılar fuar anketine verdikleri
cevaplarda fuarın çok başarılı geçtiğini
belirttiler.
KATILIMCILARDAN ÖRNEKLER
Proje Sahibi: Erhan ATALAY
Proje Adı : Enerji Üretimi ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Tekerlek
Sonuç
: EMK Grup Şirketlerin'den Osman Uslu ile ve Mann Ar-Ge
departmanıyla görüşme aşamasındalar. Başbakanımızın talimatıyla Ar-Ge
faaliyetleri için Yıldız Teknopark’ında kendisine yer tahsis edilmiştir.
Proje Sahibi: İbrahim Emre YAZAR
Proje Adı : Depreme Duyarlı Çelik Kapı Sistemi
Sonuç
: TOKİ, Ağaoğlu, Desi Alarm Güvenlik, Torun Çelik Kapı, Tutkunlar Çelik
Kapı, Jindali İnşaat, Handlewin Kapı Pencere Sistemleri, Zet Yapı, Mim Yapı,
Makdon İnşaat, Bahçeşehir Çilingir ve Anahtar gibi firmalarla görüşülüp teklifler
alınmıştır. TV8 Bir Fikrin Mi Var yarışmasından katılım için davet edilmiştir ancak
proje sahibi kendisine ait bir şirket kurup ilerlemek istediğinden şimdilik bu
görüşmeleri değerlendirme aşamasında tutulmaktadır. Fuar esnasında 620 kişi bu
kapıdan satın almak istediğini bildirdi.
Proje Sahibi: Aklen ALTINEL
Proje Adı : Pratik Bileklik Olarak Kullanılabilen Çanta
Sonuç
: Siemens, BJK, Pınar Süt gibi firmalarla görüşme sağlanmıştır. Türk
Ekonomi Bankası ile anlaşma sürecine girilmiştir.
2013 Broşür Kapak
2. İNOVASYON TÜRKİYE FUARI
24-27 EKİM 2013, İSTANBUL FUAR MERKEZİ
9.Salon 3300 m2 net alana sahip
Türk Patent Enstitüsü’nün desteğiyle
projeler yer alacak.
10.salon 3300 m2 net alana sahip
Bu alanda özellikle teknogirişim
projeleri, enstitüler, teknoparklarda bulunan
firmalar yer alabilir.
11.salon 2200 m2 net alana sahip
Bu alanda üniversite öğrencilerinin
projeleri sergilenebilir.
23 Ekim GALA AÇILIŞI
Fuarımız bu sene, 23 Ekim’de GALA AÇILIŞI ile başlayacak.
Bu GALA AÇILIŞI’na, 22-23 Ekim 2013 tarihlerinde, BİLİM,
SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN’ün ev
sahipliğinde Türkiye’de düzenlenen OECD BİLGİ EKONOMİLERİ
FORUMU’na katılan 61 ülkenin BİLİM BAKANI ve/veya yardımcısı
ile foruma katılan 800’ün üzerinde yerli yabancı konuk davetli.
Davetliler, Türkiye’nin ileri gelen sanayicileri, Türkiye İhracatçılar
Birliği’nin Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sanayi ve Ticaret
Odaları’nın Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Üniversite rektörleri,
gazeteciler ve televizyon habercileri, Sayın Bakanımızın
rehberliğinde fuar alanını ziyaret edecek.
Fuar, 24 Ekim’de ise meraklılarına açılacak.
Amacı
Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün
artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin
etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya
çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve
pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek
verilmesi amaçlanmaktadır.
Kapsamı
Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların;
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve
yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik
ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı
ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir
Kimler Başvurabilir ?
Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile
kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan
teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı
ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen
belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa
başvuru yapılır.
Destek Kapsamına Giren Projeler
 San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
 Teydep Projeleri: TÜBİTAK
 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı:
KOSGEB
 Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV)
 BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
 Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri
Destek Tutarı
 Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım
bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,
 Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım
bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,
Bakanlıkça hibe olarak karşılanacaktır.
Desteklenen giderler
 Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla
hazırlattırılacak broşür, ürün
kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama
aygıtları,
 Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart
stand dekorasyonu, nakliye ve
depolama giderleri ile nakliye sigortası,
 Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
 Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
 Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin
tanıtımına ilişkin giderler,
 Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun
en fazla iki çalışanının;
• Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD
Dolarına kadar yol
hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
• Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve
dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs
bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti
ücretleri.
Başvuruda istenen belgeler:
1) Başvuru formu (her sayfa paraflı firma kaşeli)
2) Projeyi destekleyen kuruluştan alınan projenin başarı ile
tamamlandığına ilişkin yazı,
3) Firmanın ticaret sicilinde yayımlandığına dair gazete kupürü
ya da noter tasdikli yazısı,
4) Firma son yıl bilançosu,
5) Kuruluş yetkilisinin yetki yazısı,
6) Tamamlanan projeyi ait ürün ya da prototipin başvuru
tarihinden 1 ay önce çekilmiş tarihli fotoğrafı,
7) Tamamlanan proje yazılım ise, projeye ait demo CD’si,
8) Katılım sağlanacak fuar varsa, ön sözleşme metni ve
proforma faturası.
9) Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla
hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve
bandrollü elektronik depolama aygıtlarının birer numunesi
veya A4 kâğıdı boyutlarında renkli çıktısı, proforma faturaları,
10) Fuarlara katılımda; kurulacak stant görselinin A4 kâğıdı
boyutunda çıktısı,
11) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik ile ilgili
e-ticaret sitesi ana sayfası, e-ticaret üyelik ön sözleşmesi
ya da e-ticaret üyelik sözleşmesi, proforma faturası,
12) Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı,
13) İl Sigorta Müdürlüğünden “sigorta borcu yoktur”
yazısı,
14) Yurt içi veya yurt dışı seyahate gidecek personele ait
son aya ait sigorta primi ödeme listesi veya maaş
bordrosu,
Not: Yukarıda belirtilen dokümanlar yazılı ve 4 adet
CD’de kayıtlı olarak başvuruda Bakanlığa teslim
edilecektir.

similar documents