BADM*NTON FEDERASYONU - Spor Genel Müdürlüğü

Report
HERKES İÇİN SPOR
FEDERASYONU
FEDERASYON BAŞKANI :
FEDERASYON ASBAŞKANI :
GENEL SEKRETERİ :
FEDERASYONUN RESMİ
LOGOSU
1. FAAL İL SAYISI
FAAL İL SAYISI
2013
2014
(HEDEF)
20134
(GERÇEKLEŞME)
52
2015
( HEDEF)
60
Faal İl Sayısı
60
60
58
56
54
52
50
48
Faal İl Sayısı
52
2013
2014
2.KADEMELERİNE GÖRE ANTRENÖR SAYILARI
KADEMELERİ
2013
2014
HEDEF
2014
GERÇEKLEŞME
2015
(HEDEF)
I
II
III
IV
V
TOPLAM
55
65
Kademelerine Göre Antrenör Sayıları
65
65
60
Kademelerine Göre
Antrenör Sayıları
55
55
50
2013
2014
3. FEDERASYONUNUZ TARAFINDAN TALİP OLUNAN
VE ORGANİZASYONU ALINAN ULUSLARARASI
FAALİYETLER İLE YAKLAŞIK MALİYETLERİ
NELERDİR?
Ayrılan alanı aşmadan doldurunuz.
4.2014 YILINDA TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
FAALİYETİN ADI
GENEL TOPLAM
YERİ
TARİHİ
KATILAN
YABANCI SP.
SAYISI
ÖNGÖRÜLEN
HARCAMA
GERÇEKLEŞEN
HARCAMA
ALINAN
KATILIM PAYI
TOPLAMI
5.YILLAR İTİBARİYLE FEDERASYON GELİR
DAĞILIMI
2012
2013
2014
SGM
SPOR
TOTO
ÖZGELİR
SGM
SPOR
TOTO
ÖZGELİR
SGM
SPOR
TOTO
ÖZGELİR
1.500.000
12.000.000
15.000.000
1.500.000
12.000.000
15.000.000
1.000.000
15.000.000
25.000.000
40000000
20000000
10000000
1500000
1500000
1000000
30000000
12000000
2000000
15000000
50000000
TOPLAM GELİR
28500000
18500000
41000000
TOPLAM GELİR
15000000
15000000
25000000
TOPLAM GELİR
0
SGM
SPOR TOTO
ÖZGELİR
TOPLAM
GELİR
2012
2013
2014
6. 2014 YILI FEDERASYON GELİRLERİ
FEDERASYON GELİRLERİ
SGM YARDIMI
SPOR TOTO (REKLAM GELİRİ)
KATILIM PAYI-BAŞVURU HARÇ.
SPORCU-ANTRENÖR-HAKEM LİSANS,VİZE
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜSABAKA KATILIM GELİRİ
TRANSFER GELİRLERİ
İTİRAZ GELİRLERİ
CEZA GELİRLERİ
YAYIN GELİRLERİ
SPONSORLUK GELİRLERİ
REKLAM GELİRLERİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GELİRİ
BAĞIŞLAR
ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATKI PAYI
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
7. 2014 YILI FEDERASYON GELİRLERİNİN YÜZDE
DAĞILIMI
Gelir Dağılım Oranları
8%
Yardım (GSGM Pay)
7%
8%
Spor Toto
7%
Katılım Payı Gelirleri
Sp.Ant.Lisans,Vize Geliri
8%
7%
Müsbaka Katılım Geliri
Transfer Gelirleri
İtiraz Gelirleri
8%
7%
Ceza Gelirleri
Yayın Gelirleri
8%
8%
8%
8%
8%
Sponsorluk Gelirleri
Reklam Gelirleri
Bağışlar
Diğer Gelirler
8. 2014 YILI FEDERASYON GİDERLERİ
FEDERASYON GİDERLERİ
YURTİÇİ FAALİYET GİDERLERİ
YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ
EĞİTİM GİDERLERİ
ALTYAPI ÇALIŞMALARI GİDERİ
PROJE GİDERLERİ
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
TOPLANTI GİDERLERİ
DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYET GİDERLERİ
DOPİNG KONTROL VE ANALİZ GİDERLERİ
ÖDÜL GİDERLERİ
BÜRO GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER
TOPLAM
9. 2014 YILI FEDERASYON GİDERLERİNİN YÜZDE
DAĞILIMI
Gider Dağılım Oranları
9.09%
9.09%
Yurtiçi Faaliyet Giderleri
Yurtdışı Faaliyet Giderleri
Yurtiçi Kamp Giderleri
9.09%
9.09%
Yurtdışı Kamp Giderleri
Eğitim Giderleri
9.09%
9.09%
9.09%
9.09%
Altyapı Giderleri
Proje Giderleri
Malzeme Alım Giderleri
Personel Giderleri
Büro Giderleri
9.09%
9.09%
9.09%
Diğer Giderler
10. DİĞER GELİR VE GİDER AÇIKLAMALARI
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
DİĞER GİDERLER
TOPLAM
11. FEDERASYONUN 2014 YIL SONU GENEL MALİ
DURUMU
2013
YILINDAN
NAKİT
DEVRİ
2013
YILINDAN
BORÇ
DEVRİ (-)
2014 YILI
TOPLAM
GELİRİ
2014 YILI
TOPLAM
GİDERİ
2014 YIL
SONU
NAKİT
TOPLAMI
2015
YILINA
BORÇ
DEVRİ
2015
DÖNEM
BAŞI
GENEL
DURUM
12. 2014 MALİ YILI İÇERİSİNDEKİ SPONSORLUK
GELİRLERİ DÖKÜMÜ
Faaliyetin Adı
Sponsorun Adı
Sponsorluk Bedeli
(Nakdi)
Sponsorluk
Bedeli (Ayni )
GENEL TOPLAM
NOT: Bu bölümde sadece resmi sponsorluk sözleşmesi bulunan gelirler
yazılacaktır.
