Hititler - savas karatay

Report
Ünite 2:
anadolu
Anadolu eski
çağlardan beri
insanların dikkatini
çekmiş, önemli bir
yerleşim ve uygarlık
merkezi olmuştur .
•
•
•
•
Coğrafi konumunun elverişliliği
İklimin insanların yaşamasına elverişli olması
Doğal kaynakların bol olması
Su kaynaklarına, verimli ovalara sahip olması .
Anadolu’da hangi
medeniyetler
kurulmuştur?
Anadolu’da kurulan ilk medeniyet Hititler olmuştur.
Kızılırmak yayı içine yerleşmiş ve Hattuşaş’ı (Boğazköy)
başkent yapmışlarıdır
Hititlerin sembolü: Güneş
Kursu
Hititlerde yönetim
Kral + Tavananna + Pankuş (Meclis) oluşurdu.
Ülkemi krallıkla
Devlet
işleri
PANKUŞ
yönettim.
Bende
Hem
kraliçe
ordu
yaniadı
verilen
mecliste
komutanı
Tavananna’yım.
hem dini
görüşülürdü.
lider
Kraldan
hemsonra
de en
Meclis asillerden
yargılama
yetkili kişi
işlerini
benim.
oluşurdu.
yaptım
Kralı yargılayarak
cezalandırma yetkisi
vardı
Ben Hititli bir tarih
yazıcısıyım. Tanrıya
hesap vermek için bir
yıl içinde olan iyi veya
kötü olayları Anal
dediğimiz yıllıklara
yazarım?
Fırtına Tanrısı
HititlerGeyik
kendi tanrılarına
olaraktanrı.
elde ettikleri
üzerindeekduran
kentin tanrısını da kabul etmişlerdi.
Kadeş Anlaşması Tableti
Suriye hakimiyeti
için Mısırlılarla
M.Ö
1296’daolan
Bu savaşın
sonunda “Tarihteki
İlk Yazılı
Anlaşma”
yaptılar
1280KADEŞ
KadeşSAVAŞI’nı
Anlaşması
imzalandı
Batıdan gelerek Sakarya Irmağı etrafında kurulan ve
Kimmerler tarafından yıkılan medeniyettir
Benim
Benİkincisi
Friglerin
hakkımda
de eniki
önemli
dokunduğum
tane efsane
hükümdarıyım.
herşeyin
vardır.
Hepinizin
altına
Birincisi
dönmesi
kulaklarım
“Kral Midas”
ile ilgili
ile
dediğini
ilgili
duyar
olan.
olangibiyim
En önemli tanrıları Kibele
adı verilen toprak ve
bereket tanrıçasıydı
Fibula adı verilen çengelli
iğneler yaptılar
Ben Frigli bir çiftçiyim.
Topraklarımı sabanla
işliyorum. Sabanımı dikkatli
kullanmalıyım. Çünkü benim
ülkemin kanunlarında ekili
araziye zarar verene ve
sabanı kırana çok ağır
cezalar verilir.
Frigler Krallarını ve soylu
kişileri Tümülüs denilen
yığma mezarlara gömerdi
Diğer ölülerini ise
geometrik şekillerle süslü
Kaya Mezarları’na
gömmüşlerdir
Kara ticaretinde gelişen Lidyalılar ürettikleri malları Kral
Yolu ile Mezopotamya’ya gönderir oradan da ihtiyaçlarını
alırlardı
Bende fazladan
buğday
Benim Buğdaya
var ama
benim var.
zeytine
ihtiyacım
Sana
ihtiyacım
ki. Sende
zeytinyok
vereyim
sen de
hurmabana
varsa
değişiriz
Buğday
ver.
1
2
3
Onu da ben
söyleyeyim Biz
Değiş-Tokuş usulü sona erdi
Lidyalılar Ticareti
kolaylaştırmak amacı
Ticaret kolaylaştı
ile Parayı icat ettik
Ekonomik hayat canlandı.
Lidyalılara ait altın
paralardan bir örnek
Zengin olan Lidyalıların
ordusu da paralı
askerlerden oluşurdu.
Lidyalılar, Frigler gibi
Tümülüs tipi mezarlar
yapmışlarıdır
Yine Friglerdeki işçiliği,
Lidyalılarda da
görebiliyoruz
Yunanistan’dan gelerek Ege kıyılarında şehir devleti
şeklinde kurulan ve Persler tarafından yıkılan
medeniyettir.
Deniz ticareti ile
uğraşmışlar ve Koloniler
kurmuşlarıdır
1
Ticaret sayesinde
zenginleştiler
2
Ekonomi iyi olunca bilimsel
çalışma yaptılar
3
Değişik kültürler ile
etkileşim oldu
Bu etkileşimin bir sonucu
da Fenike alfabesini
geliştirmelerdir
Şehir devleti şeklinde
yönetilen İyonlarda özgür
düşünce ortamı da
oluşmuştur
1
Ticaret yollarının sonunda yer alması
2
Deniz ticareti sayesinde değişik kültürler ile
etkileşim
3
Ticaret sayesinde zengin olan tüccarların bilim
adamlarını desteklemesi
Şehir devletlerinde özgür düşünce ortamının
İyonlarbulunması
bilimsel çalışmalarda ileri gitmişler bunun
4
sonucunda; Felsefede Diyojen, Matematikte Tales,
Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat gibi bilim adamlar
yetişmiştir
Urartular Doğu Anadolu’da kurulmuş
medeniyettir
Dağlık bir bölgede kurulan Urartular
düşmanlardan korunmak amacı ile taştan kaleler
yapmışlardır
Urartular taş işçiliğinde
oldukça gelişmişlerdir
Urartuların yapmış
olduğu Şamran Kanalı
günümüzde bile
kullanılmaktadır
Urartular, mezarlarını bile
taştan oda şeklinde
yapmışlardır
Bu mezarlara günlük
hayatta kullandığı değerli
eşyaları da koymuşlardır
Çok tanrılı dine
Bulunduğu bölgede maden
inanmışlardır.
çok olduğu için
En önemli tanrıları da Savaş
Kuyumculukta da
tanrısı Haldi’dir
gelişmişlerdir
SAVAŞ
KARATAY
2012 090 60 70
Sosyal bilgiler öğrt.
B şubesi

similar documents