garanti bankası işletmecilik seminerleri

Report
GARANTİ BANKASI İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ
FAKÜLTELER
Genel
Bankacılık
Satış
&Pazarlama
EĞİTİM ADI
Türkiye’de Bankacılık ve
Piyasalar
Organizasyonel Yapılanma
ve Bankacılık - I
Kredi
Yatırım
EĞİTİM KONULARI
• Türkiye’de Bankacılık Sistemine
Genel Bakış
• Piyasa Düzenleyicileri ve Önemli
Aktörler
• Garanti Bankasının Yeri, Hizmet
ve Ürünlerimiz
• Piyasalar
• Organizasyonel Yapı
• Ana Birimler / İşkolları ve Temel
Hizmet Alanları
• Bankacılık Simülasyonu
EĞİTİCİ
SİNEM ÖZONUR
(Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
EĞİTİM YERİ
13 Şubat 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
20 Şubat 2014
Garanti Eğitim
Merkezi
27 Şubat 2014
Garanti Eğitim
Merkezi
06 Mart 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
13 Mart 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
KURTULUŞ SUR
(İç Eğitici)
KOREL AKYİĞİT / KURTULUŞ
SUR
(İç Eğitici)
• Bankacılık Simülasyonu
KOREL AKYİĞİT / KURTULUŞ
SUR
(İç Eğitici)
Bankacılık Kanunu ve İlgili
Mevzuatlar
• Bankalar Kanunu
• Tüketici Kanunu
• İlgili Mevzuat (Rekabet Hukuku,
SPK, Tüketici Kanunu, MASAK..)
BERNA AVDAN
(Hukuk Müşaviri)
Sermaye Piyasaları ve
Yatırım Ürünleri
• Sermaye ve Para Piyasaları,
Hisse Senedi Piyasaları ve VİOP
• Bankalarda Hazinenin
Sorumluluk Alanları ve İşlemler
KURTULUŞ SUR
(İç Eğitici)
Organizasyonel Yapılanma
ve Bankacılık – II
EĞİTİM TARİHİ
GARANTİ BANKASI İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ
FAKÜLTELER
Genel
Bankacılık
Satış
&Pazarlama
Kredi
Yatırım
EĞİTİM ADI
EĞİTİM KONULARI
EĞİTİCİ
Firma Analizine İlk Adım:
Temel Rasyo ve Raporlar
• Temel Rasyo ve Göstergeler
• Örnek Raporlar Üzerinden Firma
Analizi
ESİN TUZCU / ZEYNEP BİRYAR
ÖZDEMİR
(İç Eğitici)
SETENAY ÇATALKAYA
(İç Eğitici)
Bankaların Ana Faaliyet
Alanı Olarak “KREDİ”ler
• Bireysel Krediler
• Kredi Türleri ve Bankacılıkta
Scoring ve Risk Rating
Uygulamaları
• Ticari Krediler
• Kredinin Ana Unsurları ve
Kredilendirme Süreçleri
• Finansal Analiz ve Planlama
Finansal Yönetimin
Temelleri
Finansal Yönetimin
Temelleri
Şubesiz Bankacılık
Kanalları ve Sosyal
Platformlar
• Şirket Değerleme
• Kurumsal Finansman
• Şubesiz Bankacıllık Kanallarının
Gelişimi ve Gelecek Öngörüleri
• Sosyal Platformlar
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM YERİ
20 Mart 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
27 Mart 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
ZEYNEP BİRYAR ÖZDEMİR /
TÜMAY ÖZEREN
(İç Eğitici/Eğitim Tasarım
Yönetmeni)
10 Nisan 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
İLKNUR COŞKUN GÜRSEL /
TÜMAY ÖZEREN
(İç Eğitici/Eğitim Tasarım
Yönetmeni)
17 Nisan 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
ERKİN BAŞ
(İç Eğitici)
DENİZ GÜVEN
(Şubesiz Bankacılık Müdürü)
EVRİM ERSOY
(Sosyal Platformlar Müdürü)
24 Nisan 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
GARANTİ BANKASI İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ
FAKÜLTELER
Genel
Bankacılık
Satış
&Pazarlama
EĞİTİM ADI
Kredi
Yatırım
EĞİTİM KONULARI
Bankacılıkta CRM
Uygulamaları ve
İnovasyon
• CRM ve Müşteri Deneyimi
Yönetimi
• İnovasyon Yönetimi
Kurumsal Marka Yönetimi
& Sosyal Sorumluluk ve
SALT
• Pazarlama İletişimi ve Medya
Planlama
• Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
• SALT ziyareti
IIP Sahibi Garanti Bankası
ve
Örnek İK Uygulamaları
• İYİ, İK Günü, Spot, Dört Mevsim
Uygulamaları
• Yetenek Yönetimi ve Gelişimi
EĞİTİCİ
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM YERİ
HÜLYA TÜRKMEN
(Müşteri İlişkileri Yönetimi ve
Pazarlama Müdürü)
08 Mayıs 2014
Marmara Üniversitesi
Alm. İşletme Fakültesi
15 Mayıs 2014
SALT
22 Mayıs 2014
Garanti Eğitim
Merkezi
TUTKU COŞKUN
(Ürün Geliştirme ve İnovasyon
Müdürü)
BURCU TOKCAN
(Kurumsal Marka ve Paz.
İletişimi Yönt. Yöneticisi)
DERYA AÇAR ERGÜÇ
(SALT Direktörü)
NURDAN TAŞ
(İnsan Kaynakları Yöneticisi)
Eğitim Müdürlüğü

similar documents