Matematika a mindennapokban - clasa10b-anderlikistvan

Report
MATEMATIKA A
MINDENNAPOKBAN
Matematika és irodalom
Készítette: Balla Marietta
Lucza Eszter
Pap Zsolt
Mocan Cristian
XII. B
MATEMATIKA AZ IRODALOMBAN
ÉS A NYELVÉSZETBEN
A matematika az az abc, amellyel Isten az
Univerzumot írta. (Galileo Galilei)
 Minden emberi nyelv az alapegységekből áll.
Hasonlóan az algebrához, ahol az alapegységek a
számok.
 a betűk és a hangok között egy reláció áll fenn. A
hangok szempontjából reláció, a betűk
szempontjából függvény :
„A”, mint hang: A, a , A, a
Egy, mint szám: 1, I , egy, …







A matematika = irodalom, zene, művészet, vallás,
ezotéria tudományos versbefoglalása egy különleges
isteni nyelven, minimális jelrendszerrel, melyek között
Pascal-féle közlekedő edények léteznek
A matematika és költészet kapcsolatát már Goethe és
Polti is tanulmányozta, rámutattak a 36-os szám
fontosságára bizonyos drámai helyzetekben
Souriau és Ginestier elemezték a dráma geometriáját
Scott Buchanan a “Költészet és matematika” című
könyvében a görög világ tragédiája , komédiája és
matematikája közti összefüggéseket tárgyalja
A. Markov, Puskin “Jevgenyij Anyegin” című művében a
magánhangzók és a mássalhangzók váltakozását
vizsgálva bevezetett egy valószínűségi fogalmat, amit ma
Markov-láncnak neveznek
Ady Endre és József Attila költészeteiben is ott a
matematika
Ion Barbu matematikus – költő világát közelebbről is
tanulmányozhatjuk, a legérdekesebb Solomon
Marcus “A nyelvi szépség matematikája” című
könyve
 Az anyanyelvünk tökéletes írása és beszélése kész
matematika. Ez a híd, erre épül minden, például az
analitikus függvény fogalma, melynél a lokális
viselkedés előrevetíti (determinálja) a globálist. A
költészetben is valami hasonló történik, a költő is
arra törekszik, hogy meglássa a világot a népdal egy
morzsájában, és az örökkévalóságot egyetlen
másodpercben.
 Hermite, Weierstrass, Riemann, Peano költészetét
Benoit Mandelbrot írta versbe, megteremtve a
fraktálgeometriát

A matematika és a költészet a jelenségek mögötti
valóságot is feltárja. Ilyen a végtelen fogalma is.
 Szilágyi Domokos a következőképpen írta le:
“allegro-barbaro-jelen,
polifón álom, ó, jövő,
rezdülj végig,
a megismeréstől a fölismerésig,
a céltudatos húrokon!
Rezdülj végig,
a végestől a végtelenségig,
tudatos, ésszerű varázs -:
mert csak az igaz, ami végtelen,
minden véges: megalkuvás.”

MATEMATIKAI ÉRTELEMBEN AZ ABC
Σ abc
* eleme Σ (üres jel)
|Σ|≥3
 véges halmaz
 üres jel = a szavakat elválasztó jel (szóköz)
 az alapegységeket azért tekintjük betűknek, mert
matematikai szempontból ezek építik fel a
nyelveket
 A szavak létrejötte:
Σ k : Σ –ból képzett K hosszúságú szavak halmaza
a K hosszúságú szavak halmaza =Σ 0k

Ahogy a geometriában létezik hosszúság definíció
úgy a nyelvészetben is létezik hosszúság
meghatározás. A szó hossza, az őt képező betűk
száma:
Például: |család| = 5
család szó eleme Σ 05 és
eleme Σ 5
o A magyar nyelvről tudjuk, hogy véges nyelv, ezért
értelmes dolog felsorolni azokat a szavak, amik
benne vannak. Az így alkotott képlet:
Lmagyar = | Σ 0, értelmes1| + | Σ 0, értelmes2| + |
Σ 0, értelmes3| + … + | Σ 0, értelmesK|
K-a leghosszabb magyar szó

ugyan úgy mint a nyelvészetben, a matematikában is
vannak szavak
 a magyar nyelvben egy szó általában több
karakterből áll
 matematika általában egy karakteres szavakat
használ:

Pl: létezik =
э; bármely =
összeadás(+) = „meg”
5 + 6 = 11
Öt meg hat egyenlő tizenegy
KÖNYVÉSZET


http://www.gombigeometria.eoldal.hu/cikkek/erde
kessegek-a-matematikarol/bencze-mihaly_matematika-es-irodalom.html
http://hanyecztamas.uw.hu/Dokumentumok/MatI
rod.pdf

similar documents