13. FEDERASYON GÖREVLİLERİNİN HARCIRAH
MİKTARLARI
Görevi
Başkan
Başkan V.
Yönetim kurulu Üyeleri
Genel Sekreter
Personel
Başhakem
Yardımcı Hakem
Gözlemci
Antrenör
Sporcular
Spor elemanı
Diğer
Yurtiçi Yol Harcırahı / 1
günlük
Yurtdışı Yol Harcırahı/ 1
Günlük
14. 2015 YILI YURTİÇİ FAALİYETLERİ VE MALİ
DÖKÜMLERİ
FAALİYETİN ADI
GENEL TOPLAM
YERİ
TARİHİ
ÖNGÖRÜLEN
HARCAMA
ALINACAK KATILIM
PAYI TOPLAMI
15. 2015 YILI YURTDIŞI FAALİYETLERİ VE MALİ
DÖKÜMLERİ
FAALİYETİN ADI
GENEL TOPLAM
YERİ
TARİHİ
KAFİLEDEKİ SP.
SAYISI
ÖNGÖRÜLEN
HARCAMA
16. 2015 YILI EĞİTİM-ALTYAPI PROGRAMLARI
MALİ DÖKÜMLERİ
FAALİYETİN ADI
GENEL TOPLAM
YERİ
TARİHİ
EĞİTİM PROG.
ADEDİ
KATILIMCI
SAYISI
ÖNGÖRÜLEN
HARCAMA
17. 2015 TAHMİNİ BÜTÇESİ
GELİR
SGM YARDIMI
SPOR TOTO (REK.GEL.)
KAT. PAYI-BAŞV. HARÇ.
LİSANS,VİZE,TRANS.
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜS. KATILIM
GELİRİ
TOPLAM
GİDER
YURTİÇİ FAALİYET GİD.
YURTDIŞI FAALİYET GİD.
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ
TRANSFER GELİRLERİ
EĞİTİM GİDERLERİ
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
GİD.
İTİRAZ GELİRLERİ
PROJE GİDERLERİ
CEZA GELİRLERİ
SPOR MALZEMESİ GİD.
YAYIN GELİRLERİ
DEMİRBAŞ ALIM GİD.
SPONSORLUK GELİRLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
REKLAM GELİRLERİ
TOPLANTI GİDERLERİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GEL.
DİĞER ORG. VE FAAL. GİD.
DOPİNG KONTROL VE
ANALİZ GİDERLERİ
BAĞIŞLAR
ÖDÜL GİDERLERİ
ULUS.KUR. KATKI PAYI
DİĞER GİDERLER
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
18. 2015 YILI FEDERASYON GİDERLERİNİN YÜZDE
DAĞILIMI
Gider Dağılım Oranları
9.09%
9.09%
Yurtiçi Faaliyet Giderleri
Yurtdışı Faaliyet Giderleri
Yurtiçi Kamp Giderleri
9.09%
9.09%
Yurtdışı Kamp Giderleri
Eğitim Giderleri
9.09%
9.09%
9.09%
9.09%
Altyapı Giderleri
Proje Giderleri
Malzeme Alım Giderleri
Personel Giderleri
Büro Giderleri
9.09%
9.09%
9.09%
Diğer Giderler
19. 2015 YILI MALZEME ALIM GİDERLERİ DETAYI
MALZEME ALIM GİDERLERİ DETAYI
MİLLİ TAKIM MALZEME ALIM GİDERLERİ
DİĞER MALZEME ALIM GİDERLERİ
Not: Diğer malzeme alımı yapılıyorsa açıklaması not kısmına yazılacaktır.
20. ULUSLARARASI FEDERASYONLARIN
KURULLARINDA GÖREV ALANLAR
2014 YILI
ULUSLARARASI FEDERASYONLARIN KURULLARINDA GÖREV ALANLAR
ADI- SOYADI
FEDERASYONUNUZDAKİ
GÖREVİ
ULUSLAR ARASI
FEDERASYONLARDAKİ GÖREVİ
( FEDERASYON/ KON
FEDERASYON/BİRLİK)
TEL
21. SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONEL
BİLGİLERİ
ADI – SOYADI
POZİSYONU
ÖĞRENİM
DURUMU
YAŞI
SÖZLEŞME
SÜRESİ (YIL)
YABANCI
DİL
DÜZEYİ
SUNUMU
ADI:
SOYADI:
VERİLEN NET
ÜCRET
HAZIRLAYANLAR

similar documents