Projeyi İndir

Report
KÜÇÜK KAŞİFLER BÜYÜK BULUŞLAR…
Proje Bilgileri
• Projenin Adı : Türk Tarihi’ne Keşif Yolculuğu
• Projeyi Hayata Geçiren Okul : İDV Özel Bilkent
Orta Okulu
• Uygulanan Öğrenci Düzeyi : 7. Sınıflar
• Projenin Uygulanması ve Zaman : 3 ay
• Ürün : Materyal Tasarımı ,Osmanlı Sergi ,
Panel , Küçük Kaşifler El Kitabı , Forum
Projenin Amacı
• Okullarda uygulanan tarih öğretimine farklı bir
bakış açısı kazandırarak öğrencileri öğretim
sürecinin içinde bilgiye ulaşan bireyler
yetiştirmek.
• Tarihi olay ve olguları çok boyutlu araştırmak
farklı açılardan incelediğimiz konularda ulaştığız
sonuçları paylaşabileceğimiz alan yaratmak.
• Öğrencilerin ilgi, istek, kabiliyet ve tercihlerine
göre onlara seçenekler içerisinden araştırma ve
ürün oluşturma ortamı hazırlayarak öğrenmeye
aktif katılımı sağlamak.
• Eğitim ve öğretimde bilgiyi veren değil bilgiye
öğrencilerin ulaşabilecekleri ortamlar hazırlayarak
öğrencilere rehber olabilmek.
• Öğrenciyi kendi tercihi ile proje içerisine dahil ederek
grup çalışması ya da bireysel yetenek gerektiren
çalışmalarda öğrencinin gelişim sürecini aşama aşama
izleyebilmek.
• Eğitim ve öğretim sürecinde ders kitabı, internet ve
yardımcı kaynaklar dışında alternatif öğrenmeyi
kolaylaştıracak materyaller hazırlatarak soyut
kavramların eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenimini
sağlamak.
Türk Tarihi’ne Keşif Yolculuğu
Etkinlikler
• 1- Türk tarihi’nin Orta Asya’dan başlayan ilk izlerinden Anadolu’ya
geliş yerleşme Beylikler dönemi, Selçuklular ve Osmanlı
İmparatorluğu’na kadar bölümler inceleme araştırma ve sonuca
ulaşmak üzere öğrencilere sunuldu.
• Konu Başlıklar : İpek Yolu , Göçler , Savaş ve taktikler(Maket
Tasarımı), Beylikler Anadolu’da bıraktıkları izler ( Görsel
Materyaller Hazırlama ), Osmanlı’da Sanat ( Görsel Materyaller
Hazırlama ) , Osmanlı’da Kadın Olmak , Osmanlı’da Çocuk , Yemek
kültürü , Yazı , Müzik Eğlence, Merkez ve Taşra teşkilatı ( Eğitim
Öğretim Materyali ) , Ordu , Hikayeler ve Öykülerle Tarihimiz
( Güzel yazı yazma sanatı Türkçe zümresiyle disiplinler arası
çalışma), Destanlar , Vakıflar , Sınırlarımızda Son Adım (Materyal
Tasarımı) , Bir Çocuk Gözüyle Osmanlı, Yeniçeriler , Fetih ,
İstanbul’un Fethi maket tasarımları, Tarih Yeniden Yazılırsa Orhun
Abideleri maket tasarımı
• 2- Öğrencilere araştırma yapacakları ortamlar hazırlanarak yaptıkları
çalışmaları sergileyebilecekleri alan sağlandı.
• 3- İnternet ortamında Forum hazırlanarak bilgilerini paylaşıp
tartışabilecekleri alan sağlandı.
• 4- İDV Özel Bilkent Sosyal Bilgiler sayfasında öğrenci çalışmaları belgelere
dayanarak incelemeler tarihimizin gizli kalan tarafları, görsel sunumlar
önemli tarihçilerimiz ve Küçük Kaşifler’in Buluşları ve çalışmalarını
sergileyebilecekleri alan sağlandı.
• 5- Bilinmeyen Osmanlı 2 başlığı altında muhteşem bir sergi hazırlanarak
gerek okulumuz öğrencilerine gerek okulumuzu ziyaret eden kardeş
okulların gezerek öğrenebilecekleri tarihi mekan tasarlandı.
• 6- Alternatif materyal tasarımı ve maket, görsel eğitici çalışmalar yapılarak
öğrenmeye katkı sağlandı.
• 7- Çocuk Gözüyle Tarihten günümüze Haklarımız başlığı altında panel
çalışması yapılarak Sayın Köksal Toptan Okulumuza davet edildi panel
grubumuzla değerli deneyimlerini paylaştı.
Her bir öğrenci ayrı bir konuyu gün
ışığına çıkardı…
Projeden Görüntüler
Osmanlı’da Kadın , Giyim , Moda..
