Lecture7

Report
MF-103
Bilgisayar Programlama
Güz 2011
(7. Sunu)
(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)
FONKSİYONLAR
Fonksiyonlar
da
bilgisayar
programlarıdır.
Bilgisayarlar yardımıyla çözülmeye çalışılan
problemler fonksiyonlar sayesinde yönetilmesi
daha kolay, küçük parçacıklara bölünürler. Bu
metoda “Böl ve Yönet” ya da “Divide and
Conquer” adı verilir. Her fonksiyon:
•
•
•
Kendine özgü bir isme sahiptir.
GENELLİKLE kendine, üzerinde işlem yapacağı bir
argüman (parametre) ya da argümanlar (parametreler)
alır.
GENELLİKLE geriye bir değer döndürür. (skaler, vektör
ya da matris.)
FONKSİYON M-DOSYALARI
Bir fonksiyon m-dosyasının iki bileşeni vardır:
1 – Fonksiyonun imzası veya prototipi
(İlk satırda tanımlanır.)
2 – Fonksiyonun tanımı (yapması gereken iş)
(İkinci satırdan başlar ve devam eder.)
FONKSİYON İMZASI VEYA PROTOTİPİ
function cikisParametresi = FonksiyonAdi (girisParametreleri 1, 2, …n)
function [cikisParametreleri 1, 2,…, n] = FonksiyonAdi (girisParametreleri 1, 2, …n)
function cikisParametresi = FonksiyonAdi ( )
function cikisParametresi = FonksiyonAdi
function FonksiyonAdi (girisParametreleri 1, 2, …n)
Fonksiyon
m-dosyalarının
ilk
satırı
MUHAKKAK
yukarıda
tanımladığımız gibi fonksiyonların imzası veya prototipi dediğimiz
satırlardan oluşmalıdır. Bir fonksiyonu yazmaya başlamadan önce
onun imzası hakkında iyice düşünmeliyiz. (Giriş parametresi(leri)
almalı mı, geriye bir değer döndürmeli mi?)
Fonksiyon M-Dosyaları Oluşturulurken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar:
1 - Her MATLAB fonksiyonu function anahtar kelimesi ile
başlamalıdır.
2 - FonksiyonAdi m-dosyasına verilen isimle aynı olmalıdır.
3 - Bir MATLAB fonksiyonu komut penceresinden fonksiyon adı ve
varsa eğer parantez içerisinde birbirlerinden virgüllerle ayrılmış
parametrelerle çağrılmalıdır.
4 - Parametre aktarımı olması durumunda alt ve ana programda eşit
sayıda giriş parametresi olmalıdır.
Uygulama: İki nokta arasındaki uzaklığı bulan programı m-fonksiyon
kullanarak yazınız.
x1 = 1. noktanın x koordinati; x2 = 2. noktanın x koordinati
y1 = 1. noktanın y koordinati; y2 = 2. noktanın y koordinati
Uzaklik.m
function mesafe = Uzaklik(x1,y1,x2,y2) %imza
mesafe=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2); %tanim
KOMUT PENCERESİ
>> sonuc=Uzaklik(3,4,1,2) %veya
>> Uzaklik(3,4,1,2)
%sonuc ans adli degiskene atanir
BİR ÖNCEKİ ÖRNEĞİN DÜZYAZI M-DOSYASI İLE ÇÖZÜMÜ
Uzaklik.m
x1=input(' x1 koordinatini gir: ');
y1=input(' y1 koordinatini gir: ');
x2=input(' x2 koordinatini gir: ');
y2=input(' y2 koordinatini gir: ');
mesafe=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2);
fprintf(' Girilen 2 nokta arasi mesafe: %f \n ',mesafe);
KOMUT PENCERESİ
>>Uzaklik
!!! ÖNEMLİ !!!
Fonksiyon m-dosyalarının imza satırlarında yer alan fonksiyon
adları Paskal notasyonu ile tanımlanır. Aynı şekilde fonksiyon mdosyalarına verilen isimler için de düzyazı m-dosyalarına verilen
isimler de olduğu gibi Paskal Notasyonu kullanılır.
Fonksiyon m-dosyalarının imza satırlarındaki giriş ve çıkış
parametrelerini ifade etmek amacıyla kullanılan değişkenler deve
notasyonuyla tanımlanırlar.
Fonksiyon m-dosyaları içerisinde input komutu kullanılarak
kullanıcıdan bilgi ALINMAZ. Fonksiyon içerisinde değerlendirilecek
bilgi programa parametre olarak aktarılır.
 Fonksiyon m-dosyaları program yazma editörü içerisindeki run
butonu tıklanarak ÇALIŞTIRILMAZLAR. Komut penceresinden
parametre(ler) girilerek çalıştırılırlar.
ANA FONKSİYON, ALT (YARDIMCI)
FONKSİYON MANTIĞI
Bir fonksiyon m-dosyasının içerisinde daha önceden tanımlanmış ve
çalışma dizininizin altında mevcut olan başka bir fonksiyon
m-dosyasını (alt program, yardımcı program) kullanabilirsiniz.
FonksiyonA.m (Ana)
function sonuc1=FonksiyonA(n)
sonuc1=FonksiyonB(n)+5;
FonksiyonB.m (Alt)
function sonuc2=FonksiyonB(m)
sonuc2=m*sqrt(m);
FonksiyonA temelde
ne iş yapıyor?
Çağrılma Sırası
Komut Penceresi -> FonksiyonA -> FonksiyonB ->
FonksiyonB(sonuc) -> FonksiyonA(sonuc)->Komut Penceresi(sonuc)
UYGULAMA
Dışarıdan girilen x ve y değerlerine göre aşağıdaki fonksiyonun
değerini hesaplayan bir MATLAB programını fonksiyon M dosyası
formatında yazınız. (Dosya adı olarak Fonksiyon.m kullanınız.)
ln(x)  1
x
f(x,y)  x  y  x.y 
 tan( )
log10 ( y)
y
2
Bu fonksiyon m-dosyasının imzası ne olmalıdır?
Bu fonksiyon m-dosyasının tanımı ne olmalıdır?
KİTAPTAKİ 42-57 ARASI
UYGULAMALARI BİRLİKTE
YAZALIM VE ÇALIŞTIRALIM.

similar documents