Veritabanı Uygulama

Report
VeriTabanı Uygulama
Tabloları yaratmak için MySQL komutları
1
• SELECT Dogumyili FROM PERSONEL;
• Tekil olanları seçmek için
• SELECT DISTINCT Dogumyili FROM PERSONEL;
2
SELECT DeparmanNo, Count(Pno)
FROM PERSONEL GROUP BY DeparmanNo
3
SELECT Adi, Soyadi, DepartmanNo
FROM Personel
4
SELECT Ad,Soyadi
FROM Personel
WHERE DepartmanNo=4;
5
UPDATE Departman
SET DepartmanAdi=“Satış/Pazarlama”
WHERE DepartmanNo=5;
6
DELETE FROM Personel
WHERE Pno=4;
7
• SELECT * FROM Personel
• WHERE Adi LIKE ‘%r’;
8
SELECT * FROM Personel
WHERE Adi NOT LIKE ‘%a%’;
9
• UPDATE Personel
• SET Maas=Maas+100
• WHERE GorevNo=2;
10
SELECT Max(DogumYili)-MIN(DogumYili)
FROM Personel;
11. Her Görevden en yüksek maaşlı personelin adını, soyadını,
maasını ve gorev numarasını seçiniz
SELECT Adi,Soyadi,MAX(Maas),GorevNo
FROM Personel
GROUP BY GorevNo;
12. Her departmanda çalışan personellerin
ortalama maası nedir?
• SELECT AVG(Maas) FROM Personel GROUP BY
DepartmanNo;
VeriTabanı Uygulama 2
Personel Tablosu
• S1.Personel tablosundaki alanları oluşturacak
sql kodunu yazınız?
S2.Personel tablosundan adi “e” ile başlayan veya
soyadında “l” harfi bulunan ve maaşının 2 katı 4400 den
buyuk ve eşit olan adi ve soyadı a-z ye sıralı olan sql
sorgusunu yazınız?
SELECT * FROM PERSONEL
WHERE adi LIKE ‘e%’ OR soyadi LIKE ‘%I%’ AND
Maas*2=>4400 ORDER BY adi,soyadi ASC;
S3.Soru2 deki sorgu sonucunda oluşacak
tabloyu yazınız?
S4.Personel tablosunda öğretmenlerin maaşına %20
zam yapan sql sorgusunu yazınız?
UPDATE Personel
SET maas=maas+maas*0.2
WHERE meslek=‘ogretmen’;
S5.Personel tablosuna aşağıdaki bilgiyi
ekleyen sql sorgusunu yazınız?
• 123456,Hasan Fehmi,20,Rize,Yazılımcı,5000
INSERT INTO Personel
VALUES(123456,’Hasan’,’Fehmi’,20,’Rize’,’Yazılımcı’,5000);
• 456789,Yuksel,Cakar,25,Analist
INSERT INTO Personel (tckimlikno,adi,soyadi,yas,meslek)
VALUES(456789,’Yuksel’,’Fehmi’,25,’Analist’);
S6.Personel tablosunda kaç çeşit mesleğin
olduğunu bulan sql sorgusunu yazınız?
SELECT COUNT(meslek)
FROM Personel;  16
Bu sorguda tekrar edenleri de sayar.
• Tekil Sonuçları bulmak için
SELECT COUNT(DISTINCT meslek)
FROM Personel;  11
S7.Personel tablosunda her bir meslekte en yüksek
maaşı alanları listeleyecek şekilde gruplandırma yapan
sql sorgusunu yazınız?
SELECT Ad,Soyad,MAX(Maas),meslek
FROM Personel
GROUP BY meslek;
VeriTabanı Uygulama 3
“Db_uygulama” adında veritabanını
yaratalım.
• CREATE DATABASE Db_uygulama
• tbl_ogrenci tablosundan kayitTarihi sütununu
siliniz.
ALTER TABLE tbl_ogrenci
DROP COLUMN kayitTarihi ;
• tbl_ogrenci tablosuna adres sütunu ekleyiniz.
ALTER TABLE tbl_ogrenci
ADD COLUMN adress ;
• tbl_ogrenci tablosundaki adı ali soyadı coşkun olan
öğrencinin adını ve soyadını kendi ad ve soyadınıza
dönüştürünüz.
• tbl_ogrenci tablosundaki ogrenciNo su 10759003 olan
öğrencinin bolumunu bankacılık olarak güncelleyiniz.
• tbl_ders tablosundaki dersKodu ING 101 olan dersin
dersVeren nini Mutlu ARMAN olarak güncelleyiniz.
• tbl_ogrenciNot tablosundaki ders_id si 1 ve ogr_id si 1
olan kaydın notunu 10 arttırınız
• tbl_ogrenciNot tablosundaki ders_id si 3 ve ogr_id si
2 olan kaydı siliniz
Cevaplar

similar documents