Artık Söz Onlarındı Çalışmalarına Sahip Çıktılar
“Bu Proje Sorumluluk Duygusu da Kazandırdı”
Küçük ama Büyük Modacılar
Güzel Yazı Yazma Türkçe Zümresi ile
Disiplinler Arası Çalışma
Çalışmalardan Başlıklar
•
Her öğrencimiz ilgi yetenek ve
tercihine göre konu belirledi ve
yapmış olduğu çalışmayı sergileme
şansına sahip oldu. Burada amaç
sadece öğrencinin araştırma
yapması değildi ortaya çıkardığı
ürünü sahiplenmesini sağlayarak
sorumluluk duygusunun da
geliştirilmesiydi. Sonuç olarak çok
gurur verici çalışmalar sundular ve
projenin her aşamasında beni bile
şaşırtabilecek düzeyde
yaratıcılıklarıyla şaşırtarak ne kadar
doğru bir iş yapıldığını bizzat
deneyimlettiler.
Materyal Tasarımı
• Osmanlı Devleti Divan
Teşkilatı’nı görsel veriler
hazırlayarak sunumunu
yapan öğrencimiz
çalışmasına atık bir kutuyu
kullanarak çevreye de
duyarlılığını göstermiştir.
•
•
•
•
RAPORUM
BURAK TÜRKSEVER
7-C 627
Ödev konum olan Divan-ı Hümayun verildikten
sonra, ilk olarak “Divan-ı Hümayun”un ne olduğunu,
sonra bu teşkilatın üyelerini ,daha sonra da bu
üyelerin görevlerini araştırdım.Sonra bunu nasıl
canlandırabileceğimi düşünerek, bir beyin fırtınası
yaptım ve bu üyelerin toplandığı yer olan Kubbe Altı
Dairesi’ndeki bir toplantıyı canlandırmaya karar
verdim.
İlk olarak bir ayakkabı kutusu buldum.Sonra
karakterleri içinde nereye yerleştirebileceğime karar
verdim.Yerleri Osmanlı kilimleriyle kapladım ve
duvarlara Osmanlı padişahlarının bazılarının
tuğralarını koydum.Bir sedir yaptıktan sonra, bu
teşkilatın üyelerinin resimlerini bulup sağlam olması
için kartona yapıştırdım.Sadrazam başta olmak
üzere sıralamaya göre üyeleri yerlerine
yapıştırdım.Son olarak da bilgi kartları ve mum ile
tutturulmuş bir ferman yaptım.
SAVAŞ TAKTİKLERİ ve SİLAH YAPIMI
ÖĞRENCİNİN RAPORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etkinliğin tarihi :16 Ocak 2013
Öğrencinin Adı Soy adı : Arda KARACA
Öğrencinin sınıfı : 7-D
Ünite : 3. Ünite
Etkinliğin amacı :
Bu etkinliğin amacı, Osmanlıyı yaratıcıklarımızla daha farklı
bir bakış açısından tanımak ve incelemektir.
Etkinliğin önemi :
Bu etkinlik üniteyi daha rahat kavramak, sadece kitap ve
slayt ile yetinmeyip daha farklı projelerle üniteyi öğrenmek
için çok önemlidir. Eğer bu etkinlik olmasaydı bu ünitede
eksikliklerimiz de olacaktı.
Etkinlikte seçilen konu :
Osmanlı’da şahi topu
Etkinlikte seçilen alan :,
Osmanlı’da savaş
Etkinlik sırasında yapılan çalışmalar :
Konu ile ilgili araştırma yaptım ve maketimi yapmak için
kafamda bir plan oluşturdum.
Daha sonra maketimi yapmak için gereken malzemeleri
topladım. (Kağıt-Rulo-Bant-Ahşap-Sprey Boya)
Teknoloji Tasarım dersinde maketimi oluşturdum.
İSTANBUL’UN ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN
KEŞFİ MAKET ve GÖRSEL MATERYAL
Sınırlarımızda Son Adım , Beylikler ve
Mimari
LALE DEVRİ’NDE LALE EKERKEN
TARİH BOYUNCA ÇOCUKLAR
PANELİMİZ
• Sayın Köksal Toptan
okulumuza gelerek
projemize destek vermiş
7. sınıf öğrencilerimizle
birlikte panelimizde
konuşmacı olarak
anlam katmıştır.
OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ PANELDEN
GÖRÜNTÜLER
Öğrencilerimiz drama hazırlığı
yaparken
ÇALIŞTIK HAZIRLANDIK….
İşin İçine biraz sanat kattık
ÖĞRENCİLERİMİZ VE BİZ….
Ezgi SONGÜN
Sosyal Bilgiler öğretmeni

similar documents