Veritabani Sunum 1

Report
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
Kurulum Mimarileri
Merkezi Sistem Mimarisi
Bu mimaride, uç kullanıcı birimleri, VTYS ve veriler aynı sunucu sistem üzerinde
konumlandırılır. Bu tür varitabanı yapılarına, merkezi sistem adı da verilir. Bu
yapılar, istemci/sunucu mimarisi ile oluşturulduğunda, hem istemci hem de
sunucu görevi yapan işlemlerin aynı sunucu üzerinde yer aldığını görürüz.
Merkezi Sistem Mimarisi
9
Basit İstemci/Sunucu Mimarisi
Birden fazla kullanıcının istemci olduğu basit istemci/sunucu mimarisinde istemciler,
iletişim ağı aracılığı ile veritabanı sisteminin bulunduğu sunucuya ulaşarak sistemi
kullanırlar. Bu yapıya iki katmanlı istemci/sunucu mimarisi adı da verilmektedir.
Birinci katman, istemci sistemlerden oluşur, bu katmanın görevi, kullanıcı
arayüzlerini kullanıcıya sunmak ve temel veri işlemlerini gerçekleştirmektir. İkinci
katman ise, veritabanı sunucusundan oluşur. Bu katmanın görevi geçerlilik
işlemlerinin yapılması ve veritabanına erişimin sağlanmasıdır. Bu yapılarda, VTYS ve
veritabanı aynı sunucu üzerindedir.
Basit İstemci/Sunucu Mimarisi
10
Üç Katmanlı İstemci/Sunucu Mimarisi
Basit istemci/sunucu sistemleri, bilgi sistemleri gereksinimleri arttıkça performansın
düşmesi ve güvenliğin azalması gibi nedenlerden dolayı yetersiz kalabilmektedirler.
1990’lı yıllardan itibaren, uygulamaların giderek daha karmaşık ve daha kapsamlı bir
hal alması ve bir uygulamanın yüzlerce kişi tarafından geliştirilme ihtiyacı gibi
nedenlerden dolayı daha farklı arayışlar içine girilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda,
uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusunun birbirinden ayrılması sağlanmıştır.
Böylece sistemin etkinliği artar.
Üç katmanlı istemci/sunucu mimarisi
11
N-Katmanlı Mimari
Bu yaklaşıma göre, sistemdeki katman sayısı gereksinimlere göre arttırılabilmektedir.
Örneğin, dört katmanlı bir yapıda, 3-katmanlı yapıya ek olarak bir web sunucusu
sisteme eklenebilmektedir. Böylece web arayüzlerinin bu sunucu tarafından
yönetilmesi sağlanmaktadır.
N-Katmanlı mimari
12
Dağıtık Veritabanı Sistemleri Mimarisi
Verilerin iletişim ağları ile birbirine bağlı olan farklı sunucular üzerinde dağıtılmasını
hedefler. Bu sistemlerde, tüm sistemin tek bir veritabanı yönetim sistemi tarafından
yönetilmesi sağlanır. Birbiri ile mantıksal olarak bağlantısı olan dağıtık veri kümelerinin,
tek bir VTYS tarafından yönetildiği ya da yönetilebileceği durumlarda bu mimari tercih
edilebilir.
Dağıtık Veritabanı Sistem Mimarisi
13
Dağıtık Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi
VTYS’ler ve veritabanları farklı birçok sunucu üzerinde dağıtık bir yapıda konumlandırılır.
İstemciler, bir sunucu aracılığı ile bu farklı veritabanı sistemlerine, iletişim ağ yapısı
aracılığı ile ulaşırlar. Bu yapıda, sunuculardaki VTYS’ler de birbiri ile iletişim ağı üzerinden
konuşabildiklerinden, istemciler tüm veritabanları ile iletişim kurabilirler.
Dağıtık VTYS Mimarisi
14
15
16
Dışsal Seviye
Uygulama seviyesidir.
17

similar documents