F serisi sunum

Report
IP PBX
FORTEL
F1xxx Serisi IP PBX Ailesinin
Tanıtım ve Eğitimi
Fortel IP PBX Modelleri
Santral Kurulumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bağlantı Şekli
Ağ Ayarları
SIP Ayarları
Dahili Abone Ayarları
PSTN Hat Ayarları
VOIP Hat Ayarları
PBX Bağlantı Ayarları
Çıkan Arama Yönlendirici Ayarları
Arama Planı
Gelen Arama Yönlendirici Ayarları
IVR Ayarları
Diğer
Özet
1. Bağlantı Şekli
2. Ağ Ayarları
• LAN konnektörü PC’ye bağlanır
• 192.168.1.10 adresi ile santralin arayüzüne
ulaşılır (Kullanıcı: admin Şifre: admin)
• WAN ayarları ağ bağlantısına uygun hale getirilir
• Santral giriş kullanıcı adı ve şifresi değiştirilir
(Güvenlik açısından kuvvetli bir şifre verilmelidir)
• Tarih ve saat ayarı yapılır
3. SIP Ayarları
• Dış Statik IP girilir
• Kodek seçimleri yapılır
• G729 kodek kullanıldığında ses kaydı istenirse lisans
alınmalıdır
• SIP portu ve Harici SIP port numaraları farklı olmalıdır
• ADSL modemde;
– Harici SIP portu (örneğin port 5070 UDP)
– RTP portları (örneğin 60000-61000 arası tüm portlar UDP)
– WEB arayüzü portu (örneğin port 80 TCP)
4. Dahili Abone Ayarları
• Abone numara planı yapılarak dahili hatlar açılır
• Birden çok abone otomatik olarak açılabilir
• Güvenlik açısından abonelere güçlü bir şifre
verilmelidir. Şifreler harf ve rakamlardan oluşmalı
ve en az 6 dijit olmalıdır. Şifre jeneratörü tercih
edilmelidir.
• Aynı numaradan 2’den çok telefon kayıt edilebilir
• Her dahili abone için yetkilerini belirleyen uygun
bir Profil seçilir
5. PSTN Hat Ayarları
•
•
•
•
PSTN ayarları girilir
Alma kazancı girilir
Gönderme kazancı girilir
Eko önleme tercihi yapılır. (eko olmaması için
alma ve gönderme kazançlarının da doğru
yapılması gerekir)
• Karşılama tercihi yapılır
• Harici zil çalma sesi tercihi yapılır
• Kapandı anlama ton formatı girilir
6. VOIP Hat Ayarları
• Servis sağlayıcının verileri girilir
• Voip bağlantısı kullanıcı adı/şifreli veya IP
tanımlı olabilir
• İnternet kesildiğinde otomatik olarak iletişimin
devam etmesi için PSTN hattı tanımlanabilir
7. PBX Bağlantı Ayarları
• 2 veya daha fazla IP santralı birbirine
bağlamak için kullanılır
• Birbirlerinin IP numaraları girilir
• Ortak kullanıcı adı ve şifre atanır
• Karşılıklı olarak arama yetkilerini belirlerler
8. Çıkan Arama Yönlendirici
Ayarları
• Aramalarda kullanılması istenen harici hatların
seçildiği gruplar oluşturulur. Oluşturulan
gruplara arama planları yapılır.
• Harici hatların hangi sırayla veya hangi
öncelikle kullanılacağı tercih edilir
9. Arama Planı
• Dahili yetkileri için arama planı yapılır
• Ucuz arama yönlendirmeleri için arama planı yapılır
• PBX yetkileri için arama planı yapılır
• Arama planı, çıkan arama grupları ve profiller birbirleri ile bağlantılı çalışırlar
Karakter Açıklamaları:
\d
- Bir dijit herhangi bir rakam
.
- İstenilen sayıda herhangi bir rakam
*
- Önceki rakamın bir veya daha fazla tekrarı
[]
- [0-9] 0 ile 9 arası bir rakam
(0|1|6) -0, 1 veya 6’dan herhangi biri
[^01]
-0 ve 1 hariç demektir. [2-9] ile aynı anlama gelir
()
- Grup
$
- (01)(3) örneğinde $1 01’inci grubu, $2 (3)’üncü grubu gösterir
10. Gelen Arama Yönlendirici
Ayarları
Gelen aramalar:
1- Tanımlanmış gruplara yönlendirilebilir
2- IVR’a yönlendirilebilir
3- Arayan numaraya göre gruplara
yönlendirilebilir
11. IVR Ayarları
• WAV (8bit, ulaw, mono, 8000Hz) dosyası
olarak kaydettiğiniz karşılama mesajlarını
düzenlemenizi sağlar
• Çalışma saatleri için, mesai dışı için, öğle
saatleri için ve tatil için ayrı ayrı düzenleme
yapabilirsiniz
• Çok katmanlı yapıya sahiptir
12. Diğer
•
•
•
•
•
Voss
Softphone
Tıkla Konuş
IP telefon ayarları
GW ayarları
13 Özet
IP PBX Kurulumu
Son versiyon ile güncelleme yapılır
Modele göre ilk kurulum yüklenir
WAN IP'si girilir, ADSL IP’si girilir, Subnet mask girilir, Şirket dış sabit IP'si girilir
Dahili numaralar açılır
Grup ayarları yapılır
Gelen çağrı ayarları yapılır
IVR ayarları yapılır
Çıkan arama ayarları yapılır
Çağrı toplama ayarları yapılır
Santral şifresi değiştirilir
Güvenlik ayarı "0" dan "10"a değiştirilir
ADSL’de (eğer uzak bağlantı isteniyorsa)
-Uzaktan arayüz girişi için 80. port TCP olarak açılır
-Dış port (santralde ne seçildi ise, örneğin 5060) UDP olarak açılır
-RTP portları (santralde seçilmiş olan 60000-61000) UDP olarak açılır

similar documents