medyanin-turleri

Report
MEDYA
Medyayı Tanımak
- Medyanın Türleri -
Görsel Medya
Hareketli görüntü ile yayın yapan
medya türlerine genel olarak
görsel medya adı verilir.
Televizyon ve sinema en önemli
görsel medya araçlarıdır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
İzleyicileri ekranda tutabilmek için genellikle
profesyonelce kurgulanmış müzikli hareketli
görüntüler ve canlandırma (drama) tekniği
kullanılır.
Görselliğin etkili dili ile insanları ekrana
bağlar. Bu özellik, televizyon bağımlılığı
sorununa da neden olabilir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
İzleyicilerinde herhangi önemli bir niteliği
gerektirmemesi sebebiyle her yaştan insanın
izlemesine imkân sağlar. Bu da, okulda ve
ailede gelişimsel düzeye uygun olarak verilmeye çalışılan eğitimi olumsuz etkileyebilir.
Takip edebilmek için okuma yazma gibi özel
bir niteliğe gerek duyulmaz. Bu yüzden
herkese hitap edebilir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
7 gün 24 saat yayın yapar ve günün herhangi
bir saatinde takip edilebilir.
Aralıksız yayın yapmasından dolayı sık
tekrarlar olur ve kaliteli içerik sorunu söz
konusudur.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
Haberlerin aktarımında hız çok önemlidir.
Saniyelerin bile önemi vardır. Bu yüzden sıkça
doğrulanmayan bilgilerin aktarılması
sorunuyla karşılaşılır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İşitsel Medya
Sese dayalı olarak yapılan
yayıncılığa işitsel medya adı
verilir. Radyo işitsel medyanın
en yaygın kullanılan aracıdır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Okuma yazma gibi özel bir niteliğe gerek
duyulmaz. Bu yüzden işitme problemi olmayan
herkese hitap eder.
Anlamak ve takip etmek için belli bir
yoğunlaşma gerektirir. Özellikle konuşma
eksenli programlar zihinsel çabayı gerekli kılar.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Sadece kulağa hitap eder. Bundan dolayı iş
yaparken, çalışırken, araba kullanırken
rahatlıkla dinlenebilir.
Görüntüsüz ve konuşma eksenli bir yayıncılık
yapar. Bu da radyo yayınını takip edenlerde
kendini ifade edebilme rahatlığı uyandırır ve
programlara katılımcılığı kolaylaştırır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Dikkat dağıtıcı ve çalışma düzenini bozucu bir
niteliği olmadığından iş ortamlarında da
dinlenilmesine müsaade edilir. Bu yüzden
oldukça yaygındır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Basılı Medya
Yazılı metin ve sabit görsel
materyallerin yer aldığı medya
türüne basılı medya adı verilir.
Günlük yayın yapan gazete ve
değişik periyotlarla yayımlanan
dergi basılı medyanın en temel
iki aracıdır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Basılı Medyanın Özellikleri
Bilgilendirici ve haber verici içeriğe sahiptir.
Köşe yazıları, haber analiz/inceleme yazıları ile
yorum-düşünce ortamı oluşturmaktadır.
Yazılı metinlere yer verilmektedir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Basılı Medyanın Özellikleri
Takip edebilmek için okuma bilmek gerekir.
Takibi belli bir eğitimsel alt yapı gerektirir.
Televizyonla rekabet etme kaygısıyla eğlenceye
ağırlık verilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden
spor, bulmaca ve magazin sayfalarının sayısı
giderek artmaktadır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Basılı Medyanın Özellikleri
Okuma eyleminin gerektirdiği zihinsel uğraş ve
yoğunlaşma gerektirir.
Çocukların, gelişim özelliklerine uygun içerikle
muhatap olmaları açısından en uygun medya
aracıdır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet
Görsel, işitsel ve basılı
medyanın bir araya geldiği bir
medya türüdür. Bilgilendirme,
eğlendirme, araştırma yapma,
insanları bir araya getirme,
sanal sosyal topluluklar kurma
gibi işlevleri vardır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
E-posta hizmeti ile kişiler ve gruplar arası
iletişime imkân verir.
