Ders1-1 - Rakkoc.Com

Report
Veri Tabanı Nedir ?
Veri Tabanı




Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu,
Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler
topluluğunun,
Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu
Bilgi depolarıdır.
Veri Tabanı Örnekleri
Veri Tabanı Örnekleri




Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
Ticari bir şirket- Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat
bilgileri
Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri
Veri Tabanı Tipleri

Hiyerarşik Veritabanı

İlişkisel Veritabanı (Relational Type)

Nesnesel Veritabanı
Hiyerarşik Veri Tabanı
VTP
Tablo 1
Tablo 2
Adı
Malzeme
Soyadı
Tutar
Veri tabanları için kullanılan ilk modeldir
Hiyerarşik veritabanları bilgileri bir ağaç yapısında saklarlar.
Nesnesel Veri Tabanı

Günümüzdeki pek çok kelime işlemci ve hesap tablosu
programında kullanılan nesneler artık veritabanlarında da
kullanılmaktadır.

Nesneye yönelik veritabanı C++ gibi nesneye yönelik bir
dille oluşturulan ve yine bu tarz bir dille kullanılan veri
tabanı anlamına gelir.
İlişkisel Veritabanı




1970’lerin başında geliştirilmiştir.
Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır.
Tablolar arasındaki bağlantılar matematiksel ilişkilerle
gösterilir.
Günümüzdeki hemen hemen tüm veri tabanı programları
bu yapıdadır.
İlişkisel Veritabanı
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri














Oracle database
IBM DB/2
Adaptive Server Enterprise
Informix
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Microsoft Visual FoxPro
MySQL
PostgreSQL
Progress
SQLite
Teradata
CSQL
OpenLink Virtuoso
ACCESS 2007





Microsoft Office ürünüdür.
Küçük ölçekli uygulamalar içindir.
Tablo başına 2 GB a kadar veri depolayabilir.
MS Windows dışındaki sistemlerde kullanılamaz.
“Transaction logging” özelliğine sahiptir, ancak
“trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahip
değildir.
T.L. :Veritabanında yapılan bütün işlemleri tutulma özelliği
MY-SQL




MySQL Inc.
Windows, Linux, OS/2,Solaris, AIX vb.
“trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir, ancak
“Transaction logging” özelliği bulunmamaktadır.
Tablo başına 4 TB veri depolayabilir.
MS-SQL Server


Microsoft
Dezavantajları:





Sadece Windows üzerinde çalışabilir.
Yüksek maliyet
Kullanım kolaylığı, güvenilirliği,işlem gücü
Tablo başına 4 TB veri.
“Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure”
özelliklerine sahiptir.
ORACLE





Oracle, Inc.
Dünyanın en güçlü ve güvenilir veritabanı olarak
gösterilmektedir.
Çok yüksek maliyet
Windows, Unix, Linux, ...
Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir.
Hangisini Kullanmalıyım ?




Küçük yoğunlukta trafik:Access
Web uygulamaları için: MySQL
Daha büyük ve orta ölçekli uygulamalar içinse,
Progress, MS SQL ya da Linux üzerinde PostgreSQL .
Oracle ise çok yüksek güvenilirlik ve işlem gücü
gerektirdiğinde tercih edilen bir veritabanı
sunucusudur.
Veri Tabanı Yapısı
Veri tabanı
Tablo
Tablo
Tablo
Alan 1
1
2
3
Alan 2
Tablo
Alan3
Alan4
Tablo
Veri Tabanı Yapısı
 Tablo
 Form
(access)
 Rapor
 Sorgu
SQL 2008 R2 Express Edition
Kurulum
SQL 2008’de ilk tablomuz

similar documents