Sosyal iletişim ağları ile milyonlarca üyesi olan
sanal toplulukların oluşmasını sağlar.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
Haber, özellikle de anlık haber konusunda
diğer medyalardan daha hızlıdır. Ancak
denetim mekanizması işletilmediğinden yanlış
haberler açısından ciddi bir sıkıntı söz
konusudur.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
Televizyon ve radyo yayıncılığının hem canlı
hem de arşiv kaynaklı yapılabildiği bir iletişim
ortamı sağlar.
Film, müzik, video gibi eğlence ürünleri zaman
sınırlanması olmadan tekrar tekrar izlenebilir.
Binlerce kişinin aynı anda hem bireysel hem
grup olarak oyun oynamasına imkân verir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
Her türlü bilgiye ulaşım imkânı sağlar.
Sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklerin
yanı sıra uzaktan eğitim programları da
İnternet üzerinden gerçekleştirilir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
İsteyenin istediği veriyi, malumatı, bilgiyi
yayımlayabildiği bir ortam olması dolayısıyla
bilgi güvenliği açısından problemler taşır.
Kurum bilgileri, site yöneticileri ve açık adres
gibi haberin güvenirliliğini sağlayan unsurlara
dikkat edilmesi gerekir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
İnternet’in Özellikleri
Kamu hizmeti alımında vatandaşı bilgilendirici
bir kaynaktır. Online hizmetler mekâna bağımlı
kamu hizmeti zorunluluğunu belli oranda
ortadan kaldırmaktadır. İhtiyaç duyulan birçok
bilgi ve belge ilgili kuruma gitmeden bulunulan
yerde edinilebilmektedir.
İnteraktif bir özelliğe sahiptir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojileri
Müzik ve video çalar, radyo
ve televizyon gibi medya
araçlarını mekâna bağımlı
olmaksızın kullanmayı ve aynı
zamanda İnternet’e de
bağlanmayı sağlayan, çok
boyutlu işlevleri olan araçlar
taşınabilir bilgi iletişim
teknolojileri olarak adlandırılır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
İletişim: Kişiler arası iletişimi ve çoklu
görüşmelerle grup iletişimini sağlar.
Denetim: Ebeveynlerin çocuğunun nerede, ne
yaptığını bilmesine ve izlemesine imkân sunar.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
Eğlence: Film, müzik, oyun gibi tüm eğlence
içeriklerine ulaşmayı sağlar.
Bilgi taşıma: Elektronik kitapları, hatta
kütüphaneleri yanında taşıma imkânı sunar.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
Radyo ve televizyon takibi: Televizyon izleme
ve radyo dinleme imkânı vardır.
İnternet: İstenilen zamanda istenilen yerden
İnternet’e bağlanma imkânı verir. Bu sayede
kitle iletişim sürecine katılım imkânı verir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Okul üzerine kurulu eğitim
sistemini yapısal olarak
değiştirmeye başlayan
televizyon ve İnternetbilgisayar medyasının
hemen hemen tüm
özelliklerini taşır. Bu sebeple
tedrici eğitim sistemini
olumsuz etkiler.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Uğraş gerektirmeden hazır bilgiye ulaşma
imkânı sağlar. Bu özelliğiyle tembellik ve
hazırcılık gibi olumsuz niteliklerin gelişmesine
neden olur.
Tüm mekânlarda kullanılabilmesi sebebiyle
başta çocuk ve gençler olmak üzere herkes için
meşgul edici ve asıl uğraşlarından alıkoyucu bir
özelliğe sahiptir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Medya içeriklerine erişim konusunda sağladığı
avantajlar bireylerin sosyal kontrolden uzak bir
biçimde sakıncalı içeriklere ulaşabilmelerine
de imkân vermektedir.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Ev içinde, okulda, iş yerinde, toplu taşıma
araçları veya günün herhangi bir anında
herhangi bir yerde kullanılabilen bu araçlar
bireylerin insanlarla ilişki ve iletişim
kurmalarını zayıflatmakta, sadece bu araçlarla
vakit geçiren bir birey tipi oluşturmaktadır.
Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri
Fotoğraflar ve Grafik Çalışmaları
© Joanna Zielinska, © Tsian, © Friday, © mrr, © nyul, © whitelook - Fotolia.com

similar documents